Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır?

A) Bu yörenin yemekleri çok mu çok lezzetliydi.
B) Çocuklara renkli tenli şekerler almıştı teyzesi.
C) Hırsızları gören köpek uzun uzun havlıyordu.
D) Bu görüşmeler sonunda her şey belli olacak.
E) Okul gezisine gidecekler valilikten izin aldılar.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir yapım eki almıştır?

A) Usta sanatçı, birçok yerde genç yazarlara  öğüterde bulunmuştur.

B) O yıllarda, gazetedeki öyküler okur sayısını hergeçen gün artırıyordu.

C) Adam, telefonla konuştuktan sonra koşar adım dışarı çıktı.

D) Bu yıl, törenlere her sınıftan kaçar öğrenci katılacak?

E) Bu projeyi, bu koşullarda bitirmek olur iş değil.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, birden fazla yapım eki almış olan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Seninle beraberdir, bütün güzellikler diye söze başladı.
B) Balıkların yüzdüğünü duyarım gece olunca.
C) Ocaklar seninle yanar,senin varlığının ateşiyle.
D) Yemekler seninle yenir,senin varlığınla..
E) Senden sonra anlaşılır ancak,senin varlığının kudsiyeti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Motordan inen esmer,uzun boylu gencin kolları  dövmeli

B) Başını kaldırarak başka yolu yok, oraya gitmeli dedi.

C) Türkçe eklemeli diller arasında yer alır,biliyorsunuz.

D) Vurmalı çalgılar diğerlerine göre daha gürültülüdür.

E) Bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler de var.

 

 

Bir köy gördüm ta (I)uzaktan

Dağlar (II)ardında kalmış (III)bilemezsiniz

Kar (IV)örtmüş göremezsiniz

Ben gördüm bu köyü, (V)damlarının altında

5.Numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından türemiş sözcüktür?

A) I.               B) II.                C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

 

Dilim, seni dilim dilim dileyim; başıma geleni senden bileyim.

6.Bu atasözünde kaç farklı “-im, -im” eki vardır?

A) 3            B) 4                 C) 5                 D) 6                  E) 7

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-ce, -ca” eki yapım eki göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocuk, bence doğru söylüyor; bu saatten sonra kimse buraya gelmez.
B) Bu araziye mini bir çocuk parkı yapılması, belediye meclisince kararlaştırılmış.
C) Doğup büyüdüğü şehirden yıllarca uzakta yaşadı sizin babanız.
D) Korunmak için kötü kokulu bir sıvı fışkırtan, orta boylu bir kürk hayvanıdır, kokarca.
E) Okula yakın, güzelce bir daire bulursak hemen taşınacağız.

 

 

Bir uçurtmayla kanatlanır (I)yüreğim.
(II)Bakarım bulutlardan (III)resmime.
Ben bir içli (IV)kızım, bir yağız (V)delikanlıyım.

8.Numaralanmış sözcükler aldıkları “-ım, -im” çekim eklerine göre ikili gruplandırılacak olursa, hangisi dışarıda kalır?

A) I.               B) II.                C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

 

– Göğe direk, denize kapak olmaz.
– Kavak uzaya uzaya göğe yetmez.
– Görenedir, görene; köre nedir köre ne?
– Hayır dile eşine, hayır gele başına.
– Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

9.Yukarıdaki atasözlerinde kaç farklı “-e, -a” eki vardır?

A)1               B) 2                C) 3                 D) 4.                    E) 5

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Bu iki çocuğun yaşıt olduğuna gören hiç kimse inanmıyor.

B) Mağaranın içinde yüzlerce sarkıt ve dikit varmış meğer.

C) Bir küreden alınacak her kesit daire şeklinde olur.

D) Şehrin kurtuluşunu canlandıran büyük bir anıt yapılmıştı kent meydanına.

E) Umut bitmediği sürece yaşam sürüyordur her zaman .

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Etrafta her nevi kuş uçuşuyor, bu deren yatağınada.

B) Alperen Bey; çok düşünen, hiç faka basmayan, akıllı, cesur biyidi.

C) Sonbahar başında bir gece Haşmet Bey’in ulaklarındanbir genç gelmişti.

D) Seyitgazi’ye  giden tüm  geçitler kapalıydı.

E) Ağırlığından daima bir tarafa eğilmiş gibi duran bu başın içinde sönmez ateş, sönmez bir zeka alevi tutuşuyordu.

 

 

12. “İşte bu mukaddes alev, onu daha pek genç iken en namlı kumandanların sırasına yükseltti.” cümlesindeki yüklemle yapı bakımından özdeş yüklem aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ya ganimet gelmeden bir kuşatmaya uğrarsak?
B) Miralay Adem çok itimat ettiği genç kumandanını yine biraz toy buluyordu
C) Akın için askerinden bir kısmını ayırsa, düşman hemen haber alacak, fazla kuvvetle kaleye yüklenecekti..
D) Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
E) En ileri kale, padişahın emriyle ona emanet edilmişti.

 

 

13. “Onu, benden saklayarak koruyamazsın.” cümlesindeki altı çizili sözcükle yapı bakımından özdeş sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Tam bu esnada açık kapıdan, kısa boylu, pala bıyıklı, tıknaz bir çavuş girdi.
B) Selami, dayandığı pencereden hızla doğruldu.
C) Sağ kuledeki nöbetçi, uzaktan bir kervan gördüğünü haber verdi.
D) Mazgallardan sızan hafif bir ziyayla aydınlanmış dar merdivenleri üçer üçer atladı.
E) İki saat sonra şövalyelerin gürültücü ordusu kaleyi iyice sarmıştı.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcüğe örnek olacak bir kullanım vardır?

A) Hafif bir yaylım ateşi bile buradan kimseyi çıkartmadı.
B) Bu hafifliklerini yüzüne vurmaya gelmedim ben.
C) Ee, nasıl bulabiliriz biz bunları peki?
D) Bu kömürlerin dökülmesi bitince, kumandan baruthaneyi açtırdı.
E) Herkes kendi haklılığının peşinde bu dünyada

 

 

15 “ O zaman ben de o sese kulak vereceğim.” cümlesinin yüklemiyle yapı bakımından özdeş sözcük veya sözcük grubu aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Hücum başlayacak, beyim, emret, topları dolduralım..
B) Etkinlikler yarın bitecek.
C) Kumandanları ne söylerse hemen yaparlar.
D) Buraya gelsinler, kendileriyle konuşalım.
E) Elindekini de git, kuyuya boşalt

 

 

 

Bir gram (I)artış almamıştır

Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa

(III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen

Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta.

16.Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.               B) II.                C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

 

 

Düşler ve (I)umut dersen öyle değil

Varlığı (II)bağlansa da yoksun oluşa

Umudu (III)anlamsız kılacak (IV)doygunluk ne ki

Düşleri kötürüm edecek (V)zenginlik

Hem neye yarar şu dünyada

17.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.      B) II. ve III.       C) II. ve IV.        D) II. ve V.        E) I. ve V.

 

 

 

(I)Rahatça uyanışı kalmadı uykuların

Herkes bir (II)rüyayı farklı (III)yorumlar

(IV)Gözlerinden bağlanılır (V)sevgiliye daima

18.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?

A) I. ve II.       B) III. ve V.        C) II. ve III.         D) IV. ve V.        E) I. ve III.

 

 

 

Etrafı (I)püsküllü, (II)saçaklı, koltuk ve kanepelerle döşeli salon ve (III)odalarda, tütün ve kahve (IV)içilerek, nükteler yapılarak, mısralar söylenerek geceler (V)geçiriliyordu.

19.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.               B) II.                C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

 

 

(I)Eğil de kulak ver, bu (II)sessiz (III)yığın

Bir vatan (IV)kalbinin (V)attığı yerdir.

20.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.               B) II.                C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

 

YANITLAR

1.  C 11.  E
2.  D 12.  C
3.  E 13.  B
4.  B 14.  D
5.  A 15.  A
6.  A 16.  E
7.  D 17.  D
8.  B 18.  B
9.  C 19.  C
10.  A 20.  D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

Bir gram (I)artış almamıştır Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa (III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir