Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin öznesi görevinde kullanılmıştır?

A) Benimle dalga geçmeye karar verdiklerini açıkladı.
B) Kişinin her zaman alçak gönüllü davranması gerekir.
C) Başka bir banka gidip oturmayı arzuladığımı anlamıştı.
D) Yaptıklarına şakadan gücendiğimi sanmışlardı.
E) Belirtmek istediğim noktayı açıklamadan süre bitti.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Aslanın yalnızca ruhani bir imge olduğunu söylemeye çalıştığını anladım.
B) Yaşlı adam, yolun kenarında bana dönerek gülümsedi.
C) Bir baş hareketiyle yola devam etmem için beni yüreklendirdi.
D) Kimi zaman da o olayları görünce kötü oluyordum.
E) Onun nerede olduğunu öğrenmek amacıyla sormuştu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Kaplanları doğal ortamlarında son kez görmüştüm.
B) Böyle anlarda, hiçbir olay diğerinin aynı olmuyordu.
C) Devinimlerimizi hiçbir zaman önceden tasarlayamıyorduk.
D) Kendiliğimizden birtakım tepkiler geliştiriyorduk.
E) Şu an kavrayamadığımız nedenlerle, gizemli ilişkilere girmiştik.

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Ertesi gün, onlar için koşuşturmayla geçen sıkıntılı bir gündü.
B) İçeri girdiğimde evin her tarafı derli topluydu.
C) Yıllar önce tanımış olduğum adama benzerliği pek azdı.
D) Yaşlı adam ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi.
E) Bana tuhaf bir biçimde saygılı davranmaya çalışıyordu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi birleşik bir cümle değildir?

A) Düşüncelerim, söze dökemeyeceğim bir hızla akıyordu zihnimde.
B) O saatlerde konuşmakta güçlük çektiğimin farkına varmıştım.
C) Evimin bulunduğu kente hemen dönmek istemiyordum.
D) O güne kadar çevremdeki bütün insanlara karşı kayıtsızdım.
E) Kafamı karıştıran bir başka nokta da bir gözünün olmamasıydı.

 

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisi, yapısına göre basit, sözdizimine göre devrik fiil cümlesidir?

A) Çocuklar içindir bu gök mavisi türkü.
B) Ben en güzel günleri onlarda görüyorum.
C) Onlarla gelecek kardeş dünyaya selam gönderiyorum.
D) Güneşli bahçeleridir onlar, büyüyen ağaçların.
E) Bütün insanlık dinlenir o gölgelerde belki yarın.

 

 

Bir an önce eve gitmek istiyordu; eşyalarını yerleştirecekti bugün.

7. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bileşik fiil kullanılmıştır.
B) Yan cümlecik kullanılmıştır.
C) Olumlu-bileşik cümledir.
D) Öğe ortaklığı vardır.
E) Her iki yüklem de fiildir.

 

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre isim (ad) cümlesidir?

A) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
B) Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
C) Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
D) Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
E) Gönlüm bu sevincin helecanıyla kanatlı.

 

Bilgi bahçesinin gülü
Bir çiçektir öğrenciler.
Gönülleri sevgi dolu
Bir çiçektir öğrenciler.

9.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İyelik eki almış üç sözcük vardır.
B) “Gönülleri” sözcüğü çoğul eki ve belirtme hali eki almıştır.
C) Somut ve soyut adlar vardır.
D) Yalın halde kullanılmış adlar vardır.
E) Fiil soylu sözcük kullanılmıştır.

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “çoğul, iyelik ve hal eki”nin birlikte yer aldığı sözcük vardır?

A) Bana, nemli bakışlarla veda edip gideceksin.
B) Gün gelecek uzaklarda unutmuştur diyeceksin.
C) Sayfa sayfa mektuplarda bana neler yazacaksın?
D) Gözlerinde, beni her gün bulacaksın. E) Hatıralar, beni sana unutturmaz biliyorsun.

 

11. “Felaketler pençemizde oyuncak oldu.”Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi ve öğe dizilişi yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Kaç istiklâl gömmek için mezar kazıldı.
B) Bu kazılan mezarlardan biri en derin.
C) Sen uzaktın benden, fakat kalbim senindi.
D) Yıllarca uzaklardan baktım vatana.
E) Asırların göklerinde biz kanatlıyız.

 

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) İzmir’e girişini Atatürk’ün, / Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
B) Koymuştu kılıcını içine kınının, / Yürüyordu arasında sevgili halkının
C) Ayağında Anadolu’dan getirdiği toz / Bir inanç gözlerinde, tükenmez
D) Alabildiğine insan kalabalığı vardı / Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
E) Sevinçti, ışıktı, türküydü / Görseydiniz o resimde Atatürk’ü

 

 

(I) Seksenli yılların ortalarında, dünyaya yeni yeni açılmaya başlayan ve turist çekmek için turlara gezi kolaylıkları sağlayan ilginç ve gizemli bir ülkeydi Rusya. (II) Elli küsur yıllık bir yalnızlıktan sonra üzerindeki esrar perdesini azıcık aralamıştı. (III) Ülkemiz insanının bir bölümü “turistik gezi has-taları”na dönüşmüştü. (IV) Her bir bayram ve yılbaşı, ne pahasına olursa olsun, bir başka ülkede kutlanmalıydı.

13. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil (eylem)cümlesi                B) İsim (ad) cümlesi
C) Devrik cümle                          D) Olumlu cümle
E) Olumsuz cümle

 

14. Aşağıdaki eksiltili cümlelerden hangisi yüklemine göre isim (ad) cümlesidir?

A) Arpa samanıyla, kömür dumanıyla
B) Azıcık aşım, kaygısız başım
C) Düğün el ile, harman yel ile
D) Ağustosun on beşinden sonra ere kaftan, ata çul
E) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 

 

15. “Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.” Bu cümleyi anlamını değiştirmeden olumsuz biçimde yeniden söylemek gerekirse aşağıdakilerden hangisi en uygun olur?

A) İnsanı asıl üzen hataları düzeltmeye çalışmak değil, onları saklamaktır.
B) Hatalarını saklayan insan, onları hiçbir zaman düzeltemez.
C) Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı vermez mi?
D) Hataları saklamak acı verir, onları düzeltmeye çalışmak değil.
E) Hataları düzeltme olanağı varsa onları saklamamak gerekir.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde, yan cümlecik zarf tümleci göreviyle kullanılmamıştır?

A) Sanatçı, sorunları anlatırken, olayları kişilerden kopuk biçimde ele alamaz.
B) Yazarın üslubunu sayfalar ilerledikçe çok daha iyi kavrayabiliyoruz.
C) Belirli bir dönemin değerlendirilmesinde kişilerden yola çıkılması yanlış sonuçlar doğurabilir.
D) İkinci bölümden sonra roman öyle sürükleyici bir hal alıyor ki bitirmeden elinizden bırakamıyorsunuz.
E) Romanı okuyup bitirdiğinizde kafanızın içinde bir sürü cevapsız soru beliriyor.

 

Bir gördüğünü bir daha unutmayan bu garip adamın anlattıklarını duyunca, yirmi yıl önce bizimle aynı apartmanda oturan İsmail Hakkı Bey’in konuşmasını anımsadım.

17. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 3         B) 4           C) 5           D) 6           E) 7

 

 

“Zil çaldığında bazı öğrenciler, henüz soruları bitirmemişti.”

18. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Orhan’ın anlattıklarına önce hiç kimse inanmamıştı.
B) Ahmet’in buraya gelmesini aslında hiçbirimiz istemiyorduk.
C) İzmir’e gittikçe çocukluk arkadaşlarımı görüyordum.
D) İzin konusunu yönetimle bir kez daha görüşmek istiyorum.
E) Deneme sınavına girmek isteyenler sınav bürosuna başvuracaklar.

 

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapı bakımından basit cümledir?

A) Arpa eken buğday biçmez
B) Diken, battığı yerden çıkar
C) Göz görmeyince gönül katlanır
D) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır
E) Verip pişman olmaktan, vermeyip düşman olmak yeğdir

 

20. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç ortaklığı vardır?

A) Bir bahar günü Sakarya’dan yola çıktık, Arifiye’ye kadar yürüdük.
B) O adamı daha önce de görmüştüm, kim olduğunu çıkaramadım.
C) Biraz önce burada on kişi vardı, şimdi kimse yok.
D) Ağaçta üç kayısı gördü, onları koparmak için ağaca çıktı.
E) Bu şehre iki yıl önce taşındı, daha iki yıl daha burada kalacak.

YANITLAR

1. B 11. A
2. A 12. C
3. E 13. E
4. E 14. D
5. D 15. C
6. E 16. C
7. C 17. D
8. E 18. C
9. B 19. D
10. D 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir