Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapı bakımından ilgi cümlesidir?

A) B.Borahan, öykülerinde gözlemlerini anlatır, kimi zaman da yaşadıklarına yer verir.
B) Beş yıl içinde yedi öykü kitabı yayımladı, edebiyatımıza yeni insanlar, yeni gerçekler getirdi.
C) Öykülerinde toplumu anlattı, geniş okur yığınlarına öyküyü yeniden sevdirdi.
D) Konuşmalara büyük özen gösterir, ara sıra kahramanın ağzından kendisi konuşur.
E) Bu genç yazar, sık sık geçmişten söz açar; kimi öykülerinde çocukluğunda tanıdığı insanları anlatır.

 

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) Uşağı işe koş, sen de ardına düş.
B) Ucuzdur, vardır illeti; pahalıdır, vardır hikmeti.
C) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
D) Ne yavuz ol, asıl ne yavaş ol, basıl.
E) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiille kurulmuş yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Ümit’ten, aynı fıkrayı bir daha anlatmasını istedik.
B) Piknikte mangal için çalı çırpı toplamak bizim görevimizdi.
C) Kırlara çıkıp koşmak, bağırmak istiyordu.
D) Aynı olayı sürekli anlatmasına artık dayanamıyorduk.
E) Faruk’un eve dönmesini hepimiz dört gözle bekliyorduk.

 

I. Nereye kayboldular, şimdi buradaydılar.
II. Hayır, sanmayın ki beni unuttular,
III. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir.
IV. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular.
V. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

4. Numaralanmış dizelerden hangileri yapı bakımından sıralı cümledir?

A) I. ve III.      B) II. ve IV.       C) III. ve V.       D) II. ve V.        E) I. ve IV.

 

 

5. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde, özne ortaklığı dışında öğe ortaklığı vardır?

A) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B) Yazık olmuş, o gözlerden sana akan yaşlara
C) Biliyorsun, bir zamanlar seni ne çok seviyordum.
D) Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.
E) Kederlerden uzaklaştım, şimdi neşe saçıyorum.

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tümleçleri ortak bir sıralı cümledir?

A) Biri manzarayı seyrediyor, diğeri resim çiziyordu.

B) Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor.
C) Yanındaki adama baktı, sonra gidip boş masaya oturdu.
D) O olmasa ne kadar rahat edeceğim, ne kadar mesut olacağım.
E) Giderken onu aramamış, ona bir mesaj da bırakmamış.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Kapının önünde bekleyenleri sırayla içeri aldık.
B) Birinin kendisini kandırabileceğine inanmak istemiyordu.
C) Bir daha, burada bizi arayacağını hiç sanmıyorum.
D) Konukları salonda oturacakları yerlere yerleştirmek bizim görevimizdi.
E) Okulun o gün tatil olduğunu, okula gelince öğrendi.

 

 

Lakin kalacak, doğduğumuz toprağa bizden,
Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden

8. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik, bu dizelerdeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık.
B) Uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
C) Fethin başka bir ülkeyi parlattığı gündü.
D) Her an bir alev gibi hasretti duyduğum.
E) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.

 

 

Yirmi yaşımda, Karadeniz kıyısında bir köyün tek derslikli okulunda, yalnız başıma öğretmenlik yapmaktaydım.

9. Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yüklemine göre fiil cümlesidir.
B) Yapı bakımından basit cümledir.
C) Kurallı ve olumlu cümledir.
D) Zarf tümleci kullanılmamıştır.
E) Yüklem bir söz grubundan oluşmuştur.

 

10. “Bakakalırım giden geminin ardından.”Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle ile yapısı ve öğelerinin dizilişi yönüyle özdeştir?

A) Atamam kendimi denize, dünya güzel.
B) Bilmezler yalnız yaşamayanlar.
C) İnsan nasıl konuşur kendisiyle?
D) Çin’e kadar yolculuk yapmak isterim.
E) Ben de mi böyle yalnız yaşayacaktım?

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öznesi ortak sıralı bir cümledir?

A) Çocuklar bahçede, anne babalar konferans salonunda toplandılar.
B) Romanya topluluğa kabul edildi; fakat Türkiye kabul  edilmedi.
C) Ben meyve suyu severim, kardeşim ayran sever.
D) Başbakan, milletten ve meclisten tam yetki almıştı.
E) Konuşmacı, kürsüye saat 13’te çıktı, konuşmasını saat 15’te bitirdi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz, öğelerinin dizilişine göre devrik, yükleminin türüne göre eylem cümlesidir?

A) Çok aradım seni iki gün boyunca.
B) Tuzlu değildi yediği yemekler.
C) Hiç mutsuz olmadı yaşamı boyunca.
D) Sabaha kadar uyuyamadı başı ağrıdığı için.

E) Şiirlerin hepsini ezberledi nerdeyse.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, eylemi gerçekleştiren öğeye yöneliktir?

A) O figürlerin kadın olduğunu ben de bilmiyordum.
B) Ses tonundan da konuşmaya can attığı sonucuna vardım.
C) Öteki çömezlerin de aramızdaki konuşmaya kulak kabarttığını gördüm.
D) Şehri daha sonra da yağmalamış, her şeyi yok etmişti.
E) Piramitler hakkında özellikle birinin yol gösterici olduğunu da söylemişti.

 

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden çok yargı vardır?

A) Dipsiz karanlıklarda belirir uykusuzluk
B) İçimde bir çığlıktır, dudaklarımda sükût.
C) İçimden dışarıya akseden bir yangındır
D) Bana yalnızlığımı sezdirir uykusuzluk
E) Koynumda boşluğunu duyduğum bir aşktır

15. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?

A) Bir sabah söyledi son sözlerini
B) Yumdu dünyaya elâ gözlerini
C) Yaz bahar ayında bir ad verdiler
D) Dünya zindan görünüyor gözüme
E) Aradılar bir tenhada buldular

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde isim fiille oluşturulmuş yan cümlecik zarf tümlecinde yer almıştır?

A) Birbirine yaslanmış ahşap evlerin / Kapıları açılacaktır.
B) Karanlığın suları bekleyişi gibi / Sakin ve sessiz bekliyor.
C) Tahtabacaklı Kaptan’ın / Bacağını kestirdiği sabahın türküsüdür.
D) Bir ateşböceği ile bir an aydınlanan, / Korkmayan yüzünü hatırlıyorum.
E) Sanki eğilmiş geceleri sulara / Tenhada ağlayan bir nar ağacı

 

 

Benim bu adamlara laf anlatacak halim mi var?

17. Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Yapıca olumlu, anlamca olumsuz fiil cümlesi.
B) Yapıca ve anlamca olumsuz isim cümlesi.
C) Yapıca ve anlamca olumlu isim cümlesi.
D) Yapıca ve anlamca olumlu fiil cümlesi.
E) Yapıca olumlu, anlamca olumsuz isim cümlesi.

 

18. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde öğe ortaklığı vardır?

A) Herkes beni unutmuştu, ben kimseyi unutmamıştım.
B) Kalemimde mürekkep kalmıyor, insanlar beni görmüyorlar.
C) Aklımdan sen geçiyorsun, bir bulut gibi geçiyorsun.
D) Onlar, beni terk etmişlerdi; yalnız kalmıştım.
E) Gece inmişti, takım takım yıldızlar gözüküyordu.

 

 

(I) Karşı derenin yamacında beliren karartının, fıstık toplamaya giden bir köylü olduğunu anlıyorum. (II) Eşeği üzerinde türkü söyleyerek, doğanın ezgisine o da katılıyor.   (III) Kumrular, serçeler bazen de denizden kopup gelen martı çığlıkları rüzgârın uğultusuyla güze! bir melodi oluşturuyor, gökyüzünde. (IV) Temiz havanın da etkisiyle bu müzik coşku veriyor bana. (V) Yürüdükçe açıldığımı hissediyorum.

19. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.          B) II.          C) III.           D) IV.            E) V.

 

 

(I) Lizbon’un “İki Çember” denilen yerinden geçiyoruz. (II) Sağda gecekondu bölgesi, solda apartmanlar var. (III) Pejo-Tagus nehri, şehri ikiye bölüyor. (IV) Biraz sonra bir feribota bineceğiz karşıdaki adaya geçmek için. (V) Nehrin üzerine yapılmış çok görkemli bir köprünün altından geçeceğiz.

20.Bu parçadaki cümlelerden hangisi öğelerinin dizilişine göre farklıdır?

A) I.          B) II.          C) III.           D) IV.            E) V.

YANITLAR

1. A 11. E
2. D 12. D
3. B 13. A
4. E 14. B
5. A 15. E
6. B 16. B
7. D 17. E
8. B 18. C
9. D 19. D
10. B 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir