Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

Bu yanlış zihniyetin, daha dün devlet sözcülüğü yapmış ağızlarda yer aldığını, yer almakta devam ettiğini görmek, üzücüdür.

1. Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birleşik ad cümlesidir.
B) Birden çok eylemsiye yer verilmiştir.
C) “üzücü” sözcüğü, eylemden türemiş bir addır.
D) “yer almak” bir deyimdir.
E) Söz dizimi nesne – özne – yüklem biçimindedir.

 

I. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
II. Tükendi taneler, kalmadı azık.
III. Sümbül saçın sırma tele uydurmuş
IV. Eteğinde telli turnam çağrışır.

2. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) I. ve III.     D) II. ve IV.      E) III. ve IV.

 

(I) Hariciyeler içinde beğendiği pek azdı. (II) Sevdiği ise galiba hiç yoktu. (III) Onlar da aptal mı? (IV) Elbet bunu anlıyor ve seziyorlardı. (V) Kaldı ki, hepsi de sahalarında deneyimli insanlardı.

3. Parçanın akışına göre numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) I.                B) II.              C) III.              D) IV.             E) V.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, addan türemiş bir eylemdir?

A) Güzelliğin, altın kemeri var yüzünde.
B) Tabiat çevresini gittikçe genişletir, orada.
C) Âlimlere hep kendi ahengini verir insan.
D) Yeni yeni güzellik duyguları kaynaşır onda.
E) Kanatları üstünde daima sıkıntıyla taşır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, girişik birleşik cümle değildir?

A) Çoğu gün hava kirliliğinden göz gözü görmüyor.
B) Önemli bir konuk gibi ağırlanmak hoşuma gidiyor.
C) Ben de sevgisinden yoksun olduğum babamı aradım.
D) Fırtınanın gözünde yaşamaktan kesinlikle vazgeçmiyor.
E) Bulunduğum yeri yadırgatacak durumlar yaşatıyor bana.

 

I. Yürüyüşlere, denize gitmeye bile zamanım yok.
II. Uykumun içinde sözcükler diziyorum art arda.
III. Yazlık evin merdivenlerini dinlenerek çıkmaya başlı-yorum.
IV. İçimde benden başka biri zar zor soluk alıyor.
V. O erkenden kalkar, bir mektup yazıp bırakırdı masaya.

6. Yukarıda numaralanmış cümleler, yapısına göre eşleştirilirce hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.                B) II.              C) III.              D) IV.             E) V.

 

Gülleri özenle içeri taşıdı, saplarını kesti, vazoya yerleştirdi. Kocasının koltuğunda oturup saatlerce gülleri seyretti. Bitmek bilmeyen bir yıl geçti. Yapayalnız hüzün dolu bir yıl…

7.Yukarıdaki parça ve onu oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eksiltili cümle vardır.
B) Sıralı cümle vardır.
C) Birden fazla birleşik cümle vardır.
D) Olumsuz cümle vardır.
E) Devrik cümle yoktur.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

A) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini.
B) Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.
C) Gizli bir yılan gibi yaşıyor içimde kader.
D) Seninle kopardım çiçeklerin en solmazını
E) Hüzün yıldızları parlıyor bugün gökyüzünden.

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Duyarım yosunların benim için ağladıklarını
B) Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni.
C) Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını
D) Ben acılar denizinde boğulmuşum.
E) Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok yan cümlecik yoktur?

A) Yazar çok ilginç olabilecek bir romans, bir tanıklığı belgeleme uğruna başarısız bir roman haline getirmiş.
B) Onun yapıtlarını okuduğunuzda o dönemdeki insanların nasıl yaşadığını anlayabilirsiniz.
C) Bu romanın ilk üç bölümü üzerinde gereğinden fazla durmak istemiyorum.
D) Romancı bireyleri anlatarak, tarihe tanıklık etmek görevini üstlenebilir.
E) Düşüncelerini okurlara iletirken, gözünü yaşayan bireylerden ayırmıyor.

 

“Bir martı kuşu geldi, kamaranın penceresine kondu.”

11.Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Bileşik cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle
B) Bağlı cümle – isim cümlesi – kurallı cümle
C) Sıralı cümle – fiil cümlesi – devrik cümle
D) Basit cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle
E) Sıralı cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle

 

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevdedir?

A) Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
B) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
C) Çıkmadık candan umut kesilmez.
D) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
E) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) Gökyüzünde, yerde, / Her ağacın, her taşın bir yeri vardı.
B) Herkes aklından geçirdiği kadar bir yeri, / Dünyada kolayca bulmuştu.
C) Dünyaya niçin bu kadar geç geldiğini, / Etinde olsa tutup soracaktı.
D) Bu şimdi elsiz ayaksız duran gece, / O zaman ağaca yürüyen bir su gibi geliyordu.
E) Bu gördüğümüz gökyüzü, / İlk defa gelip yerini aldı.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) Yaşlı kadın, bir kaldırıma oturmuş, dileniyor.
B) Evde kimse yoktu, canı çok sıkılıyordu.
C) Şiddetli bir baş ağrısı ile uyandı, oldukça halsizdi.
D) Öyle sanıyorum ki bu yıl kış oldukça uzun sürecek.
E) Oldukça iyi niyetli bir çocuk, ne var ki pek başarılı değil.

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır?

A) Yüzüne baktıkça nazlı bebenin
Ağlar Elif Kadın hep gizli gizli
B) Akşam trenlerinin yorgunluğuyla
Daha bir uzardı raylar
C) Ateşten bir nehre dönen bir isyan
Hep o gül yangınına kanat çırpar.
D) Mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi
Tutsak aldılar sevinçlerimi
E) Son tren de kaçınca son istasyondan
Öyle kalakalırdık yorgun ve üzgün

 

16. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi bitmemiş cümle durumundadır?

A) Kurşunlara dizilirken susuz denizler
Kapattım penceresini ömrümün
B) Yavrusuna yanan bir anne gibi
İçime gömdüm depremlerimi
C) O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar
Hangi yasak umudun ihanetidir.
D) En güzel yerinde biten o rüya
Yeniden yaşanır istesen
E) Elinde katıksız bir kuru ekmek
Başı boydan boya nazar boncuğu

 

 

Sevmeyi sanat haline getirenlerin harcıdır sanatı sevmek. Şiir mükemmel bir inceliş, muhteşem bir yüceliştir. Bir çocuğun rüyasız sevinci, bir çiçeğin gözyaşıdır. Toprağın, çimenin kokusudur yağmur sonrası.

17.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eksiltili cümle    B) Olumlu cümle   C) İsim cümlesi    D) Basit cümle   E) Girişik birleşik cümle

 

 

I. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği
II. Depremde, fırtınada, yangında bir ağızdan söylenmeliler.
III. Her hayat biter elbet bir gün, ağlama gülüm.
IV. Tek heceli ölümler demlenir aşkın semaverinde.

18. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde birden çok yargı vardır?

A) I. ile II.       B) II. ile III.        C) III. ile IV.      D) II. ile IV.      E) I. ile III.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
D) Yalanı dinlemek söylemekten güçtür.
E) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

 

20. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Bu gece bulutlarda bir hal var
B) Gönül saklansın rüyaların bir hücresinde
C) Gölgesi aşkı fısıldardı yüce dağların o gün
D) Bu ömre bedel günahsız bir yalandı
E) Artık gölgesi tekin olmayan dağlarda kaldım

YANITLAR

1. E 11. E
2. A 12. C
3. C 13. A
4. B 14. E
5. A 15. B
6. E 16. E
7. D 17. A
8. D 18. E
9. A 19. D
10. C 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

“Bazı insanlar durumlarından yakınırlar hep.” 1.Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Fiil cümlesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir