Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır?

A) Yıllarım boşa mı geçti derim?
B) Hiçbir zaman ümidini yitirmemelisin.
C) Zaman her şeyi çözümler, derler.
D) Kendini doğanın kucağına bırak.
E) Yaz günlerinin tadı damağımda kaldı.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde “kaynaştırma ünsüzü” kullanılmıştır?

A) İddianamesindeki suçlamaların dayanakları çürütüldü
B) Divan şiirinin birikiminden faydalanmak gerekir
C) Hilmi Yavuz eserlerinde gelenekçi tavrını koruyor
D) Günümüz anneleri çocuklarıyla çok ilgili
E) Gözlerinden dökülen yaşları her dem silerim senin.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerin hangisinde “Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor” cümlesindeki ses değişimine  benzer bir kullanım vardır?

A) Şehrin en tanınmış lokantalarından birindeydik sonunda.
B) Romandan aldığım tadı öyküde bulamıyorum, nedense.
C) Sıcaklar bastırınca sahil kentlerine akın başladı, bu günlerde.
D) O zamanlar gezici kütüphanelerden yararlanırdık.
E) Yalnızca dış görünüşü önemsememek gerekir.

 

 

Çevresinde oynayan küçücük çocukları yaşlı gözlerle seyrediyordu.

4.Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi
B) Kaynaştırma ünsüzü
C) Ünsüz düşmesi
D) Ulama
E) Büyük ünlü uyumuna aykırılık

 

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ündü daralmasına örnek bir kullanım vardır?

A) Önce hafiften bir rüzgar esiyor
B) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
C) Bir kadının suya değiyor ayakları
D) Çekiç sesleri geliyor doklardan
E) Bir kuş ötüyor eteklerinde

 

Avludan geçtiğini gördü gelinin
Ardında bebesi yalın ayak

6.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük
E) Ünlü daralması

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?

A) Ufku tutuşturmada fecrin ilk alevleri
B) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
C) Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
D) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
E) Küçücük bir evde yaşıyormuş tek başına

 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzeşme kuralına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Kendi yapamadı, suçu başkasına yıktı.
B) İşten çıkar çıkmaz gezmeye giderdi.
C) Her akşam hançerleriyle beni kalpten yaralar.
D) Bülbüllerin koynunda açtı çiçekler.
E) Daha hoşdur kalbime görünüşün uzaktan.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir ses olayı yoktur?

A) İki tabak yiyince doydu, sessizce masadan kalktı Niyazi.
B) Gelişmeler karşısında Ankara sessizliğini bozdu sonunda.
C) Bu romana ben tam beş yılımı verdim, dile kolay.
D) “Sefiller” romanını ortaokul yıllarında okumuştum.
E) Bu çırılçıplak ovada hiçbir şey yetişmemiştir.

 

 

Mevsimin ilerlemesine karşın sokaktaki ceviz ağacının yaprakları dökülmemek için direniyordu.

10.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün örneklendirildiği ses olayı aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Bize her gelişinde üzeri yabancı lavanta kokardı, Haşim’ in.
B) Sonra karısının “Para yetiştiremiyorum.” diye sızlanmasını anımsadı.
C) Bakalım, beyefendi yine neler yumurtlayacak bize.
D) Her sabah ağaçların sararan yapraklarından birkaçı daha toprakla kucaklaşıyor.
E) Pazartesi buluşmak üzere sözleştiler, arkadaşlarıyla.

 

 

I. Dostun kahrı düşmandan çoktur.
II. Horoz ölür gözü çöplükte kalır.
III. Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
IV. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
V. Can çıkmadan huy çıkmaz.

11.Numaralanmış atasözlerinin hangisinde herhangi  bir ses olayı yoktur?

A) I.              B) II.                C) III.             D) IV.             E)V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde hem ünlü hem de ünsüz düşmesi vardır?

A) Alçalan değerlere her zaman sabrın gözüyle bakmak gerekir.
B) Sokakta kimsecikler yoktu, in cin top oynuyordu.
C) Bugünlerde hava gereğinden çok soğudu.
D) Çeviri de bir tür yaratıcılıktır, diyebilir miyiz?
E) Kenti gezdikten sonra geçmişe nasıl özlem duymazsınız?

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

A) Karnı, hafiften acıkmaya başlamıştı küçük kızın.
B) Kimsenin emrini yerine getirmek zorunda değildi.
C) Fikrini değiştirsen, beni mutlaka ara!
D) Gönlüm acılara dayanamıyor artık, bitsin bu çile.
E) Sana bileğini inciteceksin, dememiş miydim?

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

A) Anlattığı şeyleri ilginç bulmadım, desem yalan olur.
B) Merak ettim, seninle de görüştüler mi?
C) Çoğunu, evdeki çantamda unutmuşum o malzemenin.
D) Elimden geldiğince bir şeyler biriktirdim, zor günler için.
E) Evi yıkılınca açıkta kaldı bu fakir aile.

 

 

Ağarmıştı bütün ufuklar
Ağlıyor gece boyu
Boynu gerdanlı şehir
Kambur ve minicik insanlarıyla sonbaharda
Bana bakarak

15.Yukarıdaki dizeler için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış olur?

A) Bir kelimenin kökünde ünlü değişikliği olmuştur.
B) Ünlü daralması gerçekleşmiştir.
C) Yumuşama kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır.
D) Ünlü ve ünsüz düşmesi meydana gelmiştir.
E) Ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması olmuştur.

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

A) Hava kararıyor, daha fazla oyalanmadan eve gidelim.
B) Küçükler, büyükleri büyük bir dikkatle izliyordu her şeyi.
C) Yaşadığımız olaylar, üzerimizde izler bırakıyor.
D) Arkadaşlarıyla geziye gidemediği için üzülüyordu Sergül.
E) Söylediğine göre o da beni çok önceden tanıyormuş.

 

17. “Ufacık parmaklarıyla resim yaparken hepimizi etkiledi” cümlesinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ses düşmesi – Ses benzeşmesi
B) Aşınma – Sert ünsüzün yumuşaması
C) Daralma – Ses düşmesi
D) Ses düşmesi – Daralma
E) Ses düşmesi – Sert ünsüzün yumuşaması

 

 

Küçücük gözlerini kırpıştırdı yavaşça.

18.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ağzından bir kötü söz çıkacak diye ödü kopardı
B) Karşılaştığımızda yüreğinin bir kuş gibi attığını anlardım.
C) Beni görünce yüzü renkten renge girerdi, bu güzel kızın.
D) Durağın karşısındaki evde geçmişti çocukluğu.
E) Yükselmek en büyük hedefiydi onun da.

 

 

Bir incir çekirdeğini doldurmaya özel bir özen göstererek sabahtan akşama kadar konuşmak, onun işidir.

19.Yukarıdaki cümlede hangi ses olayı yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması
B) Ulama
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Kaynaşma (Ünsüz türemesi)
E) Ses düşmesi

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

A) Onunla yeni tanışmıştık: ama ayrılmak zorunda kaldık.
B) Doğrusu birçoğunu gözüm tutmadı, bahçede bekleyen gençlerin.
C) Bundan sonra onu hiç görmeyecektik, sonsuz yolculuğa çıkmıştı.
D) Gelecekte dünyanın çehresi başka olacak, ben buna inanmıyorum.
E) Çocuk, annesinin eline sıkı sıkıya yapıştı ve onunla yürümeye çalıştı.

YANITLAR

 

1. B 11. E
2. B 12. A
3. C 13. E
4. D 14. C
5. B 15. C
6. E 16. B
7. B 17. A
8. E 18. E
9. C 19. E
10. A 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Yılların bu kadar çabuk geçeceği …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir