Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?

A) Yılların bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi.
B) Komedyen olduğum için iletişim kurmak doğamda var.
C) Bunu yaptığın için mutlu musun?
D) İstemediğim halde yorum yaptım.
E) Onun fikirleri benimkinden oldukça farklı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizle biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığı halde yumuşama olmamıştır?

A) Sevdiğim birinin kendine zarar vermesi beni üzüyor.
B) Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz.
C) Onun yerine gerçek sorunlara odaklanmamız gerekiyor.
D) Enerjini internette dalga geçmeye harcama.
E) Hepimiz aynı paydada buluşabiliriz.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A) Bu, gerçekten üzücü bir şey.
B) Onun okulumuzdan ayrılışı hepimizi üzdü.
C) Ömründe böyle bir şey gördün mü?
D) Oğlunu görmeyeli kaç yıl oldu?
E) Babamı bir trafik kazasında kaybettim.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının bir örneği vardır?

A) Oyunculuk doğal bir şekilde mi gelişti?
B) Daha iyi olmak istediğim bir konuydu.
C) Bunun sizinle ilgili olduğunu zannetmiyorum.
D) Plajda ikişerli oynamak daha kolay.
E) Bu konuda çocuklara yardımcı oluyorum.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türetilirken bir ünsüz kaybına uğramıştır?

A) Minicik elleriyle yazmaya çalışıyordu.
B)Herkes bir şeylere, bir yerlere tutunuyor.
C)Sektöre dair bir fikrim yoktu.
D) Bana bunun yararı dokunur, demedim hiç.
E) Dövmeni hala sildirmeyecek misin?

 

 

Başımdan yerlere düşen tacımı,
Kim kaldırır, kim paylaşır acımı?
Tanımaz topraklar görse tacımı,
Dayanamıyorum ayrılıklara.

6.Yukarıdaki dörtlükte hangi ses olayına örnek yoktur?

A) Ünsüz düşmesi  B) Ünlü daralması   C) Ünsüz türemesi   D) Ses yumuşaması  E) Ünlü düşmesi

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde “sessiz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük vardır?

A) Gitme turnam bizim elden,
Dön gel Allah’ın seversen.
B) Ayrılık ölümden beter,
Dön gel Allah’ın seversen.
C) Gitme turnam vuracaklar,
Kanadını vuracaklar.
D) Seni yârsız koyacaklar,
İkrar verdim, dönülür mü?
E) Yârsız devran sürülür mü?
Dön gel Allah’ın seversen

“Yabancı kökenli sözcükler ile ‘etmek, eylemek’ yardımcı eylemleri bitişik yazıldıklarında ünsüzler ikizleşir. Buna ünsüz türemesi denir.”

8.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım söz konusudur?

A) Kaybettim işte sonunda kendimi.
B) Azıcık daha sabır gösterseniz olmaz mı?
C) Niye bize bunlar daha önce anlatılmadı ki…
D) Bazı şeyler düşünmekle değil, hissetmekle olur.
E) Her başarı bir hayalle başlar, sen de hayal et.

 

 

“İkinci hecesinde dar ünlü bulunan kimi sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek gelirse ikinci hecedeki ünlü düşer ve örneğin üç heceli olması gereken sözcük iki heceye iner. Buna ünlü düşmesi denir.

9.Aşağıdakilerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez?

A) Çalışmaktan beynim zonkluyor.
B) Ben sana hükümlüyüm.
C) Zikrimi de sana bağladım.
D) Fikrimi de sen aldın.
E) Emrine ben de amadeyim.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?

A) Görevini en iyi biçimde yapacaktır.
B) Sanki bir renkler dünyasına girmiştik.
C) Sahayı terk etmen, tepkilere yol açtı.
D) Programla ilgili düşüncesi güzel.
E) Her şeyin güzel olacağını zannediyordu.

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir sözcük vardır?

A) Sabaha kadar korku içinde bekledik.
B) Misafirler parkta uzun bir süre eğlendiler.
C) Öğrenci, yazılı kağıdını verip çıktı.
D) Bu yeni kitapta güzel şiirler vardı.
E) Bu ekmek sana da yeter bana da.

 

Hani ey gözlerim, bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun dağda,
Birini çağırmak için imdada,
Yaktığı ateşi yakmayacaktın.

12.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ünlü düşmesi   B) Ünlü daralması   C) Ünsüz yumuşaması   D) Ünsüz benzeşmesi  E) Ulama

 

 

“İsim ve yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerde, ses düşmesi veya ses türemesi oluyorsa fiil bitişik yazılır.”

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yardımcı eylemle oluşturulan fiilde ses türemesi veya düşmesi olmamıştır?

A) Acılara sabretmek kolay değildir.
B) Bunlar başına gelince ona neden yardım etmedin?
C) Bize yetiştirmek için işlerini hemen halletmiş.
D) Emrah, tüm ispatlara rağmen bu iddiayı reddetti.
E) İnsafa gelen baba, çocuğunu yine affetti.

 

 

Ne güç ayrılıp (I) çıkmak uykulardan (II); ömrü (III), koptuğu (IV) yerden bağlayabilmek (V) ne güç!

14.Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisi türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?

A) I.-II.    B) II.-III.     C) III.-IV.     D) IV.-V.      E) I.-IV.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayı olmamıştır?

A) Son çocuğunu da kaybedince iyice çöktü.
B) Bu mahalleyi avucumun içi gibi bilirim.
C) Soğuk kış günlerini sıcacık odasında geçirdi.
D) Kadın, ömrünü çocuklarını adamıştı.
E) Elif ile Ebru yarın müzik çalışacaklar.

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla ulama vardır?

A) Güneş yavaş yavaş ufukta batıyordu.
B) Senin de bir gün yükün ağırlaşır.
C) Dizlerinde derman azalmaya başlar.
D) İki üç ay daha bekleseydin olmaz mıydı?
E) Böyle kaçmayacaktın o uzak diyarlara

 

 

Titrek parmağınla tutup tığını,
Alnıma işleme kırışığını,
Duvarda emerek mum ışığını,
Bir veremli rengi bağlama gurbet!

17.Yukarıdaki parçada geçen sözcüklerden hangilerinde ses yumuşaması olmamıştır?

A) parmağınla, tığını
B) rengi, bağı
C) kırışığı, tığını
D) bağı, tığını
E) ışığını, rengi

 

 

18.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde birden fazla ses olayı vardır?

A) Deveye niçin sırtın eğri demişler.
B) Kaybedenlerden biri de bendim.
C) Çocuğa ilaç içirip onu yatağına yatırdı.
D) O da nerem doğru ki, diye cevap vermiş.
E) Yine başlıyor gecenin hüzünlü şarkısı.

 

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, ünlü darlaşmasına örnek olabilecek bir sözcük değildir?

A) diyor
B) yiyor
C) ağlıyor
D) bağlıyor
E) biliyor

20.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A) Bir türlü hastalıktan kurtulamadı.
B) Oğluna yaptığı baskı bir sonuç vermedi.
C) Çalışanlar için başarı uzakta olamaz.
D) Mahallede bir pazar yeri kurulacaktı.
E) Duvar saatinin sarkacı bozulmuştu.

YANITLAR

 

1. E 11. C
2. B 12. B
3. A 13. B
4. C 14. A
5. A 15. E
6. C 16. D
7. C 17. D
8. D 18. B
9. B 19. E
10. B 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 4

Kervansaraylardan (I)ayrılıyor ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri’ne doğru, tozu dumana kata kata (II)ilerliyoruz. (III)Söylendiğine göre, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir