Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

1 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe ortaklığı olmayan, bağımsız sıralı cümledir?

A) Son bir kez evine baktı ve oradan ayrıldı.
B) Bir orman köyünde mola verdik, manzarayı seyrederek çay içtik.
C) Oraya gideceğimden kimseye bahsetmemiştim.
D) Bu şehre geleli yaklaşık on yıl oldu, her yerini çok sevdim.
E)Merdivenleri işçiler yıkasın, siz de silin.

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bileşik” cümleye örnek olamaz?

A) Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Körle yatan şaşı kalkar.
E) Dereyi görmeden paçaları sıvama.

 

On bire doğru küçük yokuşu çıkar, tramvay yoluna varır, sola döner, on beş adım atar, kütüphaneye ulaşırım. Oradan Fransızca, resimli bir dergi satın alıp çıkarım. Koltuğumun altında dergi, kütüphaneden çıkar çıkmaz hemen dalarım bizim sokağa. İnsanları başkadır bizim sokağın; tramvay yolu insanına benzemez.

3 .Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?

A) Ad (isim) cümlesi  B) Bileşik Cümle  C) Sıralı cümle  D) Devrik Cümle  E)Basit cümle

 

 

(I) Dışa kapalı ön avlular kimi yerde kayısı bahçelerine, dar kıvrımlı sokaklara açılıyor. (II) Ardıç ağacından yapılan dikmeler, kayısı kurutmada kullanılıyor. (III) Etrafta kerpiçten yapılmış küçük ve tek katlı binalar göze çarpıyor. (IV) Kızkardeşim bunları ilk gördüğünde “Birinci sınıftaki çocukların yaptıkları resimlere benziyor.” demişti. (V) Arada tuğladan yapılmış iki katlı binalar da görülüyor.

4.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.        E) V.

 

5.Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde öğe ortaklığı yoktur?

A) Adam yelkeni tutmaya çalışıyor, tekne bir o yana bir bu yana savruluyordu.
B) Çoban yalçın bir kayanın üstünde kaval çalıyor, sürüyü toplamaya çalışıyordu.
C) Çocuk yaşlı gözlerle etrafındakilere bakıyor, düşen simitleri yerden topluyordu.
D) Bir yandan şoförün baygın şarkılarını dinliyor, bir yandan çocuklarımı düşünüyorum.
E) Çocuğun elindeki kitabı aldı, kitaplığa koydu.

 

6.Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltili cümledir?

A)Genç kızın öfkesi annesini, babasını çıldırtacak.
B) Saat üçte bir kahve, daha sonra romanın başına otu¬rur.
C) Bizim için kaçırılmayacak, inanılmaz bir fırsattır bu.
D) O yazar, sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan, farklı bir insandı.
E)Duyguları çok içten ve sıcaktı, insanı hemen etkiliyordu.

 

Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış, tek ölümsüz insan. Utnapiştim’i bulup ondan bu gizi öğrenmek için yola düşer.Hiçbir insanın katlanamayacağı acılara, tehlikelere zorluklara karşı koyar. Onun geçtiği yollardan daha önce bir ölümlü geçmemişti, rüzgâr denizden estiği sürece de hiç kimse geçemeyecekti. Sonunda, Gılgamış, yanakları çökük, yüzü süzgün du-rumda Utnapiştim’i bulur. Ondan ölümsüzlük veren bitkinin yerini öğrenir.

7.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bileşik cümle  B) Basit cümle   C) Ad cümlesi  D) Sıralı cümle  E) Devrik cümle

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hem öznesi, hem nesnesi ortak sıralı bir cümledir?

A) Beni doğru dürüst dinlemedi, bu yüzden yanlış anladı.
B) Annem akşama kadar çalışmaktan yorulmuştu; kanepede uyuyakaldı.
C) Çocukluğun zorluklarla geçmişti, ama zorluklar seni güçlendirmişti.
D) Sevmediği bir işi yapmak ona göre değildi; kabul etmedi.
E) Babam, maça gitmek istediğimi bildiği için bana da bilet almış.

 

Toplumsal sorunları bilmemesi ve toplumdan kopuk yaşaması düşünülemez sanatçının.

9.Bu cümlenin nitelikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Basit – olumlu – devrik – ad
B) Basit – olumlu – kurallı – ad
C) Bileşik – olumlu – kurallı – eylem
D) Bileşik – olumsuz – devrik – eylem
E) Sıralı – olumlu – devrik – eylem

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, farklı bir öğenin açıklayıcısıdır?

A) Trafik cezaları arttırılmadıkça, bunlar -trafik canavarları- her geçen gün çoğalacak.
B) Olay yerine gelenler, konuşanları -görgü tanıklarını-hayretle dinliyorlardı.
C) Onlar, -sırça köşklerinden çıkmayanlar- yoksul halkın çektiği sıkıntıları bilemezler.
D) Emekli maaşı ödeme sistemi değişmedikçe, bunlar -emekli kuyrukları- hiç bitmeyecek
E) Bu tür televizyon programları izlendiği sürece, bunlar -topluma hiç bir şey kazandırmayan, saçma sapan yarışmalar- sürekli tekrarlanacak.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?

A) Onun ne gözü kara bir adam olduğunu bütün kasaba halkı biliyordu.
B) Annesi küçük kızının evi kirlettiğini görünce küplere bindi.
C) Çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi için elindeki bütün imkânları seferber etti.
D) Bahçe kapısının önünde, üstü başı perişan zavallı bir adam göründü.
E) Otuz yıllık iş hayatında kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir devrik cümle değildir?

A) Yapıtlarında daha çok kendini tatmin etmek için seçmiştir kahramanlarını.
B) Yemek bile yemedi tuttuğu takım şampiyon “alamadı diye.
C) O parayı kazanmasam da yeter bana bu mutluluk.
D) Hayat, insanın yapmak isteyip de yapamadıklarının bir toplamıdır aslında.
E) Hayat insanı bulutlara da çıkarabilir; fakat bu durum geçicidir.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesidir?

A) Günümüzde kitaplar ve dergiler eskisi kadar okuyucu bulamıyor.
B) Hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa, ona elini sürmeden geçer.
C) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemli-dir.
D) Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan in-sanların yaşantıları da romanlarımızda önemli yer tutar.
E) Ülkemizin kalkınması için bütün bireylerin üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaları gerekir.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, kurallı bir isim cümlesidir?

A) Zaman süzgecinden geçmemiş bir sanat yapıtı gösterilemez.
B) Bir yapıt yazıldığı çağın şartlarına göre değerlendirilmelidir.
C) Doğruların değişebileceğini duygusal olarak da kabullenmek gerekir.
D) Toplumun görevi, her ferde temiz bir çevre temin etmek olmalıdır.
E) Ferdin topluma karşı görevlerini bilmesi temel özelliklerindendir.

Arabayı çok hızlı sürüyordu, heyecandan kalbimiz duracaktı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca bu cümle ile özdeştir?

A) Yeterli vaktim olmadığı için sizinle gelemiyorum.
B) Kar yağınca tabiat beyaz örtüsünü giymişti.
G) Halka hizmet etmenin verdiği zevk, mutluluk kaynağıydı onun için.
D) Karşımdaki koltukta oturan ihtiyar bir adam gazetesini açtı, okumaya başladı.
E) Bahar gelince kuşlar, kelebekler neşeyle uçuşmaya başladı.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Burada en çok eski arkadaşlarımı arıyor, onları özlü-yorum.
B) Yazarın yeni çıkan romanlarını alıyor, hemen okuyo-rum.
C) Hastanızın durumu İyiye gidiyor, hastanız yakında taburcu olabilir.
D) Televizyonu açtı, yeni başlayan futbol karşılaşma¬sını merakla izlemeye başladı.
E) Gecenin bu vaktinde nereye gideceksin.

 

 

(I) Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçti. (II) Nihayet ilkbahar geldi. (III) Çiçekler, çeşit çeşit renkleriyle tabiatı daha da güzelleştirdi. (IV) Aylarca yuvalarında kapalı kalan böceklerde bir sevinç, bir sevinç. (V) insanlar da o çetin kış günlerini şimdiden unutmuş görünüyorlar.

17. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.    E) V.

 

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Bu kadar kolay soruları kim çözemez?
B) Sen benden yardım istersin de ben sana nasıl yardımcı olmam?
C) İnsan bunca yıllık arkadaşına yalan söyler mi hiç?
D) insan başı darda kaldığında dostlarından yardım istemez mi?
E) Senin bana yalan söylediğini anlayamayacak kadar saf değilim.

 

Yağmurun yağdığını ancak burnuma ve elime düşen birkaç damlacıktan ve kıvrımlı dallarını yere doğru sarkıtmış kayınların yapışkan yapraklarında bir şeylerin hışırdamasından anladım.

19.Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4          E) 5

 

20. Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

A) Öğretmenimiz bu konuyu ben yokken anlatmış.
B) Saatlerce beklemiş otobüs durağında.
C) Aranızda bu olaydan ders almış kaç kişi var.
D) Ağacın tepesindeki dalların arasında bir kuş yuvası görünüyordu.
E) Arabamız rengârenk çiçeklerle dolu bir bahçenin kenarında durdu.

YANITLAR

1. D 11. D
2. C 12. E
3. E 13. C
4. A 14. E
5. A 15. D
6. B 16. E
7. E 17. D
8. A 18. C
9. D 19. D
10. B 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir