Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

“Panjurları aralanmış pencereden ışık sızıyordu içeriye.”

1.Yukarıdaki cümledeki altı çizili adın  özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)soyut-cins-tekil-basit
B)somut-cins-tekil-basit
C)somut-özel-tekil-türemiş
D)soyut-cins-çoğul-basit
E)somut-cins-tekil-türemiş

2.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?

A)İçindeki korkuyu bir türlü atamıyordu,uyuyamıyordu.                                                                                                                                              B)Solgun bir gül oluyor dokununca, dizesi kimi hatırlatır?                                                                                                                                         C)Dağ havasıyla daha bir gençleşmiş, güzelleşmişti.                                                                                                                                                            D)Soğuk suların aktığı yüksekçe bir dağ köyüydü burası.                                                                                                                                        E)Çocuğun çağrısına kulak veren anne telaşla ayağa kalktı.

3.Aşağıdakilerden hangisinde “-lık,-lik” eki soyut bir anlam türettiği halde, cümle içinde somut bir varlığı karşılama işleviyle kullanılmıştır?

A)Kahramanlık gerektiren işler için cesur olmak gerekir.
B)Gençlik, acaba bizi nereye götürecek bu akşam?
C)İnsanlık, başka bir deyişle vicdan insanlarda zamanla gelişmiştir.
D)Akıllılık edersen hedefine erken varır, rahat edersin.
E)Özgürlük, başkalarının özgürlüğüyle sınırlı olmalıdır.

 

4. “-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?

A)Sözlerinden bir anlam çıkarmak mümkün değildi.
B)Kamyon, yokuşun tam ortasından geçti çekinmeden.
C)Aydın, her şeyden habersiz koltukta uyuyordu.
D)Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır.
E)Şiirlerden birkaçını yayımlamayı hiç düşünmemiş.

5.Aşağıdakilerden hangisinde bir şeyin neye veya kime ait olduğunu bildiren bir ek (iyelik eki) kullanılmamıştır?

A)Gönlümde yatan şey, dışarıda okumaktır.
B)Ayakları turuncuya, gagası karaya benzer bir kırmızılıktaydı.
C)Galiba içlerinde en kırmızısı ve serti, bu karpuzdu.
D)Benim; tüm yaz, gündüz işe gidip akşam ders çalışan.
E)Aklı bir karış havada, ayakları yere basmıyor.

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde “ler” eki “her” anlamında kullanılmıştır?

A)Böyle zamanlarda çok sakin ve sabırlı olmalısın.
B)Bulutlar geçiyor üzerimizden yavaş yavaş.
C)Sabahları uyanır uyanmaz gazete okurdu.
D)Okullar gezilip ihtiyaç analizi yapılacaktı.
E)Tüm konuları öğrenmek için planlı olmalısın.

 

7.Aşağıdakilerden hangisinde den” eki neden bildirme işlevinde kullanılmıştır?

A)Gözlerimin morarması geceler boyu uyumadığım-dandır.
B)Okuduklarından en iyi şekilde yararlanmayı biliyordu.
C)Babadan kalma üç odalı, küçük bir evleri vardı.
D)Oturmuş, şundan bundan söz ediyorduk bahçede.
E)Onun mantıktan uzak konuşmaları bizi şaşırtmıştı.

8.Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.
B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.
C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.
D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.
E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.

9.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamda kullanılmıştır?

A)Yüreğimde garip bir ağrı var, doktora gitmeliyim.
B)Onu tanımazsınız, o ne keçidir bilir misiniz?
C)Ayrılığın verdiği acıyla ne yaptığını bilmiyor.
D)Tatsız ilişkiler yaşanmaması için gerekeni yaptık.
E)Kafadan çatlak mısın be kardeşim, diye bağırıyordu.

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?

A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.
B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.
C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.
D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

11.Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi soyut anlamlıdır?

A)Uzaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam.
B)Gönül bir kuştur sevgilinin saçına konan.
C)Baharın kokusu, yaşama sevinci aşılıyor.
D)Kentin renk renk ışıkları gece bir bir söndü.
E)Böbreğindeki taş en az iki santimetre kadardı.

 

Ayın çevresinde bir ışık halkası
Denizden dumanlar tütmeye başladı
Islak ince bir yaz
Ağacına kadar işledi sandalın

12.Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Somut isim
B)Belirtili isim tamlaması
C)Birleşik isim
D)Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması
E)Ayrılma durum eki

13.Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki almamış bir topluluk ismi kullanılmıştır?

A)Bir sürü gezer dağın ormanlık yamacında.
B)Sınıfların dışarı çıkarmalarına beş dakika kaldı.
C)Cahilliktendir halkların birbirine düşmanlığı.
D)Ellerinde çiçek demetleriyle geldi yanıma.
E)Ormanların tükenmesi, hayatın tükenmesidir.

14.Aşağıdakilerden hangisinde yansıma sözcük isim görevinde kullanılmamıştır?

A)Tencerenin fokurtusunu duyunca mutfağa koştu.
B)Gölge oyunu olan Karagöz bir zırıltıyla başlardı.
C)Önce şimşek çaktı, gök gürledi, sonra yağmur yağdı.
D)Kuşların cıvıltısı, ağaçların sesiyle sarmaş dolaştı.
E)Yaprakların fısıltısını dinleyerek dinlenirim hep.

15.Aşağıdakilerden hangisinde zaman anlamlı bir sözcük isim görevinde kullanılmıştır?

A)Yurt dışındaki küçük kardeşini görmeyeli yıllar oldu.
B)Akşam erken yatarsan daha düzenli bir yaşamın olur.
C)Haftaya önemli bir konuğumuz gelecek şehir dışından.
D)Sınava aylarca çalıştı, başarılı olarak emeğinin karşılığını aldı.
E)Dün çarşıya çıkmış, evin tüm ihtiyaçlarını almıştı.

 

16.Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki alan bir isim kullanılmamıştır?

A)Masmavi Akdeniz’de yüzen bu yat büyükçeydi.
B)Bu bölgede beyazımsıdır göğün mavisi yaz aylarında.
C)Ciğerden aldığı küçük bir parçacıktı zehirlenmesinin nedeni.
D)Acımtırak yemeğin sağlığa yararlı olacağı konusu tartışmalıydı.
E)Kedicik, annesine sığınmış hasta bir çocuğa benziyordu.
I-Değil yalnız yazların kızgın sıcaklarında
II-Hemen her gün, hele büyük kentlerde
III-Bulvarları tarıyor, hain gülüşleri sessiz.
IV-Pan’la karşı karşıya, gözleri kararıyor
V-Katı cıvık asfaltta yalınayak bir işsiz.

 

 

17.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)I.dizede hal eki vardır.
B)II. dizede tüm sözcükler basittir.
C)III. dizede ünlü daralması vardır.
D)IV. dizede iyelik eki kullanılmıştır.
E)V. dizede birleşik sıfat kullanılmıştır.

I-Gözlerden uzak yaşıyordu, kimsesiz.
II-Bedeninden kanlar fışkırıyordu.
III-İçimizde nice Molier’ler acılaşır kalır.
IV-Cumartesileri buluşur sinemaya giderdik.
V-2000’li yılların modasıdır düşük bel pantolon

18. Yukarıdaki cümlelerdeki “-lar,-ler” eki kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1            B)2              C)3               D)4               E)5

19.Aşağıdakilerden hangisinde ikileme isim görevinde kullanılmıştır?

A)Darı, darı! Hamama girdi kocakarı, dişleri sarı sarı.
B)Sesiz sedasız bir ortamda ders çalışma lüksü yoktu.
C)Kadın hırsızı yakalatmak için çığlık çığlığa bağırdı.
D)Zor iş yoktur, yarım yamalak bırakılan işler vardır.
E)Sarı sarı güllerin arasında beyaz papatyalar ekiliydi.

20.Aşağıdakilerin hangisinde “yanlış” sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır?

A)Yanlış düşünceler, bilimin ışığıyla değiştirilebilir ancak.
B)Bu konuda bize yanlış bilgi verilmesinin hesabını soracağız.
C)Yanlışların zararını çekmektense işimi doğru yaparım.
D)Yanlış işler peşinde koşan insanlar,dorulara geç ulaşır.
E)Bu işe yanlış bir zamanda başlaması onun ticari hayatını bitirdi.

YANITLAR

1. E 11. B
2. C 12. C
3. B 13. A
4. E 14. C
5. D 15. A
6. C 16. D
7. A 17. B
8. C 18. E
9. A 19. A
10. D 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri (adıl) kullanılmıştır? A) Bir önceki fasiküldeki soruları çözmüş, kitaptakiler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir