Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Konuşmayı yapacak kişi o ozanı ya da yazarı iyi tanımalı; ona, başkasının sorularını değil, kendi hazırladığı soruları sormalıdır.

1.Numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Zamir – sıfat – zamir       B) Sıfat – zamir – zamir
C) Sıfat – zamir – isim         D) Zamir – sıfat – isim
E) Sıfat – isim – zamir

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A) Kerem’in bana ne söylediğini duydun mu?
B) Sizi, geçen hafta kim aramıştı?
C) Son sınavdaki soruların kaçı zordu?
D) Çocuklar paranın ne kadarını harcamışlar?
E) Sen bu arabaların hangisini beğendin?

 

 

Zamirler, isimlere getirilen hal eklerini ve çoğul eklerini alabilir.

3.Aşağıdakilerden hangisinde hem hal hem de çoğul eki almış zamir kullanılmıştır?

A) Kızın anlattıklarına bakılırsa kimse onu sevmemiş.
B) O, üç ay boyunca bu kocaman evde tek başına kalmış.
C) Gelen adam kimi görmek istediğini söyledi mi?
D) Bu konu ile ilgili bunlardan başka test çözmeyin.
E) Kimin haklı olduğunu, sonunda herkes anladı.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri (adıl) vardır?

A) Havuzun içindeki balıklar sakin sakin yüzüyordu.
B) Kadının yüzündeki lekeler, iki ay boyunca geçmedi.
C) Akşamki fırtınanın ardından yağmur yağacağı belliydi.
D) Masanın üstündeki testleri al, dolaptakilere dokunma.
E) Kendi saatini bulamayınca kardeşininkini almış.

 

Kimi zaman, isim tamlamalarında tamlayan durumundaki zamir düşebilir.

5.Aşağıdaki dizelerden hangisinde böyle bir kullanım yoktur?

A) Ela gözleri dalgın, alnı sararmış.
B) Başında duranların kalbi yorgun atıyor.
C) Odayı bir matemin görünmez rengi sarmış.
D) Uzak serviliklere çevirerek yüzünü
E) Mukaddes elemini andı bir kere daha.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

A) Bugün çok vaktim yok, yanınıza gelemem.
B) Biraz para bulursa hemen kitap alırdı.
C) Çocuğun her isteğini yapmaya çalışıyordu.
D) Ankara’da kaç gün kalacağımızı biz de bilmiyoruz.
E) Bazı günler, evden hiç çıkmazdı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki pekiştirme sıfatı, ötekilerden farklı biçimde oluşturulmuştur?

A) Yaramaz çocuğun  anlattığı her şey düpedüz yalandı.
B) Masmavi deniz ve gökyüzü insana yaşama sevincini duyuruyordu.
C) Kadının kucağındaki küçük kızın kömür gibi simsiyah gözleri vardı.
D) Babam ,bana ve kardeşime tertemiz bir ad bırakmıştı.
E) Biletleri kontrol eden görevli kısa boylu, oldukça şişman, yusyuvarlak bir adamdı.

 

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “bir” sözcüğü farklı sıfat türünün örneğidir?

A) Bir ceylana pusu kurdum, yakınımdan geçmedi.
B) Bir çiçektin güzelim, açmadan soldun.
C) Bir çiçekten yaz umarken, geldi eyvah sonbahar!
D) Bir çoban yaslanmış pınar dibine.
E) Bir çiledir çekerim, derdimi cihan bilmez.

 

Benim serencamım sizde söylenir,
Her bölüğüm birinizde söylenir,
Yokuşta söylenir, düzde söylenir.
Nerede söylense haklı türküler,
Türküler ah, ağlamaklı türküler!

9.Bu dizelerde kaç zamir vardır?

A) 3          B) 4             C) 5              D) 6               E) 7

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde en çok sayıda zamir kullanılmıştır?

A) Sen kendi gönlünün mevsimine bak.
B) Dünyada bizi kim ayırır birbirimizden?
C) Şimdi bir ben varım, bir de annem var.
D) Zaten ondan başka dünyada nem var?
E) Bu yolu tanır mısın? Şu köşe, şu çam dalı.

 

11. Zarflarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zarflar, eylemlerin anlamını etkiler.
B) Fiilimsilerin anlamını etkiler.
C) Sıfatları derecelendirir.
D) Zarfları anlamsal açıdan etkiler.
E) Zarflar ile fiiller arasına başka kelime veya kelime grubu giremez.

 

 

12. Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) Ağzından bir laf aldıktan sonra gerisi çoban söküğü gibi  geldi.
B) Küçüklüğünden beri el bebek gül bebek  büyümüştü.
C) Yılmaz, damdan düşer gibi ortaya çıktı orada.
D) Yeni muhtarımız eli sıkı biridir.
E) Elinden geldiği kadar  acele ediyordu oraya varmak için.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük durum zarfı değildir?

A) Elbiseleri her zaman ve her ortamda temiz olurdu.
B) Bebek uyanmasın diye odadan yavaşça çıktı.
C) Yaylalara bizim buralarda yazın  çıkılır.
D) Yanımıza hızla yaklaşan araba bir anda gözlerden kayboldu.
E) Şehir eşrafının yanında çocukça davranmıştı ona.

 

Desem ki sen benim için
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!

14.  Yukarıdaki dizelerde edat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 1             B) 2              C) 3                D) 4                E) 5

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) Çok uğraştı ancak  bir türlü yapamadı.
B) Dersten çıktığı gibi kendini dışarı attı.
C) Yeni arabamız eskisine göre  daha atiktir.
D) Bu soğukta ancak  yarım saat durabilirim.
E) Beni sadece o anladı o da yanlış anladı.

 

 

(I) Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketliyseler, yüz bin çeşit otlarla dolar. (II) Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. (III) Kadınlar kendi başlarına kalınca biçimsiz birtakım et parçaları çıkarırlar sağlam ve doğal bir beden yaratabilmeleri için bir tohum almaları gerekiyor. (IV) Ruhlar da böyledir; onları bir düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dururlar. (V) Böyle bir aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu, yaratmadığı gariplik kalmaz.

16.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede isim niteleyen sözcük kelime grubudur.
B) II. cümlede çokluk eki alan isim vardır.
C) III. cümlede bir isim tamlamasını belirten belgisiz sıfat vardır.
D) IV. cümlede “başıboş” sözcüğü sözcük türü bakımından isimdir.
E) V. cümlede “aylaklık” sözcüğü birden fazla sıfat almıştır.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, söz öbeği kullanılmamıştır?

A)Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım
B)Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu
C)Sensiz hayat, toprağın sırtında ur gibi
D) Şemsiyesi altında yürürsün bulutların
E)Devlerin esrarını aynalara sorsaydım

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması yoktur?

A)Islaklığı sanadır ahimin, efganımın
B)Sendedir eskimeyen cevheri efkârımın
C)Nazarın, ok misali karanlıkları deler
D)Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin
E)Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün

Gene sana dönüyorum İstanbul Sıkıntılar içinde bahtı karalı Gene sana dönüyorum çaresiz Duymasın ama kimseler, duymasın, sus

19.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Durum zarfı
B) Belgisiz sıfat
C) Kişi zamiri
D) Ad tamlaması
E) Bağlaç

20.Aşağıdakilerin hangisinde zamir, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Hastanedeki her doktor sadece kendi hastasıyla ilgileniyordu.
B) Bugün yaptığımız deneme sınavına kaçı girmiş öğrencilerin?
C) Benim için, verilen sözü tutmak bir namus borcudur.
D)İçlerinden birisi ortaya çıkıp gerçekleri tek tek anlatacak.
E) Söylediklerinin birçoğuna inanmamıştım aslını istersen.

 

1. B 11.  E
2. A 12. D
3. D 13.  C
4. E 14. D
5. C 15.  A
6. D 16.  D
7. C 17.  A
8. C 18.  C
9. B 19. B
10. B 20. E

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

SÖZCÜK TÜRLERİ

Sözcükler tür bakımından iki ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir