Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

Tanzimat’ın ikinci kuşak şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan, yukarıda kısa bir bölümü verilen Makber adlı şiirinde, ölüm karşısındaki duygu ve düşüncelerini, acılarını, feryatlarını dile getirmiştir. Zaman zaman ölümü, yaşamı sorgulamış, içinde yaşadığı fırtınaları ve tezadlarla dolu karma karışık duygularını ortaya koymuştur.

1.Yukarıdaki paragrafta yazımı yanlış olan kaç sözcük vardır?

A) 5                  B) 4                     C) 3                      D) 2                       E) 1

 

 

Üçler Güler bunu, gülümseyemeyişi belli belirsiz de olsa şair duyarlığına, sanatçının hüzünden yana özyapısına bağlar. İşin şaşırtıcı yanı, bugün kü hayatımıza bakarak söyleyelim, artık sahiden gülümseyemeyeceğimiz bir duruma geldiğimiz de öyküde kendiliğinden saptanmıştır.Hayatta mutludur o günlerde, gel gelelim yazarı tedirgin edebi bir ön sezi sözkonusudur.

2.Yukarıdaki paragrafta yazımı yanlış olan kaç sözcük vardır?

A) 6              B) 5                  C) 4                D) 3                  E) 2

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Son yıllarında Woolf’un hemen bütün yapıtlarında kendini gösteren karamsarlık, 2.Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle daha da belirginleşmiştir.
B) Bu romanı bitirdikten sonra bir daha ruhsal çöküntünün belirtilerini sezer ve tekrar aynı acılara katlanmaktansa ölümü yeğler.
C) Ancak insanın zihnindeki erkek ve dişi kimlikleri işbirliği içinde oldukları zaman iyi yapıtlar üretebilir.
D)Woolf iki de yaşam öyküsü yazmıştır, Flush’da (1933) Browning ailesinin yaşamından bir kesit verir.
E) Kadın yazarların erkeklere ait bir dünyada karşılaştıkları zorlukları anlatan iki denemesi vardır.

 

 

(I) Gazete veya dergilerde yayımlanan yazıların tuhaf ama bir o kadar da kaçınılmaz bir yazgısı vardır. (II) Yazı ne kadar iyi olursa olsun, eni sonu günü birlik olmak, geçiciliğe teslim olmak zorunda kalır. (III) Bu yazgı, yazıların günün birinde yazarı tarafından kitaplaştırılmasıyla önlenemez çoğunlukla. (IV) Yazıyı kaleme alan kişinin kimliğinin bir gazeteci veya bir edebiyatçı olmasının da bu yazgıyı tersine çevirmede önemi olmaz. (V) Hiçbir yazar, güncelliğini kaybedecek bir yapıtı hazırlamak istemez. (VI) Onlar, bir yapıtla olsun yaşamak, hep yaşamak arzusunu taşırlar.

4.Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.              B) II.                   C)III.                D)IV.                E)V.

 

 

Yazar, bu yapıtında kişisel bir sıkıntısını anlatmış, deniyor. Kişisel sıkıntı denen şey ise babasıyla arasında geçen anlaşmazlıklar. Yinede bu belirlemede eksik kalan bir yan var kanımca. Bu yapıtı baba ile oğul arasındaki klasik bir çatışma olarak okumak da yazarı anlamamakla eşdeğerdedir. Çünkü onun yapıtta anlattıkları, sadece kendisinin babasıyla yaşadıkları değil, tüm dünyada baba ile oğul arasında yaşanabilecek olaylardır. Bu da yapıtı kişisellikten çıkarıyor.

5.Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 6              B) 5                  C) 4                D) 3                  E) 2

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Eski nazırlardan Naim Efendi, kızı Sekine, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil ile birlikte yaşamaktadır.
B) Damat Servet Bey, lükse düşkün bir adamdır, Seniha da serbest yetişmiş bir kızdır.
C) Seniha’nın çevresinde Faik ve Hakkı Celis adlı iki genç vardır.
D) Seniha ve Faik’in birliktelikler sonucu gelişen olaylar karşısında Naim Efendi sarsılır, Hakkı Celis şehit düşer.
E) Bunu öğrenen Naim Efendi hızla çöken bir dünyada yapa yalnız kalmıştır.

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yedigey karısına Kazangap’ın ölümünü diğer insanlara haber vermesini söyler.
B) Yedigey de Kazangap’ın ölümünü tanıdıklara duyurmak üzere giderken uzay üssünde bir hareketlilik olduğunu fark eder.
C) Yedigey, uzay üssünün yanında bir uzay gemisi görür.
D) Eserimizin başkahramanı Yedigey’in çalıştığı tren istasyonuna bir gece ansızın karısı çıka gelir.
E) Beraber çalıştığı arkadaşı, Kazangap’ın öldüğünü söyler.

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bilişsel davranışçı terapi, insanların hem sorunlarını çözer hem de bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmede kullanacakları birtakım becerileri de öğretir.
B)Soldan dört ayak üzerinde, yalın ayak, başı kabak bir adam görülür
C) Mini mini gül yağı şişesini getirdi, içine kolonya koydum.
D) Dürüstlükten nasibini almayan ikiyüzlü ve menfaatçi insanları gördükçe Pervin adeta bir şok yaşamıştır.
E) Pervin yaşadıklarını sorgulamaya başlar, çevresindeki insanlara da bundan bahseder.

 

 

Aşktan söz ediyorlardı. Evvelce söylenen şeyleri kim bilir kaçıncı kez yineliyerek bu eski konuya ilişkin görüşlerini ortaya koyuyorlardı. Alacakaranlığın tatlı hüznü konuşmalarını yavaşlatmış, içlerini sevecen duygularla doldurmuştu. Bazen gür bir erkek sesi, bazen de yumuşak bir kadın sesiyle tekrar tekrar dudaklardan dökülen “aşk” sözcüğü oturdukları küçük salonda pır pır eden bir kuş, bir ruh gibi dolaşıyordu.

9.Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1                 B) 2                     C) 3               D) 4                 E) 5

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yol buradan itibaren kasaba yolları gibi Arnavut kaldırımı idi.
B) İlkyaz akşamlarında hep ağacın altına gelir, onu düşünürüm.
C) Her şeyi anlarcasına yüzümüze baktı.
D) Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzükoyun uzanıyorum.
E) Tuz ekmek düşmanı, iyilik bilmezin biridir o.

 

Onun kendine özgü var oluşçu felsefesini ve muhafazakar pisikolojisini en iyi, hikayeler ve Siyah Kehribar romanı yansıtır. Kasaba yaşantısından, orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikayelerinde, yoğun, şiirli bir dille aşk, yanlızlık, uyumsuzluk gibi temaları işler. Olay örgüsünden çok, iç gerçekliğe ağırlık vermiştir. Kurtuluş Savaşı’na merkezden değil, bir kasabadan baktığı Küçük Ağa’da yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmiştir.

11.Bu parçada kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 1                 B) 2                     C) 3               D) 4                 E) 5

 

 

(I) Çocukluğu babasının görevi nedeniyle bulundukları Atina’da geçmiştir. (II) İlk öğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi’nde, orta öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladıktan sonra İngiltere’ye gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir. (III) İstanbul’a dönünce Diken, Resimli Gazete, Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazmış, kapak resimleri ve süslemeler yapmış, karikatürler çizmiştir. (IV) Cumhuriyet’in ilanından sonra asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden 3 yıl kalebentliğe mahkum edilmiş ve Bodrum’a sürülmüş, cezasını tamamladıktan sonra yürekten bağlandığı Bodrum’a yerleşmiş, Ege merkezli yazılarını burada yazmıştır. (V) Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Anadolu Efsaneleri eserlerinden bazılarıdır.

12.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.              B) II.                   C)III.                D)IV.                E)V.

 

 

Fecr-i Ati topluluğunun en önemli sanatçısıdır.O, topluluk dağıldıktan sonrada çalışmalarına bireysel olarak devam eder. Şairin yaşamı sanatını derinden etkiler. Bu nedenle şiirlerinde çocukluk anıları, aşk ve doğa konularında yoğunlaşır. Karamsar yaklaşımı onun belirgin özelliğidir. Şiirlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmasına rağmen düz yazıları daha sadedir. Şiirle ilgili görüşlerini Piyale adlı şiir kitabının önsözünde açıklar.

13.Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1                 B) 2                     C) 3               D) 4                 E) 5

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Okuduğum hikayelerin hiç birinde bu konuya değinilmemişti.
B) Bana büyük işler çevirmek olanağını verselerdi neler yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim, deriz.
C) Önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi bildiniz mi?
D) Bu programı o öğrenciyle bire bir görüşerek yapmalısın.
E) Onun kurallarını bozmaya hakkımız var mı?

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Fikrince, güya bu koku göğüs darlığına birebirmiş.
B) Duyduğuma göre onlar yalnızca reçeteleri değil bütün hekimliğin özünü ve düzenini baştan başa değiştiriyor.
C) Kendilerinden önceki hekimleri bilgisizlik ve gözboyacılıkla suçlandırıyorlarmış.
D) Zavallı hastanın durumu üstünde düşünmeyi size bırakıyorum!
E) Çokluk oldukları yerde hem mesleklerini gözden düşürürler, hem de yararlı olmaktan çok zararlı olurlar.

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bayramlıklarımı yatağımın baş ucuna koyar ve bayram sabahına kadar her gün odaya girip çıkıp onlara bakardım.
B) Malatya’nın kaysı bahçeleri arasında akan yolda ilerliyoruz.
C) Bayram sabahı erkenden kalkar, bayramlıklarımızı sevinçle giyer ve doğruca köy meydanına çıkardık.
D) Erzincan’a bağlı, Kemaliye ilçesine daha 160-170 kilometrelik yolumuz var.
E) Gökyüzünde kuşlar cıvıldaşıyor, çiçeklerin üzerindeki böcekler de kuşlara uyarak harika bir doğa senfonisi oluşturuyorlardı.

 

17. Yazım yanlışı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk mimarisinin tartışmasız en önemli ismi olan Mimar Sinan; Kanuni Sultan Süleyman, II.Selim ve III.Murat olmak üzere üç padişah döneminde mimar başılık etmiştir.
B) Öz güven duygusu, bireyleri kimi zaman zor durumda bırakır.
C) Fakat bu kuralların çiğnenmesi ile birlikte huzursuzluk, hoşnutsuzluk, güvensizlik baş gösterir.
D) Bu sebeple muhtar, mahalle sakinlerinin hepsinden daha cana yakın, sabırlı ve hoşgörülü olmalıdır.
E) Bunun yanında şehrimizin ve halkımızın güvenliğini tesis temek, resmî başvuruları değerlendirmek ve onaylamak da görevlerimin arasında gelir.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlmin tatbikatında başarılar sağlayışı insanoğluna pek çok şey vadediyor.
B) Bilim, yer yüzündeki tüm olguları araştırmayı amaç edinmez.
C) Alacaklılar günaşırı kapımıza geliyorlardı.
D) Ülkemizin yetiştirdiği önemli beyinler sürekli yurt dışına gidiyor.
E) Annem, pasta yaptığı zaman bir miktar da yeğenlerine ayırır.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Artcı depremlerden sonra hasarlı binaların hepsi çökmüş.
B) Burada işler arapsaçına dönmüştü ne yazı ki.
C) Uçan insanlar, dinazorlar, uzay gemileri, kentlerin ortasında patlayan volkanlar…
D) Sinema sıradanın değil, sıradışının peşinde.
E) Sinemada canlandırılan sahnelerin inandırıcılığını sağlayan özel efektleri yaratma işi, bir yönüyle bilim bir yönüylede sanat.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bir sıvının içindeki erimiş bulunan klor miktarını ölçme-ye yarayan alete klorölçer denir.
B)Metabolik sendrom, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet başlangıcı veya tip 2 diyabet; kanda yağ miktarının artışı ve karın bölgesinde yağlanma ile kendini belli eden bir grup sağlık sorununa verilen genel isim…
C) Güney Kore’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre özellikle öğle yemeğini yalnız başına yiyen erkekler-de obezite riskinin %45, metabolik sendroma yakalanma riskinin ise %64 yükseldiği gözlemlenmiş.
D)Kocasının zayıf bir adam olduğunu bilmez miydi, bilirdi, şimdi bir de iki yüzlü olduğunu gözleriyle görüyordu.
E) Çünkü yalnız yemek yerken arkadaşlarımızla birlikte yediğimizden farklı eğilimler içinde oluyoruz.

 

 

 

YANITLAR

 

1 D 11. C
2. A 12. B
3. C 13. C
4. B 14. A
5. E 15. C
6. E 16. B
7. D 17. A
8. C 18. B
9. B 19. A
10. E 20. D

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde yalnız birinci sözcük sözlük anlamından uzaklaşmıştır? A) Suçiçeği     B) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir