Devamı

ÖDEV TESTİ 10

Benim için (I)herşeyi söylediler: (II)Filozof, (III)pisikolog, (IV)putperest dediler. Hoş (V)sayılmayacak adlar takanlar bile oldu. 1.Yukarıda numaralanmış sözlerden hangi…
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Saçaklardan birinin altında, dizlerim karınıma çekili, pardesüme gömülmüş duruyordum.…
Devamı

ÖDEV TESTİ 5

Tanzimat’ın ikinci kuşak şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan, yukarıda kısa bir bölümü verilen Makber adlı şiirinde, ölüm karşısındaki duygu…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Çocukluğumda -En mutlu olduğum yıllardı o yıllar-her gün mahalleden arkadaşlarla…
Devamı

ÖDEV TESTİ 3

” etmek,olmak” yardımcı eylemleriyle kurulan bileşik fiillerde, “düşme, türeme” gibi ses olaylarından biri varsa, sözcükler bitişik yazılır; yoksa…