Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

” etmek,olmak” yardımcı eylemleriyle kurulan bileşik fiillerde, “düşme, türeme” gibi ses olaylarından biri varsa, sözcükler bitişik yazılır; yoksa ayrı yazılır.

1.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) O, çok para kazanınca ailesini terkeden adamın tekidir.
B) Durumu, ilgili makamlara belgelerle hemen arz ettik.
C) İkisi arasındaki farkı ayırt etmek kesinlikle mümkün değildi.
D) Niyazi Bey hak ettiği ilgiyi görmemekten yakınıyordu.
E) Onu affetmek, yapacağın en son şey olmalıdır.

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kardeşimle gelen o sarışı kız benim yaşıdımmış.
B) Çalışgan insanlar her zaman çalışmayı tercih eder.
C) Toplumdaki sorunlar en kısa sürede devletçe ele alınmalı.
D) Bu yaz arkadaşlarla Gazianteb’e gideceğiz.
E) Konseri ,konsere Helenlerin birçoğu ayakda da olsa izleyecekler.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yön bildiren sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Dün Kuzey Amerka’da deprem olmuş.
B) Trakya’nın Kuzey’i ayçiçeği tarlalarıyla doludur.
C) Buradan doğuya doğru devam etmelisin.
D) Biz de bu yaz Güneydoğu Anadolu’yu gezdik.
E) Bu elektrik kesintisi İstanbul’un doğusunda hayatı felç etti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Akılını kullanan öğrenci çalışmaya ilk günden başlar.
B) İnsanlar dedikodu yapmaktan ne anlar?
C) Biliyorum ki sen beni davet etmeyeceksin.
D) Tembellik sizin ruhunuza işlemiş;siz fark etmiyorsunuz.
E) Yazarın yazdıklarında yaşamına dair ipucu aramak boşunadır.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A) Sizin oda da yer varsa ben de sizinle kalayım.
B) Maç ta istediğimiz gibi sonuçlandı, yüzümüz güldü.
C) Ya sen bize gel yada ben size geleyim.
D) Sapanca da önemli kayak merkezlerimizdendir.
E) Toplantıya giderken evrak çantanıda yanında götür.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Bu konuda Prof. Dr. Alperen Köken’in düşüncesi önemliydi
B) DDY’nin yeni hizmetleri beğenilmişti.
C) Buradan Adapazarı’na 350 km. yol varmış.
D) Okulumuz Tübitak’ın yarışmasına katıldı.
E) TDKye bir dilekçeyle başvurmuştuk.

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Sanatdan kimseye zarar gelmemiştir.
B) Bizi yukardaki geniş salonda toplantıya bekliyormuş.
C) İki dost ağız ağıza vermiş, bir şeyler konuşuyorlardı.
D) Bu kurumda herkese dostça davranmaya çalışırdı.
E) Elinizdeki itabın birinci cildini deokumuştum.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” sözcüğünün ya da ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A) San ki börek yapmayı bilmiyormuş, biz de inandık.
B) Yıllar önce “Damdaki Kemancı”yı Ankara’da izlemiştim.
C) Raporu incelemiş olsaydı, ki inceleyebilirdi, ayrıntıları görürdü.
D) 3.Yeni’nin önce ki sayısını bir türlü bulamadım.
E) Düşüncelerin dikkat çekmiş olmalıki seninle konuşmak istediler.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) “Gönlünün Götürdüğü Yere Git” çok beğenildi,diyebilirim.
B) Hiçbir siyasetci, kendisini toplum çıkarlarının üstünde tutmamalı.
C) İsteyenlerin dışarı çıkmasına izin vermişti öğretmenimiz.
D) Bilsen de bilmesen de bu konudaki düşüncelerinden yararlanmak istiyoruz.
E) Çağrılmayan yere ya dilenci ya da çalgıcı gidermiş.

 

10.Aşağıdakilerin hangisinde güneş, dünya, ay sözcüklerinin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

A) Seninle olmak, dünyanın en büyük mutluluğudur.
B) Karanlık gecelerimi sonsuzlukta aydınlatan aysın.
C) “Kitap, dünyaya açılan bir penceredir.” Sözünüzü hiç unutmadım.
D) Güneş sisteminde uydusu olan bir gezegen de dünyadır.
E) Daha güneş doğmadan başlardı yaşam bu koca şehirde.

 

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde “ünsüz değişimi” ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Kazancı bir aylık geçimlerine ucu ucuna yetiyordu.
B) Aç açına akşama kadar çalıştırmışlardı hepimizi.
C) Kitap kolilerini bir köşeye üst üste koymuştu.
D) Ard arda gelen sorunlar gözümü iyice yıldırmıştı.
E) Peş peşe gelen olaylar onu yıpratmıştı.

 

I. Ekim’in son haftasını bekliyoruz.
II. 15.Temmuz.1981. Salı günü doğmuştu kızımız.
III. 22 Haziran’da evlendi,Sevinç’miz.
IV. Başvurular 12 Eylül Cuma günü bitiyor.
V. Kasımın sonunda İstanbul’ a gideceğiz.

12.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) l. ve II.      B) I. ve IV.       C) II. ve III.       D) III. ve V.          E) IV. ve V.

 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yoktur?

A) Böyle abur cubur yersen tabi kilo alırsın.
B) Eline tas tamam yüz milyon lirayı saydım.
C) Evin içi her zaman ki gibi yine darma dağınık.
D) Arabanın altında kalan kedi yam yassı olmuştu.
E) Vazo yere düştüğü anda param parça oluverdi.

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Türk’çeyi doğru kullanmak herkesin görevidir.
B) Ne beni aradınız nede bir haber yolladınız bana.
C) Her şeye rağmen o, bunları hak etmemişti.
D) Sözlerime ekliyeceğiniz bir şey var mı?
E) Kitabın 27’inci sayfasında konu örneklerle açıklanmış.

 

 

15.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?

A) Herkes havasının temizliği nedeniyle Altınoluk’u tercih ediyor.
B) Bu onun da denizaltıyla ilk yolcuğuydu.
C) Kültür konusunda makaleleriyle Gökalp topluma kıla­vuzluk etmiştir.
D) Bu sabah tıraş olduğuma si de inan mıyorsunuz değil mi?.
E) Kardeşim, geçen sene karşımızdaki ilk öğretim okuluna kaydoldu.

 

 

16.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Herşevde güzel olacak,deye beni avutuyordu.
B) Bu bitki astıma bire bir, istersen dene bu bitkiyi.
C) Elele verirsek bu olayların üstesinden gelebiliriz.
D) Her insan gibi Niyazi Efendi’nin de hataları var.
E) Darma dağınık bir masanın üzerinde evrak bulabilmek kolay mı?

 

I. Bu yılki tatilini güney Afrika’da geçirdi.
II. 25 Mayıs cuma günü görevinden istifa etti.
III. Farz etki bir şey de söylemedi bu konuda.
IV. Düzenli sporun insan sağlığına yararlarını biliyormusun?
V. Orman yangınlarından sonra dağlar çırılçıplak kalmıştı.

17.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili yazım yanlışına örnek yoktur?

A) Yön bildiren sözcüklerin yazımı
B) Pekiştirilmiş sözcüklerin yazımı
C) Gün adlarının yazımı
D) “ki” bağlacının yazımı
E) “mi” edatının yazımı

 

 

(I) yimidokuz yıl önce genç bir öğretmenken gitmiştim Bulancak’a. (II) O zamanlar 12 bin’i bulmazdı Bulancak’ın nüfusu. (III) Kasabada tek bir lise vardı ve sınıfları 40’şar kişilikti.(IV) 1.inci yılın sonun oranın bir parçası oluvermiştim. (V) 1986’ya kadar beş yıl çalıştım bu şirin ilçede.

18.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.              B) II.                      C) III.                  D) IV.                  E) V.

 

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ne söylememem gerektiğini söylerde, ne söylemem gerektiğini saklar.
B) İlk roman kahramanlarımızdan Fitnat hanım silik, kişiliksiz bir tiptir.
C) Zihininizi yoran uğraşları bırakmalısınız artık.
D) Parça ve bütün arasındaki ilişki bu resimde iyice iç içe geçmiş.
E) Yaşamının onbeş yılını ülkesinden ve ailesinden uzak geçirmiş.

 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Bir de beni dinlemelisin ki ki haklı kim haksız öyle karar veresin.
B) Pekçok kişi bu konu da senin düştüğün yanlışlığa düşüyor.
C) Yanlızlık Allah’a mahsustur, dedi ve evlenmeye karar verdi.
D) Sapa sağlam adam iki gün içinde dünyadan ayrılıverdi.
E) Benim ki senin arabandan daha hızlıdır,biliyor musun?

 

YANITLAR

1 A 11. D
2. C 12. A
3. B 13. A
4. A 14. C
5. D 15. E
6. D 16. B
7. A 17. D
8. C 18. E
9. B 19. B
10. D 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde yalnız birinci sözcük sözlük anlamından uzaklaşmıştır? A) Suçiçeği     B) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir