Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

(I) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilirmisiniz?
(II) Sizden ilginç bir durum hakkında ki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?
(III) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?
(IV) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi ricaedeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?
(V) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilirmi siniz?

1.Yukarıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) I.                B) II.                    C) III.                   D) IV.                E) V.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Tatil için herbir öğrenciye ödev olarak 500 soru vermişti.
B) Rize’ye giderken bir dağ başında arabamız bozulmuştu.
C) Bu derece boşboğaz birini daha önce görmedim.
D) Bir ara kapı çalındı, aşağı inip baktım.
E) Siyah ve beyazın ana renkler olduğunu bilmiyormuş.

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Herhangi bir olay çıkmaması için, alana görevliler yerleştirilmişti.
B) Kortejin görülmesiyle ortalık birdenbire karıştı.
C) En öndeki araba, rengârenk çiçeklerle süslenmişti.
D) Hırsızlar, güpe gündüz tören alanındaki bir bankayı soymuşlar.
E) Her iki grup da karşılıklı birbirini suçluyordu.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kömürleri tutuşturmak için ağaçların altından çalı çırpı topladık.
B) Ali Osman ağır başlı çocuktu, şımarıklık etmezdi.
C) Son toplantıyı hırgür çıkmadan bitirmiştik.
D) Amcam eli açık insandı, herkese yardım etmek isterdi.
E) Konser ertelenince boşu boşuna iki saat beklemiş olduk.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Şimdi Sivas’ın okur yazar gençlerinin hepsi beni tanıyor.
B) Doktor Serhat bey hastalarını kontrol ettikten sonra dinlenme odasına geçti.
C) Pekçok derdim var benim de şu küçük dünyamda.
D) Herkes gibi bende bir iş bulmak istiyorum.
E) Hiçbir şiir kitabını bu kadar beğenmemiştim.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği söz konusudur.
B) Delegasyonumuz aleyhine çala kalem bir polemiğe girişmişti.
C) Bu konuda ısrarlı davranan siz değil miydiniz?
D) Sanatta yetkinlik, üstün bir çalışma ve kabiliyet de ancak kişilik kumaşında gerçek sanata elverişli desenler bulunan kalemlerde görülebilir.
E) Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.

 

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Birşey var, yangın yangın sanıp sarmalayan içi
B) Unutulan düşleri türküler de özlüyorum
C) Unutulmak terkedilmekten daha zor bilseniz
D) Bazen bir yalan bile olabiliyor sevindirici
E) Dönüpte bakıyorsunuz her şey gelip geçici

 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bunca sonu çamurlara bataçıka geldim.
B) Uzayda, kelebekler gibi kanat çırpıyoruz.
C) Bir aşkı başından sonuna anlatışın başka
D) Daldım doyumsuzluğuna buzlu denizlerin
E) Üç bilinmeyenli denklem gibisin, inan çok zorsun

 

 

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar.

9.Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Avrupa’nın en uzun akarsuyu Tuna nehri değil mi?
B) Ağrı Dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır.
C) Ülkemizin tuz gereksiniminin büyük bir bölümünü Tuz gölü karşılamaktadır.
D) Kop Geçidi, Gümüşhane ile Trabzon arasındadır.
E) Türklerin ilk yerleştikleri yerlerden biri de Altay dağlarıdır.

 

 

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

10.Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Son romanıyla UNESCO’dan da bir ödül almıştı.
B) 2 mm’den kalın, madeni” para basmak mümkün değildir.
C) TDK’nin son yayımlarını henüz göremedim.
D) Birçok işte çalışmış sonunda DSİ’den emekli olmuştu.
E) Uçaklarda yolcular 30 kg’den fazla bagaj taşıyamazlar.

 

 

(I)Her şeyin uyum içinde (II)gittiği, (III)her hangi bir aksamanın olmadığı zamanlarda işin uzmanları tarafından kesin  (IV)ifadelerle yasaklanmasına rağmen pek çok şeyi  (V)yapıyoruz.

11.Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.                B) II.                    C) III.                   D) IV.                E) V.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Buradaki Osmanlı hayranlığı hemen farkediliyor.
B) Kütüphanede şu anda dört yüz bin kitap var.
C) İnsan buraya gelince kendini sarayda zannediyor.
D) Ziyarette her şey aldatmaya, para çalmaya bağlı
E) Burası Can Yücel’in yaşadığı ev.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Dedesi 1987’in 12 Haziran’ı 13’üne bağlayan gece vefat etti.
B) Hoş görü, anlayış, dayanışma ortamı meydana getirebilmek oldukça zor.
C) Bu günkü insanlar için böyle bir talih söz konusu değil.
D) Aydınlar kulelerinden çıksınlar, fikirlerini bir birlerine aktarsınlar.
E) Hangi peteğin hangi deliğine ne koyacağını tespit ediyordu.

 

 

(I) Hava, ısı, ışık gibi su da bütün canlılar için değerli bir gıda ve hayat kaynağıdır. (II) Herbir canlı mutlak surette buna muhtaçtır. (III) insanlar yerleşim yerlerini su kaynağının mevcut olduğu sahalara kurmuşlardır. (IV) Hayvanlar da öyle. (V) Hayvanlar su kaynaklarına doğru diyar diyar göç ederler.

14.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.                B) II.                    C) III.                   D) IV.                E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu şehrin kaderi birkez daha bizlere bu gerçeği haykırıyor.
B) O kültürlerinde tarih sayfalarına gömülmesine izin vermemeliyiz.
C) Görünmez bir kaza görme yeteneğini tamamen elinden alır Cemil Meriçin.
D) Burnunun tam dibine yerleştirdiği kalın camlı gözlükleriyle de göremiyordu artık.
E) Çocuklar avluda oyuna dalmışken hıçkıra hıçkıra ağlamıya başlar.

 

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yalnızlığı bir hançer gibi saklıyan şiirlerdir.
B) Rüzgârların ıslığıyla göklere teğet geçer bozkır
C) Oysa Kumrular Sokağı bir kente uzayıp gider
D) Her gün kasvetimle yanar söner bir ateş: Ölüm
E) Sokaklar bir ak tay düşüyle uçar gelecek zamana

 

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Besbelli ah besbelli sarpa saracağı yolun
B) Aydınlıkları yarınlara payeden bir kasırgaydı
C) Karanlıkları salmaktan yoruldu şarkılara
D) Neden yadırganıyor yaprak aynı yapraksa?
E) Ankara dumanında göz gözü görmüyor.

 

 

İki ayrı nehirde yüzen parçalarımızı (I)biraraya getirip hiç (II)duraksamadan, korkmadan, coşkuyla (III)salı versek sulara, çarpacağımız kayaların (IV)sayısı da artar mı?

18.Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerin hangi ikisinde, yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.      B) II. ile III.       C) III. ile IV.      D) I. ile III.      E) II. ile IV.

 

 

Bu, yumulmuş (I)boynunu (II)omuzları arasına çekmiş kişinin kim olduğunu (III)anlıyamadı. Alıcı gözle bakınca (IV)şaşgınlık içinde kaldı. Nişancı (V)Veli onu görünce dili tutuldu.

19.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin yazımı yanlıştır?

A) I. ile II.        B) II. ile III.       C) III. ile IV.       D) IV. ile V.       E) I. ile III.

 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Nedense her okuryazarın, bir edebiyat yapıtını okuyabildiğini rahatlıkla anlayacağı kabul edilir.
B) Hiçbir kitap çevirisi, orijinalindeki yazınsal tadı okuyucuya duyuramaz.
C) Olağanüstülüklerin çokça olduğu bir eserdi son okuduğum roman.
D) Daha bilgili olmalı, daha çok özveride bulunmalı ve zekice davranmalıyız.
E) Güldürüden melankoliye, baş kaldırıdan uysallığa kadar pek çok konunun etrafında dolaşır.

 

YANITLAR

 

1 C 11. C
2. A 12. A
3. D 13. E
4. B 14. B
5. E 15. D
6. B 16. A
7. D 17. B
8. A 18. D
9. C 19. C
10. E 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Saçaklardan birinin altında, dizlerim karınıma çekili, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir