Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Saçaklardan birinin altında, dizlerim karınıma çekili, pardesüme gömülmüş duruyordum.
B) Eğer tren gidiyorsa benim için, o zaman geride dururdum, ta geride.
C) Işıklar elektrik direklerinin ucunda titrek kımıltılarla uzaklara kadar gidiyorlar.
D) Bu arada bir tuzlu damla süzülmeli yanaklarımdan, çenemde durmalı, yahut burnumun ucunda durmalı, düşmemeli.
E) İstasyonlarda dolaşmak, trenlerin gelip gitmelerine bakmak, bana neden iş oldu bilmem.

 

 

(I) Bu kalabalık beni sıkardı, yanlızdım. (II) Askerlere bakardım, teskereci askerlere. (III) Bir de gurbetçilere bakardım. (IV) Kalabalıkta bir çocuk bindirirdim pencereden, babası sağol derdi. (V) Bir mahkûm getirirlerdi uzak dağ köylerinden; Jandarmalar ona acırdı, bende acırdım…

2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I                B) II                  C) III                  D) IV                          E)V

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ayaküstü bir laflayalım dedik abi.
B) Doğru ile yanlışı ne zaman ayırdedeceksiniz?
C) Ayakaltında dolaşma demedim mi ben sana?
D) Seni azad etmem için on yıl daha çalışman lazım.
E) Babaevinden ayrılalı tam yirmi yıl olmuştu.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı.

B) Sergül’ü bu halde görünce babam dona kaldı.
C) Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.
D) Zavallı kadın beş yıldır bakımevinde kalıyordu.
E) Her gün 6.50’de buradan banliyö treni geçermiş.

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Kalın bir Doğu maşlahı giymiş, işlemeli beyaz bir baş örtüsü örtmüştü.
B) Karısını kadınlığın baş tacı eder, bütün ev halkını methe başlardı.
C) Kadın birden silkinerek gözlerini açıyor, hemen baş ucunda Haşmet’i görünce şaşırıyor.
D) İngiliz atları bu yarışta da başa baş gidiyorlar.
E) Dükkânın camında baş aşağı asılmış, yanyana dizilmiş bastonlar duruyordu.

 

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Anadolu şöförlerinin birçoğunda ben böyle gün görmüş, hâline göre para yemiş eski kibarlar hâli gördüm.
B) Kışın ortasında da dondurma mı yenir?
C) Yüzyılların ötesinden gelen bu ses, Yunus Emre’dir.
D) Ben seni hiçbir zaman sevmedim ki.
E) Ha deyince olmuyor ki bazı işler.

 

 

(I) Pılını pırtısını toplayan kıştan sonra neşeli bir bahar geliyor. (II) Dağlarda eriyen karlarla yer altı suları besleniyor, tarlalara ve bostanlara sızıyor sular, köklerine ulaşıyor bitkilerin. (III) Kış uykusu sona eriyor, uyanıyor âdeta doğa. (IV) Bedenimiz geriniyor, kanımız başka türlü akmaya başlıyor damarlarımızda. (V) Bedenimizde bir gevşeme, bakışlarımızda parlaklık beliriyor.

7.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I                B) II                  C) III                  D) IV                          E)V

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Manavgat Şelalesi’nin karşısında bir parkta oturuyoruz İbrahim’le.
B) Evlerin arka tarafında bahçelerin demir parmaklıklarını saran hanımellerinin kokusu sizi alır başka dünyalara götürür
C) Eylülün bu son demlerinde, ağustos böcekleri konserlerine hâlâ devam ediyor.
D) Ayvalık İskelesi’nden çıkınca yolun her iki yanındaki dükkanlar selamlar sizi.
E) Artık yaradılışının, var oluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yazıdere köyüne vardığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz.
B) 7000 kişilik bir antik tiyatro, köyün kurulduğu Bozburun Dağı’nın altında öylece bize bakıyor ve bir zamanlar burada ne denli büyük bir kent olduğu düşüncesini güçlendiriyor.
C) Kapadokya’da görmeye alıştığımız peribacaları burada, karstik siyah taşların üzerinde yer alıyor.
D) Yazar bu şiirinde söz sanatlarına sıkça baş vurmuştur.
E) Bu göz alabildiğine düzlük, sinsi bir bataklık gibidir.

 

 

Mavisi ve yeşili, kimi gün batımlarında kıp kızıl gök yüzüyle bir ebru tablosunu anımsatan güzelliği ile Amasra gülümseyerek ziyaretçilerini bekliyor. Bir zamanlar aralarında Fenikeliler, Megaralılar, Miletliler, Akalar ve Cenevizlilerin de bulunduğu tüccar ve denizci kavmin göz bebeği, namı denizler aşan Amasra… Karadeniz’in o dik kıyı dağlarının eteğinde beş küçük adanın dördünün zamanla birleşmesiyle meydana gelmiş küçük bir düzlükte ve bu düzlüğün devamı olan tepelerde yer bulmayı başarmış, antik korsanların ve tüccarların kenti…

10.Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 1                B) 2                   C) 3                   D) 4               E) 5

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?

A) Bilge yasa koyucu, muzaffer fatih, şiirin ve ilmin parlak koruyucusu, batılı tarihçilerin de haklı olarak “büyük” diye adlandırdıkları Muhteşem Süleyman’la gündönümünün başlangıcı şanın doruğunu yalayıp inişe geçti.
B) Bizim namımız bağlılıkla, sadakatla eştir.
C) Sevgilinin ağzına yaraşır, sözünden kasıt Allah’ın büyüklüğünü, isimlerini, sıfatlarını, kuvvet ve kudretinin sonsuzluğunu ve hiç bir şeyin ona eş ve benzer olma-masını ifade etmesi ve söylemesidir.
D) Maşuk, bu şirin baş kişisidir.
E) Divan şairleri birçok bakımdan sevgilinin ağzını anmışlar ve güzellik unsuru içinde onu, yuvarlak hâli, kenarındaki ben ve ayva tüyleri ile, temaşaya dayanan bir güzellik arz etmesi yanısıra, konuşma özelliği dolayısıyla da üstün tutmuşlardır.

 

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Kemikle beslenir ve hiç bir kuşu incitmezmiş,Süleyman.
B) Gün dönümü bayramında, genç kızlar bu türküyü söylermiş.
C) İçerde de düzeni, genel yozlaşmanın el verdiği ölçüde, yeniden kurdu.
D) Örüntü sözcüğünü bir birini takip eden olay durum ve davranışları tanımlamak için kullanıyoruz.
E) Alışkanlık düzenli bir temelde yapılan rutin davranışlar örüntüsüdür, yineleyici ve çoğu zaman bilinçdışı davranışlardır.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) En iyi anne, en başarılı hekim, salondaki en başarılı sporcu olmakla kalabalıktan ayrılmak isteriz; bu yüzdende etkin insanların alışkanlıklarını taklit etmek isteriz.
B) Makedonyada beni çağırdıkları bir sempozyumda bir hoca kalktı, Hıristiyan ile Müslüman evlerinin birbirinden çok ayrı oldukları üzerine bir sunum yaptı.
C) Azıcıkta olsa motivasyon ve arzu olmaksızın eyleme geçmek için sebebimiz yoktur.
D) Bağımlılık seçim yapma ve özdenetimin yerine bitmek bitmez bir içme veya madde kullanma zorlantısını koyar.
E) Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Derhal başımı afilli bir sûrette enseme doğru büktüm.
B) Medeniyet üç kâğıtçılara köşkler yaptırır, dâhilere kümes.
C) Romantik olmaktan ziyade eksantirik hâlleri beni harap etmeye başladı.
D) Yasa dışı işlere kalkışıp da başımızı belaya sokma.
E) Sergül’ü bugün taburcu ettiler, hamd olsun hiçbir şeyi kalmadı.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Enti püften bir ödülün ne büyük prestiji nede taşıdığı saygın isme bir katkısı olur.
B) Fakir mahkûmları iskorbite karşı korumak için getirilmiş bir sandık portakal önünde durdu.
C) Böyle tükürük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu.
D) Her misafire gösterdiği bir güleryüzle içeriye girdi.
E) Çocuklar bahçeye çıkmak istediler, gel gelelim yağmur başladı.

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde ayrı yazılması gereken bir bağlaç bitişik yazılmıştır?

A) Bende mangal gibi bir yürek var, demiştin.
B) Bizde bu soruyu çözebilecek kadar bilgiliyiz, demez mi?
C) Sende yok mu Öğretmenin sözünü ettiği kitap
D) Bizde onun bir resmi var, yarısı yırtık.
E) Pencerede minik bir kuş duruyordu.

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde ayrı yazılması gereken bir bağlaç bitişik yazılmıştır?

A) Bunu başarmakta sanıldığı kadar zor değil.
B) Nerde oı eski bayramlar, kutlamalar…
C) Bizde o szöünü ettiğin altten olmadığını biliyorsun , değil mi?
D) Biz de toplanabilir, konuşabilir, tartışabiliriz.
E) Yarın sabah sınıfta bu konuda görüşlerimi bildireceğim.

 

 

“Ünsüz türemesi ve ünsüz düşmesi ses olaylarının gerçekleştiği birleşik eylemler bitişik yazılır.”

18.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Zannedersem bugün burada toplanacağız.
B) Ne yazık ki bu küçük odaya hapsolduk.
C) Bunu böyle istiyorum ve böyle emrediyorum.
D) Aynaya akseden alın kırışığında, ölümü hatırlarız solgun mum ışığında.
E) Bu gencecik yaşta hapis olmak çok zoruna gidiyordu Haşmet’in

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) Artık vazgeçmelisin bu kuru inattan.
B) Gelecek ay kitabın tıpkıbasımı yayımlanacak.
C) İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.
D) Sen de terk ettin mi o sıkıntılı atmosferi?
E) Doludizgin  boşanan atlarımızla çıktık yola.

 

 

“Kişilerin rütbe, derece, görev ve sosyal durumlarına göre adlarına takılan saygı, tanıtma sözcüklerine unvan sıfatları denir. Bunlar özel adlarla birlikte ya da özel ad yerinde kullanıldığı zaman ilk harf büyük yazılır.”

20.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.
B) Şehit Kubilay Caddesi, yeniden düzenlendi
C) İlk konuşmayı Cumhurbaşkanımız yapacak.
D) Yaşar Onbaşı, altı ay sonra Çavuş olmuştu.
E) Avukat Gülfem sonunda ikna etti Hüsamettin’i de.

 

YANITLAR

 

1 A 11. A
2. C 12. B
3. D 13. E
4. B 14. D
5. E 15. C
6. A 16. B
7. B 17. A
8. E 18. E
9. D 19. C
10. C 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde yalnız birinci sözcük sözlük anlamından uzaklaşmıştır? A) Suçiçeği     B) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir