Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde yalnız birinci sözcük sözlük anlamından uzaklaşmıştır?

A) Suçiçeği     B) Adamotu      C) Hanımeli       D) Devetabanı      E) Aslanağzı

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir söz yanlış yazılmıştır?

A) Yazdıklarında bilginin yanısıra inceden inceye alay vardır.
B) Ressamın bu eseri pespembe bir dünya özlemini içeriyor.
C) Okuyucularına her zaman hoşgörülü olmayı önerirdi.
D) Hayalleri sıralarken birdenbire gerçekle karşı karşıya kalma olasılığı her zaman vardır.
E) Bu yapıtta, hiçbir edebiyat kitabında göremeyeceğimiz bilgileri buluruz.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık vardır?

A) Müştak Bey, iki genç şairi bahçe kapısına  kadar geçirdi.
B) Bunlar çok yazıp, az yayımlasalar da, dizeleri keçiboynuzuna çevirmeseler…
C) Genç şairlerin bir iki dizesiyle şiirin geleceği ile ilgili bir varsayımda bulunmak yanlış olur.
D) Dış gerçeğin aydınlatılması ozanın düşsel sezgi gücüne bağlıdır.
E) Şiirimizin bugünedek ne kadar yol aldığını bu yapıtla daha iyi görebiliriz.

 

 

(I) İhtiyar baba, hiçbir şeyin farkında değildi. (II) Fakat çocuklarını eskisinden çok daha iyi görüyor ve anlıyordu. (III) Meğer Fikret’te öteki kızları da bildiğinden ne kadar başka insanlarmış! (IV) Leyla ile Necla, asıl isteklerini açık açık söylüyorlardı. (V) Babalarının kendileri için bir şey hazırlamadığından yakınıyorlardı;

4.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.                   B) II.                   C) III.                     D) IV.                 E) V.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Yazar kitabının önsözünde: Hemen hiç bir çocuk yoktur ki, ruhunda birtakım korkular yer almasın, der.
B) Yazar kitabının ön sözünde: “Hemen hiç bir çocuk yoktur ki, ruhunda bir takım korkular yer almasın.” der.
C) Yazar kitabının önsözünde; Hemen hiçbir çocuk yokturki, ruhunda birtakım korkular yer almasın, der.
D Yazar kitabının ön sözünde: “Hemen hiçbir çocuk yoktur ki, ruhunda birtakım korkular yer almasın.” der.
E) Yazar kitabının önsözünde: “Hemen hiç bir çocuk yoktur ki, ruhunda bir takım korkular yeralmasın.” der.

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Firma sana 70’bin lira kıdem tazminatı mı ödeyecek?
B) Semih’i dün akşam DSİ’nin etrafında gördüm.
C) Geçen sene, batı Almaya seyahatimi son anda iptal ettim.
D) Geçen akşam Haşmet’te sinemaya gelmedi.
E) Süleyman, 12 Nisan 1995’de dünyaya gelmiş.

 

 

“Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Dünya, Neptün, Plüton, Halley. Dünya, güneş, ay kelimeleri yalnız coğrafya ve gök bilimiyle ilgili yayınlarda terim olarak kullanıldığı zaman büyük harfle başlar, diğer durumlarda küçük harfle başlar.”

7.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

D) Halley yıldızı ile ilgili öykü ya da roman okudun mu?
E) Hasan’a sanat yıldızı olmak için neler yapması gerektiğini anlattı.
C) Yüzünü, Güneş ışığına çevirdi az önce
A) Sergül’ü görünce sanki dünyalar benim olmuştu.
B) Dünya, Ay ile aynı yörüngede midir?

 

 

“Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar; ancak tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar.”

8.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Bu ders kurtuluş savaşını işleyeceğiz.
B) Yontma Taş Devrini anlatırken yanına taşlar getirmişti.
C) Tanzimat Dönemi şairlerinden kimi biliyorsun?
D) Ben de halk şiirini çok severim.
E) Bize divan şiirinden bazı beyitler okudu.

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Hastanenin başhemşiresi de corona virüsünden öldü.
B) Bizim bölüğün onbaşısı Mehmet’ti.
C) Bu dizinin başrollerinde kimler var, biliyor musun?
D) Derginin başyazarı geçen ay vefat etti.
E) Orada kaldırım baştanbaşa balık pulları ile örtülüdür.

 

 

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bankamatik kartını en son ne zaman kullandın?
B) Haşmet Bey, isterseniz kartınızı iptal ettirebilirsiniz.
C) Gençliğim Eyvah, başyapıt niteliğinde bir eser.
D) İmkânlar el verirse bir gün biz de Vietnam’a gideceğiz.
E) Arkadaşınızın psikolojik sorunları var galiba.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sabahtan beri arıyorum, ne var ki bir türlü görüşemedik.
B) Senmi aldın, Ahmet’in bana getirdiği kitapları?
C) Dün aldığı test kitabını Nüzhet’te unuttuğunu sanıyordu.
D) Murat da geçen yıl bu kitabı okuduğunu söyledi.
E) Sokakta karşılaştığı herkese selam vermeyi, alışkanlık edinmişti.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Arkadaşına parkta oynayan iki çocuğu gösterdi.
B) Çocuklar güle oynaya keyifle koşturuyorlardı
C) Siz, az önce gelen adamı tanıyor musunuz?
D) Buraya bir daha gelmeyeceği mi sanıyorlar.
E) Bu konuda sen de mi bize inanmıyorsun kızım, diye söylendi.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bazı öğrenciler, soruların hepsini okumadan sınavın zor olduğunu iddia edebiliyorlar.
B) Öğrenci için -her zaman-çözebildiği soru basit, çözemediği de zor sorudur.
C) Yalnız iki değil, üçte çok kolay bir soruydu.
D) Bazı sınavlarda oldukça kolay sorular çıkabiliyor.
E) Son sınavda da birçok soru kolayca çözülebilecek cinstendi.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu kitaptaki konuların bir çoğuna çalışmalısınız.
B) Testteki soruları çözmeden başka konuya geçmeyin.
C) Konuyu her yönüyle anlayın ki daha sonra bir sorun yaşamayın.
D) Son olarak da sayfa 125’teki soruları cevaplandırın.
E) Cevapları, kitaplarınızın arkasındaki cevap kağıdına işaretleyin.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Biz de 1993 Temmuz’undan beri her yıl bu köye geliriz.
B) Temmuzda gelen bu insanlar, eylül sonuna kadar bu köyde kalırlar
C) Kasım sonunda bu köyde pek kimse kalmaz.
D) Köydekii evler temmuz başında dolar.
E) Her hafta cuma günü Belediye’nin önünde pazar kurulur.

 

(I)Kapanmayan gözlerim duvarlarda (II)gezerken (III)Birden bire, (IV)kıpkızıl (V)birkaç satırla yandı.

16. Numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.                   B) II.                   C) III.                     D) IV.                 E) V.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Haşmet Amca kapıya gelen kimseyi eli boş çevirmezdi.
B) Ahmet’in de eli açık biri olduğunu herkes bilirdi.
C) Bu zor durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmaz.
D) İleri süreceğiniz mazeretleri, kabul etmeyeceğimizi bilin
E) Maddi durumumuz el vermediği için biz geziye katılamayacağız.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ne hudut kaldı bugün ne askerlik ne savaş.
B) Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa
C) Biz bu sonsuz yollarda eriyoruz, gitgide
D) Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?
E) Bir derebeyi gibi kurulmuş, eski hanlar.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Küçük büyük ayırdedilmeksizin yeteneği olan herkes tiyatro eğitimi alabilmelidir.
B) Halkını yanıltmayan aydınların yetişmesi, halkın yetişmesinden daha da önemlidir.
C) Yabancı kültürlerle beslenen aydınların kendini bulması kolay olmamıştır.
D) Aydınların sorumluluğu konusunda Türkiye’de birçok şey söylenmiştir.
E) Taraflar arasında çağdaş değerlerle ulusal değerler konusunda bir alışveriş olacaktır.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Şimdi birbirlerinin arkasından söylemediklerini bırakmıyorlardı.
B) Onun hakkında böyle bir şey söyleyemezsiniz.
C) Eskiden herhangi bir şeyi bildirmek isteyince telgraf çekerdik.
D) Bu çocukları dün akşam boşyere üzdünüz.
E) Arkadaşları dedikodu ederken, o bir köşeye çekilip kitap okurdu.

 

 

 

YANITLAR

 

1 B 11. B
2. A 12. D
3. E 13. C
4. C 14. A
5. D 15. E
6. B 16. C
7. C 17. E
8. A 18. B
9. E 19. A
10. D 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Saçaklardan birinin altında, dizlerim karınıma çekili, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir