Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

Şair Andre Breton’a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton’un yanı sıra Luis Aragon ve Benjamen Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, “gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye” başladılar.

1.Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm     B) Sembolizm     C) Sürrealizm     D) Realizm     E) Hümanizm

 

Onlar gerçekleri olduğu gibi yansıtır. Sanatçılar eserlerine duygularını katmaz, nesnel davranır. Sanatçının gözlemciliği bir bilim adamını andırsa da bu bilim adamının laboratuarda görev yapmadığı açıktır. Onlar sanatçıya deney sorumluluğu yüklememiştir.

2.Bu sözler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin edebi anlayışını yansıtır?

A) Klasisizm     B) Ekspresyonizm      C) Sürrealizm     D) Realizm     E) Natüralizm

 

Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde gezdirilen aynadır. Yani, gerçekler olduğu gibi yansıtılmalıdır esere.

3.Bu sözü söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden etkilenmiş olabilir?

A) Klasisizm    B) Egzistansiyalizm   C) Romantizm     D) Realizm     E) Fütürizm

 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında parnasizmin etkisiyle eser veren sanatçılardan biridir?

A) Tevfik Fikret    B) Ahmet Haşim    C) C.Sıtkı Tarancı    D) A. Hamdi Tanpınar   E) A. Muhip Dıranas

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ak ile kara gibi zıtların çatışmasını en çok işleyen akım romantizmdir
B) Dante, “Decameron” adlı eserindeki öyküleriyle dünya edebiyatında bu türün ilk örneklerini vermiştir.
C) Klasik sanatçılar akla, sağduyuya ve insan doğasına önem vermişlerdir.
D) Hümanizm, eski uygarlıkların ve onların eserlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir edebiyat eğilimidir.
E) Olayları taraf tutmayan, nesnel bir bakışla inceleyen realistler, eserde kişiliklerini gizlerler.

 

Natüralizm denilince akla ilk gelen kişidir. Bir bilim adamı gibi davrandığı “Meyhane, Germinal, Toprak” adlı romanlarında, toplumsal hayatı büyük bir başarı ile yansıtmıştır.

6.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maupassant   B) Tolstoy    C) E. Zola   D) Goncourt Kardeşler    E) J. London

 

7. Flaubert, M. Gorki ve Balzac’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenim görmeden kendilerini yetiştirmiş olmaları
B) Rus edebiyatına mensup olmaları
C) Kendi alanlarında ilk eserleri vermiş olmaları
D) Realizm akımının temsilcileri olmaları
E) Şiir türünde eser vermeleri

 

Egzistansiyalizmin kurucusu ve kuramcısı kabul edilir. Eserlerini genellikle, düşüncelerini aktarmak için kullanmıştır. “Diyalektik Aklın Eleştirisi, Bulantı, Duvar” eserlerinden bazılarıdır.

8. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. P. Sartre        B) Balzac     C) G. Flaubert     D) Bossuet      E) A. Breton

 

 

Batı edebiyatıyla henüz ortaokul yıllarında tanıştım. Edebiyat öğretmenimiz tam bir Fransız edebiyatı hayranıydı. Bir yıl içinde Sefiller den başlayıp Vadideki Zambak’ı, Kırmızı ve Siyah’ı, Germinal’i bitirdik. Kendisi de her dersin yansını okumakla geçirdiği için, Dünya Nimetleri’ni ve Veba’yı ders içinde okudu bize.

9.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yapıtından söz edilmemiştir?

A) Albert Camus    B) Honore de Balzac    C) Emile Zola    D) Stendhal     E) Voltaire

 

…., eski Yunan ve Latin edebiyatını bilgi ve esin kaynağı olarak benimsemişlerdir. Eserlerini “akıl” ve “sağduyu”ya dayandırarak dil ve anlatım yönünden en üst düzeye ulaştırmaya çalışmışlardır. İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede olduklarını kabul ettiklerinden eserlerinde değişmez tipler yaratmışlardır.

10.Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Romantikler     B) Klasikler     C) Realistler    D) Hümanistler     E) Natüralistler

 

Dünya edebiyatında komedyanın öncüsü sayılan sanatçı, yapıtlarında güldürürken düşündürmeyi amaçlar. Olumsuz karakterleri işleyerek, kusursuz insanı ortaya çıkarmak ister. Yapıtlarını, karakterler ve gülünç gelenekler üzerine kurgulamıştır. Tartuffe adlı yapıtı Ahmet Vefik Paşa tarafından dilimize kazandırılmıştır.

11.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Racine     B) Corneille     C) Sophokles     D) Moliere     E) Euripides

 

İnsan zihninin ve ruhunun anatomisini çıkarıp, insan bilincinin en saklı kalmış yerlerine girmiştir yapıtları aracılığıyla. Budala, Ölü Evinden Anılar gibi romanlarında insan psikolojisini derinlemesine bir çözümlemeden geçirmiştir. Bunu yaparken de insanı çevresinden soyutlamamıştır.

12.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostoyevski    B) Stendhal    C) Tolstoy    D) Gogol     E) Gustave Flaubert

 

İngiliz şairi ve yazarı; insanı, onun yaşamı algılayışını, psikolojisini derin bir duyarlık, gerçekçi bir çizgi üzerine oturtarak işlemiştir. Günümüzde tragedya ve komedyalarıyla tanınmıştır. Eserlerinde insanın içsel coşkusunu, kin, intikam gibi duygularını köklü, geçerli bir temele oturtabilmiştir. Başlıca eserleri olarak Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear sayılabilir.

13.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montaigne    B) Gogol      C) Shakespeare      D) Goethe      E) Lord Byron

 

Romantizmin kurucusu ve kuramcısı kabul edilir. Ressam-lığının izleri yazdıklarına yansımıştır. Şiirlerindeki ana duygu aşk, doğa, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisidir. Cromwell, Sefiller, Nötre Dame’ın Kamburu başlıca eserleridir.

14.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rousseau   B) V. Hugo    C) Lamartine    D) La Fontaine    E) Lord Byron

 

15. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fenelon – Telemak        B) Schiller – Wilhelm Teli      C) Emile Zola -Meyhane
D) Poe – Kuzgun                 E) Dante – Decameron

 

16.Milattan önce V. yüzyılda Antik Yunan’da eser veren üç büyük trajedi yazarı olan “Aiskhylos, Sophokles, Euripidies”ten sonra, XVII. yüzyılda Fransa’da, klasisizm akımının etkisiyle trajediyi çağdaş anlamda yeniden yorumlayan iki büyük trajedi yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Rabelais – Ronsard          B) Ronsand – Montaigne           C) Corneille – Rabelais
D) Racine – Corneille           E) Racine – Moliere

 

17. Aşağıdakilerin hangisi, Shakespeare (Şekspir) in eseri değildir?

A) Don Juan    B) Kral Lear     C) Romeo ve Juliet     D) Othello     E) Hamlet

Sigmund Freud bilinçaltını açığa çıkarma yöntemini benimsediği için akla, bilince değil, bilinçaltına önem verir. Şiire kaynak olarak rüyayı ve bunalımları gösterir. Şiir, akıl ve iradenin işi değil, içimizde gizlenmiş duyguların dışa yansımasıdır. Bu akımın kurucusu Andre Breton olup Türk edebiyatında bu akımdan en çok II. Yeniciler etkilenmiştir.

18.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm    B) Ekzistansiyalizm    C) Realizm     D) Empresyonizm    E) Sürrealizm

 

19.Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan sanatçıların tümü Fransız‘dır?

A) J. Steinbeck – E. Hemingvay – G. Flaubert
B) Baudelaire – Paul Valery – Balzac
C) Çehov – Daniel de Foe – Goethe
D) Lamartine – C. Dickens – Schiller
E) Dante – Petrarca – Boccacio

 

Modern Rus edebiyatının kurucusu kabul edilir. Lirik ve drama-tik eserleri, romanları ve hikâyeleri arasında Kafkas Esiri, Maça Kızı, Yüzbaşının Kızı sayılabilir.

20.Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy       B) Çehov      C) Puşkin      D) Turgenyev     E) Gorki

 

CEVAP ANAHTARI

1. C 11. D
2. E 12. A
3. D 13. C
4. A 14. B
5. B 15. E
6. C 16. D
7. D 17. A
8. A 18. E
9. E 19. B
10. B 20. C

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar. III. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir