Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?

A) Doğru söze itiraz etmek hata olur.
B) Doğrusunu söylemek gerekirse zaten bu işin olacağını düşünmemiştim.
C) Tek kol ve doğru tutum, her zaman iki kol ve yanlış tutumu yener.
D) Yapmayı planladığınız şeyin doğru olduğundan emin olun.
E) Asansöre doğru yürürken, yüksek sesle konuşurken gördüm.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde edat cümleye karşılaştırma anlamı vermiştir?

A) Tembel insanlara göre başarı, çalışmaya değil, şansa bağlıdır.
B) Başarısız insanlara göre başarılı insanların daha zeki olduğu düşüncesi doğru değildir.
C) Bana göre başarmanın birinci şartı başarabileceğine inanmaktır.
D) insanların giyim kuşamları kendileri hakkındaki düşüncelerine göre şekillenir.
E) Herkese göre davranışlarını ayarlamak için uğraşırsan kendin olmaktan uzaklaşırsın.

 

I. – Yaa, demek inkâr ediyorsun, öyleyse suç ortağısın, yürü bakalım karakola!
II. – Elli yıllık çiftçiyim, böyle bir vahşet görmedim. Vah! Vah!
III. – “Hayvanlık bu, hayvanlık!” dedi öteki.
IV. – Buldum hırsızları, buldum! Bu çocuk, hepsini tek tek biliyor.
V. Kafasına koymuşsa seni barındırmaz burada!

3. Yukarıda verilenlerin hangilerinde “tehdit, korkutma” anlamı vardır?

A) II. ve III.     B) I. ve III.      C) II. ve IV.      D) II. Ve V.       E) I. ve V.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Konuşması kötü olduğu için kimse onu dinlemiyor, oysa anlattıkları çok ilginç.
B) Bu ay borçlarımı ödedim üstelik biraz da param kaldı.
C) Ben ne senin ne onun işlerine karışmama konusunda kararlıyım.
D) Herkes başarılı olmak ister ama başarıya doğru giden yoldaki zorluklara katlanmayı göze alamaz.
E) Bundan sonra derslerine ister çalış, ister çalışma beni hiç ilgilendirmiyor.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde “yalnız” edatının yerine kullanılan bir sözcük vardır?

A) “Bu nasıl yapılabilir?” daima yapabileceğine inanan insanların kapısını çalar.
B) Başarabileceğinize inanarak başarıyı elde edebilirsiniz.
C) İş başvurusu için gittiğimde sadece birkaç kişiyi görmüştüm.
D) Böyle düşünen insanlar inançla arzu etmeyi karıştırıyorlar.
E) “Tamam bir deneyeceğim ama bu işin olacağını sanmıyorum.” tavrı başarısızlığı getirir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir sözcük yüklem olmuştur?

A) Aklınız bir düşünce fabrikasıdır; bir günde sayısız düşünce üreten verimli bir fabrika.
B) Kişi kalbinde düşündüğü gibidir.
C) Birçok düşünürün ortak görüşüne göre kişi kendi düşüncelerinin ürünüdür.
D) Kendinize inanmak; başarıya giden yolda atılan ilk adımdır.
E) Büyük fikir ve planlar çoğu zaman küçük fikir ve planlardan daha kolaydır.

 

Kardeşler arasına, heyhat, su-‘i zan düştü
Zedelendi sağduyu; körleşen iz’an düştü
Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın
İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.

7.Yukarıdaki dizelerde kaç tane edat kullanılmıştır?

A) 1             B) 2                 C) 3                    D) 4               E) 5

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Ben ömrüm boyunca yalnız sana kavuşmanın hayaliyle yaşadım.
B) Tek suçu bu olsa hiç önemli değil, siz onun diğer suçlarını bilmiyorsunuz.
C) Ben de .sizinle gelmek istiyorum yalnız iki günden fazla izin alma imkanım yok.
D) Konuyu değişik örneklerle açıklarsan daha iyi anlaşılmasını sağlarsın.
E) Bazılarına göre insan zengin olsun da nasıl olursa olsun önemli değildir.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A) Mademki onun borcuna sadık biri olmadığını biliyordun neden ona borç verdin.
B) insan bilginlerin yanında çenesine sahip olmalı ki mahcup duruma düşmesin.
C) En sevdiği dostları da onu bu kara gününde yalnız bırakınca bütün insanlara küstü.
D) Hani bana: “Senden başkasını seversem Allah beni kahretsin.” demiştin.
E) Pek çok insan çalışması gerektiğini biliyor, fakat çalışmak için gerekli iradeyi gösteremiyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” bağlaç olarak kullanılmamıştır?

A) öğrencilik yıllarımızda bazı arkadaşlar gezip eğlenmeyi seçti biz ise derslerimize çalışmayı seçtik.
B) Derslerine çalışan arkadaşlarımızın şimdi kimileri öğretmen, kimileri doktor, kimileri ise mühendis oldular.
C) Öğretmenimiz ders çalışmayanlar işsiz kalırlar, perişan olurlar, siz ise ilerde rahat edersiniz derdi.
D) Geçenlerde bir arkadaşım iş bulamadığından ya-kınıyordu ben ise çok güzel bir işte çalışıyordum.
E) İnsan öğrencilik yıllarında derslerine çalışmaz ise ileride çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır.

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde edata ver verilmemiştir?

A) En iyilerden biri olduğuna inanıyordu ve bu nedenle hareketleri ve davranışları en iyisiydi.
B) Geçenlerde genç bir yazar ile yazma tutkusu üzerine konuşuyorduk.
C) Bir sen değilsin yaptıklarıyla övünen.
D) “Oo” dedi genç bayan yazar “Bay X olağanüstü bir ya-zardır; tabii ki ben onun kadar başarılı biri olamam.”
E) Önemsiz bir kişi olduğuna inanan kişinin yaptığı her şeyde bir başarısızlık damgası vardır.

 

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki dolaylı tümleci bağlamıştır?

A) Tembelliği yüzünden hem kendisini hem de ailesini başkalarına el açmaya muhtaç etti.
B) Kedisinin yapması gereken işleri ne ona ne buna yaptırmaya kalkışmaz.
C) Bundan sonra ne borç veririm ne de borç alırım.
D) Akşam yemeğinde börek ve mantı olduğunu öğrenince arkadaşımı da çağırmadan edemedim.
E) Köyünden ayrıldıktan sonra ne anasını ne de babasını bir daha arayıp sormadı.

 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde “ile -le, -la” ötekilerden farklı görevdedir?

A) İş konusunda kendimi onlarla karşılaştırdım; ama dürüst olmak gerekirse benden daha üstün bir özellik göremedim.
B) İki yıl sonra şirket yeniden organize edildi ve bana önemli bir miktarda hisse ile para verildi.
C) Kabaca bir bakışla görülür ki, milyonlarca insan çabalamakta fakat gerçekte başarılı olamamaktadır.
D) Zor bir durumla karşılaştığınızda “kazanacağım” diye düşünün “kaybedebilirim” diye değil.
E) Bir başkasıyla rekabet ederken “ben en iyiyim” diye düşünün “Ben de iyi sayılırım” diye değil.

 

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde edat öbeği cümlenin anlamını durum bakımından tamamlamaktadır?

A) Bu çevre yine bize hayattaki zirve noktalara ulaşmak için çok fazla rekabet olduğunu söyler.
B) Yıllardır iş hayatında ve çeşitli mesleklerde başarısız olmuş birçok insanla konuştum.
C) Kendimi sıradanlık dünyasından yukarıya nasıl çıkardığımı şimdiye kadar kimseye açıklamadım.
D) Artık karım yeni giysiler almak için para harcadığında kendisini suçlu gibi hissetmiyor.
E) Neden ileriye doğru ufacık bir adım olacak bir işi almaya çalışıyorum?

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat görevindedir?

A) Senin her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.
B) Günümüz insanları yalana o kadar alışmışlar ki, işimize gelince doğru, işimize gelmeyince yalan söylüyoruz.
C) Bazıları gençlikte iyiye doğru bir yöneliş görünce mutsuz oluyorlar.
D) Birçok insan yaptıklarının doğru olmadığını biliyor; fakat kendisini yanlışlardan kurtaramıyor.
E) Basının görevi insanlara doğru bilgiler vermekse niçin bu kadar çok yalan haber yayınlıyorlar?

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hem … hem” bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?

A) Hem işini hem arkadaşını çok seviyor.
B) Çocuk hem sahilde geziyor hem balık tutuyor.
C) Gözyaşları hem yanağından akıyor hem akan gözyaşlarını silmeye çalışıyordu.
D) Yazarın hem şiirimize hem de hikâyeciliğimize bakışını öğreniyoruz.
E) Geziye hem öğrenciler hem öğretmenler geliyor.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır?

A) İstediğimiz kitaplar Ankara’dan kaç günde gelir?
B) Sizin okuduğunuz kitap hangisiydi?
C) Bu saatten sonra Kadıköy’e nasıl gideceksiniz?
D) Sizin buradaki işleriniz ne zaman bitecek?
E) Bu çocuk, dün size ne anlatıyordu?

 

I. Çukurova’da bahar bir başka güzeldir.
II. Bütün çocuklar güzel bir gün geçirmişlerdi.
III. Bu küçük kız çok güzel masal anlatıyor.
IV. Bu bölgedeki yerlerin en güzeli bu kıyı kasabasıdır.
V. İlkokulda öğrencilere güzel yazı yazmayı öğretmek gerekir.

18. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “güzel” sözcüğü sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) I. ve II.       B) II. ve IV.         C) II. ve V.         D) I. ve III.           E) III. ve V.

I. Saadet, hayalden bir koza örmek,
II. Ve onun içinde bir ömür sürmek
III. Vaktaki kozayı deldi kelebek.
IV. Hayatın sırrını çözdü ve öldü.
V. Gülmeyen talihim ecele güldü.

19. Numaralanmış dizelerden hangi ikisinde isim tamlaması vardır?

A) I. ve II.      B) III. ve IV.        C) I. ve V.          D) II. ve IV.           E) III. ve V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem ad hem de sıfat tamlaması vardır?

A) Yaz sıcaklarının başlamasıyla işler de hareketlenen işti.
B) İhtiyar adam, her sabah deniz kıyısına gelip kayalıklardan balık tutuyordu.
C) Adam, bir aya kadar kimse kalmaz buralarda diye düşündü.
D) Çocukların bahçeye girdiğini fark eden ihtiyar, bağırmaya başladı.
E) Bahçeye giren çocuklar, adamın oraya gelemeyeceğini çok iyi biliyorlardı.

YANITLAR

1. E 11. E
2. B 12. B
3. E 13. B
4. D 14. D
5. C 15. C
6. B 16. A
7. A 17. A
8. B 18. C
9. D 19. D
10. E 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri (adıl) kullanılmıştır? A) Bir önceki fasiküldeki soruları çözmüş, kitaptakiler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir