Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

Genç kadın, son bir çabayla dizleri üstünde döndü, sonra ayağa kalktı. Değneklerden birine tutunarak bir adım attı, sonra bir daha. Değnekleri birer baston niyetine kullanıyordu şimdi. Çok geçmeden bir demir parmaklık ortaya çıktı. Parmaklığın üstünde bir arma vardı.

1.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?

A) isim cümlesi            B) Bileşik cümle
C) Basit cümle              D) Sıralı cümle
E) Olumsuz cümle

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak sıralı bir cümledir?

A) Önce kar yağdı, sonra güneş açtı.
B) Gazeteyi önce müdür okudu, sonra öğretmenler aldı.
C) Salı günü buraya geldim, cuma günü buradan ayrılıyorum.
D) Önce okulunu bitirdi, sonra da evlendi.
E) Az önce, buradan giden arkadaştan söz ediyorduk.

 

3. “Bize geldiğinde geç saatlere kadar oturup konuşurduk.”cümlesiyle İlgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yüklemine göre eylem cümlesidir.
B) Öğelerinin dizilişine göre kurallı cümledir.
C) Yapısına göre bileşik cümledir.
D) Anlamına göre olumlu cümledir.
E) Cümlede bir tane yan cümlecik vardır.

 

 

4.Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?

A) Çam ağaçları, güneş pencereler
Ağaçların altında iki iskemle
B) Düşmüş sıvalar, kuru dikenlerle dolu
Yaz günü öğle sonrası
C) Pazar, düğmeleri parlıyor ceketlerin
Dağılmış kahkahalar gibi
D) Gitti dün gece sevinci
Ve sevincinin korkusuyla birlikte
E) Bir geçit her duyduğum sözcük
Bir buluşmaya

 

 

Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün ürünüdür.

5.Bu cümlenin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kurallı – bileşik – olumlu – ad cümlesi
B) Kurallı – basit – olumsuz – eylem cümlesi
C) Devrik – sıralı – olumsuz – eylem cümlesi
D) Kurallı – bileşik – olumlu – eylem cümlesi
E) Devrik – basit – olumlu – ad cümlesi

 

 

I. Ne ecza depolarının çiçekli camları
II. Ne eski tepsiler, çekecekler, boş şişeler
III. Sonra bir çatalları, bıçakları gördü mutfakta
IV. Çorba tabakları, tencere, sürahi, bardak
V. Ne çok şey toplamıştı gereksiz yere

6.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi “eksiltili cümle” değildir?

A) I. ile II.      B) II. ile III.       C) III. ile V.      D) IV. ile V.      E) I. ile III.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Sevinç, biz Eskişehir’deyken doğan bebek, tatlı cıvıltılarıyla evi şenlendiriyordu.
B) Biz evde, bahçede kendi başımıza çok güzel vakit geçiriyorduk.
C) Annem yengemi, küçük amcamın hanımını, görmeyi pek istemezdi.
D) Dedemle babam sık sık camiye, Süleymaniye Camii’ne, gidiyorlardı o günlerde.
E) Nihayet bu binada, İttihat ve Terakki Genel Merkezi’nde, yangın çıktı.

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Uslandım, o çılgın heyecanım geçti.
B) Kalp ağrılarım yok, çarpıntılarım geçti.
C) Bir gün de bizimdir sıra, kalkıp gideriz.
D) Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan.
E) Gel! Yoksa, çağın geçer, bakılmaz yüzüne.

 

 

Daha sonra amcam bizi kalabileceğimiz bir yere, şehirde işi olduğu zamanlar kalmış olduğu bir pansiyona götürdü.

9.Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dolaylı tümleç açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir.
B) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.
C) Birden fazla eylemsi (fiilimsi)ye yer verilmiştir.
D) Yüklem oldurgan çatılı bir eylemdir.
E) Anlatımda zarflardan yararlanılmıştır.

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Ne demek istediğini sordum, ama bu konuda konuşmayı reddetti.
B) Bazılarının deneyimlerini çözümlemeleri sadece zaman işiydi, ama yapamadılar.
C) Bizim bu konuda başka görüşlerimiz var; çünkü biz yeni bir dönemiz.
D) Yeni bir öğretiye başladığı zamanlar kapıldığım o tanıdık endişeye kapıldım ama anlamadı.
E) Soru sormamı beklediğini anladım ama ne sormam gerektiğini bilmiyorum.

 

Bana, şehirde bir iş için bulunduğunu, yerel bir pansiyonda kaldığını, geçirmesi gereken iki günü daha olduğunu ve istersem onunla kalabileceğimi söyledi.

11. Yukarıdaki cümlede temel cümleciğin öğesi olan kaç tane yan cümlecik vardır?

A) 1          B) 2                C) 3              D) 4            E) 5

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümledir?

A) Günümüzde teknoloji bizlere birçok olanak sağlamıştır.
B) Böyle olursa çalkantıların durulacağına inanıyorum.
C) Birçok kişi ısrarla yağlı boya çalışmayı sürdürmektedir.
D) Rombrant, günümüzde yaşasaydı hangi tekniği kullanırdı?
E) Bunun çok önemli bir sorun olduğuna inanıyorum.

 

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisi bir sıralı cümledir?

A) Ekinleri kavrulmuş köylerden geçtim.
B) Sam vurmuş ümitlere, gönüller kırıktır.
C) Derde deva olmaz pınarlardan içtim.
D) Payıma tükenmeyen yollar mı düştü?
E) İçimdeki çölleri besliyor kararan açlık.

 

Daha fazla açıklama yapmayı, sonradan açıklamalarını yaptıkça her şeyin netleşeceğini söyleyerek reddetti.

14.Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “daha” sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır.
B) Yapıca birleşik bir cümledir.
C) Birden çok eylemsi (fiilimsi) kullanılmıştır.
D) Bir neden-sonuç ilişkisi vardır.
E) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

 

(I) Kendimi neşeli hissediyordum. (II) Bunun belli bir nedeni, bir açıklaması yoktu. (III) En küçük şey bile  gülümsetiyordu beni. (IV) Bakışlarımda hayretten başka bir şey okunmuyordu. (V) Sanki bir parçam genişliyor, farklı bir biçimde soluk alıyordu.

15.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. nin yüklemi birleşik fiildir.
B) II. ad cümlesidir.
C) III. devrik cümledir.
D) IV. olumsuz bir cümledir.
E) V. cümle birleşik bir cümledir.

 

 

(I) Altımda kocaman kent, dipte de denizin karanlık boşluğu vardı. (II) Bilmediğin bir şey var, belki bundan hiç kuşkulanmamıştın sen. (III) Onun bu dikkati sevgi duygularını dile getirmedeki en doğal yöntemiydi. (IV) Onun bu düşüncesinin ilmekleri arasından biri kaçmıştı ne yazık ki?

16.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) I. ile II.     B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) I. ile III.      E) II. ile IV.

 

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki cümle vardır?

A) Tutuşurken ufuk uzakta yer yer, / Alçalan akşamla sular karardı.
B) Ağır bir kâbusu andıran gece, / Artırır ruhunun dinmez yasını.
C) Ve serper dalarken şehir uykuya, / Sonsuz güllerinin rayihasını.
D) Senin gözlerin açık, herkes uykuda, / Rüzgârla titrerken karanlık çamlar.
E) O zaman birleşip dertli sazında / İnilder teselli bulmaz kederin.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ortaktır?

A) Herkes çok yorulmuştu; dün akşamdan beri yoldaydık.
B) Antik kent, MÖ 500-450 yıllarında kurulmuş, şimdi ise harabe durumunda.
C) Turun son günü bizim grup harabeleri gezdi, diğer gruptakiler alışverişe çıktılar.
D) Kapadokya gezisi iptal edilmiş; biz de bu sabah öğrendik.
E) Cuma günü okullar tatilmiş; üç günlüğüne bir yere gidebiliriz.

 

Bekçisiyim bu serin
Ve siyah gecelerin.

19.Aşağıdakilerden hangisi yüklemi ve öğe dizilişi yönüyle bu dizelerin oluşturduğu cümle ile özdeştir?

A) Korku bilmez ölümden / Her gün yeniden ölen.
B) Bir bade gibi neden / Biteyim bir içimde?
C) Ne aşkım ne emelim… / Soluk bir karanfilim.
D) Ben gurbette değilim, / Gurbet benim içimde.
E) Gurbetten daha derin / Bir yara yok içimde.

 

Bir, o göklerin altından geçelim; bir, tekerlekler istediğimiz yere dönsün. O zaman hiçbir şeyin kalmayacak. Beklediğimize değdi diyeceksin. Onca beklemenin, onca özlemin yoğunluğuyla kollarını açıp sarmaya çalışacaksın yeryüzünü.

20.Bu parçada aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Olumsuz cümle
B) İsim (ad) cümlesi
C) Fiil (eylem) cümlesi
D) Devrik cümle
E) Kurallı cümle

YANITLAR

1. E 11. D
2. B 12. A
3. E 13. B
4. A 14.  E
5. A 15.  E
6.  C 16. A
7.  A 17.  D
8. D 18. B
9. B 19.  E
10.  E 20.  B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir