Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

1. Aşagıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden olamaz?

A) Konu, derinlemesine incelenir ve araştırılır.
B) İnandırma zorunluğu yoktur.
C) Konu rahat ve akıcı bir anlatımla ele alınır.
D) Yazar kendi görüşlerini anlatır.
E) Kişisel yargılara yer verilir.

 

I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

2.Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komedi     B)Meddah    C) Ortaoyunu     D) Karagöz      E) Seyirlik Köy Oyunu

 

Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üs-tündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. Antalya’nın elması,İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.

3.Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A) Fıkra          B) Anı           C) Gezi yazısı           D) Röportaj          E) Eleştiri

 

 

I. Makale Şinasi
II. Fıkra Çetin Altan
III. Eleştiri Namık Kemal
IV. Deneme Abdülhak Hamit
V.Anı Ziya Paşa

4.Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) I.             B) II.               C) III.              D) IV.                   E) V.

 

 

Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerindendir.

5.Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşamalı komedya                     B)Entrika komedyası
C) Töre komedyası                         D)Tip komedyası
E) Karakter komedyası

 

 

Miti toplumlar yaratır, bir kişi değil. Bunun için bu eserde Memidik’in muhtarı öldürme düşüncesiyle dolu yaşamından bir kişinin bir cinayet mitini yaratışına varamıyor Yaşar Kemal. Romancının bu işe bütün gücünü harcadı-ğı yerler, Anadolu’da “kan tutması” denen psikolojik durumu anlatmak için durmadan abartmalara başvurması, Memidik’in düş ve düşünce dünyasında bir yama olarak kalıyor. Organ nakli gibi bir şey. Yaşar Kemal’in romancı ustalığı göstermek için yaptıkları üst üste çekilmiş fotoğraflara benzer bir bulanıklık yaratıyor.

6.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Anı          B) Makale                 C) Fıkra             D) Deneme             E) Eleştiri

7. Aşağıdakilerin hangisi “fıkra”nın özelliklerinden biri değildir?

A) Fıkranın dili yalındır ve okuru etkileyen bir yapısı vardır.
B) Geleceğe kalmayan yazılardır.
C) Güncel konular başta olmak üzere pek çok konuda yazılabilir.
D) Ele aldığı konuyu yazar kanıtlamak zorundadır.
E) Yazar ele aldığı konuları kendi görüşlerine göre işler.

 

O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

8.Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı           B)Deneme              C)Fıkra           D)Makale             E)Gezi yazısı

 

9.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?
A) Nurullah Ataç                             B) A. Hamdi Tanpınar
C) Halikarnas Balıkçısı                   D)Suut Kemal Yetkin
E) Falih Rıfkı Atay

10.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

 

Romanlar konularına ve yapısal özelliklerine göre değişik adlarla anıldığı gibi yazarının içinde bulunduğu ya da bağlı olduğu edebi akımlar açısından da adlandırılır.

11.Aşağıdakilerden hangisi edebi akımlara göre ad-landırılan roman türlerinden biri değildir?

A) Romantik roman                     B) Natüralist roman
C) Realist roman                          D) Toplumcu gerçekçi roman
E) Tarihi roman

 

Bu oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ve Pişekâr’dır. Pişekâr, bir bakıma Hacivat’ın karşılığıdır. Konuya göre, türlü meslek, yöre ve uluslardan kişiler kendi şiveleriyle ortaya çıkarılırlar. Bu oyun da “başlangıç ve bitiş” bölümleri dışında iki bölümden meydana gelir: muhavere ve fasıl.

12.Yukarıda kısaca anlatılan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaoyunu         B) Karagöz            C) Tragedya            D) Komedya         E) Dram

 

13. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Hem acıklı hem de komik olaylar bir aradadır.
C) Konular çağdaş toplumdan ve günlük olaylardan alınır.
D) İşlediği konuya göre “karakter komedyası, töre ko-medyası” gibi isimler alır.
E) Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.

 

14. Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

A) Sahne, perde, dekor gibi öğeler yok denecek ölçüdedir
B) Zıt tiplerin atışmaları üzerine kuruludur.
C) Konularını tarih ve mitolojiden alır.
D) Daha çok sözlü olarak devam etmiştir.
E) Söz oyunlarıyla seyirci eğlendirilmeye çalışılır.

 

 

Yazın türlerinin en eskilerinden biridir. Diyebiliriz ki yazıyla yaşıttır. Yazının bulunuşuyla birlikte bu tür de baş-lamıştır. Haberleşme amacına yöneliktir.

15.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale              B)Anı               C) Şiir             D) Mektup           E) Fıkra

 

 

Yaşadıkları dönemin siyasal, toplumsal etkinliklerine karışmış ya da yapıt ve yaratıları, çalışma ve buluşlarıyla dönemlerini etkilemiş insanların yaşamını anlatan yazılardır.

16.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam öyküsü        B) Öz yaşam öyküsü          C) Anı         D) Mektup         E) Günce

 

17. Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden olamaz?

A) Bilimsel ve anlaşılır bir dil kullanılması
B) Bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılması
C) Konunun kanıtlanarak anlatılması
D) Objektif değerlendirmeler içermesi
E) Ele alınan konuların, yüzeysel olarak anlatılması

 

 

Folklor, ulusal temele dayanmakla birlikte evrensel bir nitelik taşır. Bu, halk yaşayışının her yerde ortak özellikler göstermesinden dolayıdır. Folklor ayrılıklara değil, benzerliklere önem verir; ortak noktaları belirlemeye çalışır. Böylece, başta ulusal basamakta olan folklor, benzerliklerinin çokluğu ve ortak noktalarının yaygınlığı ile evrenselleşir. Birbirinden çok uzak ülkelerin insanları arasında aynı inançlara, aynı geleneklere rastlanır.

18.Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Eleştiri           B) Makale              C) Günce                 D) Sohbet            E) Gezi yazısı

 

19. Aşağıdakilerin hangisi deneme türünün genel özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarın izlenimleri, kişisel görüş ve düşünceleri ön plandadır.
B) Denemenin belli bir konusu yoktur, hemen her konuda deneme yazılabilir.
C) Denemede konu kesin bir sonuca bağlanır.
D) Düşünceler, samimî bir üslupla ortaya konur.
E) Denemeci, fikirlerini delillerle ispatlamak zorunda değildir.

 

20. “Söyleşi” türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma havasında kaleme alınır.
B) Konu olarak genellikle günlük olaylar seçilir.
C) Konuşma diline yakın, doğal bir dil kullanılır.
D) Okuyucuyu ikna etmek amacı güdülür.
E) Öznel ifadelere yer verilir.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1  A 11  E
2  B 12  A
3  C 13  B
4  D 14  C
5  E 15  D
6  E 16  A
7  D 17  E
8  B 18
9  C 19  C
10  E 20  D

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun bir özelliğidir? A) Daha çok güldürü öğesine dayanır. B) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir