Devamı

ÖDEV TESTİ 10

1. Aşagıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden olamaz? A) Konu, derinlemesine incelenir ve araştırılır. B) İnandırma zorunluğu yoktur. C)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir? A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez. B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez. C)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdakilerden hangisi bir düzyazı türü olan söyleşinin özellikleri arasında yer almaz? A) Sadece belli konularda yazılan bir…
Devamı

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi ön plânda olmalıdır.…
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun bir özelliğidir? A) Daha çok güldürü öğesine dayanır. B) Yanlış anlaşılan sözcüklere…
Devamı

ÖDEV TESTİ 5

Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülünüp geçilecek nitelikte boş sözler değildir. Bunlar, üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak eğitici gerçeklerdir.…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

(I) Yazarın özgürce seçtiği bir konuda kesin yargılara varmadan kendi görüşlerini anlattığı düzyazı türüne denir. (II) Yazar düşüncelerini…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

1.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Söyleşi     B) Günce     C)Fıkra     D)Deneme     …
Devamı

ÖDEV TESTİ 1

1. Öykü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı…