Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

I. Gel de sana yeni aldığım arabamı gösteriyim
II. Adam uzakta bir yeri gösteriyordu
III. O da sevgisini böyle gösteriyor sana
IV. Durumun söylediğin gibi olmadığını sana kaynaklar getirerek gösteririm
V. Konuğuma Eskişehir’in görülmesi gereken yerlerini gösterdim

1.“Göstermek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamdadır?

A) I. ile II .        B) I. ile III.           C) I. ile IV.    D) I .ile V.          E) II. ile III.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük, benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?

A) Türk edebiyatının yaşlı çınarı, hastalığa yenik düştü.
B) Hakkında hazırlanan kitabı mürekkebi kurumadan okudum.
C) Yasalarla sağlanan haklar, kağıt üzerinde kalmamalı.
D) Bu dağ köyünde bulduğum mutluluğu sizlere anlatamam.
E) Doğu’nun sorunları kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bilinmeyenlere değer verirseniz, problemi daha kolay çözersiniz
B) Sizin rolünüz ikinci perdede değil miydi?
C) Kaç türlü sözcük kökü vardır?
D) Mol ve redoksu lise yıllarında bir türlü anlayamamıştım.
E) Eskişehir’in tarihi yerlerini yavaş yavaş anlatıyordu bize.

 

 

Yollarda yerine konulmamış bir tek taş, bir avuç toprak yok. Ağaçlar, bahçeler, köyler, ekinler hepsi bir insan özeniyle düzenlenmiş. Kentlerde, köylerde her ev boyalı. Her evin penceresindeki perdeler pırıl pırıl kolalı.

4.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki “yerine” sözcüğünün anlamını açıklamaktadır?

A) Bir şeyin izi
B) Bir şeye özel olarak ayrılan alan
C) Konum, mevki
D) Bir göreve, bir işe yerleşmek
E) Oturulacak, barınılacak yapı

 

 

Yazar yapıtını bitirdiğinde sırtından koca bir dağ kalkmış gibi rahatlar.

5.Altı çizili sözün yazma sürecinde vurgulandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarın şüpheciliği
B) Yazarın beğenilmeme kaygısı
C) Bir yapıt yazmanın zorluğu
D) Yazarın sanat kaygısı taşıdığı
E) Yazarın eleştirmen korkusu

 

6. “Alaylı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Bana alaylı bir dille yaklaşması canımı sıktı.
B) Dünkü olaydan sonra bakışları bana alaylıymış gibi geldi.
C) Bu adam ironik bir tarzda eserler veriyor, alaylı bir anlatım kullanıyor.
D) Onun alaylı tutumu aklımdan hiç çıkmıyor.
E) Alaylı olduğu halde işini çok iyi yapıyor.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim “aynı kişiden sürekli söz etmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Seni çok seviyor, adını dilinden düşürmüyor bu genç adam.
B) Bu makinenin dilinden anlayan var mı?
C) Son başarısından sonra dilim tutuldu, herkesin.
D) Size dilimin döndüğü kadar anlattım, bildiklerimi.
E) Bu işi de yapmazsan dilimden kurtulamazsın, benim.

 

 

Ödevlerini günü gününe yapardı kardeşim.

8.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sınavda başarılı olmak istiyorsanız düzenli çalışmalısınız.
B) Konuşmalarımı dikkatle dinlemeni öneririm.
C) Bu tür olayları umursamadığına tanık olmadım amcamın.
D) Uzun araştırmalardan sonra böyle bir sonuca ulaştık.
E) Senin başarılı bir insan olduğundan hiçbir zaman kuşkum yok.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylama” yapılmıştır?

A) Dünya şampiyonasında, üniversiteli sporcularımız, önemli başarılar elde etti.
B) Batı, çağımızda gelişmişliğin ve uygarlığın simgesi kabul edilir.
C) Gençlerimizin bir kısmı, beyaz zehirin pençesinden kurtulamıyor bir türlü.
D) Arkadaşlarının ona “şeker kız “ demelerinden pek hoşlanmazdı, Sergül.
E) Verdiği sözleri tutamadığında, kendini çok rahatsız hissederdi, Ayberk.

 

 

Söylediklerimi izleyebiliyor musun Sergül ,dedi. Sergül alt üst olmuştu. İzleyebilmek? Kendimi kitaba öyle kaptırmışım ki okurken nefes alıp almadığını bile hatırlayamıyordum.

10.Parçada “nefes alıp almadığını bile hatırlayamamak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden han-gisidir?

A) Hiç soluk alamamak
B) Çok dikkatle dinlememek
C) Söylenenleri izleyememek
D) Çok merak etmek
E) Gamsız olmak

 

 

I. Bu caddenin sonu nereye varır?
II.Akşama doğru yola koyulduk
III.Geri döndüğümde üçüncü katı yaptılar
IV. Çok sıkıldığı için işinden ayrılmış

11.Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Çıkmak
B) Onarmak
C) Açılmak
D) Ulaşmak
E) Sapmak

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dün” sözcüğü, “Bugünü anlamak için dünü bilmek gerek” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Aradan yıllar geçti, bana dün gibi geliyor onun gidişi.
B) Gözlerimizi dünden alamazsak yarınları iyi göremeyiz.
C) O gideli aylar yıllar oldu; ama onunla yaşadıklarımız daha dünmüş gibi gözümün önünde.
D) Rıfkı dün gelseydi, bugün biz orada olacaktık.
E) Düne kadar ondan bir haber alamamıştık.

 

Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem; bu adamlar yaşamanın sevinçlerine yan çizer, dertlere can atar, dertlerle kaynaşırlar. Sinekler gibi cilalı, pırıl pırıl yerlerde tutunamaz; pürtüklü yerlere abanır, oralarda rahat ederler…

13.Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sevinci, mutluluğu kötülemek
B) Mutluluktan kaçmak
C) Yaşamdan zevk almamak için çabalamak
D) Dertleri sevmek
E) Yaşamı kendilerine zehir etmek

 

Bana göre hava hoş, der gibi omuzlarını silkti

14.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ne olursa olsun oraya gitmeliyim.
B) Ağlamışsın gülmüşsün benim umurumda mı?
C) O gün de böyle günlük güneşlik bir gündü.
D) Bu konularla ilgilenmediğimi ifade ettim.
E) Bu konunun önemini kabul ediyorum.

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye “istemeye istemeye” anlamı katmıştır?

A) Yalvara yalvara sonunda babasından izin alabildi Düriye de.
B) Aldıkları maaşla güç bela geçinebiliyorlar bizimkiler.
C) Her şey yavaş yavaş yoluna girecek, sanırım.
D) Canı o kadar sıkkındı ki, önüne konulan yemekleri zar zor bitirdi.
E) Koltuğa oturmuş, kara kara düşünüyordu, Haşmet Efendi.

 

16. (I) Fransa’ya ne kadar kızsam da Paris’e kötü gözle bakamam. (II) Çocukluğumdan beri ona yürekten bağlıyım (III) O, benim içimde en güzel şeylerle birliktedir. (IV) Sonradan başka güzel şehirler gördükçe onun güzelliğine daha derin bir sevgiyle bağlandım. (V) Paris’i yalnız kendisi için seviyorum.

16.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde deyim kullanılmıştır?

A) I ile IV    B) II ile III    C) IV ile V      D) I ile II      E) III ile IV

 

 

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim olarak kullanılmamıştır?

A) Halk şairleri duygularını saz eşliğinde dile getirir.
B) Halk şiirinde genellikle yarım uyak kullanılır.
C) Bazı halk ozanlarının şiirleri cönklerde toplanmış-tır.
D) 11’li hece ölçüsünün 6+5 ya da 4+4+3 durakları vardır.
E) Halk şiirinde, doğa ve insan güzelliğini işleyen şiirlere “güzelleme” denir.

 

 

I. Radyonun cızırtısı kafamı şişirdi.
II. Kapının vurulmasıyla kendime geldim.
III. Kulaklarım bütün gün çınlayıp durdu.
IV. Bıyık altından gülmesi canımı sıkıyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde yansıma sözcük bulunmaktadır?

A) .I ile IV.    B) III. ile IV.    C) II. ile IV.  D) I. ile III.     E) II. ile III.

 

“Atasözleri içinde anlamları birbirine aykırı olanlar vardır”

19.Buna göre aşağıdaki atasözlerinden ikişerli gruplar oluşturulursa, hangisi dışta kalır?

A) Bedava sirke baldan tatlıdır.
B) Öfke baldan tatlıdır.
C) Kardeşten karın yakın.
D) Keskin sirke küpüne zararlıdır.
E) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.

 

20.Aşağıdakilerden hangisinde “soğuk” sözcüğü nitelik bildirmemektedir?

A) İran ile Amerika arasında soğuk savaş havası var.
B) Terliyken soğuk su içmemelisiniz diye uyardı.
C) Annesi bize çok soğuk davrandı o gün.
D) Son sözleri hepimizde soğuk bir duş etkisi uyandırdı.
E) Onun gibi soğuk biriyle hiç karşılaşmamıştım.

YANITLAR

1. D 11. A
2. A 12. B
3. E 13. D
4. B 14. B
5. C 15. D
6. E 16. D
7. A 17. A
8. A 18. D
9. C 19. D
10. D 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir