Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Programdaki her şeyi altüst etti, bir de  kendisinin haklı olduğunu söylüyor.

1.Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Niyazi Efendi size bağırsa bile, siz hiçbir şey söylemeyin.
B) Mahmut akşama kadar dışarıdaydı, üstüne üstlük gece de arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.
C) Rüknettin Efendi bir defada bir kilo tatlı yiyormuş,
D) Böylesi sorunları büyükler dahi çözemiyordu.
E) Tatil sonrasında, ayrıca üç kitap daha okuyacaksınız.

 

I. Zaman zaman gölün kenarına gider, kuş sesleriyle ruhunu dillendirirdi.
II. Aradan dört beş yıl geçmesine rağmen bir haber çıkmayınca yaşadığından umutlarını kestiler.
III. Her soru karşısında uzun uzun düşünür, sonra ağır ağır konuşmaya başlardı.
IV. Babasıyla beraber ara sıra balık tutmaya giderlerdi.
V. Projesinin iki ayda bitmesi için gece gündüz çalışması gerektiğini biliyordu.

2.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ikilemeler cümleye aynı anlamı katmıştır?

A) II. ve IV.    B) I. ve V.     C) II. ve III.     D) I. ve IV.    E) I. ve III.

 

 

Sınav gününe kadar gece gündüz demeyip  çalışacaksınız.

3.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Olayın nasıl olduğunu inceden inceye araştırmışlardı.
B) Bir yıl boyunca hiç ara vermeden her sabah spor yaptı.
E) Zavallı çocuk öylesine çok çalışıyordu ki, başını kaşıyacak vakti yoktu.
C) Her ne pahasına olursa olsun, bu işi tamamlayacaklardı.
D) Nedense, bugünlerde eski okuluna sık sık uğruyordu.

 

 

I. Ne çektiyse dilinden çekti, zavallı teyzem.
II. Sergül, ağır olduğu için paketi kaldıramadı.
III. Her geçen günün hesabını soruyordu.
IV. En çok benimsediği yazı türü makale idi.

4.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve III.     B) II. ve III.    C) III. ve IV.     D) II. ve IV.      E) I. ve III.

 

 

Bir sözle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözle anlatmaya “dolaylama” denir.

5.Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur?

A) Büyük kurtarıcı 10 Kasım’da her yılki gibi törenlerle anıldı.
B) “Romeo ve Juliet” yazarın aynı adlı yapıtından beyaz perdeye aktarıldı.
C) Bu gösterilere, Türkiye’nin en kalabalık şehri ev sahipliği yapacak.
D) Zonguldak’ta, binlerce insanın geçimi kara elmasa bağlıdır.
E) Çiftlik evindeki kuşlar yavrulayınca, ev bir kuş cenneti halini aldı.

 

Kaymakamın oğlu Bora her gün düzenli olarak okula geliyor, bütün kurallara uyuyordu. “Herkes neyse o da o!” çalışacak elbette, diyordu müdür.

6.Altı çizili bölümün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bunca yıl çalışıyor, ama bazı hareketlerinde hiç değişme yok.
B) Eyüp^ün diğer çalışanlardan ayrıcalığı yok, o da ötekiler kadar mesaiye kalıyor,
C) Geç kalmasını anlıyorum, ama haber vermemesini kabul edemiyorum.
D) Olan olmuş bir kere, bundan sonra kızmak boşuna değil mi?.
E) Ötekilerinin çalışmaması belki normal, ama Ece nasıl çalışmaz!

 

 

I. İstanbul’da trafik, her geçen gün iyice çözümsüz bir hal alıyor.
II. Çocuğun tedavisi yaptırmak üzere bir an önce hastaneye gidin.
III. Çocukları, her şeyden önce kitap okumaya alıştırmak gere-kir.
IV. İnsanların kendilerine ayırdıkları zaman sürekli azalıyor.

7.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde altı çizili bölümler aynı anlamdadır?

A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) III. ve IV.     D) I . ve IV.      E) II. ve IV.

 

 

Yeni kavramların adlandırılmasında vücuttaki organların isimlerinden de yararlanılır. Bu şekilde oluşturulan yeni sözcüklere “yakıştırmaca” denir.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakıştırmaca” bir sözcük kullanılmıştır?

A) Oğluna geçen ay aldığı ayakkabıların ikisinin de burnu açılmış.
B) Önüne getirilen bütün teklifleri elinin tersiyle itmeyi tercih etti.
C) Mustfa Dayı, bu sıralar eli dar olduğu için borcunu biraz geciktirmiş.
D) Hayatımda onun kadar kulağı delik birisini görmedim.
E) Gözünün önünde olup bitenleri bile fark edemeyecek kadar dikkatsizdir.

 

Geçen hafta okuduğum dergiden, , üzerinde durulmaya değer bir tek eleştiri yazısı hatırlıyorum.

9.Altı çizili bölümün yerine aşağıdakilerin hangisinde yer alan sözler getirilebilir?

A) önemli – dikkat çekici – göz dolduran
B) nesnel – kural tanımayan – öylesine
C) baştan savma – beğendiğim – acımasız
D) sözü edilebilecek – gelişigüzel – farklı
E) etkileyici – sıradan – gerçek sayılabilecek

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili söz terim olduğu halde terim anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Denemeleri bir solukta okunacak türden yazılardı.
B) Yazılarıyla topluma canlılık, hareketlilik kazandırmak istiyordu.
C) Son romanının odak noktası toplumdaki bazı çıkmazlardır.
D) Dilde, düşüncede kalıpları kırmak isteyen biriydi.
E) Dil alanındaki çabaları her zaman ilgi çekmişti.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy-la birlikte verilmiştir?

A) Ortaya koyduğu bir eser olmamasına üzülür, konuşur-ken mangalda kül bırakmazdı.
B) Son işi de ters gidince iyice canından bezmişti.
C) O, başladığı her işe dört elle sarılır, onu kendi işi gibi eksiksiz yapmaya özen gösterirdi.
D) İki aydır, izin almak için başımın etini yiyor.
E) Pırlantaları görünce âdeta küçük dilini yutmuştu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

A) Alandaki kalabalık kulak kesilmiş, konuşmacının sözlerini dikkatle dinliyordu.
B) Her şeyi zamanında yapmaya çalışan, kılı kırk yaran bir insandı.
C) Konuşması sırasında önemli noktalara değinmemiş, bazı konuları es geçmişti balkan.
D) O, aceleci, işinin hemen yapılmasını isteyen, canı tez birine benziyordu.
E) İyice ihtiyarlayınca elden ayaktan düşüp iş yapamaz duruma geldi.

 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde vakit sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Hâli vakti yerinde olan herkesin cömert olduğunu söyleyebilir miyiz?
B) Bir kimsenin vaktini öldürmesi kadar büyük bir hata yoktur.
C) Denize girmek için vakit henüz erken değil mi?
D) Kimsenin vaktini almaya hakkımız olmasa gerek.
E) Onun vakitli vakitsiz yaptığı eleştirilerden bıktık.

 

I. Altının kıymetini sarraf bilir.
Her çok, azdan olur.
III. Gök gürlemeden yağmur yağmaz.
IV. Damlaya damlaya göl olur.
V. Sakla samanı, gelir zamanı.

14.Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?

A) I. ve II.    B) I. ve IV.     C) II. ve IV.     D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

 

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?

A) Serçeden korkan darı ekmez.-Tehlikeyi göze alma
B) Dağ başından duman eksik olmaz.-Alçak gönüllü olma
C) Aş tuz ile, tuz oran ile.-Ölçülü olma
D) Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.-Elindekiyle yetinmeme
E) Yalnız taş duvar olmaz.-Birlik olma

 

 

Bu ozanımız, şairane bakış açısını elinin tersiyle iterek senli benli bir konuşma dilini  benimseyen

I                                                                     II                                                     III

Garipçilere öykünen bir anlayışla  şiirde  boy göstermiştir. Zamanla toplumsal kimlik arayışlarından  uzaklaşır.

IV

Daha bir ölçülü ve özenli bir dille kişisel yaşamlara odaklanıp onların tutku ve yaşamlarına döner.
V

16.Bu parçada altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) III. sözcük, “kabul eden” anlamındadır.
B) IV. sözde, “görünmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır
C) I. söz, “sanatsal bir düşünce tarzını” anlamındadır.
D) II. söz, “samimi” anlamındadır, eklerle yapılan bir ikilemedir.
E) V. sözde, yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

 

Avrupa’da uzun yıllardan beri hemen hemen bütün kalburüstü eleştiri yazılarını ya akademisyenler ya da devlet dairesinde çalışan kişiler yazdı. Bunların çoğu gerçekte de hâli vakti yerinde kişilerdi. Bizdeyse eleştiri yazmak için uygun kalemlerin birçoğunun işi başından aşkındır ve geçim derdi taşımaktadır.

17.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Paraca durumu iyi, zengin anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır.
B) Ad aktarması sanatına örnek bir söyleyişe yer verilmiştir.
C) Aynı sözcüklerin tekrarıyla oluşturulan bir ikileme vardır.
D) “Kalburüstü” sözcüğü seçkin, önde gelen anlamlarına gelmektedir.
E) Dolaylamaya yer verilmiştir.

Atasözlerinde düşünsel derinliği artıran yoğun söyleyiş, az sözle çok şey anlatabilmeyi sağlar. Bu sayede, atasözleri, çok değişik anlam katmanlarıyla karşımıza çıkar.

 

 

18.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu parçada anlatılanlara örnek oluşturmaz?

A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Balık baştan kokar.
C) Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş.
D) Bugünün işini yarına bırakma.
E) Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.

 

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan” bir deyim kulla-nılmıştır?

A) Seninle ilgili olumsuz bir söz söylemeyi bırak, böyle bir şey aklımdan bile geçmedi.
B) Cafer,maçı kendilerinin kazanacağını söyleyince hepimiz ona tebessüm ettik.
C) Yeni aldığımız önlemlerle fabrikadaki kazaların önüne geçebileceğiz artık
D) İki arkadaş arasındaki anlamsız tartışmayı bitirmek için nihayet harekete geçti.
E) Projeyi hazırlamak için uğraşmayalım artık, iş işten geçti.

 

 

Çocuklara her zaman … iş ve görevler vererek onların … sağlamak gerekir.

20. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?

A) anlaşılabilir-toplumla yakınlaşmanın
B) üstesinden gelebileceği-kendilerine güvenmelerini
C) tehlikesiz ve güvenli-girişimci ruhunu coşturmayı
D) soyut ve karışık-yeteneklerinin artmasını
E) çağın ihtiyaçlarına uygun-sağlıklı düşünmesini

 

 

 

1. B 11. C
2. D 12. B
3. B 13. C
4. E 14. C
5. E 15. B
6. B 16. E
7. D 17. E
8. A 18. D
9. A 19. E
10. C 20. B

 

 

 

* Kimi içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir