Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

Rüyaya daldıran şarabını sun

        I         II

Önünde gönlümle gelirken dize

   III          IV

Şu yanan alnıma bir kere dokun

                   V

1.Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.            B) II.             C) III.               D) IV.               E) V.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ca (-ce)” eki eklendiği sözcüğün anlamında bir küçültme yapmıştır?

A) Şöyle gönlümce bir dost bulamadım, diye söze başladı.
B) Ailece gidebileceğimiz bir ortam biliyor musun?
C) Dostça bir selam verip dışarı çıktı.
D) insanca yaşamayı ne zaman öğreneceğiz?
E) Koridorun sonunda büyükçe bir salona gireceksiniz.

 

 

Güneşin ışıkları kavruk tenimizi sızlatıyor, ılık

                     I          II                      III       IV

 rüzgârsa okşuyordu.

                     V

3.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) I.            B) II.             C) III.               D) IV.               E) V.

 

4.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır?

A) Aparmanın önündeki ağaç, fırtına kopunca devrildi.
B) Çocuk tek başına ata binecek kadar büyüdü.
C) Bu sabah hava oldukça sıcaktı.
D) Yavrucak hastalıktan ufaldı.
E) Tavuk kümesin kuytu bir köşesine yumurtlamış.

 

 

5.Aşağıdakilerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir eylem kullanılmıştır?

A) Çatlayan tomurcuğun, açan gülün anısına okudu şarkılarını eşşsiz sanatçı.
B) Anladığım kadarıyla bu olayda da kabak onun başına patlamış.
C) İzinsiz gösteri yapmaya çalışan öğrenciler polis tarafından tartaklandı.
D) Yenilgiye kenar semtlerde yaşayan taraftarlar dün akşam standın çıkışında tepki gösterdi.
E) Müfettişler şikâyet üzerine şirketin bütün hesaplarını bu sabah incelemeye aldı.

 

Seni bir kilimin nakışlarında
Devlerin şimşekli bakışlarında
Kanı sevgi olan haritaların
Göklerin uzayan yokuşlarında
Bulamaz ayağı prangalılar

6.Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Fiilden türemiş ad
B) Birden çok çekim eki almış sözcük
C) Yapım eki almış birden çok sözcük
D) İyelik eki almış sözcük
E) Gövdeden türemiş fiil

 

Soğuk iklimlerin insanları açık tenlidir.

I

Yalnız geçirdiği günlerin acısını hissetti.

II

Beni yanlış anlamayın sakın, hayıflanıyorum işte.

III

Susuz bir yazdı, çiftçiler yine üzüldü.

IV

Gitme, diyorum; oralar tehlikeli.

V

7.Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir?

A) I.            B) II.             C) III.               D) IV.               E) V.

 

 

I.Kaçak yolcuları trenden indirdiler.

II.Ürkek bakışlarıyla camdan bakıyordu.

III. Atak trenlerle ilk kez seyahate gidiyordu.

IV.Elek satan köylülerle konuşuyordu.

V.Yatakta uzanmış kitap okuyor.

8.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

A) I.            B) II.             C) III.               D) IV.               E) V.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük yoktur?

A) Fakirlik, insanın sözde dostlarını uzaklaştırır.
B) Vahşi hayvan tuzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir.
C) Akbabalar üşüştü başımıza.
D) Yıldızlar, ateşböceği sanılmaktan korkmazlar.
E) Anayurdum dururken, başka yurt sevilir mi?

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük, bir ad tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur?

A) Tarlayı biçerdöverle mi sürdüler bu sabah.
B) Üzerinde devetüyü bir manto vardı kadının.
C) Üzerimizde akbabalar uçuşuyordu bu vadide.
D) Çukurova bu mevsimde sivrisinekten geçilmezmiş.
E) Kitabından kopan sayfaları tutkalla teker teker yapıştırdı.

 

.Hem ad hem de eylem kökü olarak kullanılan ve aralarında bir anlam ilişkisi olan köklere ortak kök (kök-teş sözcük) denir.
11.Aşağıdakilerin hangisinde ortak kök özelliği taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?

A) “Yaş Otuz Beş” ölümü; ölüm olmaktan çıkaran eşsiz bir şiirdir.
B) “Bingöl Çobanları” kır hayatını işleyen çok güzel bir şiirdir.
C) Tatile gitmek,bizim için, bu yaz da bir hayal gibi.
D) İfadeleri kuru; ama hayalleri geniş bir yaşayan şairdir.
E) “Gurbet” adlı eserinde gül benizli sevgililere sesleniyor.

 

“Kimi zaman sıfat tamlamaları kalıplaşarak birleşik isim oluşturur.”

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu yolla oluşmamıştır?

A)Sıradağlar, Akdeniz bölgesini boydan boya kaplar.
B)Yenilik arayışı olan sanatçılarımız hep bu yüzyılın sanatçılarıdır.
C)Ortaçağ, Batı’da bilimin ve felsefenin gelişmediği bir çağ olmuştur.
D)Koşuklar, daha çok aşkı ve ilkbahar sevincini anlatırdı.
E)Evleri sarıp sarmalayıp gelinduvakları, çiçek açmıştı.

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?

A)İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım yorulunca.
B)Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi ağlar gibi bir sesle çağırdı.
C)Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu Raif Efendi.
D)Dizili masalar, şamdanlarıyla çok güzel görünüyordu .
E)Sürülü tarlalara bu yıl da ürün ekilmeyecekti.

 

I. Dörtlükten çıkarılabilen tek duygu budur.
II. Depoda bıçkı olması gerek.
III. Bundan sonra tüm yetki sizde.
IV. Bu atkı mantonun rengine de uydu.
V. Mutfağa elbezleri için askı çakıver.

14. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde -gı (-gi, -gu) eki soyut bir kavram adı türetmiştir?

A) I. ve III.    B) IV.ve V.     C) III. ve IV.     D) II.ve V.      E) I. VE IV.

 

 

15. “-laş (-leş)” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde getirildiği sözcüğe farklı bir anlam kazandırmıştır?

A) Son haftalarda çocuklar günden güne tembelleşti.
B) Simsiyah saçları üzüntüden bir anda aklaşmıştı.
C) İki kurumun müdürü, kapıda dostça tokalaşmıştı.
D) Aç bırakılan çoban köpekleri oldukça vahşileşmişti.
E) Tatil dönüşü, teni sağlıklı bir şekilde bronzlaşmıştı.

 

16. “-cık (—cik)” eki, aşağıdakilerin hangisinde cümleye “çok, fazla, aşın” anlamı katmıştır?

A) Bu daracık yola iki araba sığar mı?
B) Bebecik annesinin elini sımsıkı tutuyordu.
C) Şiirlerini bir kitapçıkta toplamayı düşünüyor.
D) Yarıyıl tatilinde bademcik ameliyatı olacakmış.
E) Fidancık kış boyu ne rüzgârlara direndi!

 

 

Şair, bir bardak suyun şırıltısıyla ırmağın akışını;

                        I                         II                        III

gölün, denizin, okyanusun dalgalarını hatırlatan insandır.

                               IV                                      V

A) I-II      B) II-III     C) III – V      D) I – IV      E) IV – V

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -cı (-ci, -çı, -çi) eki eklendi-ği sözcüğe “seven, yanlısı olan” anlamı katmıştır?

A) Kültürel kalkınmanın olanca yükü eğitimcilerin omuzlarındadır.
B) Darbe, kralcılarla halk arasındaki düşünce ayrılığından çıktı.
C) Çocuklar ilerideki tatlıcıya gitmişler, şimdi gelirler.
D) Bu dönem edebiyatçıları, Fransızların etkisinde kalmıştır.
E) “Gideyim artık, yolcu yolunda gerek.” diyerek vedalaştı.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yansıma kökten türemiş bir sözcük değildir?

A) Köpek, çocukları görünce havladı.
B) Adamın elindeki tabanca birden patladı
C) Karşı konağın pencereleri birden ışıldadı
D) Elindeki bozuk paraları şıkırdatıyor.
E) Birdenbire gök gürledi.

 

20. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem görevindeki eylem yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) O akşamdan sonra ailecek bizde kaldılar.
B) Son günlerde hiç evden dışarı çıkmamış.
C) Bütün bu sorunlar senin yüzünden çoğaldı.
D) Bulutların hapishanesinde beyaz adalar yüzer.
E) Yurdumun gökleri gibi güzel gökler isterim.

 

YANITLAR

 

 

1. B 11. D
2. E 12. E
3. C 13. E
4. E 14. A
5. B 15. C
6. E 16. A
7. E 17. D
8. D 18. B
9. A 19. C
10. B 20. C

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır? A) Bu yörenin yemekleri çok …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir