Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ikinci yargı, birinci yargının nedeni” dir?

A) Denizin derinliklerine ilgi duyduğum için televizyonda daha çok o tür belgeselleri izliyorum.
B) Küçük bir anlaşmazlık yüzünden bunca yıllık arkadaşlıkları bozulmuş.
C) Bir iş nedeniyle beş gündür şehir dışındayım.
D) Sabahları erken çıkmak zorundayım, aksi halde işe geç kalıyorum.
E) Çocukları çok sevdiğinden bir anaokulunda görev yapıyor.

(I) 1909 yılında Osmanlı imparatorluğunun bir vilayeti olan Selânik’te doğdu. (II) Ulusal Kurtuluş Savaşı başlayınca, ailesiyle birlikte Anadolu’ ya gizlice kaçtı. (III) Sanatın birçok dalıyla ilgili bir anne ve babanın tek çocuğuydu. (IV) Yarım Ay’da yayımlanan bir köy masalıyla yazı hayatına başladı. (V) İlk yazısının yayımlanmasından sonra, tüm gazete ve dergilerin aradığı, çalışmalarını bastırmak istediği harika bir yazar olup çıktı.

2.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel bir nitelik taşımamaktadır?

A) I.         B) II.            C) III.          D) IV.          E)V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin gerekçesi, bir koşula bağlanmıştır?

A) Biz gidersek o gitmeyecekmiş.
B) Keşke biz de onunla gitseydik.
C) Karanlıklardan aydınlığa çıkılmıyor, her zaman.
D) Ona ne söylesem boş.
E) Konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur?

 

(I) Bazı okurlar vardır ki onlar herhangi bir romanı okumadan önce roman üzerine yazılmış eleştirileri okuyarak işe başlar. (II)Romanı önce başkalarının bakış açılarından tanıyarak romanın dünyasına başkalarının gözüyle gitmeyi her şeyden üstün tutar. (III) Kendi okumasını en sona bırakır.(IV) Böylelikle oku-duğu romana kendi olarak girmez, eleştirmenin gözüyle dalar roman sularına.(V) Aslında tehlikeli bir okumadır bu.

4.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde ,bazı roman okurlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, romanı okumadan onunla ilgili eleştiriyi okuyanlardan söz ediliyor.
B) II. cümlede, başkalarının yorumları onun için her şeyden önemli olarak görmektedir.
C) III. cümlede,yapılan eleştirilerle ilgili değerlendirmeleri en sona bıraktıkları üzerinde duruluyor.
D) IV. cümlede, koşullu bir okuma içersinde bulunduklarından söz edilmektedir.
E) V. cümlede, en tehlikeli okuma türünün başkalarının yönlendirmesine göre yapılan olduğu belirtiliyor.

 

I. Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım.
II. Hava ağarırken Pervin’i uyandıralım.
III. Peyker, soğuk olduğu için dışarı çıkamadı.
IV. Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.
V. Ne yazık ki zavallı kardeşim o gece ölmüştü.

5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi amaç içermektedir?

A) I.         B) II.            C) III.          D) IV.          E)V.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde yazarın üslubuyla ilgili hem olumlu hem olumsuz eleştiri vardır?

A) Konu seçimindeki korkunç yaratıcılığı, imgelem dünyasındaki bataklık izliyor.
B) Bu türün başarılı bir örneği diyebilir miyiz bu yapıt için?
C) “Son Cennet” adlı romanı, dilin fakir kadrosuyla yaratılmışsa da canlı bir anlatımı var.
D) Kahramanların davranışlarına yazarın dünya görüşü yansımış.
E) Yapıtı okurken yalnızlığın dünyasında görkemli bahçeler açılıyor karşınıza.

 

 

(I) Atasözlerinin bu kadar çok kullanılması ve herkesçe bilinmesi, yarı yarıya sözlü geleneğin ağırlığındandır. (II) Yarısı da bir ulusun bütün deneyimlerinin yılların süzgecinden geçerek ortaya konulmasındandır.(III) Üstelik atasözleri, bir yerde evrensel gerçekleri dile getirebilir. (IV) En azından aynı aşamalardan geçmiş, aynı toplumsal çalkantıları ve yaşantıları geçirmiş toplumlar sınırları ne kadar uzak olursa olsun, aynı sonuca varırlar. (V) Bu da yine bir atasözünün doğru-luğunu gösterir: “Akıl için yol birdir.”

7.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde anlatılanlar-la ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, atasözlerinin sözlü geleneğin ürünleri olduğundan söz edilmektedir.
B) II. cümlede, atasözlerinin toplumsal deneyimleri yansıttığı belirtilmektedir.
C) III. cümlede, atasözlerinin her zaman evrensel gerçeklerden söz ettiği belirtilmektedir.
D) IV. cümlede, benzer özellikleri yansıtan toplumlarda benzer atasözlerinin varlığından söz edilmektedir.
E) V. cümlede,parçada anlatılanlar bir atasözüyle kanıtlanmaya çalışılmıştır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri bulunmaktadır?

A) Son dönem şairleri farklı olmak adına eski sözcükleri canlandırmaya çalışıyor.
B) Sevinç Çokum, üzerinde konuşulacak ve nasıl yazıldığını düşündürecek Gece Rüzgarları’nı diğer romanları arasındaki özgün yerine yerleştiriyor.
C) Şairin ilk şiirleri en iyi yazarları taklitle birlikte saçmalığın sınırlarında dolaşan şiirlerdir.
D) Onun kitaplarını okudukça iyi bir yazarla olmasa da iyi bir şairle karşı karşıya olduğumu fark ettim.
E) Roman, kurgusuyla ve karakteriyle kusursuz bir eser olmuş.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri vardır?

A) Bir dilin özgünlüğünü anlayabilmek için o dildeki eserleri incelemeliyiz.
B) İyi bir okurun niteliği okuduğu kitaplardan anlaşılır.
C) İyi bir okur kitap konusunda seçici davranan okurdur.
D) Her şair ancak onu anlayabilen çevreye seslenebilir.
E) Şairler aklını da kullanabilen duygusal insanlar arasından çıkar.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

A) Haşmet’i birden karşımda görmeyeyim mi?
B) Maki Akdeniz bitki örtüsünün adı değil mi?
C) Sağlıklı yaşamak için sadece az mı yemek yemeli?
D) Başarılı olmanın çok çalışmaktan başka yolu yok mu?
E) Deneme sınavı sorularını yarına yetiştirebilir miyiz?

 

Fakat her gün mavilerde tatlı tatlı eriyen türküler, o gün dudaklarında sönüyordu, havada bir sıkıntı vardı, yüreklerine …

11.Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?
A) güvenmek zorundaydılar.
B) bir hafifleme geldi.
C) bir hayal saplanmıştı.
D) coşku dolmuştu.
E) o sıkıntı çöküyordu.

I.Sanatı sunabildiğiniz ölçüde ona taraftar bulabilirsiniz.
II.Kişide bireysel ve toplumsal bilinç gelişmiş olmalıdır.
III.Bir nesnenin devrilmeden durma halidir denge.
IV.Sanat geniş halk kitlelerini kavradıkça daha çok gelişir.
V. Bilinç, insanın kendini ve çevresini tanıma yeteneğidir.

12.Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi tanımlama cümlesidir?

A) I ile III       B) II ile IV        C) III ile IV       D) IVile V        E) III ile V

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri cümlesidir?

A) Bir romanı okurken, düşüncemizi romanın öğeleri üzerinde yoğunlaştırmamız gerekir.
B) Sevdiğim bir romanı aralıklı olarak tekrar okurum.
C) Yakup Kadri’nin Yaban adlı romanı beni çok etkilemişti.
D) Bir roman, ötekine oranla daha güzel olabilir.
E) Roman, keskin tanımlara, değişmez kurallara dayandırılmaz.

 

 

(I) Bazı okurlar vardır ki onlar herhangi bir romanı okumadan önce roman üzerine yazılmış eleştirileri okuyarak işe başlar. (II)Romanı önce başkalarının bakış açılarından tanıyarak romanın dünyasına başkalarının gözüyle gitmeyi her şeyden üstün tutar. (III) Kendi okumasını en sona bırakır.(IV) Böylelikle okuduğu romana kendi olarak girmez, eleştirmenin gözüyle dalar roman sularına.(V) Aslında tehlikeli
bir okumadır bu.

14.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde ,bazı roman okurlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, romanı okumadan onunla ilgili eleştiriyi okuyanlardan söz ediliyor.
B) II. cümlede, başkalarının yorumları onun için her şeyden önemli olarak görmektedir.
C) III. cümlede,yapılan eleştirilerle ilgili değerlendirme leri en sona bıraktıkları üzerinde duruluyor.
D) IV. cümlede, koşullu bir okuma içersinde bulunduklarından söz edilmektedir.
E) V. cümlede, en tehlikeli okuma türünün başkalarının yönlendirmesine göre yapılan olduğu belirtiliyor.

 

 

(I) Olaylarla kişilerin iç içe verildiği öykülerinde duru bir dil ver rahat bir anlatım buluyoruz. (II) Çok kısa konuşma cümleleri kullanmayı yeğleyen sanatçı, ölçülü olarak devrik cümle kullanmış. (III) Öykülerinin hemen hepsi,onun toplum ve siyaset alanındaki görüşleri üzerine oturtulmuş. (IV) İlk öyküsünden son öyküsüne kadar, kendi çağının anlayışından ayrı bir yolda yürümüş. (V) Öykü kişileri de olağanüstü insanlar değil; her gün çevremizde gördüğümüz kişiler, küçük insanlardır.

15.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri yazarın üslubuyla ilgilidir?

A) I. ile II.      B) II. ile IV.       C) I. ile IV.      D) I. ile III.       E) III. ile IV.

 

16. “Önce kendime gülümsedim aynalarda sonra dün-yaya.” cümlesindeki anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzurlu olmamız bizim dışımızdaki nedenlere bağlıdır.
B) Bir insanın yüzünün gülebilmesi için gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması gerekir.
C) Mutlu olmanın pek çok yolu vardır.
D) Kendisiyle barışık olan insanlar toplumla da uyum içinde olurlar.
E) Uygun toplumsal koşullar olduğunda kişi de uyumlu olur.

 

(I) Son zamanlarda toplumumuzda bir şeyler oluyor: (II) Hak hukuk bilmezlik, büyük küçük tanımazlık, sevgisizlik almış başını gidiyor (III) Sabahtan akşama canını dişine takıp çalışan, zar zor karnını doyururken; kimileri bir damla ter akıtmadan malı götürüyor. (IV) Düşünen beyinler, yazan kalemler de nedense, bu duruma seyirci kalarak işlevlerini yitiriyorlar. (V) Bence işin en kötü yanı da bu olmalı.

17.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt iki durumdan söz edilmektedir?

A) I ile II      B) I ile V     C) III ile IV      D) III ile V       E) IV ile V

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Hiçbir üzüntüm yoktur ki birkaç saat kitap okumakla geçmesin.” cümlesiyle aynı anlamdadır?

A) Biraz kitap okuyunca tüm üzüntülerim sona erer.
B) Okuma dışındaki saatlerim üzüntüyle geçiyor.
C) Kitaptan uzak yaşamak insanı üzer.
D) Üzüntülerin düşmanı okumaktır.
E) Üzüntülü anlarda bir saatten fazla kitap okumalıdır.

 

Kuşkusuz, dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz.

19.Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Dil, çeşitli amaçlarda kullanılır.
B) Dil ve eğitim, birbiriyle yakından ilgili iki alandır.
C) Eğitimde dilin önemi yadsınamaz.
D) Çağdaş toplumlarda eğitim ve dil sorunu yoktur.
E) Eğitim ancak dille gerçekleşir.

 

I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.
II.Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksizdir.
III.Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez.
IV.Ödüller birçok yapıtı kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor.
V.Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman.

20.Yukarıdaki cümlelerin hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A) I ve III         B) II ve V          C) III ve IV           D) II ve III           E) IV ve V

 

YANITLAR

 

1. A 11. E
2. E 12. E
3. A 13. A
4. C 14. C
5. D 15. A
6. C 16. D
7. C 17. C
8. D 18. A
9. A 19. D
10. A 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir