Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

1. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede temel anlamda kullanılmıştır?

A) Bu işte çok yol aldı bizim komşu, Ahmet Amca.
B) Yaptığı işten iyi para aldı, Niyazi Efendi.
C) Yazın rahatlayınca kilo aldı, Fulya Abla.
D) Üniversite sınavında iyi bir yer aldı, oğlum.
E) Masanın üzerinde duran saatini aldı ve koluna taktı.

 

2. “Yanmak” eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçersizlik” anlamında kullanılmıştır?

A) Akşam olunca sokakların ışıkları yanmaya başladı birer birer.
B) Odamız, yaz günleri çinkodan damın altında yanardı gün boyu.
C) Vaktinde, değiştirilmeyen kağıt paralar yandı değil mi?
D) Saçları, güneşin altında pırıl pırıl yanıyordu Sergül’ün.
E) Ekinler dondan yanmıştı bu sene yine.

 

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bir sözcük, benzetme amacı güdülmeden bir ilgiyle başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?

A) Ben toprakların, akan suların, çalışan insanların dostuyum, her zaman.
B) Her işin kaymağını tek başına yemek istiyordu amcası.
C) Yarışmaya katılacak isimler, yakında belli olacakmış.
D) Geniş halk yığınlarını ilgilendiren konulara eğilmişti o yıllarda.
E) Her şeyden vazgeçerim; ama çocuklarımdan asla diye bağırıyordu.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamlı kullanılmıştır?

A) Soru kökünü çok iyi anladığınız umarım.
B) Çocuğun dişinde kök yoktu sanırım.
C) İnsan köküne bağlı olmalıdır diye düşündü.
D) Uygarlığın kökü yazıdır, bunu öğrenin.
E) Sözcükteki anlamlı en küçük birim köktür.

 

5. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi söze “nicelik – miktar” anlamı katmamıştır?

A) Çok söz hayvan yüküdür, her zaman.
B) Böyle hafif bir davranışı Niyazi’den  bekler misin?
C) Otobüs kalkalı epey oldu,demez mi?
D)Az zamanda büyük işler başardı, ulusumuz.
E) Haşmet, o tür işlerle fazla ilgilenmezdi hiçbir zaman.

I. Sabahleyin, kıpkırmızı, bir yığın köz gibi güneş çıktı ortaya.
II.Mor kayalar terledi, gün boyu.
III.Uzaktan bakınca yağmur yağmış sanırdınız kayalara.
IV.Öğlene doğru ise buharlaşmayı izleyebilirdiniz.
V.Bu manzara, izleyen herkesi bir düş dünyasına sürükleyecek kadar etkilidir.

6.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde insana özgü kavramın doğadaki bir varlığa aktarılması söz konusudur?

A) I.             B)II.                C) III.                 D) IV.              E)V.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük “mecaz anlamlı, soyut bir kavramı” bildirmektedir?

A) Gönül kimi severse güzel odur, derler .
B) Bunu da eve sen söyler misin?
C) Senin yüzüne bunları söyleyemezdi, Saadettin de.
D) İnsan hiç böyle yapar mı sevdiğine?
E) Ankara’nın tavrını ayakta alkışlıyoruz, hepimiz.

8. Aşağıdakilerin hangisinde genelden özele bir anlam sıralaması yoktur?

A) “Şair Evlenmesi” Batılı anlamda yazılan ilk tiyatromuzdur.
B) Tezgâhtaki balıklardan en çok hamsi tüketiliyor.
C) Canlılardan sürüngenler familyası ayrılır.
D) Ulaşım araçları içerisinde en hızlısı uçaktır, diye düşünüyorum.
E) Ağaçların arasında en çok çam dikkatimi çeker.

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Öyledir gün şafakta söktüğü zaman,
Göllere gölgeler çöktüğü zaman.
B) Kulağımda hala kaval sesi var,
Ben de bilmem o yerlerin nesi var
C) Deli eder insanı bu dünya
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku.
D) Sonbahar geldi yağmurla beraber,
Boynu büyük duruyor kasımpatı
E) Sana gölge verecek dallar,
Fışkırır ancak gençlikten

 

10.“Raketler, sonucu olgunlukla karşıladı” cümlesindeki altı çizili sözcükteki anlam olayı aşağıdakiler-den hangisinde vardır?

A) Yan masa bizi bugün bayağı rahatsız edecek gibi görünüyor.
B) Kitapta sevdiğiniz, etkisinde kaldığınız her duygu-ya rastlıyorsunuz.
C) Zincirlerimi kırmak için kendimi sokağa attım o gün.
D) Piyangodan para çıktığını görünce havalara uçtu bizimkisi.
E) Zulüm, senden gelmişse zevk almak isterim bundan.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Sen, bu vahim durumdan da sıyrılır; paçayı kurtarırsın.
B) Haşmet’e güvenmekle hata yaptın; çünkü sağlam ayakkabı değil o.
C) İşlerini çabuk yapmaya özen göster,ağzını açarak işini savsaklama.
D) Önüne gelene dert yanmaktan, herkese sızlanmaktan vazgeçmelisin sen de.
E) Kimseden fayda gelmeyeceğini anlayınca, başının çaresine bakmayı öğrendi.

 

 

12. “Kaba” sözcüğü, aşağıdaki cümlenin hangisinde nicelik kavramını vermiştir?

A) Arnavut kaldırımını kaba taşlarla döşemişlerdi sonunda.
B) Arkadaşının kaba davranışlarından hiç hoşlanmadığımı söylemek isterim.
C) Kaba konuşmaları herkesi Niyazi’den uzaklaştırmıştı.
D) Kaba bir üslubu olduğundan siz de şikayet etmemiş miydiniz?
E) Konuyu kaba hatlarıyla, birde bize anlat.

 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz karşıt anlamı vurgulanarak kullanılmıştır?

A) Öyle güzeldi ki, saatlerce onu seyrediyorduk.
B) Öyle yorgundu ki, kolunu kaldırmaya gücü yoktu zavallının.
C) Öyle yalnızdı ki, her sözü, kendisine söylüyordu.
D) Öyle karmaşık bir soruydu ki, en tembelimiz bile çok kısa sürede yaptı.
E) Öyle itici bir insan ki yanına kimse yaklaşmıyordu.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde, altı çizili deyim cümleye “konuşmaktan yorulmayan ve söylediğini dinleten” anlamını katmıştır?

A) Ağzından bal aktığı için, herkes onu zevkle dinlerdi.
B) Bu kadar hoş sohbet birisiyle, daha önce hiç karşılaşmamıştım.
C) Kızım konuşurken, herkes onun ağzının içine bakardı.
D) Konuları öğrenebilmek için, arkadaşları onu can kulağıyla dinlerdi.
E) Çenesi kuvveli, kendini herkese kabul ettirmiş bir insandır oğlum.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Siz de bu olaylara hep o açıdan bakmalısınız.
B) Eşkenar üçgenin açıları birbirine eşit midir?
C) Penaltıyı gole çevirebilseydi…
D) İki noktadan bir doğru geçer, bunu bilirsiniz.
E) Türkçede yaygın kullanılan yedi ağız vardır.

 

 

Kaşla göz arasında hazırlanıp düğüne gitti, Mihriban.

16. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Komşumuzun oğlunun hiç gereği yokken sana sataşmasına bir anlam veremedik hiç birimiz.
B) Bu sorunun çok kısa sürede dal budak salacağından emin misiniz?
C) Amcam, tayin işini eninde sonunda halledeceğini söylüyor.
D) Soner Bey’in babası, oğlunu şanına yakışır bir düğünle evlendirdi, 27 Eylül’de.
E) Beş on dakika içinde bizi müdürle görüştürebileceğini söylüyordu, Fulya Hanım.

 

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde atasözüyle ilgili yapılan açıklama yanlıştır?

A) Ağır taş batman döver – Başkalarına zarar verme
B) Ulular köprü olsa basıp geçme – Büyüklere saygı gösterme
C) Aş tuz ile, tuz oran ile – Gerekeni ölçülü kullanma
D) Su akarken testiyi doldur – Olanaklardan zamanında yararlanma
E) Söz ağızdan çıkar – Verilen sözü tutma

 

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme cümleye “vakit geçirmeden” anlamını katmıştır?

A) Yönetmenin son filmini, sıcağı sıcağına sinemada izlemek keyif vericiydi.
B) Günlük gazeteleri iciğini ciciğini çıkarıncaya kadar okurdu, Sadettin Bey.
C) Bu konu, uzun zamandır tartışıla tartışıla bayatladı artık.
D) Bütün evi didik didik ettim; ama o resmi bulamadım bir türlü.
E) Sabah akşam yaşlı babasına uğrar, bir gereksinimi olup olmadığını sorardı.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir kavramken, somut bir varlığı karşılamaktadır?

A) Sevgi, bu konuya iyimser bakmıyordu bir türlü
B) Bütün salona son kez göz gezdirdi ve çıktı salon-dan Niyazi.
C) Ameliyat sırasında elektrik kesintisi olmayacak, demişlerdi; ama oldu.
D) Onu böyle öfkeli görmemiştim diyebilirim size.
E) Rüzgâr, içeriye hanımeli korkularını taşıyordu, bu sabah yine.

 

Mektubunda yaşadığı yeri kabataslak anlatıyordu bize Sevim Hanım.

20. Altılı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Planlarımı sana rahatlıkla açabilirim, zamanı geldiğinde.
B) Sonunda aynı çizgide buluştuk, onunla.
C) Çok boyulu düşünceler, sonuç verir mutlaka.
D) Yönetime ayrıntılı bilgi vereceğim, deyip çıktı.
E) Yapıtın konusunu ana hatlarıyla özetledi bize.

YANITLAR

 

1. E 11. C
2. C 12. A
3. C 13. D
4. E 14. E
5. D 15. A
6. B 16. B
7. A 17. A
8. A 18. A
9. E 19. A
10. A 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir