Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Deyim Aktarması

ÖDEV TESTİ 10

Programdaki her şeyi altüst etti, bir de  kendisinin haklı olduğunu söylüyor. 1.Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Niyazi Efendi size bağırsa bile, siz hiçbir şey söylemeyin. B) Mahmut akşama kadar dışarıdaydı, üstüne üstlük gece de arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. C) Rüknettin Efendi bir defada bir kilo tatlı …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

“Çok gerilerde kalmış çıktığım liman Yok görünürde sığınacak bir ada.” 1.“Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Akıllı çıktı da arkadaşlarına uymadı. B) Evin üstüne bir kat daha çıkarız, diye düşünüyorum C) Bu sabah ikisi alışverişe çıktılar. D) Denizli’den sabah erken saatlerde yola çıktık. E) İşe gelirken …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, “gelecek” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin Neredeyse gelecek beklediklerin B) Taşı, billuru, kurşunu, geçmiş elinden tutup Geleceğe kavuşturmuş C) Bu gelecek, o geçmişe dayanacaktır. D) Kâmildir o insan ki yaşar hâtıralarla Bir başka kerem beklemez artık gelecekten E) Sanki erdim çetin …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi için … bir konudur. 1.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) yetkin-özel   B) nitelikli-çok önemli   C) aktif-dikkate değer   D) uzman-güvenilir   E) değerli-kritik     Özellikle kapalı, soyut bir anlatımı tercih eden yazarların …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) Bizi iskeleye bıraktılar,gittiler. B) Kardeşinizi sınıfta bırakmayı düşünüyorum. C) Elindeki kitabı masaya bırakıyordu. D) Kitap yazmayı bıraktım da huzura erdim. E) Bana biraz daha para bıraksanız.     2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “görmek” sözcüğü “anlamak, …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

I. Gel de sana yeni aldığım arabamı gösteriyim II. Adam uzakta bir yeri gösteriyordu III. O da sevgisini böyle gösteriyor sana IV. Durumun söylediğin gibi olmadığını sana kaynaklar getirerek gösteririm V. Konuğuma Eskişehir’in görülmesi gereken yerlerini gösterdim 1.“Göstermek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamdadır? A) I. ile II .  …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek (temel) anlamında kullanılmıştır? A)Burnu yırtık eski bir ayakkabıyla karşıma çıktı Rıfkı. B) Yatağın yüzünü değiştirdi Sergül Hanım. C) Yavaş ol, şimdi koparacaksın kapının kolunu. D) Hüzünlü duygular bitirdi sonunda zavallı kadını. E) Sancılı günler artık geride kaldı, diye söze başladı Haşmet Efendi. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

1. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede temel anlamda kullanılmıştır? A) Bu işte çok yol aldı bizim komşu, Ahmet Amca. B) Yaptığı işten iyi para aldı, Niyazi Efendi. C) Yazın rahatlayınca kilo aldı, Fulya Abla. D) Üniversite sınavında iyi bir yer aldı, oğlum. E) Masanın üzerinde duran saatini aldı ve koluna …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

Çocuk öğretmenine ince bir karşılık verdi. 1.Yukarıdaki cümlede “ince” sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İnce bir elbiseydi bu genç kadının giydiği. B) Döşemenin tahtaları incelmiş, değiştirmeliyiz en kısa sürede bunları. C) İnce giyinmişsin, hava oldukça soğuk. D) İnce sözleriniz beni ve buradaki herkesi büyüledi. E) İnce bir ip …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 1

Bir sözcüğün belleğimizde canlandırdığı ilk tasarım, uyandırdığı ilk anlam o sözcüğün temel anlamıdır. 1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük temel anlamında kullanılmamıştır? A) Küçücük bebekti nasıl da büyüyüvermiş B) Biraz etrafına bakın da neler oluyor gör! C) Altınpark’a bu yoldan gidiliyor D) Buraya gelince gözümde anılarım canlandı E) Yüzünde beliren …

Devamını Oku »