Devamı

ÖDEV TESTİ 9

“Çok gerilerde kalmış çıktığım liman Yok görünürde sığınacak bir ada.” 1.“Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla…
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, “gelecek” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin Neredeyse gelecek beklediklerin…
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) Bizi iskeleye bıraktılar,gittiler.…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek (temel) anlamında kullanılmıştır? A)Burnu yırtık eski bir ayakkabıyla karşıma çıktı…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

Çocuk öğretmenine ince bir karşılık verdi. 1.Yukarıdaki cümlede “ince” sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İnce bir…
Devamı

ÖDEV TESTİ 1

Bir sözcüğün belleğimizde canlandırdığı ilk tasarım, uyandırdığı ilk anlam o sözcüğün temel anlamıdır. 1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili…