Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

Dostluğun karşılıklı yakınlığında kendini dinlendirmeyen insan için hayat hayat mıdır (I) Karşısında kendinle konuşuyormuş gibi her şeyi söylemeye cesaret edebileceğin birini nasıl bulacaksın (II) İyi günlerinde senin kadar sevinecek biri var mı (III) Kara günlerinde senin kadar üzülecek bir dostun olmasaydı o günlere katlanmak ne zor olurdu (IV) Bunları düşündün mü hiç şimdiye kadar (V)

1.Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?

A)l.          B)ll.              C) III.            D) IV.               E) V.

 

 

Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır ( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler ( )

2.Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (:) (.)     B) (:) (;) (.)         C) (;) (;) (…)         D) (,) (;) (.)        E) (,) (;) (…)

 

Mutluluk (I) malda değil candadır (II) insan (III) ancak canı çektiği şeyi elde etmekle mutlu olur (IV) başkalarının hoşuna giden bir şeye sahip olmakla değil (V)

3.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A)l.          B)ll.              C) III.            D) IV.               E) V.

 

Biri ( ) sizi bir kez aldatırsa suç onundur ( ) ikinci kez aldanırsanız ( ) bilin ki suç sizindir.

4.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,)       B) (;) (.) (;)       C) (,) (;) (,)        D) (;) (;) (;)      E) (,) (,) (.)

 

 

Elleriyle çalışan adam (I) işçi (II) elleri ve kafasıyla birlikte çalışan adam (III) usta (IV) elleri (V) kafası ve kalbiyle birlikte çalışan adam sanatkârdır.

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine, diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) I. ile II.     B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) II. ile IV.      E) IV. ile V.

Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz (I). Saksılarda al, beyaz, koyu kırmızı sardunya (II), küpçiçeği, karanfil (III). Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen dolu (IV). Ta köşede bir mor salkım çardağı altında çevrenin en işlek çeşmesi (V)…

6.Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A)l.          B)ll.              C) III.            D) IV.               E) V.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde nokta (.) kullanılmaz?

A) Bitmiş cümlelerin sonunda
B) Sıra sayı sıfatları yapmak için rakamlardan sonra
C) Birden çok sözcüğün ilk harfleriyle yapılan kısaltmalarda
D) Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten rakamların arasın-da
E) Sözcük kısaltmalarının sonunda

 

Mahalle halkının (I) yakaladığı hırsız (II) çocukların topunu (III) ağaçtan almak için (IV) bahçeye girdiğini (V) iddia ediyordu.

8.Bu cümlelerdeki anlam karışıklığının giderilmesi için, numaralanmış yerlerden hangisine, mutlaka virgül (,) konmalıdır? 

A)l.          B)ll.              C) III.            D) IV.               E) V.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) Keskin bıçak olmak için çok, çekiç yemek gerekir.
B) Hatalarını saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.
C) Deneyim başınıza gelenler değil, başınıza gelenlerle ne yaptığınızdır.
D) Aldanmak, yanılmak insana özgüdür.
E) Gerçeğin hakkını, sadece hatalar verir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki nokta (:) doğru kullanılmıştır?

A) Şiir bir yolculuktur: Bu yolculuk bir hazırlığı gerektirir.
B) Günlük yaşam ayrıntıları görmeyi engeller: Tek hedef akşama ulaşmaktır.
C) İnsan çok yönlü bir varlıktır: Acıları, ümitsizlikleri dertleri kadar hayalleri, sevinçleri, tutkuları da vardır.
D) Şiir duyguların harmanıdır: Bu harmanın rengi, büyüklüğü şaire göre değişir.
E) Yıllar birbiri ardına geçip gider: Zamana ayak uydurmak olanaksızlaşır.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A) Bazıları büyük olarak doğar, bazıları sonradan büyüklük kazanır, bazıları da zorla büyük olurlar.
B) At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır.
C) Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç haline gelir.
D) Eğer zamanın içinde yaşıyorsak onunla beraber ilerlemeye mecburuz.
E) Kusursuz arkadaş aramak, hiç dost edinmek istememek demektir.

 

“Ne kadar zeki ( ) biri olduğunu herkes bilir.”

12.cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti getirilirse alay veya küçümseme anlamı katılmış olur?

A) Noktalı virgül      B) Virgül      C) Soru işareti       D) Ünlem      E) Kısa çizgi

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Komşumuzun oğlu yarın Samsun’dan gelecek.
B) Ne ilim, ne felsefe, ne de beşeri sevgiler insan ruhundaki boşluğu dolduramazlar.
C) Kelimelerin kuvvetini anlamadan insanlığın kuvvetini anlayamazsınız.
D) Mizah, şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir.
E) Okumasını bildiğiniz takdirde her insan koskoca bir kitaptır.

 

14. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan hangi noktalama işareti yay ayraç içine alınır?

A) Virgül        B) Soru işareti          C) Ünlem     D) Nokta           E) Noktalı virgül

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A) Adamın boyu 1.95 cm’yi geçiyordu.
B) Biletleri THY’den mi aldınız?
C) Bu çuval bence 19 kg’den fazladır.
D) Bu diziyi RTÜK’e şikayet ettiler.
E) BOTAŞ’ın mühendis alacağını duydum.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.
B) Pazardan şunları aldım: patates, kereviz, muz, kivi.
C) Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.
D) Çevrede gördüklerini yerden aldı: çürük domatesler, bir tarafı kırılmış sandalye, eski sehpa.
E) Yapmamız gerekenleri şöyle sıraladı: planlı çalışmak, az uyumak, zamana riayet etmek.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta ( …) diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Parkta neler yok ki: atlı karıncalar, salıncaklar, kaykaylar…
B) Durum fiillerine birçok örnek verebiliriz: oturmak, kalkmak, yatmak…
C) Dün okula birçok arkadaş gelmedi: Ayla, Nazım, Neriman, Fazıl…
D) Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki…
E) Pazardan çok şey aldım: biber, domates, patates…

 

Öfke gelir ( ) göz kızarır ( ) öfke gider ( ) yüz kızarır ( )”

18.Boş yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (.) (.) (:) (.)            B) (,) (,) (,) (.)          C) (,) (;) (,) (.)
D) (,) (.) (,) (.)            E) (;) (;) (;) (.)

 

“Sanat dünyasında bir yeri olanlar, bu işe hevesli olanlara ( ) ( ) Sevgili yazar, yapıtların fena sayılmaz ( ) ama falancanın taklidi olmuş ( )” diyerek onları küçümsemezler mi ( V)

19.Parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül ( 😉 getirilmelidir?

A)l.          B)ll.              C) III.            D) IV.               E) V.

 

Faust ( )( ) Heyhat ( ) Bu mümkün mü ( ) Hem de bu yaştan sonra ( )

20.Yukarıdaki parçada yay ayraç işaretiyle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (−) (,) (!) (.)           B) (:) (−) (,) (?) (…)
C) (:) (−) (!) (?) (…)         D) (:) (−) (,) (?) (!)
E) (:) (−) (.) (?) (…)

YANITLAR

 

1.  D 11.  B
2.  D 12.  D
3.  B 13.  A
4.  C 14.  B
5.  D 15.  C
6.  C 16.  C
7.  C 17.  D
8.  B 18.  C
9.  A 19.  C
10.  C 20.  C

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (‘) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir