Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (‘) ile ayrılır.
B) İki noktadan sonra tam bir yargı, cümle yoksa büyük harfle başlanmaz.
C) Seslenme sözlerinden sonra virgül (,) kullanılır.
D) İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.
E) Yabancı sözcüklerin okunuşları tırnak (” “) içinde verilebilir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Arkadaş edinirken yavaş ol ( ) değiştirirken daha da yavaş.
B) Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır ( ) başarılarına ise ancak yüksek ruhlar sevinir.
C) Dostunuzu sık sık ziyaret edin ( ) çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklarla kaplanır.
D) Cesaret hiç korkmamak değil ( ) korkuya rağmen bir şeyler yapabilmektir.
E) Alışkanlıklar önce örümcek ağı gibidir ( ) sonra elektrik kablolarına döner.

 

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde virgül (,) kullanılmaz?

A) Sıralı cümlelerin arasında
B) Özne ile yüklem arasına sözcükler girmişse, özneden sonra
C) Aralarında karşıtlık bulunan sözcüklerin arasında
D) Eş görevli sözcüklerin, söz gruplarının arasında
E) Cümledeki arasözlerin başında ve sonunda

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?

A) Hayatı seviyorsanız zamanı boş yere harcamayın ( ) Çünkü hayatın dokusu odur.
B) Egoistlerin iyi bir yanı vardır ( ) Başkaları hakkında konuşmazlar.
C) Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur ( ) Hayatınızın yönünü değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin.
D) Düşünme zor iştir ( ) Muhtemelen bu nedenle, çok az kişi düşünür.
E) İnsanlar yanlış yapabilir ( ) Yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlar.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konması yanlış olur?

A) Çocuğun, bizi görünce nasıl sevindiğini, size nasıl anlatsam
B) Yıllar süren bir emeğin karşılığı bu mu olmalıydı
C) Çantasından bir sürü ıvır zıvır çıktı; reklam broşürleri, tebeşir parçaları, küçük kalemler
D) Akşama kadar ayaktaydım; öyle yorgunum ki
E) Yaşlı kadının nasıl üzüldüğünü bir görseniz

 

 

I. Türkçede kullanılan iki farklı “ki” (ek olan ve bağlaç olan) her zaman “ki” biçiminde yazılır.
II. Geçen hafta açıklanan izlence (program) pek ilgi görmedi.
III. Cornaille (Korneyl) Fransız klasisizminin önemli isimlerinden biridir.
IV. Servet-i Fünun’un bu iki önemli şairinin (T. Fikret, C. Şahabettin) şiir anlayışları birbirinden oldukça farklıdır.
V. Türk şiirinin önemli isimlerinden olan A. Hamdi Tanpınar (1901-1961) şiirden başka birçok türde eser vermiştir.

6.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ayraç ( ) işareti aynı görevde kullanılmıştır?

A) I. ve II.        B) III. ve V.          C) I. ve IV.         D) II. ve III.        E) II. ve V.

 

 

Bir romanı ( ) isterse Stendhal’in olsun ( ) üst üste kaç kere okuyabilirsiniz ( ) Anlattıklarını kavradınız mı elbette kapatacaksınız ( )

7.Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (,) (;) (.) (.)       B) (,) (,) (!) (.)      C) (,) (;) (.) (!)       D) (;) (,) (!) (…)       E) (,) (,) (?) (.)

 

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde parantezle boş bırakılan yere ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) Bağda izin olsun ( ) üzüm yemeye yüzün olsun.
B) Ayağını sıcak tut, başını serin ( ) gönlünü ferah tut, düşünme derin,
C) Ayağa değmedik taş olmaz ( ) başa gelmedik iş olmaz.
D) Baba oğluna bir bağ bağışlamış ( ) oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
E) El eli yıkar ( ) iki el de yüzü yıkar.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) kullanılmaz?

A) Beklesem olmaz mı güneşin doğmasını / Kullanılmış kafiyeleri yollamak için
B) Ağlasam, sesimi duyar mısınız / Mısralarımda
C) Dokunabilir misiniz, / Gözyaşlarıma ellerinizle
D) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
E) Dinle bakalım; işitebilir misin, / Karıncaların yuvalarına rüzgâr taşıdıklarını

 

 

10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tırnak işareti (” “) kullanılmaz?

A) Başkasının sözlerinden yapılan bir aktarmanın başında ve sonunda
B) Bir sözcük ya da terim, özellikle belirtilmek istendiğinde
C) Cümlenin içinde geçen bir sözcüğün anlamının verilmesi gerektiğinde
D) Bir yazının içinde yapıt ya da yazı isimleri geçtiğinde
E) Herhangi bir yazıdan alınan bölümün başında ve sonunda

Yaşadığımız kimi olayları unutmak yitirmek midir ( ) kazanmak mıdır ( ) İnsan unutur ( ) kimi zaman acılarını ( ) kimi zaman da mutluluklarını.

11.Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) (?) (?) (:) (,)      B) (?) (.) (;) (,)       C) (,) (?) (:) (;)
D) (,) (?) (;) (,)      E) (;) (?) (,) (,)

 

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir işaret konulmalıdır?

A) Ayranım ekşidir diyen olmaz
B) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez
C) Azıcık aşım, kaygısız başım
D) Ayağını yorganına göre uzat
E) At binenin, kılıç kuşananın

 

Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken ( ) akşam filesi elinde vapurdan çıkarken görseniz ( ) iriliğine ( ) basit şakalarına rağmen, hakkında kötü bir hüküm vermezdiniz ( )

13. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (;) (,) (;) (.)     B) (:) (;) (,) (.)      C) (,) (;) (,) (:)
D) (,) (;) (,) (.)    E) (:) (;) (,) (.)

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün arkadaşlarını hatırlıyor, ama adlarını çıkaramıyor.
B) İstanbul’un soğuk, yağmurlu günlerinden biriydi.
C) İşten eve dönerken Zeki’yle, çocukluk arkadaşıyla, karşılaştı.
D) Sabahtan akşama kadar çalışmış, bütün işleri bitirmiş.
E) Sizin isteğiniz ne olursa, olsun hayat bildiğini okur.

Yeni Türk şiirinin dünya şiirinde yeri nedir ( ) bir karşılaştırma yapabilir misiniz ( )
( ) Modern Türk şiiri Yahya Kemal’le ( ) sokak konuşmasını şiir diline getiren adamla, başlar.
.
15.Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (?) (?) (“) (,)     B) (,) (?) (“) (—)     C) (,) (:) (—) (—)
D) (,) (?) (—) (,)    E) (,) (.) (—) (,)

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde ayraçla boş bırakılan yere herhangi bir noktalama işareti konulmasına gerek yoktur?

A) Aile ( ) anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluktur.
B) Odanın içinde irili ( ) ufaklı birçok oyuncak vardı.
C) Edebiyatta uzun süre eski ( ) yeni tartışması yaşandı.
D) Çocuk ilk anda bizi fark etmedi ( ) sonra yüzümüze baktı.
E) Türkiye ( ) doğal güzellikleri yönüyle oldukça zengin bir ülkedir.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde ilk sözcükten sonraki virgülün kaldırılması cümlenin anlamında değişiklik ya da karışıklığa neden olmaz?

A) Nöbetçi, komutanı görünce duruşunu düzeltti.
B) Çocuk, odasını düzenlemeyi öğrenmelidir.
C) Hasta, çocuğunun nerede olduğunu öğrenmek istiyordu.
D) Tren, kavşağı geçer geçmez birden durdu.
E) Zavallı, çocuğun kendine yardım edebileceğini sanıyordu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Mevla görelim n’eyler?
B) Öğrenciler, ile’nin bağlaç olarak kullanıldığı cümleler yazdılar.
C) Siz 72’nin gelmesini bekleyin.
D) Çocuk Kayseri’li olduğunu söyleyince kimse inanmamıştı.
E) Sefiller’deki küçük kahramanın adını hatırlıyor musun?

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz?

A) Siz de gitmiş miydiniz daha önce Erzurum’a
B) Yusuf bir daha ne zaman gelir, bilmiyorum
C) Siz bu kitapçıktaki hangi soruları çözemediniz
D) Kim, size burada toplantı olduğunu söyledi
E) Nasıl bir kitap istediğini size söylemiş miydi

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantez ( ) işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Sait Faik (1906 – 1954) gerçek anlamda bir İstanbul hikâyecisi olarak tanınır.
B) Okul açılmadan bir gün önce çantasını, defterlerini, (okul kıyafetlerini) hazırladı.
C) Kayıt görevlisi (ellerini havaya kaldırarak): Artık kimse gelmesin, dedi.
D) Reşat Nuri’nin bu iki romanını (Yaprak Dökümü ve Acımak) bütün öğrenciler sevmişti.
E) Ülkemizde modern hikâyeyi bu iki sanatçımız (Sait Faik ve M. Şevket Esendal) temsil etmiştir.

YANITLAR

1.  E 11.  D
2.  C 12.  C
3.  C 13.  D
4.  B 14.  E
5.  B 15.  D
6.  C 16.  B
7.  E 17.  D
8.  B 18.  D
9.  D 19.  B
10.  C 20.  B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir