Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

– Gelen yeni filme gittin mi ( )
− Evet ( )
−Nasıldı film ( )
−Bir görseydin ( )

1.Yukarıdaki parçada yay ayraç işaretiyle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (?) (,) (?) (?)      B) (?) (,) (?) (.)       C) (?) (.) (?) (?)      D) (?) (.) (?) (…)       E) (?) (!) (?) (.)

 

 

 

Hayatta başarılı olmak için ne lazımdır? Sağlık mı ( ) para mı ( ) zekâ mı ( ) yüksek bilgi mi ( )

2.Boş yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (?) (?) (?) (.)        B) (?) (?) (?) (?)         C) (,) (,) (,) (?)       D) (,) (,) (,) (…)          E) (,) (,) (,) (,)

 

 

Tembelin her zaman meşhur iki bahanesi vardır ( ) Param yok ( ) Vaktim yok ( )

3.Boş yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (:) (.) (.)         B) (:) (;) (.)        C) (:) (,) (.)        D) (:) (.) (…)          E) (.) (,) (…)

 

 

4.“Akıl yaşta değil, baştadır ( ) fakat aklı başa yaş getirir.” cümlesinde boş yay ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Nokta       B) Virgül       C) Üç nokta        D) Noktalı virgül        E) İki nokta

 

 

5.“Akıl yaşta değil, baştadır ( ) fakat aklı başa getiren yaştır.”cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Nokta          B) Virgül             C) Üç nokta               D) Noktalı virgül              E) İki nokta

 

 

İnsanlara babasından para (I) mal (II) mülk kalır (III) fakat akıl (IV) düşünce kalmaz (V)

6.Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.           B) II.         C) III.         D) IV.         E) V.

 

İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır ( ) Yaşlı karısı ( ) yaşlı köpeği ve hazır parası ( )

7.Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (…)             B) (…) (,) (…)              C) (:) (,) (…)               D) (.) (,) (.)               E) (:) (,) (.)

 

 

Üç çeşit arkadaşlık vardır: Birincisi su gibidir (I) her zaman yanında istersin (II) ikincisi ilaç gibidir (III) ihtiyacın olduğunda ararsın (IV) üçüncüsü mikrop gibidir (V)

8.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül (,) getirilmelidir?

A) I. ile II.             B) II. ile III.                  C) I. ile III.                D) III. ile IV.              E) IV. ile V.

 

Mutlu olmanın iki yolu vardır ( ) İsteklerimizi azaltmak ya da imkânlarımızı çoğaltmak ( )

9.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (.)                 B) (:) (…)                  C) (;) (…)                   D) (.) (.)                    E) (,) (.)

 

 

Herkes, düşüncelerinde yanılabilir ( ) fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar ( )

10.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (;)                   B) (:) (.)               C) (,) (:)               D) (;) (?)                E) (;) (.)

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Kurcalama sivilceyi, çıban edersin.
B) Çantasına iç çamaşırlarını, tişörtünü ve pantolonunu koydu.
C) Abini, ablanı veya anneni çağırır mısın?
D) Alışveriş merkezinde cüzdanını, telefonunu ve tabletini çaldırmış.
E) Sarıyı, siyahı ve moru çok severdi.

 

.

– Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
– Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
-Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
-Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

12.Yukarıda bazı noktalama işaretleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A) İki nokta               B) Virgül  Nokta                  D) Noktalı virgül           E) Üç nokta

 

 

 13.Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinden önce aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilir?

A) Yay ayraç            B) Tek tırnak                   C) Eğik çizgi             D) Virgül                 E) Kesme işareti

 

 

“Bir başkasından veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler……….. içine alınır.”

14.Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Virgül        B) Tırnak işareti          C) Kesme işareti           D) Eğik çizgi           E) Kısa çizgi

 

 

 Konuşmasını bilen insan, dinleyicisinin seviyesini daima göz önünde bulundurarak konuşmasının çekici ve monotonluktan uzak olması için konu ile ilgili hoş benzetmelere başvurur.

15.Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri ayırmak
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
C) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur.
E) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.

 

 

16.Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgülün kullanılış amacı farklıdır?

A) Kör ölür, badem gözlü olur; kel ölür, sırma saçlı olur.
B) Adem futbol, basketbol, voleyboldan; Samet hat, ebru ve tezhipten anlar.
C) Kuş vardır, eti yenir; kuş vardır, et yedirilir.
D) Kenarına bak, bezini al; anasına bak, kızını al.
E) İnsana dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgülün (;) kaldırılması anlam belirsizliğine yol açmaz?

A) Genç; güzel, gösterişli, büyük bir arabaya bindi.
B) İhtiyar; ağacın yanında dinleniyordu.
C) Zeki; çalışkan ve başarılı olmak istiyordu.
D) Ali; Murat ve Ramazan’dan daha hızlı koşar.
E) Sevgi; derin bir yaradır gönüllerde.

 

Bir köylü telaşla bir başka köylüye koştu ( )
− Bana bak ( ) senin inekler sigara içer mi ( )
− Çıldırdın mı sen ( ) İnek sigara içer mi hiç ( )
− Öyleyse ahırın yanıyor, kardeşim!

18.Yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (,) (?) (?) (?)         B) (,) (,) (,) (,) (?)
C) (:) (,) (?) (,) (?)          D) (;) (,) (?) (:) (?)
E) (;) (;) (?) (?) (?)

 

Tanpınar’ın hikâyesindeki Abdullah Efendi’ye benzer oldum ( ) Yoo ( ) şükürler olsun ( ) onun gibi sonu gelmez bir rüyanın içinde yüzmüyorum ( ) Cinlerle, kâbuslarla uğraşıyor değilim ( ) ama içimde halis muhlis bir Abdullah’ın yaşadığını fark ediyorum.

19.Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktala-ma işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (!) (;) (,) (;) (,) B) (!) (!) (,) (.) (;)
C) (.) (,) (,) (.) (;) D) (.) (!) (,) (:) (;)
E) (;) (!) (,) (.) (,)

“Yanımdaki genç öğretmene bir soru sormak istiyordu ancak soru sorma fırsatını bulamıyordu.”

20.Virgül (,) hangi kelimeden sonra getirilirse cümlenin anlamı değişir?

A) genç            B) öğretmene          C) bir soru           D) istiyordu          E) fırsatını

 

YANITLAR

1.  D 11.  A
2.  C 12.  E
3.  A 13.  E
4.  D 14.  B
5.  D 15.  D
6.  C 16.  B
7.  E 17.  E
8.  C 18.  A
9.  A 19.  C
10.  E 20.  A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (‘) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir