Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

Kafkaslar’dan esir olarak getirilip İstanbul’da satılan Dilber romanın ana kahramanıdır. Dilber, İstanbul’da bir eve satılır. Orada büyük eziyetler çeker. Daha sonra yeni sahibi onu daha çok paraya satabilmek için ona ud çalmasını, şarkı söylemesini öğretir. Artık Dilber’in yeni yeri bir konaktır. Konağın sahibinin oğlu Celal Bey, Dilber’e âşık olur. Durumun farkına varan anne, oğlunun bir hizmetçiyle evlenmesine asla izin vermeyeceği için Dilber’i konaktan uzaklaştırır. Dilber’in sıkıntı dolu hayat yolculuğu Mısır’da Nil nehrinin sularında son bulur.

1.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergüzeşt     B) İntibah       C) Zehra       D) Araba Sevdası      E) Eylül

 

 

. …, kişinin yalnızca kendisiyle, kendi yaşamıyla ilgili bilgileri verirken; …, hem kişinin başından geçenleri hem de o dönemde toplumda yaşananları içerir. Yazarın, her gün tuttuğu notlardan oluşan … ise o günün olay, yaşantı ve düşüncelerini sıcağı sıcağına aktarır.

2.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-lerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Anı-biyografi-sohbet
B) Sohbet-tarih-günlük
C) Fıkra-deneme-anı
D) Deneme-anı-makale
E) Otobiyografi-anı-günlük

 

 

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Eylül- Mehmet Rauf’
B) Mai ve Siyah – Halit Ziya
C) Füruzan – Muallim Naci
D) Letaif-i Rivayat – Sami Paşazade Sezai
E) Taaşşuk- ı Talat ve Fitnat – Şemseddin Sami

 

 

Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ………………… örneğidir.

4.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyografi       B) Fabl                 C) Eleştiri             D) Otobiyografi              E) Anı

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

A)Sunum     B)Mülakat     C)Makale      D)Tartışma      E) Söylev

 

 

I. Kişi kadrosu geniştir.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.

6.Yukarıda öykü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.             B) II.              C) III.               D) IV.              E) V.

 

 

7. “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Reşat Nuri Güntekin -Çehov Tarzı
B) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
C) Selahattin Enis- Maupassant Tarzı
D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

 

 

I.Diğer tartışma türlerine göre bilimsel değeri fazladır.
II.Konuşmacılar, fikirlerini bir sohbet havası içinde dile geti-rir.
III. Konuşmacılar ciddi ve ağırbaşlı bir üslupla konuşurlar.
IV.Dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltip kendi düşünce-lerini de söyleyebilir.

8.Numaralanmış cümlelerin hangisi aşağıdaki şıklarda belirtilenlerle eşleştirildiğinde dışta kalır?

A)Açık oturum     B)Panel     C)Sempozyum     D)Forum     E)Konferans

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi panel için söylenemez?

A) Herkesi ilgilendiren sosyal konular konuşulur.
B) Her konuşmacı kendi uzmanlık alanıyla ilgili konuşur.
C) Açık oturuma göre daha ciddi bir ortamda gerçekleşir.
D) Panelde başkan konuşmacılara sorular yöneltebilir.
E) Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişir.

 

10. Tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden hangisi aşağıdakilerden biri değildir?

A)Konuşmacıların konu dışına çıkmasını engellemek
B)Konuşmacılara ara ara sorular yöneltmek
C)Düşüncelerin rahatça söyleneceği bir ortam hazırlamak
D)Yer yer özetleme yaparak konuyu toparlamak
E)Kurallara uymayan konuşmacıları uyarmak

 

11. Deneme ve fıkra ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A) Batı edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.
B) İleri sürülen görüşlerin kanıtlanması söz konusu değildir.
C) Öğretici metin türlerindendir..
D) Güncel konularda yazılan, kısa, günübirlik yazılardır.
E) Sohbet üslubu içinde yazılır

Abartma huyumuzu bilirsiniz. Artık ne kadar hapşıran, tıksıran, öksüren insan varsa hepsi domuz gribi endişesiyle hastaneye koşuyor. Sağlık Bakanı da tüy dikti. Mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmayın dediği için yüksek ateşli hastaların hemen çetelesini tutmaya başladık. Kaç vaka var? Bunun sayısını uzman doktorlar değil, mahalli haberciler bildiriyor.

12.Dil, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır.
B) İleri sürülen tezler ispatlanmıştır.
C) Güncel bir konudan söz edilmektedir.
D) Sohbet üslubu içinde kaleme alınmıştır.
E) Fıkraya özgü nitelikler taşımaktadır.

,
13. Makale ve fıkra ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de gazete yazısıdır.
B) Her ikisi de edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiş-tir.
C) Her ikisi de öğretici metin türüdür.
D) Makalede görüşler kanıtlanır, fıkrada kanıtlanmaz.
E) Makalede süslü, sanatlı bir anlatım ; fıkrada sıcak bir anlatım, vardır.

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar, kişisel görüşlerini içermemektedir?

A) Yazar bu kitabında, olayların geçtiği yerlerle ilgili re-simlere de yer veriyor.
B) Yazar bu kitabında, insanı çepeçevre kuşatan ilginç bir anlatım biçimi oluşturmuş.
C) Bu kitabında, mesleğiyle ilgili gözlemlerini büyük bir ustalıkla aktarıyor,yazar..
D) Yazar bu kitabında, su gibi akıp giden, pürüzsüz bir dil kullanmakla çok iyi yapmış.
E) Bu kitabında, yürek burkan bir olayı, çok başarılı bir kurguyla anlatıyor, yazar.

Zaman zaman, dostlarımıza çok fenalık ediyoruz. Nasıl ediyoruz bu fenalıkları, biliyor muzunuz? Onların kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemek veya desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında susmak suretiyle. Üstelik aslında bir çeşit ahlaksızlık olan bu davranışımızı; yiğitlik, insanlık, değerbilirlik namı altında süsleyerek iyi bir şey yaparmış gibi yapıyoruz.

15.Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisi-ne özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)Fıkra        B)Deneme         C)Sohbet          D)Eleştiri           E)Makale

 

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya, eser veya bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla destekleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına … denir. Bu yazıların konusu bir soruşturma veya araştırmadır.

16.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Röportaj            B) Makale          C) Deneme           D) Fıkra         E) Eleştiri

 

(I) John Steinbeck 1962 yılının Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan bir yazardır. (II) “Gazap Üzümleri” adlı yapıtında tek geçim kaynakları olan tarlalarından vazgeçmek zorunda kalan insanların dramını ve savaşını anlatır. (III) John Steinbeck, bu yapıtı ile Pulitzer Ödülü’ne değer görülmüştür. (IV) Yazar, “Tatlı Perşembe”de Sardalya Sokağı’nda anlattığı insanları konu edinir. (V) Tüm yapıtlarında insanlık ve sevgi temalarını ustalıkla işleyen yazar, bu kitabında da kendi hâlinde insanların sevinç ve hüzün dolu dünyasına götürüyor bizi.

17.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, anlatıma duygularına katmıştır?

A) I.          B) II.                C) III.                 D) IV.            E) V.

 

 

İkisi de bir hayatı anlatır. Birinde anlatılanlar günü gününe kaleme alınmış olup diğerinde ise akılda kalanlar kaleme alınır. Bu türler kişilerin özel yaşamlarını öğrenmemiz bakımından önemlidir.

18.Bu parçada anlatılan edebiyat türleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gezi notu-biyografi
B) Biyografi-hatıra
C) Otobiyografi-hatıra
D) Günlük-hatıra
E) Günlük-biyografi

 

Ankara’da işim uzamıştı. İstanbul’a dönüş için aldığım bile-timi değiştirmem gerekiyordu. Öğle arasında Sıhhiye’deki otobüs yazıhanesine gidip biletimi erteletmek için acele ediyordum. Kalabalıkta koşarak yazıhaneye ulaşmaya çabalarken çarpıştık yaşlı bir adamla. Sendeledi; elindeki büyük sepette bulunan tahta kaşıklar, maşalar yola saçıldı. Sanırım o da belediye zabıtasından kaçıyordu. Kısa süren şaşkınlıktan sonra adamın kalkmasına, yola saçılanları toplamasına yardımcı oldum.

19.Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalın ve akıcı bir anlatımı vardır.
B) Yazının kaleme alındığı tarih belirtilmiştir.
C) Anı özellikleri görülmektedir.
D) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
E) Devrik cümleye yer verilmiştir.

 

İnsanlığa, vatana, millete faydası dokunmuş devlet adamlarının, ünlü sanatçıların, iş adamlarının hayat hikayelerini, belli bir sıraya göre, bir araştırmacı yazar tarafından kaleme alındığı yazı türüdür.

20.Bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hatıra       B)Otobiyografi      C)Biyografi      D)Röportaj      E)Günlük

 

Küçük bir Trakya kasabasında gidiyordum. Savaş burnumuzun dibindeydi. Sevdiklerimden birden kopuvermenin hüznü yüreğimde bir sızıydı. Bu yolculuktan hiç zevk duymuyordum. Tren çok eskiydi, yıpranmıştı. Ortada hüzünlü bir hava vardı. İçimi çekiyordum. Memleketimiz ne zaman, nasıl onarılacak, ne zaman uygar bir millete yakışır şekilde yolculuk edecektik? Beni böyle karamsarlığa iten düşünceler belki de içimdeki sıkıntılardı. Tren Haydarpaşa’da durdu. Fikret beni burada karşılayacaktı.

21.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Fıkra         B) Eleştiri         C) Anı        D) Mektup       E) Deneme

 

… türü de günlük gibi kişinin yaşamından beslenir. Yalnız yaşanan olaylar günü gününe değil sonradan kaleme alınır. Yazarı, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlem ve izlenimlerine dayanarak aktarır.

22.Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Deneme        B)Biyografi        C)Otobiyografi       D)Anı        E)Fıkra

 

23.Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle öğretici metin türlerine yer verilmiştir?

A) Günlük-deneme-sohbet-makale
B) Eleştiri-tiyatro-fıkra-deneme
C) Öykü-röportaj-hatıra-mektup
D) Makale-röportaj-anı-masal
E) Fıkra-destan-deneme-makale

 

Tanzimat edebiyatının en önemli isimlerinden olan ………… , edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle tanınmıştır. Eserlerinin edebî yönü zayıf olmakla birlikte, yaptığı yeniliklerle adını edebiyat tarihine yazdırmıştır. Batı tarzına uygun ilk tiyatroyu “Şair Evlenmesi” adıyla o yazmıştır. Aynı şekilde edebiyatımızdaki ilk makaleyi de “Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi” adıyla o yazmıştır. Agâh Efendi ile birlikte “Tercümân-ı Ahvâl” adlı ilk özel gazeteyi çıkarmıştır. Bu bakımdan o, Batı etkisi altında gelişen yeni Türk edebiyatının kurucusu sayılmıştır.

24.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) R. Mahmut Ekrem   B)Şinasi      C) Muallim Naci       D) Namık Kemal      E) Ziya Paşa

 

Türk edebiyatında (I)Seydi Ali Reis’in kaleme aldığı Miratü’ll Memalik (ıı)ilk gezi yazısı olarak kabul edilir. 17.yy.da

yazılan ( III) Seyahatname ise gezi yazısının en güzel örneklerindendir. 19.yüzyılda yazılan (IV)Boğaziçi Yalıları,

(V) Şermin     adlı eserler de önemli gezi yazılarındandır.

25.Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

A)I ve II          B)II ve III           C)III ve IV             D)I ve IV            E)IV ve V

 

26. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile gezi yazısının ortak özelliği değildir?
A)Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
B)Dil göndergesel işlevde kullanılır.
C)Belgelere dayandırılan nesnel bir anlatımı vardır.
D)Okuru aydınlatıcı, öğretici bilgiler yer alır.
E)Divan edebiyatında da bu türe benzer yazılar vardır.

 

 

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

1 A 14 A
2 E 15 C
3 D 16 A
4 B 17 E
5 C 18 D
6 A 19 B
7 D 20 C
8 E 21 C
9 C 22 D
10 B 23 A
11 D 24 B
12 B 25 E
13 E 26 C

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir