Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) O, hayatın olumsuz somut bir sembolüydü.
B) Yine üzerlerinden serçeler uçuyordu.
C) Babasının ölümünden sonra eve gelmişti.
D) Ders aralarında çocuklar bahçede oynuyordu.
E) Orada yine de hayat devam ediyordu.

 

 

2. “Kapının önüne çıktığı zaman sokağı adeta çok uzun bir ayrılıştan sonra görüyormuş gibi seyretti.” Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Zarf tümleci – Özne -Nesne – Yüklem
B) Zarf tümleci – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
D) Nesne – Zarf tümleci – Özne – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

 

3. “Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken, adam, kentin ana kapısından içeri giriyordu.” Bu cümlede temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş
B) mızrak
C) adam
D) Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken
E) kentin ana kapısından

 

4. “Nuran, Celal’in ayakkabısıyla uğraşmasından yararlanarak ona, eve gelmesinin uygun olmayacağını söylemişti.”

Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
B) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
C) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
E) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Nesne – Yüklem

 

 

5. “Ellinci yılını dolduran bu emektar ve tarihi geminin Camialtı Tersanesi’nde kızağa çekilmesinden iki hafta önce yaptığı son Akdeniz seferine biz de katılmıştık.” Yukarıdaki cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
C) Nesne – Özne – Yüklem
D) Zarf tümleci – Özne – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Yüklem

 

 

6. “Garip şiirinin, bizim kendi şiir kaynağımızdan gelmediğini, bir yabancı şiir duyarlığına öykündüğünü, ya da onu yansıttığını söylüyorsunuz.” Yukarıdaki cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirtisiz nesne – Yüklem
B) Özne – Yüklem
C) Zarf tümleci – Yüklem
D) Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Belirtili nesne – Yüklem

 

7. “Yeryüzünü mutluluklar diyarına çevirebilmek için her-kesin, her şeyin aynı safta, yan yana yer alması gerekiyor.”

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
B) Zarf tümleci – Özne – Yüklem
C) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
D) Özne – Nesne – Yüklem
E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

 

 

8. “İkinci geceyi, bozkırı adeta tek başına bekleyen beyaz, kireç sıvalı geniş bir handa geçirmişlerdi.” Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

 

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde nesneye yer verilmemiştir?

A) Hamallar arılamıyordu arkadaşlığımı
B) İzmir’e indirdim ağrılı yüreğimi
C) Ağartmış saçlarını şefkatli kalbi
D) Bir nekahet şarkısıydı Kordonboyu
E) Her insanın içini bir mutluluk doldurur.

 

 

10. “Bütün bir yapıtın, kısa bir başlığı açmak, açıklamak çabası olabileceğini düşünüyorum.”Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Yüklem
B) Nesne – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Zarf tümleci – Özne – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü, özne görevindedir?                          

A) Bahar rüzgârının tatlı serinliği bizi sarhoş etmişti.
B) Yol yapım çalışmaları bir ay boyunca sürecek.
C) Akıl danışacak ne bir dost ne bir arkadaş bulabildim.
D) Orman köylülerinin bitmez tükenmez sorunları vardı.
E) Konuyu en ince ayrıntılarına kadar değerlendireceğiz.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sinirlenince/elindeki kalemleri/bana doğru/ atmıştı.
B) Bu sözü söyleyebileceğimizi/hiç/ummamıştım.
C) Derenin başına/gelince/yolcular/biraz/dinlendi.
D) Memleketimin dağları/şimdi/buram buram/ kokar.
E) Alışverişi tamamlayınca/ablamla/eve/ gittik.

 

 

13. “Her gün, onu burada mı bekleyeceğiz?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

A) özne      B) Yüklem      C) Zarf tümleci       D) Belirtili nesne     E) Dolaylı tümleç

 

14. “Kuş sesleri baharı müjdeliyordu insanlara serin sabahlarda.” Bu cümlede sırasıyla yükleme yöneltilecek hangi soruların cevabı vardır?

A) Ne, neyi, kime, nerede
B) Kim,kimi,neye,ne zaman
C) Ne, neyi, kime, ne zaman
D) Neyi, ne, kime, nerede
E) Neyi, kimi, kime, ne zaman

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde özne, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?

A) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya
B) Bu ses rüzgârlara karışır gider
C) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
D) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E) En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu hayvanlara bakıyoruz.
B) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
C) Bu konseri büyükbaban da çok beğendi.
D) Köylüler bir hafta içinde tarlaları sürdü.
E) Önceki gün onu çok aradım.

 

 

17. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Denizin sesine kendimizi kaptırmıştık.
B) Ağacın ardında birden bir gölge belirmişti.
C) Artık söylenenleri tam olarak anlamıyordu.
D) Buraya kadar güçlükle yürüyebilmiş.
E) Hava, tahmin ettiğimizden daha soğuktu

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Bir gün içinde bütün eşyalar taşındı.
B) Çok söyleyen çok yanılır.
C) Kafeterya üniversitenin kampüsünde açıldı.
D) Gecenin karanlığı içinden tok bir ses duyuldu.
E) Maç bir başka sahada haftaya oynanacak.

 

19. “Geniş bahçeli bir köy evi” ifadesi aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Geçen yıl geniş bahçeli bir köy evi satın aldık.
B) Geniş bahçeli bir köy evini kaç paraya alabiliriz?
C) Dünyaya geniş bahçeli bir köy evinde gözlerini açtı.
D) Sonunda geniş bahçeli bir köy evine kapağı attık.
E) Düşlerini geniş bahçeli bir köy evi süslüyordu.

 

20. “Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tarlalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.”  Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üstünde dolaşmaya başladılar.
B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner.
C) Kapıdan dışarı süzülen sarı ışık birdenbire kayboldu.
D) Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.
E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

YANITLAR

1.   A 11.   D
2.   B 12.   C
3.   C 13.   E
4.   A 14.   C
5.   B 15.   C
6.   E 16.   D
7.   B 17.   D
8.   A 18.   B
9.   D 19.   E
10.   B 20.   D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir