1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik , nesne görevindedir?

A) Onun beni terk edip gidişini asla affetmeyeceğim.
B) Senin gidişinden sonra yüzüm hiç gülmedi.
C) Gidişine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.
O D) Terk edip gitmek kolay mı sandın?
E) Beni terk edip gitmeye nasıl cesaret ettin?

 

 

2. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) iki gün önce beni mi aramıştın?
B) Onun Ankara’ya gelince nerede kalacağını biliyor musun?
C) Otobüsün nerede mola vereceğini biliyor musun?
D) Bu sözleri kimden duydunuz?
E) Bu konuda kime başvurman gerektiğini söylediler mi?

 

 

3. “Kimi, nerede, nasıl, bulacaksın?” cümlesindeki ögeler, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sizi geçen gün katıldığımız bir seminerde görmüştüm.
B) Bugün hiçbirimizin canı ders dinlemek istemiyordu.
C) Onu en son gördüğüm günü ne zaman hatırlasam içim burkulur.
D) Babasını otobüs terminalinde sevinçle karşıladı.
E) Annem ben daha küçükken geçirdiği bir trafik kazasında ölmüş.

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, öznenin özelliklerinden olamaz?

A) Fiillerin mastarları özne olabilir.
B) İsimlere getirilen hal eklerini alabilir.
C) Şahıs ve soru zamirleri özne olabilir.
D) İsim ve sıfat tamlamaları özne olabilir
E) Eylemi yapan kişiyi gösterir.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Hırsız, kısa bir süre sonra yakalandı.
B) Yalancı adamı hemen susturdular.
C) Gençlere her zaman sahip çıkmalıyız.
D) İhtiyarı, bu yaz ziyaret edeceklermiş.
E) Dilenciye on bin lira verdi.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “kim, ne zaman, neyi ve kime?” sorularının tümüne cevap vermektedir?

A) Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı.
B) Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı.
C) Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler.
D) Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz.
E) O, bu yıl sosyal etkinliklere katılmayı hiç düşünmedi.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yer almamıştır?

A) Küçük kardeşi bu yıl okula başlıyor
B) Çiçekçiye uğrayıp üç kırmızı aldım.
C) O, “Altın Kelebek” ödülünü bileğinin hakkıyla aldı.
D) Doğum gününde ona, sadece bir kalem alabildik.
E) Şehirlerden kaçıp gitme düşüncesini içimizden atamadık.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi bulmaya yöneliktir?

A) Üstüne yorgan mı örttüler?
B) Doktora dün beni mi sormuş?
C) Çocuğun başına taş mı düşmüş?
D) Yarışmaya seni mi gönderecekler?
E) Kendisi bu işi başarabilir mi?

 

 

“Onlar her yerde onun karşısında idiler.”

9.Cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne + Z. Tümleci + Nesne + D. Tümleç + Yüklem
B) Özne + D. Tümleç + D. Tümleç + Yüklem
C) Özne + D. Tümleç + Yüklem
D) D. Tümleç + Özne + Yüklem
E) D. Tümleç + Özne + D. Tümleç + Yüklem

 

 

Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları, asırlık çınarlar ve titrek yapraklar arasında dönüp duruyor benimle birlikte.

10.Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eylül, ekim ayları.
B) Solgun eylül, ekim ayları
C) Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları
D) Asırlık çınarlar ve titrek yapraklar
E) Benimle birlikte

 

Pozitivist anlayışa göre, matematik, fizik gibi temel bilimler, maddenin kanununa dayanmaktadır.

11.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne    B) Nesne     C) Zarf tümleci      D) Dolaylı tümleç     E) Yüklem

 

 

Araştırmacı, bu ilişkiyi, iki grup arasındaki zıtlıklara bağlayarak anlatır.

12.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci    D) Dolaylı tümleç    E) Yüklem

 

Edebi eserdeki izlenimleri, sanatsal bir yönteme bağla-yarak incelemek, edebiyat biliminin işlerindeki temel sınırları çizer.

13.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem
B) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

 

Sanatçı, asıl bakış açısını bunların her birine göre oluşturabilir.

14.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci    D) Dolaylı tümleç    E) Yüklem

 

 

İnsanlığın geçirdiği inanış ve düşünüş safhalarını değerlendiren eserler, başka hiçbir kaynakta bulamayacağımız somut birikimleri, edebiyat tarihi aracılığıyla bizlere ulaştırır.

15.Altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne  B) Belirtili nesne  C) Belirtisiz nesne  D) Zarf tümleci  E) Dolaylı tümleç

 

 

Genç nesiller, ancak bu yolla kendi milletinin edebiyat ürünlerini tanıyabilirdi.

16.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne  B) Nesne   C) Zarf tümleci  D) Dolaylı tümleç   E) Yüklem

 

 

Edebiyat tarihi, bir milletin tarih sahnesine çıkmasından sonra başlar.

17.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne – Özne – Yüklem
B) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
E) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

 

Bu incelemeler yapılırken, temel hareket noktasının, eserin kendisi olduğunu unutmayalım.

18.Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – Özne – Yüklem
B) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

 

Edebi eserleri tek tek inceleyen araştırıcı, edebiyat tarihini yazarken, sosyoloji ve antropolojiyi de göz önünde bulundurur.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Nesne – Özne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
D) Dolaylı tümleç – Özne – Nesne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Nesne – Özne – Yüklem

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Nesne – Yüklem – Dolaylı tümleç söz dizimine sahip bir cümledir?

A) Acı yaşlar akıttı gözlerinden
B) Bu bilgilerin ana kaynağına yolladı onu
C) Bildiklerini bir daha gözden geçirdi
D) Güneş gibi âlemi aydınlat, dedi.
E) Sıkı bir sınavdan geçirdi Mevlâna’yı

 

YANITLAR

1. A 11. B
2. A 12. D
3. D 13. A
4. B 14. D
5. D 15. B
6. B 16. D
7. A 17. E
8. C 18. B
9. B 19. C
10. C 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir