Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

1.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, farklı bir akımın temsilcisidir?

A)Tolstoy    B)V. Hugo     C)E. Hemingvay    D)C. Dickens     E)Balzac

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A)Çiçero      B)Theokritos       C)Terentius       D)Virgilius       E)Horatius

 

19. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü Fransız romancıdır. Başlangıçta bir profesörün “Ne iş yaparsan yap; ama edebiyat yapma.” demesine rağmen o kendini yetiştirerek dünya edebiyatının zirvesine çıkmıştır. Realist romanın kurucusu sayılmasına rağmen eserlerinde romantik unsurlar da yer alır. Romanlarını 96 ciltlik “İnsanlık Komedisi” adı altında toplamıştır. Bunlar arasında “Goriot Baba” birçok dile çevrilmiştir.

3.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balzac   B)J.J Rousseau    C)Victor Hugo    D)Gustave Flaubert    E) Alphonse Daudet

 

4.Aşağıdaki Yazar Eser – Tür eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)Shakespeare / Hernani / Oyun / dram
B)Dostoyevski / Suç ve Ceza /  Roman
C)Edgar Allan Poe / Annabel Lee / Şiir
D)Balzac / VadidekiZambak /Roman
E) Sophokles / Kral Oidipus / Oyun / trajedi

 

 

Eski Yunan edebiyatının tanınmış “fabl” yazarıdır. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır. Hayvanların başrolü oynadığı fablları onun adıyla anılır. Fransız fabl yazarı La Fontaine’i çok etkilemiştir.

5.Bu parçada sözü edilen fabl yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beydaba    B) Aiskylos     C) Aisopos (Ezop)     D) Euripides    E) Pindaros

 

Homeros ilk destan şairidir, en ünlü eseri “llyada ve Odesa”‘dır. En ünlü lirik şair ise Sapho’dur. Trajedi türünün önemli yazarı Racine’dir. Aisopos, fabl şairi olarak tanınır. Aristophanes de dönemin ünlü komedya yazarıdır.

6.Parçada adı geçen sanatçılardan hangisi Yunan edebiyatının temsilcisi değildir?

A) Racine B) Homeros C) Sappho D) Aisopos E) Aristophanes

 

7.Aşağıdaki sanatçı ve ait olduğu millet eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)Montaigne – Fransız               B)L. Byron – İngiliz
C)Dante – İtalyan                        D)Goethe – Alman
E)E. Hemingway – İspanya

 

17. yüzyılda klasisizm akımı başlar. Fabl şairi ….., Le Cid, Cinna, Horace gibi eserlerin yazarı trajedi ustası ….. klasisizm akımına bağlı sanatçılardandır.

8.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Aisopos – Racine
B)Beydaba – Chateaubriand
C)Montaigne – Malherbe
D) Moliere – La Bruyere
E)La Fontaine – Corneille

9. Realizm akımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Duygulara değil, toplumsal gerçeklere yer verilmiştir.
B) Olaylar, sosyal nedenleriyle birlikte anlatılmıştır.
C) Balzac, G. Raubert, Stendhal, önemli temsilcilerindedir.
D) Romanlarda seçkin insanlar anlatılmıştır.
E) Eserde biçimin kusursuz olmasına önem verilmiştir.

 

Doğada ve yaşamda birbirine zıt ne kadar şey varsa hepsini sanata getirmiştir. Gerçek sevgiyle menfaatçilik, başkalarını düşünmekle bencillik, ilkbaharla sonbahar, fecirle akşam karanlığı gibi tezatlar bu akımda yer tutmuştur. Kendisinden önceki akımın kuralcılığı, akla ve mantığa taparcasına bağlılığı onda tepkiye dönüşmüş, duygulara ağırlık verme, coşkulu davranma önemsenmiştir. En önemli temsilcilerinden biri Chateaubraiand’dır.

10.Parçada belirtilen karşıtlıkların hakim olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm    B) Parnasizm    C) Sembolizm   D) Klasisizm    E) Romantizm

 

(I) İtalyan dilini bir edebiyat dili haline getiren sanatçı 13. yüzyılda yaşayan Dante olmuştur. (II) Dante’yi ölümsüz kılan eseri ise “İlahi Komedi”dir. (III) Eser, Dante’nin öbür dünyada yaptığı yedi günlük bir yolculuğu konu edinir. (IV) Dante ayrıca Beatrice için yazdığı şiirlerle kendinden sonraki şairleri etkilemiştir. (V) Bunların dışında Kurtarılmış Kudüs adlı yapay destanıyla İtalyan edebiyatına bir destan da kazandırmıştır.

11.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.             B) II.               C) III.               D) IV.                  E) V.

 

Türkiye’ye de gelmiş, İstanbul’da bir süre yaşamıştır. 19. yüzyıl. İstanbul’unu ve insanlarımızı “Doğu Gezisi” adlı eserinde anlatmıştır. Gezi yazıları yanında şiirleri de yayımlanmıştır.

12. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montesquieu    B) Voltaire     C) Montaigne    D) Lamartine     E) Jean Jack Rousseau

 

Aşırı bir gerçekçilik olan………‘in kurucusu Emile Zola’dır. Bu akıma bağlı sanatçılar soyaçekime, tiyatroda kostüm ve dekora önem verir. Yapıtlarda yönetim ve toplum baskısının yarattığı kötümserlik sezilir. Determinizm ilkesinden yararlanan sanatçılar, toplum için sanat ilkesini benimser.

13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Klasisizm     B) Natüralizm     C) Sembolizm     D) Romantizm     E) Realizm

 

14. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Dostoyevski – Suç ve Ceza
B) Ernest Hamingvvay – Silahlara Veda
C) George Orwel – Hayvanlar Çiftliği
D) Steinbeck – Çanlar Kimin İçin Çalıyor
E) Franz Kafka – Dava

20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Marinetti’nin 1909’da Paris’te Le Figaro gazetesinde yayınladığı bildiri bu akımın manifestosu oldu. Bildiride, “Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız.” deniyordu. Bu, geçmişin bütünüyle reddi demekti. Aynı bildiride, “Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz.” sözleri, siyasal alanda o dönemde gelişen faşizmden yana bir tavrın da açık göstergesiydi.

15. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm   B) Empresyonizm   C) Fütürizm   D) Sembolizm   E) Egzistansiyalizm

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Realizm’in özelliklerinden biri değildir?

A) Olay ve kişiler gerçek yaşamdakilerin benzerleridir.
B) Gözlem ve belgelere dayanılır.
C) Yazar, yapıtında gerçekleri anlatan bir gözlemcidir.
D) Romandaki kişilerin gözüyle betimlemeler yapılır.
E) Sanatçı topluma yararlı olmayı amaç edinir.

 

Din her şeyin gelip geçiciliğini gösterdiği için bu akıma bağlı sanatçılar üzüntü, kötümserlik ve kuşku içindedir. Bu yüzden tabiata yönelirler. Çoğunlukla aşk, ölüm, tabiat konularını işlerler. İnsan ruhuna önem vererek iyi – kötü, güzel – çirkin gibi karşıtlıklardan, ikiliklerden yararlanırlar. Sanatın ortaya koyduğu, insan hayatı dediğimiz dram, bu karşıtlıklardan doğmuştur. Gerçek şiir de karşıtlıkların uyumundan başka bir şey değildir.

1 7.Yukarıda sözü edilen sanatçıların bağlı olduğu edebi-yat akımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Klasisizm    B) Romantizm    C) Realizm    D) Kübizm    E) Empresyonizm

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm’in özelliklerinden değildir?

A) Hayale ve rüyaya önem verme
B) İnsandaki tabiata, insanın iç dünyasına, saygı gösterme
C) Şekilde, dil ve anlatımda en olguna yarma
D) Konuları eski Yunan ve Latin kaynaklarından seçme
E) Akıl ve sağduyuya dayanma

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde aynı akımı temsi eden sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Raoine, Moliere, Dante
B) Bernard Shaw, Geothe, Verlaine
C) Paul Valery, Mallerme, Rimbaud
D) Flaubert, Balzao, J. P. Sartre
E) Petraroa, Homeros, Rabelais

 

20.Realizm’le ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelendiğinden sanatçılar hayatın çirkin ve iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmemişler tersine bunu ilke edinmişlerdir.
B) İnsanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisinin olduğuna inanılmış, çevre ve töre betimlemelerine çok önem verilmiştir.
C) Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olanağı bulunan olay ve durumların anlatılmasına özen gösterilmiştir.
D) Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişler, kendi dışlarındaki olay ve kişileri tarafsız bir gözle inceleyerek anlatmışlardır.
E) Sözcük ve cümlelerin yerli yerine oturmasına, üslubun açık, sağlam yapmacıksız olmasına önem verilmiştir.

 

21. Aşağıdaki edebi akım-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Sembolizm: Mallarme, Baudelaire, Ahme Haşim
B) Realizm: Stendhal, Gustave Flaubert, Nabizade Nazım
C) Natüralizm: Emile Zola, Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi
D) Parnasizm: François Coppe, Suly Prudhomme, N.Kemal
E) Klasisizm: Racine, Corneille, Şinasi

 

 

Bu akım, aslında akla karşı bir başkaldırıdır. Alt bilincin tüm derinliklerine inmek, kişinin bilinçaltını ışığa çıkarmak, kişiye aklın ötesinde bir mutluluk sağlamak amaçlanır. Bilim ile sanatı çoğu kez birbirine karıştıran bu akıma bağlı sanatçılar aklın, geleneklerin, alışkanlıkların kontrolünden uzak bilinçaltı temalarını anlatmak istemişlerdir.

22.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm        B) Sembolizm        C) Kübizm        D) Dadaizm       E) Ekspresyonizm

 

Dış dünyayı bir kenara bırakarak insanın iç âlemine yönelen bu akımda, izlenimlerin bıraktığı etki olduğu gibi gösterilmek istenmiştir. Tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatmak esastır. Sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı izlenimleri anlatır.

23.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekspresyonizm     B) Sembolizm      C) Empresyonizm     D) Dadaizm      E) Sürrealizm

 

On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu olarak kabul edilir. Bu akıma bağlı sanatçılar, Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almışlardır. Onlara göre sanat, insan tabiatına önem vermeli, ona saygı duymalıdır. Ortaya konan eserler, akıl ve sağduyuya dayanmalıdır. Dil ve anlatımda en olguna varmak esastır. Eserlerinde değişmez tipler yaratırlar. Onlar için, fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir; çünkü bunlar değişkendir. Bu akımda, mükemmellik esastır. Mükemmeli bulmak ise konunun seçilişinde değil, onun ele alınıp anlatılışındadır.

24.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm      B) Romantizm      C) Realizm      D) Sürrealizm       E) Parnasizm

 

On sekizince yüzyıla monarşi yıpranmaya başlamış, soylulara karşı burjuva sınıfı oluşmuştur. Bu yüzyılda edebiyat da soylular yerine halka yönelme, oluşan yeni okur topluluğuna seslenme ve onun sorunlarını işleme gereksinimi duymuştur. Edebiyat yapıtlarında duygusallık ve coşku benimsenmiş, sanatçılar kendini bağlayan klasik sanat düzeninin sıkı kurallarını kırma yoluna gitmiştir. Böylece … akımı doğmuştur.

25.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Realizm     B) Parnasizm      C) Dadaizm     D) Sembolizm     E) Romantizm

 

Bu akım 1.Dünya Savaşı yıllarında başlamış, kültürel ve sanatsal bir akımdır. Akım, savaşın olumsuz yüzüne karşı, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi bu akımın ana karakteridir. Bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. Bu akımın yazarları, kamuoyunu şaşkınlığa düşürmek ve sarsmak amacındadır. Bu nedenle de yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı çıkmışlardır. Andre Breton, Louis Aragon bu akımın en önemli temsilcileridir.

26.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm      B) Sürrealizm     C) Parnasizm     D) Dadaizm     E) Fütürizm

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B 14 D
2. B 15. C
3. A 16 E
4. A 17. B
5. C 18 A
6. A 19. E
7. E 20. A
8. E 21. D
9. D 22 A
10 D 23 C
11 E 24 A
12 D 25 E
13 B 26 D

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir