Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

1. Sıralı cümlelerden oluşan aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birden çok öğe ortaktır?

A) Kötü söyleme eşine, zehir katar aşına.
B) Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.
C) Mart dokuzunda çıra yak, bağ buda.
D) Köylü, misafir kabul etmeyiz demez; konacak konak yoktur der.
E) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

 

I. Sisler Bulvarı’ndan geçtim, sırılsıklamdı.
II. Islak kaldırımlar parlıyordu.
III. Bir gemi beni Afrika’ya götürecek.
IV. Gece bekçilerine saati soruyordum.
V. Sisler boğazıma sarılmışlardı.

2. Numaralanmış dizelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) I.        B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.

3. Bu cümlenin olumlu, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, cesur olup olmadığını anlar mı, tehlikeyle karşılaşmadan?
B) İnsan cesur olup olmadığını anlamaz mı tehlikeyle karşılaşmadan?
C) İnsan cesur olup olmadığını tehlikeyle karşılaşmadan anlayamaz mı?
D) İnsan mı tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlar?
E) İnsan tehlikeyle karşılaşmadan da anlar cesur olup olmadığını.

 

I. Baskıdaki altından askıdaki salkım iyidir.
II. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
III. Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
IV. Komşu ekmeği komşuya borçtur.
V. İnsan bilmediğini ayağının altına alsa, başı göğe erer.

4. Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisi yapısı bakımından basit cümledir?
A) I. ve II.      B) I. ve IV.      C) II. ve IV.      D) III. ve IV.       E) III. ve V.

 

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre isim (ad) cümlesidir?

A) Dağlarda gezerken bana bir çeşme göründü.
B) Kırlara baharın daha ilk indiği gündü.
C) Canlandı hayalimde, mazideki o yazlar.
D) Alnım yanarak, hıçkırarak durdum o yerde.
E) Bir damla su içtim, pınarın köhne tasından.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?

A) İki saat sonra, kürek çekmekten ben de vazgeçtim.
B) Kürekleri toplayıp kayığın içine koydum.
C) Kayığın içine uzanıp yıldızları seyrettim.
D) Kayan bir yıldızı, denize düşene kadar izledim.
E) Derenin suyuyla elimi yüzümü yıkayınca biraz açıldım.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi nesne ortaklığı olan sıralı cümledir?

A) Dışarısı alabildiğine sıcaktı, sığınacağımız bir yer arıyorduk.
B) Bu saati, geçen hafta babam bana almış; pek beğenmedim.
C) Küçük kız koşarken düştü, annesi onu görmedi.
D) Dün akşam Yunus’u burada yarım saat bekledim, gelmeyince ona çok kızdım.
E) Filmin güzel olduğunu söylemişlerdi, ama ben pek beğenmedim.

 

Güneş bir gemi gibi şehrin akşamlarında,
Sularla yaklaşır, sularla gider.

8.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan cümle, yapı bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Yağmur gibi doldursan odayı gözlerinle, / İçinden konuşacak aynalar gözlerinle
B) Yollar seni bir sabah soracak iplik iplik, / İçin seni çekecek bir gün seyahat için
C) Bir seyahat fikriyle dolarsa bir gün için, / Önünde çarşaf gibi açılsın Adriyatik
D) Duy içinde kuşların biriken çığlığını / Ruhunun bir yelken gibi suya açıldığını
E) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar / Unutuşun o tunç kapısını zorlar.

 

 

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.
B) Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş.
C) İki gönül bir olursa samanlık seyran olur.
D) Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de.
E) Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.

 

(I) Aşağıdan denizin sesi geliyordu. (II) Yumuşak bir hışırtı yukarıya doğru çıkıyor, sonra karanlığa ve deniz fenerinin ışığına karışıyordu. (III) Çok uzaklarda belli belirsiz bir beyazlık ve kümelenmiş kara bulutlar vardı. (IV) Biraz sonra hafif bir rüzgâr çıktı, ardından hava serinledi.

10. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapı bakımından benzerdir?

A) I. ve II.     B) II. ve III.      C) III. ve IV.       D) I. ve III.      E) II. ve IV.

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Bin atlı, atanlarda çocuklar gibi şendik.
B) Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.
C) Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
D) Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
E) Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

 

 

(I) Bana üç yaşımda yabancı dil öğrettiler, dört yaşımda keman. (II) Ama asıl öğretilmesi gerekeni hiçbir zaman öğretmediler. (III) Altı yaşımda pek çok uzun şiiri ezberden okuyabiliyordum. (IV) Okula bu bilgilerle başladım. (V) Okuldaki dersler, benim için oldukça sıkıcıydı.

12. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından bileşik cümledir?

A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.           E) V.

 

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi sıralı cümle değildir?

A) Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin
B) En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin
C) Girdik zaferin koynuna, kandık o visale
D) Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
E) Körfezdeki dalgın suya bak, göreceksin

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Serdar’ın ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmaz.
B) Esra’nın ikide birde dışarıya bakması herkesi kuşkulandırdı.
C) Adamın anlattığı olay, ilgimizi çekmişti.
D) Mehmet’in bu olaya çok üzüldüğü ortadaydı.
E) Murat’a dersten sonra nereye gideceğini sordu.

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) O gün Ahmet’in morali bozuktu, akşama kadar kimseyle konuşmadı.
B) Kardeşini yıllar sonra gördü, ancak iki saat konuşabildiler.
C) Televizyon sabahtan beri açık olduğu halde, kimse izlemi-yordu.
D) Gazeteyi eline aldı, hiç okumadan birkaç dakika sonra ma-saya bıraktı.
E) Çocuklara seslendim, fakat sesimi duyuramadım.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem öznesi hem nesnesi ortak sıralı cümledir?

A) Okumadan eleştirmek olanaksızdır, okuyunuz.
B) Uyku insanı dinlendirir, dinç kılar.
C) insanın odası, giyimi, tarzı kişiliğini yansıtır.
D) Kötü şairler, iyi şairleri kıskanır ve onların olumsuz eleştirilmesine göz yumarlar.
E)Önerdiğiniz romanları okuyamadım, onlarla yakında ilgileneceğim.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bileşik ad cümlesidir?

A) Cahile laf anlatmak kolay iş değildir.
B) Sabahlan erkenden meyve sebze gelir şehre.
C) Sonunda, uzun süren sessizlik bozuldu.
D)Siz gelinceye kadar biz de boş durmadık.
E)Okulun en başarılı öğrencisi törende yoktu.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basittir?

A) Sırt sırta yaslanmış evler yıkılacak gibiydi.
B) On yıl içinde birçok ev yaparak servet sahibi oldu.
C) Basın açıklamalarında sert bir üslup kullanınca işinden oldu.
D) Rüzgârın uğultusu saatlerce dinmedi.
E)Sanatın önemini kavrayamayan uluslar gelişemez.

 

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevindedir?

A) Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına da yapma.
B) Zayıf ve soluk yanaklarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi.
C) Çevre kirliliğine karşı alınan önlemler yeterli değil.
D) Şiddet içeren programların yayın saatini değiştirmek gerekir.
E) Kırıcı davranmaya devam edersen yalnız kalacaksın

 

 

(I) Birçok insan matematiğin yasalarını bilir ve güzel sanatların birçoğunda da beceri sahibidir. (II) Fakat çoğu insan yaşamını yöneten yasalarla, yaşama sanatı denen o güç sanat hakkında çok az şey bilir. (III) Bir insan bir uçak yapa-rak onunla bütün dünyayı baştan başa dolaşabilir. (IV) Fakat nasıl mutlu, başarılı ve memnun olunacağını öğreten o basit sanatın tamamıyla cahilidir. (V) Sanatları öğrenirken listenin en başına yaşama sanatını koymayı unutmamalıyız.

20. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklıdır?

A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.           E) V.

YANITLAR

1. C 11. D
2. A 12. B
3. A 13. D
4. B 14. E
5. B 15. E
6. A 16. B
7. B 17. A
8. B 18. D
9. C 19. E
10. E 20. A

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir