Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir?

A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir!
B) Biz büyürüz, çocukluk elbiselerimiz küçülür.
C) Tazedir, özlüdür kalpleri, çocuklara benzer.
D) Belki dağların ardında bir bahçe onu saklar.
E) Kiminin evinde ağlanmaz, kiminin evinde gülünmez.

 

 

2. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç ortaklığı vardır?

A) Kapıda bekleyen adamın yüzüne baktı, ona niçin geldiğini sordu.
B) Çorbayı kaselere koydu, sonra konukları davet etti.
C) Elindeki çantaya kitaplarını ve dergilerini yerleştirdi, şemsiyesini koymadı.
D) Elindeki dosyada yazılanlara baktı, fakat hiçbir şey anlamadı.
E) Bu kasabaya her yıl ağustos ayında geliyor, en az yirmi gün burada kalıyordu.

 

 

3. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde zarf tümleci ortaklığı vardır?

A) Pazar günü İzmir’e gitmişti, gelmemiştir.
B) Dün, kar yağışı hiç durmadı; evden dışarı çıkamadık.
C) Geçen hafta bize bu kitapları getirdi, ondan sonra başka bir şey getirmedi.
D) Hiçbirimiz o günü unutamadık; herkes çok mutlu olmuştu.
E) Gece boyunca kar yağdı; pek çok yol trafiğe kapanmıştır.

 

Kimi ad cümlelerinde ekfiilin 3.tekil kişi ekinin kullanılmadığı olur.

4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A) Bu köyün dağları yücedir.
B) Günler tutsak gecelere.
C) Sanki yalvaran bir duadır onlar.
D) Nedir bulamadıkları yaz kış?
E) Artık bütün yollar sapa ve kilitlidir.

 

(I) Yapıtlarında köyden söz açan romancılarımız, genellikle kafalarındaki çözümlere göre köy gerçeğine yaklaşırlar. (II) Bunların yazdıklarını okuyunca “Romancı şu gerçekleri göstermek için yazmış.” dersiniz. (III) Sorunlar ve çözümler kişilerin, olayların anlatılmasından çıkmaz. (IV) Bu yapıtlarda köylüler bilinçli olarak bir “nesne” durumuna getirilmişlerdir.  (V) Romancılar amaçlarına ulaşmada bu nesneden yararlanmayı düşünürler.

5.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) I.           B) II.            C) III.              D) IV.            E) V.

 

 

“Son şarkı söylendi ve oyun bitti.”

6.Bu cümle ile yapı bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşliyor bütün saatler kurmadan.
B) Dışarda yağmur yağıyor durmadan.
C) Al beni rüzgâr, kül et beni volkan!
D) Bazı bir yapraktı, bazı bir rüzgâr.
E) Bahar bahçemde süzüldü, fakat beni görmedi.

 

 

(I) Salon kapısının ışığında kısa boylu bir adam göründü. (II) Yüzünün yarısına, odanın kapısından sızan ışık vuruyordu. (III) Yüzünde en az on beş günlük bir beyaz sakal parlıyordu. (IV) Yanaklarında hiç kırışıklık yoktu.            (V) Adam, emin ve sakin adımlarla koridorda ilerledi.

7.Parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.            C) III.              D) IV.            E) V.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde, sıralı cümle, isim cümlelerinden oluşmuştur?

A) Dün akşama kadar lodos esti, gece de yağmur yağdı.
B) Ankara’ya çok geç vardık, kimseyi aramadık.
C) O akşam çok yorgundum, konuşacak hâlim yoktu.
D) Köydeki herkes tarlalara gitmiş, köyde kimse kalmamıştı.
E) Yarım saat kadar dışarda kaldık, sıcaktan bunaldık.

 

Sarışın buğdayı rüyalarımızın
Seni bağrımızda eker, biçeriz.
Acılar kardeşin, teselli kızın
Zengin parıltınla dolar gecemiz.

9.Bu dizelerde aşağıdakiler den hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil (eylem) cümlesi   B) İsim cümlesi   C) Devrik cümle    D) Eksiltili cümle   E) Kurallı cümle

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, öğe ortaklığı olmayan sıralı cümledir?

A) Bakkaldan bir şeyler aldı, parası yetmeyince borcu kaldı.
B) Her sabah Ayhan Bey bize uğrar, biz de ona kahve pişiririz.
C) Bu kitapları Uğur aldı, önce Hakan okudu.
D) istasyondaki çocuğa ben sorular sordum, Muhsin Bey de hediye verdi.
E) O çocuğun yüzünü bir defa gördüm, bir daha unutmam.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı-sıralı cümlenin örneğidir?

A) Sabahtan beri burada bekliyorum; şimdi başım ağrıyor.
B) Yarım saat bekledik; bizi kimse aramadı.
C) Oğuz hastaymış, üç günden beri evden çıkmıyormuş.
D) Dün gece sabaha kadar kar yağdı; hava oldukça soğuk.
E) Bahçe oldukça gürültülüydü; çocuklar top oynuyorlardı.

 

12. “Yaşlı bir kadın, gözlerini üzerime dikmiş halde beni inceliyordu.”Aşağıdakilerden hangisi yüklemi, öğe dizilişi ve anlamı yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Küçük kızı bir kez daha görmeden gitmek istemiyordu.
B) Kulübeye döndüğümüzde içerde kimsecikler yoktu.
C) Bu bölgeye çok yağmur yağarmış her zaman.
D) Çocuklarla birlikte evlerin bulunduğu tarafa yürüdük.
E) Irmağın kıyısında bizi bekleyen iki kişi vardı.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumlu cümledir?

A) İnsanlar yiyecek ekmek ve yatacak yer buldular mı düşünmekten kaçınırlar.
B) İnsanların, düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
C) Sürekli başkalarını eleştiren kişinin yapıcı, olumlu hiçbir etkinliği yoktur.
D) Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz, fakat istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.
E) Düşünmeksizin söz söyleyen kişi, nişan almaksızın tüfek atan avcıya benzer.

 

I. Sanki vurmuş onun bir kara sevda başına
II. Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına
III. Ne uzun yol yürümüş hali ne yorgunluk izi
IV. Karlı gönlümde güneş gördü bir kızıl yaprak
V. Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına

14.Numaralanmış dizelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) I.           B) II.            C) III.              D) IV.            E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Hayatının yönünü değiştirmeyen kişi düşüncelerini de değiştiremez.
B) Yaşamın güzel olması ve mutluluk, düşüncelerin niteliğine bağlıdır.
C) Ne kadar uğraşsanız da bir insana düşünmeyi öğre-temezsiniz.
D) Akıllı adamın yaşamında umutsuzluk yoktur.
E) Hiçbir zaman, başarısız otursam ne olacağını dü-şünmem.

 

 

(I) Onlar senin bahçen ve evindir. (II) Kabuğu nasıl midyenin bir parçasıysa onlar da senin bir parçandır. (III) Sen kendin oluşturdun o kabuğu. (IV) İçindeki kıvrımlarda senin öykün var. (V) Bu kabuk-ev senin üzerindedir.

16.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, yüklem isim soylu bir sözcük değildir?

A) I.           B) II.            C) III.              D) IV.            E) V.

 

 

(I) İçeriye girmeden önce uzun uzun yürüdüm. (II) Gençliğimin tüm köşelerini, farklı bir yaşın olgunluğuyla geçtim. (III) Nesnelerin benimle konuşacağını umuyordum. (IV) Oysa hiçbir şey olmadı, hiçbir fısıltı yoktu. (V) Pencerelerde yansıyan görüntümü görüyordum.

17. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. birleşik bir cümledir.
B) II. fiil cümlesidir.
C) III. nesne ve yüklemden oluşmuştur.
D) IV. sıralı bir cümledir.
E) V. nin yüklemi birleşik fiildir.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bu belgesel de çok düşündürdü beni.
B) Gerçek anlamda bir rüya değildi bu.
C) Aniden odada ritmik bir ses duydum.
D) Pek çok kişi onlardan nefret ediyordu.
E) Bir yandan da kırılganlığımdan korkuyorum.

 

(I) Unutma çöl ulu bir şehirdir.
(II) Melekler çöl şehrine dağılsın
(III) Kumlarını düzelt, suyunu damıt
(IV) Güller açtı Leyla için

19. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) I. ile III.      B) II. ile IV.       C) I. ile IV.       D) III. ile IV.       E) I. ile II.

 

 

20. Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bize güzel sözler söylediniz
B) Sizin üstünüzden geçecek gök gürültüleri
C) Anlaşılmaz, garip haberler verdiniz
D) Birden aydınlandı annenin yüzü
E) Gözleri yumulu bir peri miydi?

 

YANITLAR

1. D 11. C
2. C 12. D
3. B 13. B
4. B 14. C
5. A 15. B
6. E 16. C
7. B 17. E
8. C 18. B
9. D 19. A
10. A 20. E

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

“Bazı insanlar durumlarından yakınırlar hep.” 1.Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Fiil cümlesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir