1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin öznesi durumundadır?

A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak
B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız.
C) Ve yakında duyulunca akarsın ölümün sesi
D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibisin.
E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan

 

 

I. Anaya söylenen dert azalmaz, çoğalır.
II. Dertlerin en iyisi, kişinin alıştığı derttir.
III. Devletler de insanlar gibidir; çünkü insan karakterinden yaratılırlar.
IV. Bin senede kurulan bir devlet, bir saatte yıkılabilir.

2.Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi özneleri ortak sıralı bağımlı cümledir?

A) I. ve II.       B) II. ve III.        C) I. ve III.        D) III. ve IV.           E) II. ve V.

 

 

Bunun ne tür bir ezgi olduğunu sana söylemeyeceğim.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümleciğin görevi bu cümleninkiyle aynıdır?

A) Küçük bir çocuğun bunları sezmesi sana tuhaf ve abartılı gelebilir.
B) Her zamanki gibi derinlerde bir yerde her şeye isyan etmeyi sürdürüyordum.
C) Minik bir tümseğin önünde hep birlikte diz çökerek dua etmiştik.
D) Bunlar sakin ve huzurlu yaşayabilmem için oynamam gereken rollerdi.
E) Eğitimde zihin kadar ruhu da düşünmek gerektiğine inanıyorum.

 

 

(I) Dışarısı soğuktu ama hiç umurumda değildi. (II) Yollar boştu ve mutfakların ışıkları yanıyordu. (III) Bu evlerde oturanlar, televizyon başındaydı. (IV) Sözcükleri işitmiyordum ama neler konuşulduğunu biliyordum. (V)Mutsuzluğun pencere camlarından sızdığını algılıyordum.

4.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile III.      B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) IV. ile V.      E) III. ile V.

 

 

Kıyıda oynaşan deniz kuşlarını ve suyun dibindeki yengeçleri gören çocuklar neşe ve heyecan içinde çığlıklar atmaya başladılar.

5.Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bağlaç kullanılmıştır.
B) Birden çok isim tamlaması vardır.
C) Birden çok türemiş sözcük vardır.
D) Birden çok fiilimsi vardır.
E) Zamir kullanılmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yüklemleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Sessiz bir kızgınlığı, masum bir hınzırlığı vardı.
B) Hayaller kuruyordu, dünyayla, mesleğiyle, ülkeyle ilgile-niyordu.
C) Mağrur gençliğini doğal kibarlığıyla saklıyor ama kimse-yi beğenmiyordu.
D) Gazeteden izin alıyorum, bu dönem okulu bitireceğim.
E) Çok sıcaktı, bileklerim karıncalandı, bir masa bulup otur-dum.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Bizler birer küçük gülüz, yeryüzü bir saksı
B) Bitsin artık özlem, tükensin yasın
C) Sınırsız sevgiyle doldu, taştı gönül evi
D) Hırçın denizimsin, köpüklü dalgalarım
E) Gün gelir efkâr artar, gün olur gözyaşı döker.

 

I. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.
II. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
III. Yaz kış örterdi ağaçlar bu derin maviliği
IV. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı

8.Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ile II.     B) II. ile IV.     C) I. ile III.     D) III. ile IV.     E) II. ile III.

 

(I) Gülcemal vapuru kalkarken, güvertesinde orkestra İzmir Marşı’nı çalardı. (II) Gülcemal, bir keresinde seyyar (gezici) sergi yapılmıştı. (III) Türk mallarını sempatik tezgâhlarda Avrupa limanlarına tanıtma gezisine çıkmıştı.  (IV) Ondan sonra Samsun, Adana, Tarsus ve Aksu gemilerimiz bu yollarda vızır vızır işler oldular. (V) Ama Ankara’nın, kabul etmeli ki, bu gemiler arasında bambaşka bir yeri, bir saygınlığı vardı.

9.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, temel yüklemin öğesi olmayan bir arasöz kullanılmıştır?

A) I.          B) II.              C) III.              D) IV.           E) V.

 

(I) Şehirler yıkık, gök uzak, baş eğik. (II) Zaman ve taş ezeli iki sahip midir? (III) Yükseldik, karakuşa düştük. (IV) Aslan, kartal ve boğaydık. (V) Çiğ bir ışığı bölüştük.

10.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir eksiltili cümledir?

A) I.          B) II.              C) III.              D) IV.           E) V.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir?

A) Şimdi sizinle biraz bahçeye çıkalım
B) Sizinle daha önce karşılaştık mı
C) Bu çiçekler ne çabuk büyüdü
D) Eğer istiyorsanız, yarın sizinle ben de geleyim
E) Bu çocuğun zeki biri olduğunu size kanıtlayacağım

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?

A) Öğrencilerin beğenmediği kitaplar bunlar mı?
B) Siz geçen hafta da buraya gelmemiş miydiniz?
C) Bu şiirlerin sıradan ve niteliksiz olduğunu kim söyledi?
D) Sınava üç hafta kaldığını bilmez miyim?
E) Biz niçin akşama kadar burada bekleyelim?

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum.
B) Hangi omuza dokunsan bir yabancı çıkar.
C) Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne Şirin
D) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara
E) Çok zaman annemin dizlerine hasret kaldım.

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

A) Yıldızları sermez miyim ayaklarına?
B) Ne olur söyle benim mi bu titreyen el?
C) Bu deli tutku düşüme tez ulaşmak için mi?
D) Çaresiz artık kimse tutamaz beni
E) Kapını çalan olmadı mı hele bir elini tutan?

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Acele etmenin yararı yok, hiçbir işe yaramıyor bu
B) Geceleri ise erkenden odama çekiliyorum, zar zor uyuyorum.
C) Tutunacak bir şeyim yok, geleceğim elimden alınmış.
D) Düşüncelerim birbirinden kopuk, isteklerim belirsiz.
E) İyilik, kötülük ve yaşamın anlamı üzerine düşünüyo-rum.

 

İhtiyar bey, bütün memlekette kahramanlığı dillere des-tan olan bu al yanaklı, gür bıyıklı, dağ parçası, heybetli, cesur adama uzun uzun baktı.

16.Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Söz dizimi, özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem biçimindedir.
B) Birden çok kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir.
C) İkileme zarf görevinde kullanılmıştır.
D) Belirtili ad tamlamasına yer verilmiştir.
E) “Yanaklı ve heybetli” türemiş sözcüklerdir.

 

 

I. Ömrümün hasretle geçer her günü
II. Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?
III. Evimde şenliksin, bahçemde bahar
IV. Dallarda sevindir kuşu, güldür çiçeği

17. Yukarıdaki dizelerin hangi İkisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ve II.     B) II. ve III.      C) III. ve IV      D) II. ve IV.      E) I. ve III.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisi, dolaylı tümleçleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Aşk imamdır bize, gönül cemaat
B) Yiğitler, güzellerin yaylasına konarlar.
C) Fışkırmak kavağa, dökülmek salkım söğüde verildi.
D) İkisini birden düşünebilen, dünyanın en şahane fıskiyesini seyreder.
E) Ben bir akarsuyum, tarihten aldım tadımı.

 

(I) Kiracı olduğum için kendimi biraz şanslı görürüm. (II) Gerçi ev sahibi olmanın da bazı sakıncaları yok değildir. (III) İnşam bir semte bağlar ister istemez. (IV) Ben ebedi kiracılığın hiç değilse bu avantajını tattım. (V) İstanbul’un tam yirmi semtinde oturmuşum.

19.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

A) I.          B) II.              C) III.              D) IV.           E) V.

 

 

Bu konuyu, babasından gizlemiş, ablasına açmıştı.

20. Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eylemsiye yer verilmiştir.
B) Nesneleri ortak sıralı bağımlı cümledir.
C) İkinci yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.
D) Birinci yüklem, isimden türemiş bir eylemdir.
E) İkinci cümle de anlamına göre olumludur.

YANITLAR

 

1. A 11. C
2. C 12. D
3. B 13. C
4. E 14. A
5. E 15. B
6. A 16. D
7. B 17. C
8. B 18. A
9. E 19. B
10. A 20. A

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like