Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

A)Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
B)Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
C)Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?
D)Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
E)Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?

 

I- Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir.
II-Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı.
III-Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir.
IV-Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini.
V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi.

2.Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir?

A)I ve II       B)II ve III           C)III ve IV           D)IV ve V          E)V ve I

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)B. Borahan’ın öykülerinde düştüğü durumlar / en çarpıcı biçimde /görülür.
B)Heraklitus, / dünyayı tanımak isteyen insanların / onu en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerektiğini söylüyor.
C)Türk şiiri ve şiir estetiği, / moda ve müzikte olduğu gibi / farklı şekil ve yapılara bürünerek / gelmiştir / günümüze.
D)Orhan Veli’nin “Yol Türküleri” / pek çok kimse için / Anadolu’da yapılmış bir yolculuğu anlatan basit bir şiirdir.
E)Büyük ozan Karacaoğlan’ın aşkı anlatan o nefis türkülerine / bugün / de / birçok düğünde / rastlarsınız.

 

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem görevindeki bir deyimin arasına özne girmiştir?

A)Pusula ortasına yıldırım düşmüş bir ağacı gösteriyor.
B)İncecik hüzün bulutları kümeleniyor başucuma.
C)Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu.
D)Her gece böler uykumu özlemle yüklü bir kuş.
E)Bir gün ağlamak diye bir şey olmayacak.

“Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.”

5.Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
B)Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci
C)Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci
D)Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem
E)Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Yüklem

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü, özne görevindedir?

A) Bahar rüzgârının tatlı serinliği bizi sarhoş etmişti.
B) Yol yapım çalışmaları bir ay boyunca sürecek.
C) Akıl danışacak ne bir dost ne bir arkadaş bulabildim.
D) Orman köylülerinin bitmez tükenmez sorunları vardı.
E) Konuyu en ince ayrıntılarına kadar değerlendireceğiz.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sinirlenince/elindeki kalemleri/bana doğru/ atmıştı.
B) Bu sözü söyleyebileceğimizi/hiç/ummamıştım.
C) Derenin başına/gelince/yolcular/biraz/dinlendi.
D) Memleketimin dağları/şimdi/buram buram/ kokar.
E) Alışverişi tamamlayınca/ablamla/eve/ gittik.

 

 

8. “Her gün, onu burada mı bekleyeceğiz?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesidir?
A) özne   B) Yüklem    C) Zarf tümleci     D) Belirtili nesne   E) Dolaylı tümleç

 

“Kuş sesleri baharı müjdeliyordu insanlara serin sabahlarda.”

9.Bu cümlede sırasıyla yükleme yöneltilecek hangi soruların cevabı vardır?

A) Ne, neyi, kime, nerede
B) Kim, kimi, neye, ne zaman
C) Ne, neyi, kime, ne zaman
D) Neyi, ne, kime, nerede
E) Neyi, kimi, kime, ne zaman

 

 

10.Aşağıdakilerin hangisinde özne, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?

A) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya
B) Bu ses rüzgârlara karışır gider
C) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
D) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E) En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

 

 

11.Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur?

A)Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.
B)Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey?
C)Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir.
D)Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
E)Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.

 

12.Aşağıdakilerden hangisinde nesne öbeği arasına yüklem girmiştir?

A)Tadını iyice alarak yaşadı acı tatlı bu dünyada ne varsa.
B)Suyu çekilmiş bir ırmağın içli türküsüdür bizimkisi.
C)Ipıl ıpıl kar yağıyor sokaklarına Adapazarı’nın.
D)Tüm kitaplarını okudu dünyaca tanınan bu yazarın.
E)Yalnızlığının sırrını döküyor orada yalnız bir ardıç.

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A)Mitos, dünyanın kökenini, tanrıların doğasını, nesnelerin düzenini açıklayan temel bir anlatıdır.
B)Ablamı, o fedakâr insanı, her zaman ayrı bir yerde tuttuğumdan, kimseyle paylaşmak istememişimdir.
C)Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da günümüze uzanır.
D)Biz, benim yaşıtlarım ile benden yaşça biraz daha büyük ve küçük olanlar, şiir konusunda ikiye bölündük.
E)Halk şiirimizde sevgili, el değmemişliği, ulaşılmazlığı, aydınlatıcılığı bakımından aya benzetilir.

14.Aşağıdakilerden hangisinde yüklem zamirden oluşmuştur?

A)Geldi, indi salınarak, nazlı serin bir mavilik meydana öğle vakti.
B)Bahçenin içinde bembeyaz güller arasında, su üzerinde bir nilüfer gibi o.
C)Kerpiç duvarlarla örtülü toprak damlarda geçti çocukluğu.
D)Bu topraklar, senindir ona emek verdiğin sürece.
E)Kim bilir nasıl da çağlıyordur eriyen karlarla birlikte sular.

15.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?

A)Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
B)Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
C)Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin’in sihirli lambasını aradım.
D)Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.
E)Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu hayvanlara bakıyoruz.
B) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
C) Bu konseri büyükbaban da çok beğendi.
D) Köylüler bir hafta içinde tarlaları sürdü.
E) Önceki gün onu çok aradım.

 

17. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Denizin sesine kendimizi kaptırmıştık.
B) Ağacın ardında birden bir gölge belirmişti.
C) Artık söylenenleri tam olarak anlamıyordu.
D) Buraya kadar güçlükle yürüyebilmiş.
E) Hava, tahmin ettiğimizden daha soğuktu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Bir gün içinde bütün eşyalar taşındı.
B) Çok söyleyen çok yanılır.
C) Kafeterya üniversitenin kampüsünde açıldı.
D) Gecenin karanlığı içinden tok bir ses duyuldu.
E) Maç bir başka sahada haftaya oynanacak.

 

19. “Geniş bahçeli bir köy evi” ifadesi aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Geçen yıl geniş bahçeli bir köy evi satın aldık.
B) Geniş bahçeli bir köy evini kaç paraya alabiliriz?
C) Dünyaya geniş bahçeli bir köy evinde gözlerini açtı.
D) Sonunda geniş bahçeli bir köy evine kapağı attık.
E) Düşlerini geniş bahçeli bir köy evi süslüyordu.

 

Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tarlalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.

20.Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üstünde dolaşmaya başladılar.
B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner.
C) Kapıdan dışarı süzülen sarı ışık birdenbire kayboldu.
D) Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.
E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

 

YANITLAR

1. C 11. C
2. A 12. D
3. B 13. D
4. C 14. D
5. A 15. C
6. D 16. D
7. C 17. D
8. E 18. B
9. C 19. E
10. C 20. D

 

Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir