1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A) Yapraklarını yaz kış dökmeyen bu ağaçlardan bizim oralarda hiç görmedim.
B) Köy halkı savaş zamanında düşman askerlerine asla geçit vermemiş.
C) O korkunç kazayı yaşayanlar olayın şokunu uzun iç süre üzerlerinden atamadılar.
D) Suyun kulakları tırmalayan gürültüsünden birbirimizi duymuyorduk.
E) Küçükken kardeşimle en küçük şeyler yüzünden aramızda kavga çıkardı.

 

2. Aşağıdakilerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara uymalıdır.
B) Dikkat et kırıcı sözler kullanarak çevrendeki insanları üzüyorsun.
C) Senin bu olayda daha yapıcı bir davranış sergilemeni beklerdim.
D) Tembellik bizim düşmememiz gereken en büyük bataklıktır.
E) Ekmeğini kazanmayan insan, dostunun yüz karası, düşmanının maskarasıdır.

 

(I) Şu motorlu ya da elektrikli trenler işlemeye başlayalı o canlı, pırıl pırıl lokomotifler müzelere kaldırıldı. (II) Onların yerini asık suratlı, küt burunlu, heyecansız makineler aldı. (III) Ocağı harıl harıl tutan kahraman ateşçiler yok artık. (IV) Ne ellerde üstüpü, ne yüzlerde kömür karası var. Sarı madenden, sevimli, küçük lokomotifler de takmıyorlar yakalarına

3. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi “birleşik, olumsuz” isim cümlesidir?

A) I.        B) II.            C) III.            D) IV.             E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir?

A) Yabancı dille eğitim, ana dilimizin güzelliklerinden mahrum ediyor bizi.
B) Dilin temel işlevi insanların duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarına yardımcı olmaktır.
C) Sanat sayesinde gerçeklikten edindiği imgelerin anlamlarını çağrışımlı sembollere dönüştürmüştür insanoğlu.
D) Güzel bir gül koklamak istediğinizde dikenin acısına katlanırsınız.
E) Çağdaş insanın vazgeçemeyeceği bir tutku olmalıdır düzenli olmak.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Eski sanatçıların sırlarını öğrenmedikçe başarılı eserler ortaya koymak mümkün değildir.
B) Büyük sanatçı olmak kendine özgü bir üslûp gerektirir.
C) Sıkıntı çekmeden güzel eserler ortaya koymak mümkün değildir.
D) Eski sanatçılar günümüz sanatçılarından daha başarılı eserler vermişlerdir.
E) Başarılı eserler vermek isteyen sanatçılar geçmişteki büyük sanatçıların eserlerini incelemelidir.

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

A) Vitrindeki göz kamaştırıcı elbise ne kadar da pahalıymış.
B) Babamın bana yıllar önce yazdığı mektupları hâlâ saklıyorum.
C) Akşamüzeri uğradığımız restoranda çok güzel yemekler yedik.
D) Gün geçmiyor ki televizyon ekranlarında bir trafik kazası haberi çıkmasın.
E) Yedi yaşında bir çocuğun yaptığı bu resimlere herkes hayranlıkla bakıyor.

 

7. Cevap almak amacı güdülmeyen, ancak soru İfadesi taşıyan cümlelere sözde soru cümlesi denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Bu yağlı boya tablosunu kaç günde yaptın?
B) Onun sana yalan söylediğini nereden anladın?
C) Onun ne kadar düzenbaz bir adam olduğunu bil¬mez miyim hiç?
D) Bu güzel çiçekleri kimin İçin aldın?
E) İçinizde sorunun çözümünü anlamayan var mı?

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?

A) Onun ne gözü kara bir adam olduğunu bütün kasaba halkı biliyordu.
B) Annesi küçük kızının evi kirlettiğini görünce küplere bindi.
C) Çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi için elindeki bütün imkânları seferber etti.
D) Bahçe kapısının önünde, üstü başı perişan zavallı bir adam göründü.
E) Otuz yıllık iş hayatında kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir devrik cümle değildir?

A) Yapıtlarında daha çok kendini tatmin etmek için seçmiştir kahramanlarını.
B) Yemek bile yemedi tuttuğu takım şampiyon “alamadı diye.
C) O parayı kazanmasam da yeter bana bu mutluluk.
D) Hayat, insanın yapmak isteyip de yapamadıklarının bir toplamıdır aslında.
E) Hayat insanı bulutlara da çıkarabilir; fakat bu durum geçicidir.

 

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesidir?

A) Günümüzde kitaplar ve dergiler eskisi kadar okuyucu bulamıyor. B)Hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa, ona elini sürmeden geçer.

C) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

D) Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanların yaşantıları da romanlarımızda önemli yer tutar.

E) Ülkemizin kalkınması için bütün bireylerin üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaları gerekir.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, kurallı bir isim cümlesidir?

A) Zaman süzgecinden geçmemiş bir sanat yapıtı gösterilemez.
B) Bir yapıt yazıldığı çağın şartlarına göre değerlendirilmelidir.
C) Doğruların değişebileceğini duygusal olarak da kabullenmek gerekir.
D) Toplumun görevi, her ferde temiz bir çevre temin etmek olmalıdır.
E) Ferdin topluma karşı görevlerini bilmesi temel özelliklerindendir.

 

 

Arabayı çok hızlı sürüyordu, heyecandan kalbimiz duracaktı.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca bu cümle ile özdeştir?

A) Yeterli vaktim olmadığı için sizinle gelemiyorum.

B) Kar yağınca tabiat beyaz örtüsünü giymişti.

C) Halka hizmet etmenin verdiği zevk, mutluluk kaynağıydı onun için.
D) Karşımdaki koltukta oturan ihtiyar bir adam gazetesini açtı, okumaya başladı.

E) Bahar gelince kuşlar, kelebekler neşeyle uçuşmaya başladı.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

A) Başkasıyla buluştuğunuzu sanki görmedim mi?
B) Dünkü önerinizi geri çekmeniz sorun yaratmaz mı?
C) Bugün apartmana tanımadığınız biri hiç girmedi mi?
D) Olaylara karışmaktan bir süre de olsa vazgeçemez misiniz?
E) Yakınlarınızdan biri hastaysa ona yardım etmez misiniz?

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Yarın sizinle sinemaya gelecek değilim.
B) Başarısızlığından ne annesinin ne babasının haberi var.
C) Araçlar yoğun trafik yüzünden hareket edemiyor.
D) Sizinle mi geleyim, evde mi kalayım?
E)”Onunla bir daha görüşmem.” demiştim.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sana bu kitabı doğum gününde hediye etmiştim.” cümlesiyle yapıca özdeştir?

A) Sizin önce bana gelmeniz daha uygun olur.
B) Tekrar ne zaman geleceğini size söyledi mi?
C) Sürekli seni beklemekten inan bıktım.
D) Romanın ikinci cildi birincisinden daha güzel.
E) Senden çok şeyler beklendiğini biliyorsun.

16. Aşağıdakilerden hangisi olumlu, devrik, eylem, soru cümlesidir?

A) Bir hafta mı kalmış orada?
B) Telefonla konuşan bayanı tanıyor musun?
C) Bir bakış mıdır seni etkileyen?
D) Gönlüm takılıvermez mi güzel sözlerine?
E) Mutluluk değil midir doğayla baş başa olmak?

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde cümle, yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Çocuk özlemini gidermek için evlat edindi.
B) Bu soruyu ilk ben çözmek isterdim.
C) Kitaplar bilgimizi artırır, sözcük dağarcığımızı geliştirir
D) Basmakalıp cümlelerle bilgili görünmeye çalışıyor.
E) Soru sorulmazsa, insanın düşünme hızı yavaşlar.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik yanlış gösterilmiştir?

A) Sözü eveleyip gevelemek yoktur onda.
B) Bu işi başaracağına kesinlikle inanıyorum.
C) Yolculuğa çıkmadan önce yanıma kitap alırım.
D) Tatilde yaşadığım o güzel günleri unutamıyorum.
E) Bu filmi, her defasında beğenerek izliyorum.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit, eylem cümlesidir?

A) Kirayı ödeyemeyince evden çıkmış.
B) Dünkü sınavın sonuçları panoya asılmış.
C) Sanatın kişisel yanları olsa da nesnel yanları da vardır
D) Anlatılanların güncelliğini yitirdiği bir kitap bu.
E) Yazılarında argo sözcükler vardır bu yazarımızın.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz kullanılmıştır?

A) Bu sene Türkiye’nin kuzeyini, Karadeniz Bölgesini, gezeceğiz.
B) Akıllı ve mantıklı insan, her zaman sorunlarını çözmeyi başarır.
C) Çok sakin denilen köy, insanlardan, arabalardan geçilmiyordu.
D) Pazara gideceksen, bize de elma, çilek ve erik al.
E) Toplumsal yenilikler, her zaman, her toplumda zor kabul edilir.

YANITLAR

 

1. E 11. E
2. D 12. D
3. C 13. A
4. B 14. B
5. D 15. D
6. A 16. A
7. C 17. C
8. D 18. D
9. E 19. B
10. C 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like