Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri (adıl) kullanılmıştır?

A) Bir önceki fasiküldeki soruları çözmüş, kitaptakiler kalmış.
B) Geçen yılki sorular bunlara göre daha kolaydı.
C) Evdeki eski eşyaları ön bahçeye çıkardılar.
D) Elimdeki liste bu sınıfınki, sizin sınıfın listesi aşağıda kalmış.
E) Kasadaki tüm parayı mermer masanın üstüne çıkardı.

 

 

Anlaşılmamanın verdiği sıkıntı, edebiyat çevreleri tarafın-dan bir türlü (I)kabul görmemesi, özellikle (II)kimi edebiyat ödüllerini kazanmayı (III)çok istemesine rağmen (IV)kendisine hiçbir ödülün layık görülmemesi (V)onu çok üzer.

2.Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, aynı sözcük türünün örneğidir?

A) I. ve II.      B) III. ve IV.      C) IV. ve V.       D) I. ve III.        E) II. ve V.

 

(I)Ağarın saçlarımla alnımdaki çizgiler,
Geçen yıllarımızdan (II)kalan yadigâr bana,
Mazide (III)yaşadığım günleri birer birer
(IV)Anarak eğilirim, o (V)büyük hatırana

3.Numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.           E) V.

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde durum zarfı kullanılmıştır?

A) Bir keder var kalbimde, hiç şansım yok sevgiden.
B) İnan ki sürmeyecek bu hasret böyle.
C) Şarkımız süzülecek ak pencerenden.
D) Bülbülün çektiğini gül değil, hazan bilir.
E) Bir garip derde düştüm, derdimi kimse bilmez.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zarf, farklı türden bir sözcüğü nitelemiştir?

A) O bir gözyaşıdır, çağlar derinden
B) Duyduğum en güzel söz senin ismindir
C) Bir güzel peşinden yıllarca koştun
D) Ağladın, soldun sarardın, sen gülen bir gül gibi
E) Eski şarkıları çoktan unuttum

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zarf (belirteç) yoktur?
A) Adın her an dilimde, sevgin ateş gönülde.
B) Aklımı başımdan aldın, durmadın hiç sözünde.
C) Oysa sen bir baharsın çiçeklerle donanmış.
D) Göreceksin bir sabah şafak sökerken.
E) Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi.

 

7. Aşağıdaki dizelerden hangisindeki zarf olarak kullanılan altı çizili sözcük gerektiğinde sıfat olarak kullanılamaz?

A) Gizl ağlar bu gönül kimseye sezdirmeden.
B) Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek.
C) Sen iste, bu sevgiden kucak kucak  vereyim.
D) Yalnızlıklar biraz  hasrete benzer.
E) Akşam otur güneş gider, şimdi  buradan.

 

Hava oldukça soğuktu. Saat sekize gelmeden çarşıdaki tüm dükkânlar açılmıştı. Orta yaşlı iki adam, hızlı adımlarla bir nalbur dükkânına girdi. Biri, içeriye bir göz attıktan sonra, “Burası değil.” dedi. İkinci adam: “Şimdi nasıl bulacağız o dükkânı?” dedi.

8.Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Zaman zarfı    B) Azlık-çokluk zarfı    C) Yer yön zarfı   D) Durum zarfı    E) Soru zarfı

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) Bu makinenin nasıl çalıştığını daha önce gördün mü?
B) Adamların gelmesini daha ne kadar bekleyeceğiz?
C) Okullar kapandıktan sonra nereye gideceksiniz?
D) Bu programa kaç kişinin katılmasını bekliyorsunuz?
E) Dünkü yarışmada bizim sporcumuz kaçıncı oldu?

 

Başarır’ın öykülerinin bir başka özelliği şaşırtıcı sonlarla bitmesi. Onun öykülerinin okurun zihninde yer etmesinde bu çarpıcı sonların önemli payı var. Biri kilit, diğeri anahtar olan iki metnin iç içe geçtiği bir kurguyla yazılmış olan “O Bende” böyle bir öykü.

10.Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaçı zamirdir?

A) 3          B) 4             C) 5             D) 6            E) 7

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?

A) Aradığınız kitap burada yoksa başka kitapçılarda da yoktur.
B) Adam gördüklerini size başka anlatmış.
C) O yazıyı almak için kendiniz gelin, başkasını göndermeyin.
D) Güvercinlere bakan çocuk “Bundan başka yedi güvercinim daha var.” dedi.
E) Başka kalemin varsa bunu bana verir misin?

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir?

A) Bu kitapların tümü geçen ay yayımlandı.
B) Buradaki insanlar çoğu zaman bu çınar ağacının altında vakit geçirirler.
C) Çocukların hepsi  dondurmayı duyunca çok sevindi.
D) İşçilerin çoğu çalışıyor, kimi ise yoldan geçen araçları seyrediyor.
E) Gelenlerin  birkaçı  daha önce de bu kampa katılmış.

 

 

I. Ortağıma sormadan size bir şey söyleyemem.
II. Neredeyse bütün yazarların ortak yönü, edebiyata şiirle başlamış olmalarıdır.
III. Alanya’daki yazlığı iki aile ortak almışlar.
IV. Bu iki yüklem ortak tümlece bağlanabilir.
V. Böyle bir iş için çok ortağa gerek yok.

13.Sıralanan cümlelerde “ortak” sözcüğü kaç farklı türde kullanılmıştır?

A) 1            B) 2             C) 3             D) 4                 E) 5

 

 

Yıllar (I)sana sevinç, bana hüzün verecek
(II)Boynu bükük döneceğim odama
“Unut beni.” diyordun (III)ayrılırken
Unutmak (IV)kolay değil, ama
Düşün bu şehrin (V)garip gecelerini

14.Numaralanmış bölümlerden hangi ikisi görevce özdeştir?

A) I. ve II.         B) II. ve III.        C) III. ve IV.        D) I. ve V.         E) IV. ve V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karşı” sözcüğü farklı sözcük türündendir?

A) Balığa çıkanlar sabaha karşı geri dönüyorlar.
B) Yolun karşısında iki katlı bir ev vardı.
C) İki ihtiyar denize karşı oturmuş sohbet ediyorlardı.
D) Bir sanatçının, her şeyden önce anadiline karşı sorumlulukları vardır.
E) Sabahtan beri poyraza karşı yürüyorduk.

 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır?
A) Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden
B) Ağlar sensiz şu gönlüm, için için derinden
C) İnler bu gönü! ney gibi inler kederinden
D) Ağlıyor kalbim benim, derdime eş ararım
E) Ah edip inler dertli gönlüm yıllardır

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yer yon belirteci çekim eki alarak adlaşmıştır?

A) Vere anlatamazsam, duyururum göklere
B) Neler götürmüş yıllar, neler kalmış geriye?
C) Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
D) Bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
E) Servi boylu Ölüm, çok zaman gözlerime baktı yakından.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz zamir yoktur?

A) Son testteki soruların birkaçını çözememişti Ada Öğretmenimiz de.
B) Kar yağışı yüzünden öğrencilerin çoğu okula gelememişti dün.
C) İhtiyar adamın anlattıklarından, hiçbirimiz bir şey anlamadık.
D) Şurada duran sarı saçlı kızı, birine benzetiyorum.
E) Burada kimi aradığını bize söylemedi.

 

 

19. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zaman zarfı yoktur?

A) Hâlâ bu sahillerde göreceksin.
B) Bir gün bizlerden de bahseder deniz.
C) Senin yanındayken eriyor zaman.
D) Pencerelere şimdi bir ölüm güzelliği vurur.
E) Durmaksızın bir şeyler uçar ellerimizden.

 

 

I. Önce Almanya’ya, sonra başka ülkelere gitmiş.
II. Dün Emin’den başka kimse aramadı.
III. Ümit olanları bize başka anlattı, size başka anlatmış.
IV. Soruları Burak değil, başkası aldı.
V. Geçen yaz, fizikten başka derse çalışmadı.

20.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “başka” sözcüğü aynı türde kullanılmıştır?

A) I. ve II.     B) III. ve V.       C) III. ve IV.        D) II. ve V.       E) I. ve IV.

YANITLAR

1. D 11. C
2. C 12. B
3. D 13. C
4. B 14. B
5. B 15. B
6. C 16. D
7. E 17. B
8. C 18. E
9. B 19. E
10. C 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

SÖZCÜK TÜRLERİ

Sözcükler tür bakımından iki ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir