1. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlam değişikliğine yol açar?

A) Ben sana nasıl davranıyorsam, sen de bana öyle davranmalısın.
B) Öğrencilerimden avukat, doktor, mühendis olanlar çoğunluktadır.
C) Gözüm yollarda, gönlüm özlemindedir.
D) Kadın oturmuş, çocuğunu seyrediyordu.
E) Koşun, çocuk boğuluyor.

 

 

Diller arasındaki benzerlikler (I) eskiden böyle bir dilin mevcut olduğunu göstermekte (II) bir aile teşkil eden, bugün çok defa pek büyük farklarla birbirinden uzaklaşmış dillerin (III) aslında (IV) bilinmeyen bir zaman ve sahada (V) binlerce sene evvel konuşulmuş bir anadilden çıktığı anlaşılmaktadır.

2.Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir?

A) I.            B) II.              C) III.                   D) IV.                     E)V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün (;) kullanımı “Ressam gider, resmi kalır; şair ölür, şiiri kalır.” Cümlesindekiyle aynı görevdedir?

A) Bahtiyarlık; çalışmak, eser vermek, yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir.
B) Çok uğraştılar; ama hiçbir şey kâr etmedi.
C) Az çalıştınız, çok hak istediniz; zevk, safa içinde yaşamak istediniz, sonucunu gördünüz.
D) Kusurlar hiçte doğar; ama kusurlar “hiç” değildir.
E) Durup kalmak, bir ölümdür; taklit, bir çeşit uşaklıktır.

 

 

Ozanlar, bölgesel sözcüklere çokça yer verirken onları genel dile kazandırmak özlemindeler. Deniz, balıkçı-lar, çay, mısır, fındık… Doğa, şaşırtıcı bir anlatımla şiirlerin içindedir.

4.Bu parçada üç noktanın (…) kullanılış gerekçesi hangisidir?

A) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme.
B) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma.
C) Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme.
D) Benzer örneklerin sürdürebileceğini gösterme.
E) Cümlenin bitmediğine dikkati çekme.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Öğretmen: “Çalışmazsan başarılı olamazsın.” diyordu.
B) İnsanın hoşuna giden üç ses vardır: Su sesi, para sesi, kadın sesi.
C) İçerden bir ses: -Söylediklerimi unutma! dedi.
D) Çocuk: Sevgiyle büyür.
E) Adamın Pazar filesinde şunlar vardı: domates, biber, patlıcan…

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) doğru kullanılmıştır?

A) Neden çalışamayacağımı ona açıkladım.
B) Nasıl oturuyorsan, diye bana çıkıştı?
C) Suçlu muyum? Haklı mıyım? Bir de beni dinleyin.
D) Gönlüm, sana derdimi nasıl anlatayım?
E) Arkadaşım gelmiş mi diye dershaneye uğradım?

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde kesme imi (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Bugün saat 17.20’ de çocukluk arkadaşımla buluştuk.
B) TBMM’nin en önemli görevi ülkeyi yönetmektir.
C) Karac’oğlan eğmelerin, gönül sevmez değmelerin.
D) İstanbul’ lu bir tanıdığım geçen yıl aldığı evini satıyormuş.
E) Eskişehir’den çok zamandır uzak kaldım.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç (parantez) işareti, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Nurullah Ataç, düzyazı türleri (roman, öykü, deneme, oyun…) üstüne oldukça ilginç görüşler ileri sürmüştür.
B) Londra (London), yağmuru ve sisiyle ünlü bir şehirdir.
C) Kıbrıs Adası, Türkiye’ den ancak 45 mil (75 kilometre) kadar uzaktadır.
D) Cahit Sıtkı Tarancı, yolun geri kalan yarısını tamamlayamadan hayattan ayrılan bir şairimizdir (1910-1956).
E) “Kardeş gibi geçinmeliyiz; çünkü hepimiz bu yurdun çocuklarıyız.” (F.R. Atay)

 

 

Yayla yavaş değil ( ) sabırlıdır ( ) ağır değil ( ) temkinlidir.

9.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (,)      B) (,) (,) (,)       C) (:) (,) (:)       D) (,) (,) (:)        E) (,) (.) (,)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?

A) Gözleme dayalı edebiyat, yaratıcılık ve düşüce kısırlığı oluşturur.
B) Masal, sadece çocukların değil büyüklerin de ilgisini çeker.
C) Bazı kitapları yazılarımla, sözlerimle anlatamıyorum.
D) Her yazı, yazarın düşüncesini gereği gibi yansıtmayabilir.
E) Masallar olsa, olsa insanın çocukluğu için yazılmış olabilir.

 

11. Bana bir bilet alsa biri (I) Giderim, gider dünyayı dolaşır gelirim (II) Bir bilet (III) Uçaklara bakıyorum, ayıp değil ya, içim gidiyor (IV) Benim hastalığım bu (V) Yolculuk.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) konabilir?

A) I.            B) II.              C) III.                   D) IV.                     E)V.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Ey Türk istikbalinin evladı!
B) “Öğretmenimizi çok seviyoruz!” diye haykırdılar bütün öğrenciler.
C) Sahnelerimizin büyük sanatçısı (!) huzurlarınızda.
D) Yeter, gürültü yapma!
E) Sana bir şey olmadı değil mi!

 

13. Aşağıdakilerde hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) YKM’ in indirimli satışları başladı.
B) Etlik’ te oturan Haşmet’le Aylin’e davetliyiz.
C) Ayşe’lerin Çankaya’daki evini İngilizler kiralamış.
D) Barış Manço’ yu 7’den 77’ye herkes seviyordu.
E) Doktor Adem Bey’i mi arıyorsunuz?

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) doğru kullanılmıştır?

A) Furkan’’a kaç yaşında olduğunu az önce sordum?
B) Balı olan bal yemez mi?
C) Beş parmağın hangisini kessen acımaz, diye sordu?
D) Neden böyle davrandığını anlayamadım?
E) Yüzünü niçin ekşittiğini düşünüyordu?

 

Sebzeler ( ) insan sağlığının temel yapısına doğrudan etki eden besin maddeleri ( ) Onların yokluğunda lezetli bir yemek pişirmek mümkün mü ( ) Elbette hayır ( )

15.Bu parçada parantezle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (…) (?) (.)
B) (.) (…) (?) (.)
C) (…) (.) (?) (.)
D) (:) (.) (,) (…)
E) (…) (.) (?) (…)

 

 

Bilginlerden birine edepsiz adamın biri saldırır ve tekme atar. Bilgin karşılık vermez. Görenler (I) Niçin karşılık vermedin (II) diye sorarlar. Bilgin şu cevabı verir (III) (IV) Sizi bir hayvan tekmelese ne yaparsınız (V) Hiç değil mi? İşte, ben de öyle yaptım.

16.Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine uzun çizgi getirilmelidir?

A) I.            B) II.              C) III.                   D) IV.                     E)V.

Geçmişimde birçok dostum oldu –gerçi birçoğu beni unuttu- hepsini çok severim.

17.Yukarıdaki cümledeki kısa çizgi (-) koyulan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?

A) (.)           B) (,)              C) (;)                    D) (:)                  E) (…)

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması, anlam değişikliğine neden olur?

A) Dershaneden geldikten sonra, bolca yemek pişirmiş sevgili eşim.
B) Genç, hırsızı son anda yakaladı, hemen teslim etti karakola.
C) Ay, bıktım artık, senin bu sorumsuzluğundan.
D) Cevaplarından hangisi, sizce doğru olabilir?
E) Sergül, ağabeyinin evinde kalıyor.

 

Milyonlarca kürenin (I) içinde yüzüp durduğu evren-de kendinin farkına varan insandır (II) Sağır ve karan-lık bir kaosun içindedir insan (III) Bu sırra ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor (IV) araştırmalarını bir gün bile aksatmıyor (V)

19.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerine nokta getirilemez?

A) I. ve II.          B) II. ve III.          C) I. ve IV.           D) II. ve IV.                 E) IV. ve V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaret-leri açısından yanlışlık yoktur?
A) Bana telefon açtı –sana ihtiyacım var, çabuk geldedi.
B) Bana telefon açtı: sana ihtiyacım var çabuk gel, dedi.
C) Bana telefon açtı: “Sana ihtiyacım var. Çabuk gel!” dedi.
D) Bana telefon açtı, sana ihtiyacım var. Çabuk gel, dedi.
E) Bana telefon açtı: “Sana ihtiyacım var. Çabuk gel dedi.

YANITLAR

1. D 11. E
2. B 12. E
3. E 13. C
4. D 14. B
5. D 15. A
6. D 16. D
7. D 17. B
8. B 18. B
9. A 19. C
10. E 20. C

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like