Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi kapsamında Bakanlıkça veya Bakanlıkça 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kursları kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Dönem: İş makinesinin türüne göre belirlenen öğretim programlarında yer alan teori ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,
c) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri,
ç) Eğitim ve sınav araçları;
1) Araç kurtarma-çekme-taşıma aracı: Aracı kaldırıp yükleyebilen, bir yerden başka bir yere taşıyabilen, taşıma kapasitesi en az 1 ton, motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
2) Asfalt bakım distribütörü: Haznesinde asfalt bitümü taşıyabilen, sıcaklığını ve miktarını kontrol edebilen, taşıma kapasitesi en az 1 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
3) Asfalt plenti makinesi: Sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış agreganın bir mikserde karıştırılarak serime hazır hale getirildiği sabit ya da mobil sistem makineyi,
4) Beko loder: Yükleyici kısmıyla malzemeyi kısa mesafeli taşıma, yükleme ve yığma işlemlerini yapabilen; kazıcı kısmı ile hendek kazıları, kanal kazıları yapı temelleri, yükleme işlemleri ve kırma işlemlerini yapabilen ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,
5) Beton pompalama makinesi: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini transfer eden, asgari 12 metre yatay veya dikey taşıma yapabilen, en az 70 kw-95 hp motor gücüne sahip, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,
6) Beton püskürtme makinesi: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini transfer eden ve püskürtme yapabilen, püskürtme kapasitesi en az 4 m3/saat ve içten yanmalı veya elektrik motorlu, teknik belgeye sahip makineyi,
7) Beton santrali makinesi: çakıl, kum, su ve çimento gibi maddelerin, belirli oranlarda karıştırılarak, dolumun yapıldığı ve hazır beton imalatının gerçekleştirildiği sabit ya da mobil sistem makineyi,
8) Beton taşıma/karıştırma (transmikser):Kamyon şasisi veya yarı römork üzerine monte edilmiş, yapı malzemelerini karıştırma, taşıma ve boşaltmaya uygun, en az 70 kw-95 hp motor gücüne sahip, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,
9) Bezelye hasat makinesi: Kendi yürür olmak şartı ile Bezelye hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,
10) Biçerdöver makinesi: Ruhsatında biçer döver ibaresi bulunan makineyi,
11) Çekici tahrikli ağır nakliye (Low-Bed) makinesi: Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan çekici tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan tescili yapılmış makineyi,
12) Çekme araçları makineleri: Trafiğe kapalı veya trafiğe açık alanlarda uçaklardan bagajların ve kargoların güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde alınması ve uçaklara yüklenmesi, fabrika, depo, antrepo gibi yerlerde üretilen malzemelerin, gelen veya giden malzemelerin çekici araçlara takılan römork veya römorklar ile sevk alanına götürülmesi veya sevk alanından getirilmesi amacıyla kullanılan elektrikli veya içten yanmalı motora sahip makineyi,
13) Demir yolu ve karada hareket eden ray bakım onarım aracı: Demiryolunda da sürüş olanağı bulunan, motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
14) Domates hasat makinesi: Domates hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,
15) Dozer: Malzeme sıyırma, taşıma, yığma, serme, tesviye yapma, şev kesme, zemin gevşetme ve benzeri işlerde kullanılan ve en az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makineyi,
16) Ekskavatör: Her türlü arazide çeşitli ölçüde kanal açma, dolmuş kanalları temizleme, toprak hafriyat yığma, yükleme işlerinin yapılması, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması ve gerektiğinde araçlara yüklenmesi ve benzeri işlerde kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,
17) Finişer: Granür malzemeleri ile asfalt ve benzeri karışımları istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzlüğünde seren, en az 1,5 metre serme genişliği olan ve en az 25 kw-33 hp motor gücüne sahip ve tescil belgesi olan makineyi,
18)Forklift: Yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşımaya, yüklemeye ve istiflemeye yarayan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne sahip taşıma kapasitesi 600 kg ve yükleme yüksekliği 2 metre olan makineyi,
19) Greyder: Gevşetme, kazı, serme işlemlerinden birini veya birkaçını kullanarak tesviye işini yapan, hendek açma, genellikle yol yapımında kullanılan, toprağı kazımak, toprak yığınını sürükleyip yaymak, yeri düzlemek gibi işlemler yapan ve en az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makineyi,
20) İtfaiye ve su arazözü aracı: Yangın söndürme ve sulama işleri yapabilen, en az 400 litre sıvı taşıma kapasitesine ve 70 kw-95 hp motor gücüne sahip olan, aparatları ruhsata işli itfaiye veya arazöz olarak tescil edilmiş makineyi,
21) Kar ile mücadele aracı: Kar temizleme, tuzlama ve kar ile mücadele işlerinde kullanılacak, aparatları taşıyıcı araca monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabini
içerisine yerleştirilen, kontrol panelinden kumanda edilebilen motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
22) Katı atık sıkıştırma ve taşıma aracı: Çöp konteyneri kaldırma sistemine sahip yükleme ve sıkıştırma işlemi yapabilen, taşıma kapasitesi en az 4 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
23) Kaya-hafriyat kamyonu: Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şase ve belden kırmalı şekilde imal edilmiş, olan ve en az 100 kw- 134 hp motor gücüne sahip, iş makinesi olarak tescili yapılmış olan makineyi,
24) Kendi yürür bitki koruma makinesi: Bitkilere zarar veren böcek, mantar ve yabancı otları öldürerek, virüslerin neden olduğu hastalıkları yok etmek amacıyla püskürtme sıvısı depo içindeki bir karıştırıcı tarafından karıştırılan ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından ilaçlama borularına oradan da memelere basınçla gönderilerek karışımı yapılan sıvıyı tarlaya püskürten makineyi,
25) Kendi yürür çayır biçme makinesi: Ruhsatında çayır biçme ibaresi bulunan makineyi,
26) Kendi yürür silaj makinesi: Mısır veya ot silajı yapımına uygun, biçme düzeni bulunan ekipmanların monte edilmesi ile hem mısır ve hem de ot silajı yapımında kullanılabilen, mısır, sorgum, ayçiçeği gibi yem bitkilerinin silajı için kullanılmakta olan ve tescilinde biçerdöver ve silaj aparatı ifadesi bulunan makineyi,
27) Kendi yürür şeker pancarı hasat makinesi: Şeker pancarı hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,
28) Kendi yürür yemleme vagonu makinesi: Vagonu makinenin ön kısmına yerleştirilen kol yardımıyla doldurulan, doldurulan yemi çelik bıçakları ile kesip parçalayan, yemi katkı maddesi ile karıştıran ve karışım tamamlandıktan sonra yemi istenilen yere dökme işlemini yapan makineyi, 29) Kendinden tahrikli motorlu taşıyıcı (SPMT) makinesi: Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan kendinden tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan tescili yapılmış makineyi,
30) Kırma eleme tesisi konkasör makinesi: Farklı ölçülerdeki katı madenleri istenilen ölçüde kırıp ufalamaya ve elemeye yarayan sabit ya da mobil sistem makineyi,
31) Kule vinci: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma ve iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, bom ucunda 400 kg yük taşıyabilen, dipte ise 4000 kg yük taşıma gücüne sahip, zeminden itibaren en az 20 metre yüksekliğe sahip makineyi,
32) Loder: Malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere yüklemek için kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,
33) Mıcır serici makinesi: Haznesinde bulunan belirlenmiş miktardaki dolgu malzemesini istenilen kalınlıkta serme işlemi yapabilen, en az 1,5 metre serme genişliği kapasitesine sahip makineyi,
34) Mobil akaryakıt tankeri: Minimum kapasitesi 1 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,
35) Mobil vinç: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, bom uzunlukları en az 6 metre, kapasiteleri de en az 2 ton ve en az 25 kw-33 hp motor gücüne sahip makineyi,
36) Pamuk toplama makinesi: Pamuk bitkisinin tarladan otomasyonla toplanmasına yarayan makineyi,
37) Personel ve yük yükseltici aracı: En az 6 metre çalışma yüksekliği, 100 kg kaldırma kapasitesi olan personel veya personelle birlikte yük yükseltmek için kullanılan ve sepet aparatı araç üzerinde bulunan, aparatları ruhsata işlenmiş tescil belgesine sahip makineyi veya en az 6 metre çalışma yüksekliği, 100 kg kaldırma kapasitesi olan personel veya personelle birlikte yük yükseltmek için kullanılan makaslı sistem ve tahrik sistemi elektrik motoruna sahip teknik belgesi bulunan makineyi,
38) Raylı sistem köprülü vinci: Elle veya basit araçlarla taşınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, başka bir tarafa dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan ve en az 6 hareket butonuna, en az 250 kg yük kaldırma gücüne sahip ve eğitim alanına kurulu makineyi,
39) Silindir: Toprak, stabilize, kırma taş, asfalt, temel gibi yol alt yapısına ait malzemelerin sıkıştırılması amacıyla kullanılan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne, en az 90 cm tambur genişliğine ve sürücü koltuğu ile direksiyon simidine sahip makineyi,
40) Terminal çekici makinesi eğitim ve sınav aracı: Konteyner yüklü dorseyi çekebilen, taşıma kapasitesi en az 10 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
41) Vidanjör kombine kanal temizleme aracı: Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen, basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkların parçalanarak logar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum ile temizlenmesini sağlayan, tank kapasitesi en az 4 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,
42) Yol dışı (Personel ve bagaj – yük taşıma) makinesi: Açık ve kapalı alanlarda, fabrika içinde, sitelerde, kampüslerde yük ve yolcu taşımada, golf sahalarında, tatil köylerinde, hastanelerde, hava alanlarında ve isteğe göre güvenlik aracı olarak da kullanılabilen elektrikli veya içten yanmalı motora sahip makineyi,
43) Yüzey kazıma makinesi: Freze kesici uçlar sayesinde asfalt veya sert zemin yüzey kazıma işlemi yapabilen, en az 50 cm kazıma genişliği kapasitesine sahip makineyi,
44) Zemin delgi (sondaj) makinesi eğitim ve sınav aracı: Yatay veya dikey delik delme işlemlerini yapabilen, en az 70 mm tij çaplı 2 metre delgi delme kapasitesine sahip makineyi,
45) Zemin, yol süpürme ve temizleme makinesi: Karayolunda kullanılan araç üzerine monte edilen vakumlu yol süpürme işlemini gerçekleştirmek için yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı, hidrolik ve pnömatik sistem, fırça ve sulama sistemlerinden meydana gelen zemin süpürme ve silme amacıyla kullanılan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne sahip, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,
d) Eğitim ve sınav diğer iş makineleri: Yukarıda sayılanların dışındaki iş makinelerini,
e) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
f) İş makinesi: Kazıma–yükleme–tesviye, kaldırma-yükleme-taşıma, serme-sıkıştırma-yüzey kazıma, kırma-eleme, zemin delme-sondaj yapma, iş kamyonları ve tarım makineleri gibi işin amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş sabit veya hareketli motorlu aracı,
g) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi): Kursta verilen eğitim sonunda yapılan teori ve uygulama sınavında başarılı olanlara verilen millî eğitim müdürlüğünce onaylı belgeyi,
ğ) Kurs: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren özel kurslar ile ücretsiz resmî kursları,
h) Kursiyer: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kurslarda öğrenim gören kursiyeri,
ı) Modül: MEBBİS’te oluşturulan İş Makineleri Modülünü,
i) Serdümen – sapancı (İşaretçi): Liman, hava meydanları, karayolu ve inşaat sahalarında iş makinesi operatörleri ve diğer sürücüleri yönlendiren kişiyi,
j)Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kursların Açılması ve Kapatılması

Kursların açılması
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 5– (1) 5580 sayılı Kanun kapsamında ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki şartları da yerine getirerek bağımsız olarak özel kurslar açılır.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (2) Kurs açılabilmesi için;
a)Aşağıdaki programlardan;
1) Ekskavatör iş makinesi operatörü kursu programına,
2) Forklift iş makinesi operatörü kursu programına,
3) Loder iş makinesi operatörü kursu programına,
4) Beko loder iş makinesi operatörü kursu programına,
5) Mobil Vinç kursu programına,
6) Raylı sistem köprülü vinci kursu programına,
7) Silindir iş makinesi operatörü kursu programına,
8) Dozer iş makinesi operatörü kursu programına,
9) Greyder iş makinesi operatörü kursu programına,
10) Finişer iş makinesi operatörü kursu programına,
11) Zemin, yol süpürme makinesi operatörü yetiştirme kursu programına,
12) Kaya-hafriyat kamyonu operatörü yetiştirme kursu programına,
13) Araç kurtarma–çekme-taşıma makineleri operatörü yetiştirme kursu programına,
14) Kar ile mücadele aracı operatörü yetiştirme kursu programına,
15) Kule vinç operatörü yetiştirme kursu programına,
16) Personel ve yük yükseltici iş makinesi kursu programına,
17) Beton taşıma/karıştırma (Transmikser) operatörü yetiştirme kursu programına,
18) Biçer döver operatörü yetiştirme kursu programına,
19) Delik delme – sondaj operatörü yetiştirme kursu programına,
20) Şeker Pancarı hasat operatörü yetiştirme kursu programına,
21) Katı atık sıkıştırma ve taşıma makinesi operatörü yetiştirme kursu programına,
22) İtfaiye ve su arozözü aracı operatörü yetiştirme kursu programına,
23) Vidanjör kombine kanal temizleme operatörü yetiştirme kursu programına,
24) Beton püskürtme operatörü yetiştirme kursu programına,
25) Çekme araçları makineleri operatörü yetiştirme kursu programına,
26) Kendi yürür yemleme vagonu operatörü yetiştirme kursu programına
ait en az yedi iş makinesinin bulunması,
b) Yukarıda belirtilen yirmialtı iş makinesinden en az yedi iş makinesinin birer tanesinin tescil ile yetkili kuruluşlarca düzenlenen tescil belgesi (sahiplik belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması, tescil şartı bulunmayan makinelerde kursun kurucusunun adına düzenlenmiş fatura ile teknik belgesinin olması, teori derslerin yapılacağı en az iki dersliğin bulunması,
c) Kursta yukarda belirtilen yirmialtı iş makinesinden seçilen en az yedi iş makinesi programı dışındaki iş makineleri programlarını da kursa ilave etmek istemeleri hâlinde bu iş makinelerinden en az birer tanesinin tescil ile yetkili kuruluşlarca düzenlenen tescil belgesi (sahiplik belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması, tescil şartı bulunmayan makinelerde kursun kurucusunun adına düzenlenmiş fatura ile teknik belgesinin olması
ç) Kursta, yukarıda belirtilen yirmialtı iş makinesinin her birinden birden fazla kullanılması halinde, ikinci ve daha fazla makine için kursun kurucusu ile iş makinesinin sahibi arasında en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi,
d) Yukarıda belirtilen yirmialtı iş makinesinin dışındaki iş makineleri için ise kursun kurucusu ile iş makinesinin sahibi arasında en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi,
e) Öğretim programındaki uygulama konuları ve iş makinelerinin özelliği dikkate alınarak kurucuya ait veya kiralık (EK-1) de belirtilen büyüklükte;
1) Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış,
2) Etrafı tel örgü ve benzeri malzeme ile çevrilmiş,
3) Eğitim alanı içerisinde kursiyerlerin dinlenebilecekleri, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri (içinde elektrik ve suyu bulunan) en az 20 m2 kapalı sosyal dinlenme tesisi yapılmış,
4) Tarım makineleri grubu eğitim ve sınav araçları için bu makinelerin eğitimini verecek kurslardan yukarıdaki alana ek olarak, programın uygulama konularına uygun şekilde düzenlenmiş ilave en az 1000 m2 eğitim alanı,
5) Kule vinç makinesi eğitim ve sınav araçları için bu makinelerin eğitimini verecek kurslardan yukarıdaki alana ek olarak, programın uygulama konularına uygun şekilde düzenlenmiş ilave en az 500 m2 eğitim alanı,
f) Verilecek programa uygun olmak üzere azami 14 kursiyer için bir iş makinesi,
g) 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personelinin teklifleri
gerekir.
(3)Kursta kullanılan iş makinelerinin, ilgili kurum ve kuruluştan tescili yapılmış olması, kamyon olarak tescili yapılan makinelerin programın özelliğine göre aparatının aracın ruhsatına işlenmiş olması gerekmektedir. Ancak tescili yapılamayan sabit makinelerin (kule vinci, raylı sistem köprülü vinci, raylı sistem tavan vinci, liman vinçleri, hava alanlarında çalışan araçlar, liman istifleme makineleri, asfalt plenti, beton santrali, kırma eleme tesisi (konkasör) gibi.) öğretim programına uygunluğu iki il/ilçe şube müdürü ile alanına uygun bir meslek dersleri öğretmeni tarafından yapılacak incelemede uygun görülmesi halinde kursta kullanılabilecektir.
(4) Kurucu tarafından trafik tescil şube veya bürosuna başvurarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükmüne göre kursta kullanılan iş makinelerinin araç tescil belgesinin ilgili bölümüne “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” kaydı konulan araçlar için muayenesinin yapıldığına dair belge ile geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi düzenlenmesi zorunluluğu aranmaz.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (5)Yukarıdaki kurs açma şartlarını taşıyan ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurslar; kursta
bulunan programlarla sınırlı olmak şartıyla kursun bulunduğu il sınırları içindeki resmî veya özel kuruluşlarla yapacakları protokolün millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi şartıyla protokol yapılan kuruluşların personeline iş makineleri sürücü eğitimi verebilirler. Eğitimde sadece tescili bu kuruluşlara ait araçlar ve alanlar eğitim ve sınavlarda kullanılır. Kursa kayıtlı olan iş makinelerinin dışında, protokol yapılan kuruluşa ait iş makinelerinin bilgileri eğitim başlamadan önce Modüle işlenir, eğitim ve eğitim alanların sınavları tamamlandığında Modülden silinir.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (6) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kurslar; il sınırları içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan kursların olmaması halinde; kursun azami 14 kursiyer için verilecek öğretim programına uygun bir iş makinesi ve (EK-1) de belirtilen şartlara uygun eğitim alanının kamu kurum ve kuruluşlarından veya bir başka kurum/kuruluştan temin etmeleri hâlinde açılabilir. Bu kurslar da kursiyer kaydı, dönem açma, eğitim personeli ve iş makinelerinin takibi, haftalık teori ve uygulama derslerinin çalışma planları, kursiyerlerin devam-devamsızlık takibi, sınav ve eğitim öğretimle ilgili diğer iş ve işlemler modül üzerinden yapılır. Kurum/kuruluştan temin edecekleri iş makinelerini, her kursiyer için öğretim programında belirtilen uygulama ders saati süresi dikkate alınarak program süresi sonuna kadar kullanacaklarına dair bu kurumlardan yazılı belge alırlar. Kursların açılabilmesi için ayrıca 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personelini görevlendirirler. Bu kapsamda açılan kursların iş ve işlemleri özel öğretim şubeleri tarafından yürütülür. Protokol yapılan kuruluşa ait iş makinelerinin bilgileri eğitim başlamadan önce Modüle işlenir, eğitim ve eğitim alanların sınavları tamamlandığında Modülden silinir.
(7) İl sınırları içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan kursların olması halinde sadece bu kurslarda açılmayan iş makinesi programlarını veya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında olmayan ve e- yaygın modülündeki iş makinesi programlarından kurs açabileceklerdir.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (8) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kurslar; kurumlarla yapacakları işbirliği çerçevesinde o kurumun iş makinesi ile eğitim alanını, öğretim programında belirtilen uygulama ders saati süresi sonuna kadar bu eğitimlerde kullanarak sadece o kurumun personeline eğitim vermek üzere o yerleşim yeri sınırları içinde ikamet eden personellere kurs açabileceklerdir. Bu araçlarla ve eğitim alanlarında uygulama eğitimi süresince başka herhangi bir çalışma yapılmayacaktır.

Kursların kapatılması
MADDE 6- (1) Kurslarda mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, haklarında 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurs kapatma, ücretsiz resmî kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs programı kapatma işlemleri yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim

Dönem açma

MADDE 7- (1) Kursta öğretim programında belirtilen toplam ders süresi bir dönemi oluşturur. Yeterli iş makinesi ve eğitim personeli bulunması durumunda bir dönemde birden fazla grup açılabilir. (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Özel veya resmî ve ücretsiz kursların dönem açılışları modül üzerinden yapılır. (Ek cümle: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) Kursların eğitimleri grup onayından sonra başlatılır.
(2) Kurslar, her dönemin eğitimine başlamadan önce teori ve uygulama eğitimlerine ait; grupları, kursiyeri, eğitim personelini ve iş makinelerini gün ve saatleri çakışmayacak şekilde düzenledikleri çalışma planını millî eğitim müdürlüğüne (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) modül üzerinden onaylatır.
(3) Dönem açılırken kurs binasında aynı anda bulunacak kursiyer sayısı kurs kontenjanını aşamaz.
(4) Öğretim programlarının dönem açılışları her ayın ilk on beş günü içerisinde (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) modül üzerinden başlatılır. Yeni dönemin açılabilmesi (Ek ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) için aynı öğretim programının bir önceki dönemin teori ve uygulamalı derslerinin tamamlanması gerekir.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (5) Kursta istihdam edilen personelin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma tarihleri ve haftalık çalışma süresi her eğitim dönemi millî eğitim müdürlüğünce il sosyal güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Eğitim ve öğretim
MADDE 8- (Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (1) Kurslarda Bakanlıkça onaylı (EK-2) de yer alan öğretim programındaki açıklamalara göre o gruptaki öğretim programlarının teori dersleri ortak veya ayrı ayrı teori dersliğinde verilir. Araç başında uygulama eğitimi aynı programın aracı ile grup olarak verilir. Araç kullanarak uygulama ise araç üzerinde her kursiyere bireysel olarak verilir. Kursiyerlere araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama eğitimi ve sınavı sertifikasını alacakları iş makinesi operatörü kursu programına ait iş makinesi ile verilir.
(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.
(3) Her teori dersliğinde bir günde 12 saatten fazla ders yapılamaz. Bir kursiyer bir günde 6 saatten fazla ders alamaz.
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (4) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. Kurs süresinin 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Araç kullanarak uygulama ders saati sayısının 1/5’i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Araç kullanarak uygulama derslerinin telafi programının tamamlanmasından sonra sınava alınırlar. Araç kullanarak uygulama derslerinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu olması ve millî eğitim müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi halinde o günkü teori ve araç başında uygulama dersleri için de telafi eğitimi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru
MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:
a) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
c) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,
ç) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

Kursa kayıtta istenecek belgeler
MADDE 10- (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) T.C. kimlik numarası,
b) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylanmış örneği,
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) d) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) alabileceğine dair tek hekim tarafından verilen sağlık raporu,
e) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, operatörlük belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.)
istenir. (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Kurslara kursiyer kayıtları modül üzerinden yapılır. (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (2) Yabancı uyruklu kursiyerlerden; a) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, b) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi, c) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, ç) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) alabileceğine dair tek hekim tarafından verilen sağlık raporu, d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf, e) Sürücü belgesi almaya engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7.9.2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,
f) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi ve pasaport istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim Personeli Görevlendirilmesi

Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 11– (1) Kursta çalışacak eğitim personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılma işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, resmî ve ücretsiz kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) modül üzerinden yapılır.

Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 12 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü (5580 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurslarda),
b) Eğitim personeli
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.

Eğitim personelinde aranacak şartlar
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 13 – (1) Kurslarda eğitim personelinin görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İş makinelerinde, üniversitelerin iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak
b) Tarım makinelerinde, üniversitelerin iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik, ziraat fakültesi tarım makineleri bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak
(2) En az ön lisans mezunu olup en az 3 yıl önce alınmış operatörlük belgesi bulunanlar, belgesinde belirtilen iş makinesinin araç başı ve uygulama derslerinde usta öğretici olarak görevlendirilebilir.
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) İl sınav sorumlusu (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 13/A- (1) İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan sınavlarda her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir. İl sınav sorumlusu için bir şoför görevlendirilir. İl sınav sorumlusu; a) Sınavların bu Yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. b) Sınav yürütme komisyonlarına, sınav yürütme komisyonları ile sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla görevlendirilenlere, sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder, sınavları ve sınavda görevlendirilenleri denetler. c) Sınav yürütme komisyonu başkanı ve üyelerinin görevlerine gelmediğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav
yürütme komisyonu başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınav sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya güzergâhta görevlendirildiği yerde bulunmadığını tespit etmesi durumunda, haklarında işlem yapılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar

Sınav yürütme komisyonu
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 14– (1) Sınav yürütme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/ şube müdürü ve bir millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.
(2) Sınav yürütme komisyonu:
a) Sınava girecek kursiyer sayısına göre yazılı sınavın yapılacağı kurs binasını veya resmî okulu belirler.
b) Yazılı sınav yapılacak bina ve uygulama sınavı yapılacak alanlarda gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya aldırır.
c) Teori sınavlarında sınav salonunda, uygulama sınavlarında ise uygulama alanında biri komisyon başkanı diğeri üye olmak üzere aynı iki kişiyi görevlendirir. Görevlendirilen bu kişiler; resmî mesleki eğitim kurumlarında motorlu araçlar teknolojisi alanı-iş makinesi dalında görev yapan öğretmenler öncelikli olmak üzere, motorlu araçlar teknolojisi alanı, makine teknolojisi alanı, otomasyon teknolojisi alanında görevli öğretmenler arasından belirlenir. Bunların bulunmaması halinde sınavı yapılacak iş makineleri programına uygun en az üç yıl önce alınmış iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük belgesi) olan öğretmenlerden her yirmi kursiyer için iki öğretmen görevlendirir.
ç) Sınavla ilgili her türlü yazışma ile diğer iş ve işlemleri yapmak üzere birer şef, memur, mutemet ve şoför görevlendirir. (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) Kursiyer sayısı seksenin üzerinde olması halinde bir memur daha görevlendirir.
d) Kurs müdürlüklerince her kursiyerin adına, alacağı iş makinesi programına uygun olarak düzenlenmiş üçer adet Uygulama Sınavı Değerlendirme Formunu uygulama sınavı başkan ve üyesine verir.
e) Kursların uygulama sınavının güvenlik içinde yürütülmesi için sınav yapılacak alanlarda kurs müdürü ile dersin öğretmeni ve diğer kurs personelinin görevlendirilmesini sağlar.
f) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Sınavın başlangıç saatinden 30 dakika önce milli eğitim müdür yardımcısı il/ilçe/şube müdürü, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda görevlendirilen öğretmenlerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Uygulama sınavında komisyon başkan ve üyeleri hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler.
g) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav süresi boyunca yazılı sınavın yapıldığı okulda, uygulama sınavında ise uygulama sınavının yapıldığı eğitim alanında/alanlarında bulunur.
ğ)Sınavlarda görevlendirdiği komisyon başkanı ve üyesi; yazılı sınavlarda gözetmen olarak görev yapar. Yazılı sınav bittiğinde Bakanlık tarafından gönderilen cevap anahtarına göre değerlendirme yaptırarak sonucu liste halinde sınav yürütme komisyonuna teslim etmelerini sağlar. Uygulama sınavını ise uygulama eğitim alanında Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu’na göre yaptırır.
h) Kurslarda uygulama eğitiminde kullanılan eğitim ve sınav araçları ile teori ve uygulama eğitimlerinin bu Yönergede belirlenen standartlara uygun olup olmadığını en geç dört ayda bir kontrol eder/ettirir.
ı) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her komisyondaki kursiyer sayısını dengeli olarak (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) dağıtabilir.
i) Birden fazla kursun kursiyerlerinin uygulama sınavı farklı uygulama eğitim alanlarında yapılması hâlinde; her farklı alanda yapılacak uygulama sınavları için uygulama sınavı yürütme komisyonu başkanı olarak görevlendirilmek üzere bir milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirir. Millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü bulunmaması hâlinde ise okul müdürü görevlendirir.
(3) Sınav yürütme komisyonları ile sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla il millî eğitim müdürlüğünce sınavlarda, 80 kursiyere kadar bir, 80 kursiyerden sonraki her 80 kursiyere kadar da bir milli eğitim müdür yardımcısı/il/ilçe şube müdürü görevlendirilir. Kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/il/ilçe şube müdürü sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor halinde il milli eğitim müdürüne bildirir.
(4) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde de Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık temsilcisi il/ilçede görevlendirilmesi halinde komisyonca bir şoför daha görevlendirilir.

Sınavlar
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 15– (Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Sınavlar yazılı ve uygulama olmak üzere iki bölümde düzenlenir. Birden fazla kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde tamamlanan kursların sınavları aynı tarihte yapılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması veya aynı programın sınavında kursiyer sayısının fazla olması ya da uygulama eğitim alanlarında o iş makinesi için ayrılan alanın sınava girecek kursiyer sayısına göre yetersiz olması durumunda farklı günlerde de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan 10 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce modüle işlenir. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 4 iş günü önce onaylanır.
a) Yazılı sınav:
1) Yazılı sınav; Bakanlık tarafından il/ilçelere gönderilecek şifrelerle Bakanlığın soru bankasından sınavdan bir gün önce alınarak öğretim programlarına uygun en az 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli test soruları ile yapılır.
2) Her sınav salonunda en fazla 20 kursiyer sınava alınır.
3) Sınavda, her soru için 2 dakikalık süre verilir. Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerler sınava alınmaz, sınav başladıktan sonra ilk yarım saatten önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerler salondan çıkarılmaz. Sınav süresince salonda iki kursiyerden az kursiyer bulunmaz.
4) Sınavlar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul binasında yapılır. İlçede bir kurs bulunması ve sınava girecek kursiyer sayısının 40 dan az olması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi hâlinde kurs binasında da yazılı sınav yapılabilir.
5) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde yapılır.
b) Uygulama sınavı: İki aşamada yapılır. Birinci aşamada uygulama sınavı değerlendirme komisyonu tarafından eğitim alanında ve araç başında yapılır. Yönerge eki kurs programı uygulama sınavı değerlendirme formunda yer alan sayıda soru kursiyere sorulur. İkinci aşama, uygulama eğitim alanında araç kullandırılarak yapılır. Ancak, taşınamayan makineler ile hareket etmeyen veya hareketi kısıtlı olan liman makineleri, hava alanlarında çalışan ve bulunduğu sahadan dışarı çıkması mümkün olmayan makinelerin uygulama sınavları gerekli izinleri almak şartıyla bu alanlarda sadece bu kurumların personelinin sınavları yapılır. Ayrıca, bu Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılan teori – uygulamalı eğitimler ve sınavlar, sadece protokol yapılan kurumun personeline, kurumun çalışma sahasında kuruma ait araçlar ile yapılabilir. Bu Yönergenin 5 inci maddesinde; kursun kurucusunun adına kayıtlı olması zorunluluğu getirilen iş makinelerinin uygulama sınavlarında ilk yirmi kursiyerin sınavı kursun kurucusunun adına kayıtlı olan iş makinesi ile yapılır. Sınavlarda sınav görevlileri yaka kartı takar. Uygulama sınavında komisyon üyeleri kırmızı, usta öğreticiler turuncu ve kursiyerler sarı veya yeşil renkli dikkat çekici fosforlu yelek giyerler. Komisyon uygulama sınavında cep telefonu dışında uygun iletişim araçları ile kursiyeri yönlendirir.
1) Araç üzerinde sınav: Komisyon üyelerinin her programa göre hazırlanmış ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” göre tespit edecekleri usule uygun olarak kursiyere eğitim alanında soru sorulur ve araç kullandırılır. Formdaki soruların dışında soru sorulmaz.
2) Her kursiyer için araç kullanma süresi uygulama sınavı değerlendirme formunda belirtilen süreden az olamaz.
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (2) Yazılı ve uygulama sınavları aynı gün yapılır. Kursiyer sayısının fazla olması ve kursun yeterli sayıda öğretim programına uygun iş makinesinin bulunmaması veya aynı programın sınavında kursiyer sayısının fazla olması hâlinde birden fazla günde de sınavlar yapılabilir. (Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (3) Uygulama sınavı yapılacak kursiyerler, her programa göre hazırlanmış ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” göre değerlendirilir. Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan uygulama sınavı değerlendirme formlarının içinde bulunmayan iş makinelerinin uygulama sınavı değerlendirme formu, öğretim programındaki konulara göre Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan uygulama sınavı değerlendirme formları dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenir. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça onaylanan yeni programlar için uygulama sınavı değerlendirme formu Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan uygulama sınavı değerlendirme formlarına göre yapılır. (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)
Uygulama sınavı elektronik ortamda da yapılabilir. Uygulama sınavı elektronik ortamda yapılacak ise uygulama sınav değerlendirme formları istenmez.
(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (4) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, İş Makineleri Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (5) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokanları komisyon tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren iş makineleri modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur. İki yıl geçtikten sonra bu kursiyerlerin kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ve iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenmesi
MADDE 16- (Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (1) Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılarak uygulama sınavına girme hakkı elde ederler. Uygulama sınavının ilk aşaması olan sözlü sınavında komisyon başkanı uygulama değerlendirme formunda yer alan sayıda soruyu kursiyere sorar, kursiyere her bir soru için en fazla 1 dakika süre verilir, formda kursiyerin başarılı sayılabilmesi için belirtilen sayıda soruya doğru cevap vermesi durumunda kursiyer uygulama sınavının ikinci aşaması olan araç kullanmaya geçer. Uygulama sınavı değerlendirme komisyonunun başkan ve üyesi uygulama sınavında kursiyeri her programa göre hazırlanmış ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” göre ayrı ayrı değerlendirir. Başkan ve üyenin ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Birisinin başarılı, diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır. Başarılı veya başarısız her kursiyer için yeni Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu doldurulup başkan ve üye tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.
(2) Değerlendirme tamamlandıktan sonra sonuçlar (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) “Sınav Sonuç Listesi”ne (EK-5) yazılarak komisyon tarafından imzalanır ve bir nüshası milli eğitim müdürlüğüne bir nüshası ise kurs müdürlüğüne tutanakla teslim edilir.
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) (3) Sınava girmeyen veya başarısız olan kursiyerlere üç sınav hakkı daha verilir. Ancak;
a) Sınavlar sırasında (Mülga ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (…) hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,
kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(4) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(5) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(6) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(7) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)

(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenmesi
MADDE 16/A- (1) Kurs müdürü, “Sınav Sonuç Listesi” (EK-5) ile iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük belgesi) alanların listesinden birer nüsha milli eğitim müdürlüğüne resmî yazı ile teslim eder.
(2) Kurs müdürü, başarılı olan kursiyerlere eğitimini aldığı iş makinesinin türüne ve lastik tekerlekli, paletli ve benzeri özelliğine göre

(EK-3)/(EK-4) iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenleyerek millî eğitim müdürüne onaylattıktan sonra imza karşılığında kursiyerlere verir.
(3) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenen kursiyerlere ait bilgiler millî eğitim müdürlüğünce Modüle girilir.
(4) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük belgesi) veren kurslarda kullanılan evrakın saklanmasında 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınav Ücretleri ve Belgelerin Sertifikaya Dönüştürülmesi

Kurslarda kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 17- (1) 5580 sayılı Kanun kapsamındaki kurslar ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kursların sınavlarında görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurslar, sınav için sınav tarihinden 6 gün önce sınav ücretini Bakanlıkça döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden sınav için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) Sınavlarda görev alanlara ücret ödenmesi
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 18– (Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (1) Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından karşılanır. İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir. Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce sınavda görevlendirilenlerin Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan İş Makineleri Sürücü Eğitimi Kursları Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki brüt sınav ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan miktar ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde il döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca yapılan sınavlarda görev alanlardan bu fıkrada belirtilen görevleri fiilen yürütenlere bu madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre sınav ücreti ödenir. Her sınav günü için yapılacak ödeme;
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) a) Sınav yapılan ilçeler, sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş günü içinde sınavda görev alanlara ait bilgilerin yer aldığı ücret listesini il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderir.
b) Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir. Bu harcamalarla ilgili gerekli belgeler millî eğitim müdürlüğünde saklanır.
c) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanların her birine ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki katını geçemez.
ç) Bir sınavda;
1) (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) İl sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu başkanı ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60 ından,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her birine ve görevlendirilmesi hâlinde milli eğitim müdür yardımcısı/il/ilçe şube müdürüne en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 3) Uygulama sınavı yürütme komisyonu başkanı ile uygulama sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 35 inden, şef ve görevlendirilmesi hâlinde bina sorumlusuna en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,
4) Uygulama sınavlarında görev alan memur, mutemet, şoför ve bina görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25 inden
daha fazla ücret ödenmez.
d) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)
(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (2) Uygulama sınavlarında görev alan kursun eğitim personeli, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği eki “Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu” (EK-5) teki altıncı madde “Özel Şartlar” bölümünde yer verilerek her gün için resmî okullar için tespit edilen brüt ek ders ücreti miktarının en az yarısı kadar, kursun sınava giren her kursiyeri için sınav ücreti iş makinesi kursu tarafından sınavda görev alan dersin öğreticisi adına açılan banka hesabına yatırılır.
(3) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)

(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) Teori ve uygulama eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 18/A – (1) 5580 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili Yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda kursiyerlerin teori ve uygulama sınavına girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını; kurslarda verilen teori ve uygulama eğitimlerinin, Modüle girilen gün ve saatlerde, ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere kurumlarındaki işler aksatılmayacak şekilde her dönem personel görevlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır. (2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir dönemde il/ilçe statüsüne göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir. Bir eğitim döneminde bir kişiye en fazla iki görev verilir. Görevlendirilen personel, bir günlük görevde en az iki kursa farklı saatlerde ikişer defa giderek inceleme ve kontrol yapar. Aynı günde iki kursun inceleme ve kontrolünü yapamadığında farklı günlerde de kurslarda inceleme ve kontrol yapar. (3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi için bir şoför görevlendirilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kontrol yapar. (4) Görevlendirilen personel, en az iki kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini Ek-66 veya Ek-67 forma işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü yapar. (5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen formlar, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin yapılması amacıyla ilgili valiliğe yazıyla bildirilir. (6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kontrollerde derslerde olmadığı tespit edilerek toplam ders saati sayısının da 1/5’inden fazla derse devam etmeyen kursiyerin Modülden kaydı silinir. (7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı kurum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.
(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir. (9) Teori ve uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme yaptıkları her gün için 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ile Bakanlık görevlisi görevlendirilmesi halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre her gün için 600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ödenir. Bu fıkraya göre bir ayda aynı kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) İş makinesi kullanma yetki belgesini (Operatörlük Belgesi) “G” sınıfı sürücü belgesine veya sertifikaya dönüştürme
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 19- (1) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)’nin “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürülmesi için;
a) İş makinesini karayolunda kullanacaklardan herhangi bir sürücü belgesine sahip olup “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunmaları,
b) Sürücü belgesi bulunmayanların “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt yaptırabilmeleri için iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları
gerekmektedir. Bu kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen teorik derslerine devam ederek eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde kendilerine “G” sınıfı sürücü sertifikası düzenlenir. Bu kursiyerler, motorlu taşıt sürücüleri kursundan aldıkları “G” sınıfı sürücü sertifikasını iki yıl içerisinde trafik tescil kuruluşlarında “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürmeleri gerekir.

“G” sınıfı sürücü belgesi verilmeyen iş makineleri
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 20- (1) Karayolları yapısına zarar verecek durumda olmaları sebebi ile veya karayolunda kullanılmayan;
a) Her türlü paletli veya madeni tekerlekli iş makinelerine,
b) Keçi ayağı, tırnaklı, bandajları ve benzeri iş makinelerine,
(2) Karayoluna çıkmayan veya karayolunda kullanılmayan liman vinçleri, diğer vinçler, hava limanlarındaki araçlar gibi araçları kullanacaklara

“G” sınıfı sürücü belgesi verilemez.
(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Farklı bir iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) alma
(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 20/A – (Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (1) Modülde kayıtlı iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) olan kursiyerin farklı bir iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) almak istemesi halinde, istediği programın araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama dersinin tamamına devam ederler.
(2) Yukarıda belirtilen eğitim süreleri sonunda yapılan uygulama sınavlarında başarılı olanlara, ilgili iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) verilir.
(3) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)

Zayi edilen ve yıpranan operatörlük belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 21- (1) Zayi edilen veya yıpranmış olan iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine belge aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurslarda kursiyer ücretleri
MADDE 22- (1) Yönerge’nin 5 inci maddesi birinci fıkrası kapsamında açılan kurslar, ders saati ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler. Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında açılan kurslar ise ücretsiz olarak açılır.

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 23– (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24-(1) 15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci Maddesi Gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki dönem kursiyerleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan dönemlerde kayıtlı olan kursiyerler hakkında15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci Maddesi Gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar”ın hükümleri uygulanır.

Mevcut kurslar
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan kurslar eğitim ve sınav araçları ile dersliklerini ve eğitim alanlarını, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönergede belirtilen şartlara uygun hale getirirler. Verilen süre içerisinde eğitim ve sınav araçları ve eğitim alanları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kurslar kapatılır.

(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) GEÇİCİ MADDE 3– Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurslarda çalışmakta olan ve uygulama sınavında görev alacak eğitim personeline bu Yönergenin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre sınav ücreti kurslar tarafından ödenecektir. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği eki “Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu” (EK-5) Yönergenin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) GEÇİCİ MADDE 4- 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kurslar; bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce resmî veya özel kuruluşlarla yaptıkları protokol çerçevesinde programların iş ve işlemleri 2016 yılı sonuna kadar tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 25 – (Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (1) Bu Yönerge’nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası 01/01/2017 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/29114446_OPERATYRLYK_YYNERGESY.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir