Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

YÖNERGE

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi kapsamında Bakanlıkça veya Bakanlıkça 5580 sayılı Özel …

Devamını Oku »

DİSİPLİN YÖNERGESİ

ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1– Bu yönergenin amacı, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında eğitimöğretim gören ancak herhangi bir okulda öğrenci olmayan öğrenci ile kursiyerlerin disiplinle ilgili iş ve işlemlerini düzenlemektedir. Kapsam : …

Devamını Oku »

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar. …

Devamını Oku »