Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

(I) Kuşlar bizim konuklarımızdır. (II) Sakın onlara taş atma. (III) Çocuk tasasızca gülüyordu. (IV) Sık sık uyarıları olurdu bu teyzenin. (V) Buna alışmıştı mahallenin çocukları.

1.Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.          E) V.

 

 

(I) Kadın altmış yaşlarındaydı. (II) Önünde bir umut yoktu. (III) Geride kalan bir güz manzarasıydı. (IV) Gözleri buğu-landı. (V) Kapıya doğru gitti.

2.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve IV.    B) II. ve V.      C) III. ve V.      D) IV. ve V.      E) II. ve IV.

 

Gözlüklerini düşürmemek için özenle tutarak çıkardı, entarisine sildi.

3.Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıralı cümledir.
B) Nesneleri ortak bir sıralı cümledir.
C) Yüklemlerin ikisi de türemiştir.
D Eylemsilere yer verilmiştir.
E) Eylemler basit zamanlıdır.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?

A) Sanki onu attı su Nuh’un kurtuluş teknesine
B) Mecnun’u alıp götürdü bu bunaltıcı hortum.
C) Lanetlenir mi bana şahit olur diye zaman
D) Develerin kumda yuvarlanması iyiye yorulmaz
E) Mecnun gibi olmuş bu deve işe yaramaz

 

 

5.Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi bitmemiş cümle durumundadır?

A) Ne varsa dile muradında
Mutlak yerine gelir arzun
B) Çölün çiçeğine selam
Çölün dikenine övgü
C) Ölüm maskesini takarak
Dönüştüler bir ışığa
D) Bir yıldırım çarpışıdır doğa
Sonbahar değil ilkbahardır
E) Birden, bir ışık sağdan
Bir ışık soldan çıkar.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem ad hem eylem cümlesi vardır?

A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
B) Güzele köken yakışır, çirkine allar ne’ylesin.
C) Gün var, yılı besler; yıl var, günü beslemez.
D) Hayır dile eşine, hayır gele başına.
E) Her başın bir derdi var, değirmencininki su.

 

 

(I) Oturduğu yerden kalkan Nişancı göçmenlerin mahallesine yürüdü.
(II) Meraktan ölüyordu, acaba karşısına ne gibi bir durum çıkacaktı?
(III) Bomboş duran mahallenin damlarına, ağaçlarına kuşlar konuyordu.
(IV) Göğsü kınalı bir küme kuş gelip yolun ortasına kondu.
(V) Nişancı gözlerini yola inmiş kuşlardan alamadı.

7. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle girişik birleşik bir cümledir.
B) II. cümle sıralı bir cümledir.
C) III. cümle fiil cümlesidir.
D) IV. cümle olumlu bir cümledir.
E) V. cümlede yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.

 

(I) Nice zaman kaldı öyle bir hiçliğe gömülü olarak
(II) Yalnız iki kuru ağaç kalıyor tam orta yerde
(III) Her şey kendini onlara çevirir, onlara ekler
(IV) Ölümümle unutup yokluğa gömerler beni
(V) Bana, düşüme ve hayal çağıma ağıt oldu zaman.

8. Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.          E) V.

 

 

(I) Artık bir yerde duramaz olmuştu.
(II) Onu hep Leyla’nın obası çekiyordu.
(III)Bahaneler bulup kendini kandırıyordu.
(IV) İkide bir soluğu alıyordu Leyla’nın obasında
(V) O nerde bulunursa o da oradaydı

9.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.          E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?

A) İki saat sonra, kürek çekmekten ben de vazgeçtim.
B) Kürekleri toplayıp kayığın içine koydum.
C) Kayığın içine uzanıp yıldızları seyrettim.
D) Kayan bir yıldızı, denize düşene kadar izledim.
E) Derenin suyuyla elimi yüzümü yıkayınca biraz açıldım.

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi nesne ortaklığı olan sıralı cümledir?

A) Dışarısı alabildiğine sıcaktı, sığınacağımız bir yer arıyorduk.
B) Bu saati, geçen hafta babam bana almış; pek beğenmedim.
C) Küçük kız koşarken düştü, annesi onu görmedi.
D) Dün akşam Yunus’u burada yarım saat bekledim, gelmeyince ona çok kızdım.
E) Filmin güzel olduğunu söylemişlerdi, ama ben pek beğenmedim.

 

 

Güneş bir gemi gibi şehrin akşamlarında,
Sularla yaklaşır, sularla gider.

12.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan cümle, yapı bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Yağmur gibi doldursan odayı gözlerinle, / İçinden konuşacak aynalar gözlerinle
B) Yollar seni bir sabah soracak iplik iplik, / İçin seni çekecek bir gün seyahat için
C) Bir seyahat fikriyle dolarsa bir gün için, / Önünde çarşaf gibi açılsın Adriyatik
D) Duy içinde kuşların biriken çığlığını / Ruhunun bir yelken gibi suya açıldığını
E) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar / Unutuşun o tunç kapısını zorlar.

 

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.
B) Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş.
C) İki gönül bir olursa samanlık seyran olur.
D) Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de.
E) Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.

 

(I) Aşağıdan denizin sesi geliyordu. (II) Yumuşak bir hışırtı yukarıya doğru çıkıyor, sonra karanlığa ve deniz fenerinin ışığına karışıyordu. (III) Çok uzaklarda belli belirsiz bir beyazlık ve kümelenmiş kara bulutlar vardı. (IV) Biraz sonra hafif bir rüzgâr çıktı, ardından hava se-rinledi.

14.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapı bakımından benzerdir?

A) I. ve II.     B) II. ve III.       C) III. ve IV.       D) I. ve III.        E) II. ve IV.

 

 

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) Uşağı işe koş, sen de ardına düş.
B) Ucuzdur, vardır illeti; pahalıdır, vardır hikmeti.
C) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
D) Ne yavuz ol, asıl ne yavaş ol, basıl.
E) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiille kurulmuş yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Ümit’ten, aynı fıkrayı bir daha anlatmasını istedik.
B) Piknikte mangal için çalı çırpı toplamak bizim görevi-mizdi.
C) Kırlara çıkıp koşmak, bağırmak istiyordu.
D) Aynı olayı sürekli anlatmasına artık dayanamıyorduk.
E) Faruk’un eve dönmesini hepimiz dört gözle bekliyor-duk.

 

 

I. Nereye kayboldular, şimdi buradaydılar.
II. Hayır, sanmayın ki beni unuttular,
III. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir.
IV. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular.
V. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

17.Numaralanmış dizelerden hangileri yapı bakımından sıralı cümledir?

A) I. ve III.    B) II. ve IV.     C) III. ve V.     D) II. ve V      E) I. ve IV.

 

18. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde,  özne ortaklığı dışında öğe ortaklığı vardır?

A) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B) Yazık olmuş, o gözlerden sana akan yaşlara
C) Biliyorsun, bir zamanlar seni ne çok seviyordum.
D) Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.
E) Kederlerden uzaklaştım, şimdi neşe saçıyorum.

 

 

(I) Yapıtlarında köyden söz açan romancılarımız, genellikle kafalarındaki çözümlere göre köy gerçeğine yaklaşırlar. (II) Bunların yazdıklarını okuyunca “Romancı şu gerçekleri göstermek için yazmış.” dersiniz. (III) Sorunlar ve çözümler kişilerin, olayların anlatılmasından çıkmaz. (IV) Bu yapıtlarda köylüler bilinçli olarak bir “nesne” durumuna getirilmişlerdir. (V) Romancılar amaçlarına ulaşmada bu nesneden yararlanmayı düşünürler.

19.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-sinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.          E) V.

 

 

20. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç ortaklığı vardır?

A) Bir bahar günü Sakarya’dan yola çıktık, Arifiye’ye kadar yürüdük.
B) O adamı daha önce de görmüştüm, kim olduğunu Çıkaramadım.
C) Biraz önce burada on kişi vardı, şimdi kimse yok.
D) Ağaçta üç kayısı gördü, onları koparmak için ağaca çıktı.
E) Bu şehre iki yıl önce taşındı, daha iki yıl daha burada kalacak.

YANITLAR

1. A 11. B
2. D 12. B
3. C 13. C
4. C 14. E
5. B 15. D
6. C 16. B
7. E 17. E
8. C 18. A
9. E 19. A
10. A 20. C

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir