Devamı

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Yılların bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. B)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Kervansaraylardan (I)ayrılıyor ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri’ne doğru, tozu dumana kata kata (II)ilerliyoruz. (III)Söylendiğine göre, yirmi kilometre yolumuz…
Devamı

ÖDEV TESTİ 3

“Türkçe“de p,ç,t,k sert ünsüzleri ya da ünlüyle başlayan ek aldıklarında yumuşar:sağlık, sağlığı; kitap, kitabı…” 1.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz? A) Davranışlar üzerinde sosyal çevrenin fonksiyonu vardır.…