Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

I. Allah aşkına, biriniz konuşsun benimle
II.Dün gece, sen uyurken, çiçeklere su verdim
III.Benim uslanmaz gönlümü sen dizginleyebilirsin ancak
IV.Birgün yaptıklarınızın karşılığını ödeyebilecek miyim

1.Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisinin sonu-na aynı noktalama işareti getirilmelidir?

A) II ve III         B) I ve IV         C) II ve IV         D) I ve III         E) III ve IV

 

 

Bizimkiler, büyüklerim, çocukluklarındaki Çamlıca ’nın güzelliğini anlatırdı.

2.Aşağıdakilerden hangisinde “virgül” bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Evimizin karşısındaki parkın bu mevsimde, sonbahar yaklaşırken, bambaşka bir güzelliği olurdu.
B) Sonbaharın er geç bastıracağını, yaprak dökümlerinin yaşanacağını hissederdim.
C) Komşu hanımlar, akşamları buraya gelir, çimenlerin üzerinde otururlardı.
D) Ben, rüzgâr sesleri hatırlarım, yazın en sıcak günlerinde bile.
E) Yapraklar büsbütün kızarmaz, sararmaz, kuruyup çıtır çıtır kahverengiye dönüşmez.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere, noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Çevremizi karartan ( ) eğitim ışığına varamamış sakat ruhlardır.
B) Anan güzel idi, hani yeri ( ) baban zengin idi, hani evi.
C) Peki ( ) şimdiye kadar uyarılara niçin kulak vermedin?
D) Bugüne kadar birçok kitap okudun ( ) sanıyordum.
E) İnsanoğlu toprağın altını kazdıkça ( ) eski uygarlıkların izini buluyor.

 

4. Aşağıda altı çizili hangi sözcükte düzeltme imi kullanılmalıdır?

A) Kendi gitti adı bizim aileye kaldı yadigar
B) Bu seferde odunu sen yar, deyip evden çıktı.
C) Bir selam vermeden gelir geçersin.
D) İktisadi durumlarda pek duyarlıdır, bizim patronlar.
E) Koyunu yardan uçuran bir tutam ottur, bunu da öğrenin.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır?

A) Orhan Veli: şiirin hasını vermiştir, bizim edebiyatımıza.
B) Orhan Veli: “Şiir bilgidir.” der ve susardı her zaman.
C) Kitaplarının sırrı da: sevgi, yaşama sevinci.
D) Neler yazmadık ki: Kitabe-i Seng-i Mezar, Kapalı Çarşı…
E) Arkadaşları şunlardı: Oktay Rıfat, Melih Cevdet.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

A) Onu bugüne kadar yeterince tanıyabildim mi bilmiyorum.
B) Bu sıkıntı daha ne kadar sürecek dersiniz.
C) Akşama daha çok mu var.
D) Bugünlerde nelerle uğraşıyorsun.
E) Bu soruya mı takıldığımı sanıyorsun.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (‘) kullanımı gereksizdir?

A) 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik rütbesi verildi.
B) Arapça ve Farsça’ nın Türkçe’ ye etkisi 11. Yüzyılda başladı.
C) Acep bu yerde var m’ola
Şöyle garip bencileyin .
D) AET’ ye üyelik için halkın fikri sorulmalı mı?
E) Devlet Ana’da ele alınan konuyu işleyen başka romanlar da yazılmıştır.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Bugün o kadar çok yoruldum ki…
B) Bu konuya duygusal yaklaşmak yanlış.
C) Çok çalışmıştı; ama başarılı olamadı.
D) O, konuşmalarıyla kimseyi kırmak istemezdi.
E) Benim, söylediklerimden hiçbiriniz sorumlu değilsiniz.

 

 

Yer yer pembe, eflatun, kırmızı çiçekler; suyun yüzü-ne eğilmiş salkım salkım söğütler, sarmaşıklar… vardı.

9.Yukarıdaki cümlede, üç noktanın kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksiltili cümle olduğu için kullanılmıştır.
B) Geriye kalan kısım, söylenmek istenmemiştir.
C) Benzer örneklerin sürdürüldüğünü belirtmek için kullanılmıştır.
D) Okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılmıştır.
E) Söylenmesi uygun olmayan sözcüklerin yerine kullanılmıştır.

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) 1975–1976 öğretim yılında üniversiteye başlamıştım.
B) İngilizce-Türkçe bir sözlük aldım oğluma da.
C) Dilimiz, Ural-Altay dil ailesindendir.
D) Genç-Yaşlı herkes bu konuda hemfikirdi.
E) 20.00–21.00 arasında bu kanaldaki programı izle.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tırnak işareti” (“ “) getirilen yer parantez [( )] getirilmelidir?

A) Şu “mağlubiyet” denen sözcüğün büyük bir erdem olduğunu sanma.
B) Edebiyatımın en önemli kuşaklarından biri “Tanzimat edebiyatıyla” oluşmuştur.
C) Türkiye’de en çok satılan gazete “Hürriyet” miydi?
D) Ne güzel söylemiş Orhan Veli: “İstanbul’ u dinliyorum gözlerim kapalı”
E) Olay Birinci Dünya Savaşı sırasında “1914–1918” geçiyor.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yapılamamıştır?

A) Kimi bilginler: Mars’ da hayat var diyorlar.
B) 2’inci sınıflar da kursa gidiyor, diye biliyordum ben.
C) “Her Cuma günü Bahçelievler’ de Pazar kuruluyor.” sanırım.
D) “Anıtkabir’ in önünde sen de gelecek misin?” dedi.
E) Önce eve’ mi gidelim? Yoksa sinemaya mı?

 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç (parantez) işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Kurallı cümlede yüklem (yargıyı bildiren sözcük), her zaman cümlenin sonunda bulunur.
B) Namık Kemal her yazı türünden (roman, şiir, tiyatro…) yapıtlar vermiştir.
C) Rıfkı –(Yüksek ve tehditkâr bir sesle) Nerede kaldın be adam?
D) Orhan Veli (1914-1950) genç yaşta yitirdiğimiz bir ozandır.
E) Pastör, her bulaşıcı hastalığı doğuran bir (virüs) olduğu gibi kuduzun da bir virüsü olacağını sezmişti.

 

Yazar ( ) her kesimden okuyucusuna şunu öğütlüyordu ( ) “Kendinle barışık ol ( ) yeter.”

14.Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (:) (!)
B) (,) (:) (,)
C) (,) (;) (.)
D) (;) (.) (…)
E) (,) (…) (!)

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük (I) bir de soyut anlam kazanabilir (II) Örneğin (III) “Olay iyice düğümlendi. (IV) cümlesinde, “düğüm” sözcüğü, soyut anlam kazanmıştır.

15.Yukarıdaki metinde, numaralandırılmış yerlere gelmesi uygun olan noktalama işaretleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) (;) (:) (,) (,)           B) (,) (:) (,) (.)
C) (,) (.) (:) (“)          D) (,) (:) (;) (“)
E) (;) (.) (,) (“)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) işaretinin kaldırılması anlam karışıklığı oluşturmaz?

A) Genç, doktora doğru öyle bir öfkeyle yöneldi.
B) O, kitabı okumuş; ama bu kitabın adını bile duymamış.
C) Kapıcı, kadınlara bağırıp çağırıyordu hiç durmadan.
D) Bu, evde öğrenilecek bir konu değil.
E) Benim, cennet kadar güzel vatanım var.

 

Roman başka başka yaşamları bize düşünsel tarzda yaşatan ( ) düzyazı biçiminde bir edebiyat ürünüdür ( ) öyle mi ( ) Bence daha da fazlası ( )

17.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?

A) (,) (…) (?) (:)
B) (:) (…) (?) (,)
C) (,) (,) (?) (…)
D) (,) (…) (:) (?)
E) (.) (…) (?) (!)

Gölgeler yaklaştılar ( ) Bir adım kalınca, onu, kıyafetinden tanıdılar ( ) Koca Ali ( )

18.Yukarıdaki yazıda hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?
A) (.) (:) (!)         B) (.) (,) (?)
C) (.) (…) (.)       D) (;) (:) (…)
E) (.) (,) (!)

 

 

Yok vallahi ( ) dedi ( ) Vallahi daha kesmedim bakla ( ) senden ne diye saklayayım ( ) parasıyla değil mi ( )

19.Parçada boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) (,) (.) (,) (,) (?)
B) (,) (!) (,) (,) (?)
C) (,) (,) (!) (,) (?)
D) (;) (.) (,) (,) (?)
E) (,) (,) (.) (!) (?)

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?

A) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
B) Sanatçının bu yapıtı hatıra (anı) türündeydi.
C) Bu müzedeki yapıtlar, Anadolu’nun geçmişini anlatıyor.
D) Bizimkiler, annemle babam, geçen hafta Alanya’ya gitti.
E) Arkadaşlarım gelmiş mi, diye kantine baktım?

 

 

YANITLAR

 

1. D 11. E
2. A 12. D
3. B 13. E
4. E 14. B
5. C 15. C
6. A 16. E
7. B 17. C
8. E 18. A
9. C 19. A
10. D 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir