Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melil melil

1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sade bir dil kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Zengin uyağa yer verilmiştir.
D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

 

 

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

2.Bu beyitteki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin     B) Yarım      C) Tam   D) Tunç     E) Cinaslı

 

 

Sabahtan uğradım ben bir güzele
“Var, git, hey vefasız kul!” dedi bana
“Celladın olurum, kıyamam cana
“Var, bunu böylece bil!” dedi baba.

3.Bu dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz uyak örgüsü vardır.
B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Bir koşmadan alınmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

 

 

“Ne hasta bil beni ne de aç
Yüreğimdeki paslı kilidi açacaksan sen aç”

4.Bu beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam     B) Zengin     C) Redif    D) Cinaslı     E) Yarım

 

 

Bizim mahallede İstanbul’un kenarı demek;
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!

5.Bu dizelerde hangi sanat vardır?

A) tezat     B) Mübalağa     C) Hüsnütalil    D) kişileştirme    E) tecahülüarif

 

 

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden,
Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden!

6.Bu dizelerdeki aruz ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) feilâtün feilâtün feilâtün feilün
B) mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
C) fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
D) mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
E) feilâtün mefâilün feilün

 

7.Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi klâsik şiirimiz ait değildir?

A) gazel     B) kaside     C) Sathiye    D)musammat     E) terkibibent

 

Talihi olsa da ona bir ceza,
Kavuşmak isterdi sevdiği kıza,
Evleri önünde durup bir lâhza
Yaklaştı, yavaşça kapıyı itti.”

8.Bir şiirden alınan bu dörtlükte ünlü uyumlarına uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1         B) 2         C) 3            D) 4                E) 5

 

 

Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
Bir karanlık geldi gittiğin yerden
Ümitlerim vardı tesbih misali
Sen giderken dağılıverdiler birden

9.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Karamsarlık    B) Umutsuzluk   C) Bezginlik    D) Üzüntü    E) Hüzün

Düşün garip gecelerini bu şehrin,
Düşün yalnızlıklar içinde beni.
Hani bir resmim kalmıştı sende,
Onu olsun yalnız bırakma emi?

10.Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz?

A)Özlem     B) Yalnızlık     C)Ayrılık     D) Sevgi     E ) Pişmanlık

Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım
Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım

11.Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir

A) Çapraz uyak – tam uyak            B) Düz uyak – yarım uya
C) Sarma uyak – tam uyak            D) Sarma uyak – zengin uyak
E) Çapraz uyak – zengin uyak

 

 

12. Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Âşık edebiyatı – Semai               B) Sözlü edebiyat- Koşma
C) Anonim edebiyatı- Türkü          D)Divan edebiyatı-gazel
E) Tekke edebiyatı – İlâhi

 

Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
Yekpâre geniş bir ânın
Parçalanmış akışında

13.Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Uyak     B) Redif     C) Ölçü     D) Ulama     E) Düz uyak örgüsü

 

Anlatır özlemini bana derinden
Yanan alnınla, terleyen avuçların
Alevler taşarken gözbebeklerinden
Yakar değdiği yeri parmak uçların

14.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Tunç uyak kullanılmıştır
D) Düz uyakla yazılmıştır
E) Ulama vardır

 

 

Varılırdı daha saydam günlere isteseler
İsteseler yalnızlık giremezdi evlere
Seni sevmek bir kırlangıç olacak bekleseler
Ve uçacak durmadan adaşız denizlere

15..Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Cinaslı uyak    B) Çapraz uyak    C) Düz uyak   D) Tunç uyak   E) Sarma uyak

 

 

Aruz ölçüsünde, kapalı bir heceyi açık hâle getirmek için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen ve ilk hecesi ünlü ile başlayan sözcüğe kendiliğinden bağlanarak okunmasına …………. denir.

16.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) takti       B) ulama        C) kasr      D) med      E) imale

 

 

Elifin kaşları çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye

17.Bu dörtlüğün uyak türü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yarım uyak     B) Tam uyak     C) Zengin uyak   D) Cinaslı uyak    E) Tunç uyak

 

 

18.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tunç uyak vardır?

A) Bilmezsin ovalar nasıldır bizde
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde
B) Bir şey görürüm mezâra benzer
Baktıkça alır, o yâra benzer
C) Kristal çiçekler açan fıskiye
Ayıklık saçar düş gören bahçeye
D) Açılmış çiçektir, her gülen dudak
Kılıfta tomurcuk, zor gülen dudak
E) Tütünsüz bacalar olmasın engel
Hangi doruktaysan artık in de gel

 

19. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif ve zengin uyak vardır?

A) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler
B) Durgunluğu var, baş koyacak diz geceler
Düş perdesidir, kavuşturan iz geceler
C) Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yâreyim
D) Meydanda bütün oyuncular, belli konu
Son perde için bağlayabildim oyunu
E) Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisi 4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır?

A) Kahve Yemen’den gelir
Bülbül çemenden gelir
B) Gözlerin mavi mine
Vuruldum perçemine
C) Sağ derken sola düştüm
Açık bir kola düştüm
D) Kız saçların örmezler
Seni bana vermezler
E) Doğan aydan esen yelden
Seni gülden sakınırım

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C 11. C
2. A 12. B
3. E 13. E
4. D 14. D
5. B 15. A
6. D 16. B
7. C 17. A
8. B 18. E
9. A 19. C
10 E 20 D

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba    …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir