Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

Karac’oğlan der ki ismim överler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var

1.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır.
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Sarmal uyaklanışa yer verilmiştir.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) Günlük konuşma dilinin değerleriyle oluşturulmuştur.

 

Çiçekdağı derler, var mı zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi

2.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) İlk üç dizesi birbirleriyle kafiyelidir.
C) Koşma nazım biçimine ait özellikler taşır.
D) Konusuna göre didaktik şiire örnektir.
E) Kafiye örgüsü “aaab” şeklindedir.

 

 

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrün nasıl geçersen geç

3.Yukarıdaki dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı uyak   B) Tunç uyak    C) Zengin uyak    D) Tam uyak    E) Yarım uyak

 

 

Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra bana derler deli yalandır

4.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uyak  örgüsü aaab biçimindedir.
B) Anonim halk edebiyatı ürünüdür.
C) Didaktik unsurlar içermektedir.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

 

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmamıştır?

A)Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum,
B) Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde,
Bir sofrada içtik, ikimiz aynı emelde,
C) Aldanma cahilin kuru lafına
Hükmetse dünyanın her tarafına
D) Yalan sözlerine inandık
Riyakâr yüzüne aldandık
E) Ay asar kandilini,
Suya sarkan dilini.

 

Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

6.Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

A) Didaktik şiir    B) Lirik şiir    C) Epik şiir     D) Pastoral şiir    E) Satirik şiir

 

Hörü melek var mı senin soyunda
Kız nazarım kaldı usul boyunda

7.Bu dizelerdeki Uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım     B) Tam      C) Cinaslı        D) Tunç      E) Zengin

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?

A) Bizim elde bahar olur, yaz olur,
Göller dolu ördek olur, kaz olur.
B) Ben korkuyorum sana yönelmekten
Seni yinelemekten, seni yenilemekten
C) Aşk bir şem-i ilahîdir benim pervânesi,
Şevk bir zincirdir gönlüm ânın divânesi.
D) Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere…
E) Kaçı kaça böldümse yaşarken böldüm
Ki ben tüm rüyaları uyanıkken gördüm

 

 

El ariftir yoklar senin bendini
Dağıtırlar, tuzağını, fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Kâfi yükseklerden uçucu olma

9.Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Satirik şiir      B) Pastoral şiir      C) Didaktik şiir    D) Epik şiir     E) Lirik şiir

 

Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

10.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halk edebiyatına ait bir şiirdir.
B) Koşma tipi uyak düzeni vardır.
C) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.
D) Konusu bakımından lirik bir şiirdir.
E) Redife yer verilmemiştir.

 

 

Neler gördük neler bugüne kadar
Daha gidilecek yerlerimiz var
Bizi buralarda unutamazlar
Kalacak bir türkü söyler gideriz

11.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şair gelecekten umutsuzdur.
B) Uyak düzeni aaab şeklindedir.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirde kullanılan dil açık ve yalındır.
E) Nazım biçimi koşmadır.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) Dedi ki: “İstanbul muhasarası
Başlarken aldığım gaza yarası
B) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk
C) Baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim
D) Kimsesiz bir akşam, ezelden yorgun
Öksüzlük denilen acıyla vurgun
E) Rüzgârla titrerken karanlık çamlar
Seninle aydınlanır eski akşamlar

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem uyak kullanılmıştır?

A) On üçünde eyler hoş muhabbet
On dördünde eder tenhaca sohbet
B) Kepçe kuyruk dersen ateş-i suzan
Maymuna her fenni öğretir insan
C) Yaban eşeğine eyledim nazar
Beğendiği yerde dolaşır gezer
D) Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yakar gider kaşını
E) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç,
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi hem aruz hem hece ölçüsünün ortak özelliğidir?

A) Hecelerin açık veya kapalı olması
B) Hecelerin uzun veya kısa olması
C) Hece sayılarının eşit olması
D) Uzun seslilerin kapalı hece oluşturması
E) Satır sonundaki hecelerin kapalı olması

 

 

Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil

15. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2.ile 4.dizeler biriyle uyaklıdır.
B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Zengin uyak kullanılmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Sarmal uyaklanış vardır.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Aruz ölçüsü hecelerin uzunluk ve kısalığına dayanır.
B) Açık heceyi uzun okuyarak kapalı hece yapmaya zihaf denir.
C) Aruz ölçüsünde ünlüyle biten heceler açık, ünsüzle biten heceler kapalıdır.
D) Türk edebiyatında aruz ölçüsü ilk olarak Kutadgu Bilig’de kullanılmıştır.
E) Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır.

 

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde duraklar yanlış gösterilmiştir?

A) Şu karşıdan / gelen dilber Gelir amma / neden sonra
B) Hakikat yolunu / tutmuş gideriz Kemlik edenlere / iyilik ederiz.
C) Ela gözlerine / kurban olduğum Yüzüne bakmaya / doyamadım ben
D) Karışmasın kimse / benim karıma Huda takdir / etmiş yazmış serime
E) Uzun kavak / ne gidersin / engine Yaprakların / benzemiyor / rengine

 

 

1. Dedim ne gülersin dedi nazımdır
2. Dedim selvi nedir dedi boyumdur
3. Dedim bülbül nedir dedi dilimdir
4. Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
5. Dedim Emrah nendir dedi kulumdur
6. Dedim bu güzellik dedi soyumdur

18. Yukarıdaki dizelerden çapraz uyaklı bir dörtlük oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-2-4-6                    B) 2-3-5-6                C) 3-5-1-3
D) 2-6-1-4                    E) 5-3-1-4

 

 

Musiki her şeyden önce musiki
Onun için tekli mısradan şaşma
Kıvrak olur, erir havada sanki
Ağır aksak söyleyişe yanaşma

19. Yukarıdaki dizelerin uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz uyak – zengin uyak
B) Düz uyak – tam uyak
C) Mani tipi uyak – tam uyak
D) Çapraz uyak – yarım uyak
E) Çapraz uyak – tam uyak

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
B) Beni beklemeyin, o bir hevesti
Gelemem aynalar yolumu kesti.
C) Almazsa gam değil almayıversin
Bergüzâr verdiğim almayı versin.
D) Yeter ettin bana nazı
Âşık Ömer’in niyazı
E) Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba    …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir