Devamı

ÖDEV TESTİ 10

Çukurova bayramlığın giyerken Çıplaklığın üzerinden soyarken Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet demek sana yakışır dağlar 1. Yukarıdaki…
Devamı

ÖDEV TESTİ 9

1.İkinci Yenicilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Sıradan insanlara seslenme B) Şiiri açıklıktan uzaklaştırma C)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

Şiirdeki birimlere, küçükten büyüğe doğru sırasıyla …,  …,   …,  ….., adları verilmektedir. 1.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?…
Devamı

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba     B)Rubai     C)Şarkı …
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

Kömür gözlüm siyim siyim ağlama Kement atıp yollarımı bağlama Tenhalarda uzun uzun ağlama Gözün sürmesini sildirmeyegör 1.Bu dörtlükle…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Avuçlarımla ben serptim Gökyüzüne yıldızları Durup sonra da seyrettim Gün batınca akşamları 1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi…
Devamı

ÖDEV TESTİ 3

Ben aşıkım el göğüste yüz yerde Gel efendim del sinemi yüz yerde 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıdaki dizelerde…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

Karac’oğlan der ki ismim överler Ağu oldu bildiğimiz şekerler Güzel sever diye isnad ederler Benim Hak’tan özge sevdiğim…
Devamı

ÖDEV TESTİ 1

Elvan çiçeklerden sokma başına Kudret kalemini çekme kaşına Beni unutursan doyma yaşına Gez benim aşkımla yâr melil melil…