Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Evde yazdığı yazılarını gazeteye vermeden önce mutlaka gözden geçirirdi.
B) Yazdıklarının doğru olmasına özellikle dikkat ederdi.
C) Yaklaşık bir hafta kadar önce bir akşam bize uğramıştı.
D) Yeni bir konu üzerinde aşağı yukarı üç aydır çalışıyordu.
E) Gazetede yayımlanan yazı dizisini kitap halin getirmeyi düşünüyordu.

 

Mizahın konusu insan olduğuna göre her zaman her yerde vardır.

2.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlama yanlışı
B) Nesne eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanma
D) Özne eksikliği
E) Yüklem yanlışı

 

Onunla ilk tanıştığımızda ben on yedi yaşındaydım.

I              II         III                            IV              V

3.Yukarıdaki tüm numaralandırılmış sözcüklerin hangisi anlatım bozukluğu yaratmaktadır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E)V.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kucağında bir yığın odunla içeriye girdi.
B) Emekliler maaşlarını üç ayda bir alacaklar.
C) Yalan sözleriyle gerçeği saptırmak istiyordu.
D) Yollarda her gün dikkatsizlikten yüzlerce kazalar oluyor.
E) Okulun önünde saatlerce sohbet ettik.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlatım bozukluğuna neden olmaz?

A) Oku da adam ol baban gibi, eşek olma.
B) Adam ol, baban gibi avare olma.
C) Bu roman Mehmet, Emin ve Ali adlı paşaların savaşlarını anlatıyor.
D) Anlamıyorum, kendimi çok zorluyorum; anlamı-yorum yine de.
E) Geniş salonlu kahveye girince sağına, soluna bakmadan edemezdi.

6. “Geceleri yatağımda, kitap okumasını çok severim.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz belirteç kullanılması
B) Tamlayan eksikliği
C) İyelik ekinin fazlalığı
D) Eylemsi ekinin yanlış kullanılması
E) Özne eksikliği

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eksikliğinden doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şiirin ezbere okunması değil, duyularak okunması önemlidir.
B) Bu kitabı yalnızca okuman yetmez, özetini de çıkarmalısın.
C) Gerçek adalet insanın içindedir; bundan ötürü onu kendi dışında uygular.
D) Bu yaş çocukları, çevrelerindeki her şeyi merak eder ve çok soru sorarlar.
E) Yayla insanı, ruhunun diplerine kadar karıştırılmayınca coşmaz.

 

(I) Bölge, insanlar; bilmediğim bölge, bilmediğim insanlarsa orada uzun süre kalırım. (II) Bölgenin ağacı, kuşu, folkloru, geçimi, ölümü, kalımı ile yakın-dan ilgilenirim. (III) Şivelerini konuşmaya, onlar gibi olmaya çalışırım. (IV) En sonunda onlardan biri olurum. (V) Ne onlar bana yabancı, ne ben onlara yabancı görünürüm.

8.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.        B) II.        C) III.         D) IV.       E)V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yoksullara acır, yardım ederdi.
B) Adamla ilgilendi, bürosuna davet etti.
C) Hiçbirini iyi tanımazdı; ama severdi.
D) Yeni işine iki aydan beri başladı.
E) Askerlik sürecinin kısaltılacağı olasılığı var.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Termik santraller çevre dostu olacak.
B) İzmir’in tarihi Asansör Sokağı’nın bugüne kadar kalabilmiş son bahçelerinde, sanatçılar tuvallerini kurmuş çalışıyorlar.
C) İzmir’ in tarihi Asansörü, apartmanların arasında soluksuz.
D) Öğretmenlerin zamanlarının büyük bir kısmını öğrenciler teşkil etmekte.
E) Ruh sağlığı bozuk olan hastalarda, sağlıklı insanlara oranla daha çok safra kesesi taşı görüldüğü bildirildi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu sizin ilk başlangıç testiniz, hatalarınız olacak elbet.
B) Her zorluğun, olumsuzluğun üstesinden çalışarak gelebilirsiniz.
C) Güzel ve sağlam düşünceleri yaşama uygulaya-bilmek, onlara sahip olmaktan daha önemlidir.
D) Yalnız paraya gereksinmemiz olmaz, en az onun kadar arkadaşlıklara, dostluklara da gereksinmemiz var.
E) İyiyi, güzeli, doğruyu aramak; hak bellediği bir davaya sarılmak, bir erdemdir.

 

12. “İnce parmaklarıyla çaldığı sazdan çıkan ahenk, görenleri mest ediyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?

A) “çaldığı” yerine “dokunduğu” getirilerek.
B) “mest ediyordu” yerine “mest etmişti” getirilerek
C) “sazdan çıkan ahenk” yerine “sazın ahengi” getirilerek
D) “ince” yerine “uzun” getirilerek
E) “görenler” yerine “dinleyenleri” getirilerek

 

13. “Çocuklar belir bir yaşlardan sonra eğitilmelidirler.”cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “belli” yerine “belirli” getirilerek
B) “yaşlardan” yerine “yaştan” sonra getirilerek.
C) “eğitilmeli” yerine “terbiye edilmeli” getirilerek
D) “sonra” yerine “itibaren” getirilerek
E) “Çocuklar” yerine “Küçükler” getirilerek

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Topluluk, izleyicilerine güzel bir gösteri sundular, iki saat boyunca.
B) Sokaklar, her pazar sabahı olduğu gibi gene bomboştular.
C) Kafamda birkaç çözüm bekleyen sorular vardı.
D) Birkaç öğrenci bir hiç yüzünden kavga etmişler, idareye çağrılmışlardı.
E) Arkadaşlar, teklifimi olumlu karşılayıp uygulama-ya karar verdiler.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Çocuklardan biri çok başarılı; ama diğerleri değildi.
B) Galatasaray, beşe karşı dört golle maçı kazandı.
C) İlk başta istedikleri gibi bir ev buldular.
D) Yağan yağmur onları iliklerine kadar ıslatmıştı.
E) Karşıki apartmanda da bir şubeleri varmış.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır?

A) Şans esri bu kazadan sağ kurtulduk.
B) Bu kitabı sen de okumak istiyor musun?
C) Biraz dinlendikten sonra gitmek istiyorum.
D) Başkasına fırsat bırakmadan kendini bana tanıştırdı.
E) Derslerine düzenli çalışmaman beni endişelendiriyor.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Geçmişi olmayan topluma uygar, yeniyi yaratmayana da çağdaş toplum denebilir mi?
B) Yitirilen şeyler, insana olduğundan daha güzel görünebilir.
C) Haber programlarının aralarında pek bir ayrıntı yok.
D) Şiirin ezbere okunması değil, duyularak okunması önemlidir bence.
E) Sanatçıların yapıtlarıyla yaşamları arasında çelişki bulunmamalı.

18. Aşağıdakilerin hangisinde ek fazlalığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocuklar bir sevgi yumağıdır.
B) Bu onun cahilliğine verilebilinir.
C) Soruların zorluğu; sorular okununca anlaşılabilir.
D) Bu zorluklar elbet bir gün aşılır, sevgili dostum.
E) Orhan Veli sevilerek okunur.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Eve gelir gelmez ilk gözüme çarpan evin dağınıklığı oldu.
B) Kalemler, defterler sağa sola dağılmışlardı.
C) Bu soruyu çözemeyince etekleri zil çalmış, iyice telaşlanmış.
D) Güç günlerinde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.
E) İstediğiniz kitap yarın geliyor, deyince öyle mutlu oldum ki…

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Doğruyu bulmak için yanlış yollara hiç sapmadım.
B) Denize girmeyi hiç sevmem; ama havuzda yüzmeyi severim.
C) Gülmeyi bilmeyen, ağlamayı da bilmez.
D) Ben başlangıçta sevgiye, sen ise sevgisiz kalmaya hasrettin.
E) Yılan hikayesine döndü, tüm ilişkimiz.

 

1. B 11. A
2. D 12. E
3. B 13. B
4. D 14. E
5. E 15. E
6. C 16. D
7. B 17. C
8. E 18. B
9. A 19. E
10. D 20. D

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

avcılar escort

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir