1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü, özne görevindedir?

A) Bu olayı en ince ayrıntılarına kadar araştıracak mısınız?
B) İnşaattaki güçlendirme çalışmaları bir ay boyunca sürecek.
C) Bazı günler yalnızlığa kahretmediğim olmuyor değil.
D) KPSS’ye hazırlanan öğrencilerin bitmez tükenmez sorunları vardı.
E) Sabah rüzgârının tatlı serinliği bizi sarhoş etmişti.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Öfkelenince/elindeki bardağı /bana doğru/ fırlatmıştı.
B) Böyle söyeyeceğinizi/hiç/düşünmemiştim/ ben de..
C) Köyün girişene /ulaşınca/atlarımızı/biraz/dinlendirdik.
D) Bizim köyün dağları,tepeleri,dereleri/şimdi/buram buram/ kokar.
E) Dosya üzerindeki çalışmasını bitirince/arkadaşlarıyla /eve/ gitmiş.

 

3. “Yarın, onu burada mı bekleyeceksiniz?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

A) özne                   B) Yüklem                   C) Zarf tümleci
D) Belirtili nesne E) Dolaylı tümleç

 

 

4. “Televizyondaki yeni diziler insanı çoğu zaman ev halkıyla küstürüyordu.” Bu cümlede sırasıyla yükleme yöneltilecek hangi soruların cevabı vardır?

A) Ne, neyi, kime, nerede         B) Kim,kimi,neye,ne za-man
C) Ne, neyi, ne zaman,kimle   D) Neyi, ne, kime, nerede
E) Neyi, kimi, kime, ne zaman

 

5. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde özne, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?
A) Bir sessiz boyun büküştü benimkisi
B) Sensizsiğin seslenişi çağırdı yine beni
C) Dönülme akşamın ufkundayız
D) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu zavallılara bizler bakıyoruz.
B) Dalgaların sahile vuran sesleri bu akşam bir başkaydı.
C) Yapılan yemekleri davetlileri hepsi çok beğendi.
D) Eşim geçen akşam da çok güzel börek yapmıştı.
E) Önceki gün seni ve arkadaşlığını çok aradım.

 

7. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyordu.
B) Bütün gece sessiz bir bekleyiş sürmüştü sahilde.
C) Öyle sinirlenmişti ki söylenenleri tam olarak dinlemiyordu.
D) Çocukluğumun o güzel günlerini yaşamaya başladım bu sokağa girince.
E) Hava, tahmin ettiğimizden daha güzeldi bu sabah.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Bir gün içinde bütün ağaçlar budanmıştı.
B) Çok bilen çok yanılırmış.
C) Dağ gibi çamaşırlar bir günde yıkandı.
D) Ağaçların arasından tok bir ses duyuldu o anda.
E) Bu akşam final maçı bu sahada oynanacakmış.

 

9. “Geniş bahçeli bir yazlık ev” sözü aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Karşımızda geniş bahçeli bir yazlık ev duruyordu.
B) Geniş bahçeli bir yazlık evi kaç paraya alabiliriz?
C) Dünyaya geniş bahçeli bir yazlık evde gözlerini açtı.
D) Sonunda geniş bahçeli bir yazlık eve kapağı attık.
E) Hayallari geniş bahçeli bir yazlık evle başlıyordu.

 

10. “Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.” Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üstünde dolaşmaya başladılar.
B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner gönlümün derinliklerinden.
C) Genç kızın gözlerindeki ışıltı birden kayboldu.
D) Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tarlalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.
E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

 

 

11. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
A) – Arkadaşınızı buraya kim çağırdı?
-“Niyazi amca.
B) – Sevdiğin yemek mi yapılmış?
– Sevdiğim yemek.
C) – Çantanda ne var?
-Şirketin doyaları.
D) –Müdürür Bey çantasından ne çıkardı?
– Kalem
E) – Çocuklar bizi görünce ne yaptılar?
– Şaşırdılar.

 

“Ekin biçtim tarlalarında demet demet
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında”

12.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz nesne B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç D) Sözde özne
E) Yüklem

 

 

13. “Mavi gökler uçurtma arıyor bulutlar altında” Bu dizedeki öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?

A) Senin güzelliğini kıskanırdı gül bahçesi
B) Gözlerinin gizemi aklımı başımdan aldı yine
C) Düşüyor her seven gönül azaba
D) Ufukları çınlatıyor nal sesleri bugün
E) Yiğit olan yiğit görür düşünde

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Hareketleri son zamanlarda iyice değişmişti..
B) Kulakları eskisi kadar iyi duymuyordu dedemin.
C) Buraları tanımadığını bize söylememişti.
D) Kurallara bağlı kalmak yaşamı sevdiğimizi gös¬terir
E) Balkonu, beton bir direkle sağlamlaştırmıştı.

 

 

15. “Soyut adlar çoğul özne olduğunda, yüklem tekil olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala bir örnek vardır?

A) Artık bu tür düşünceleri savunmaktan vazgeç¬tim.
B) Ruhumun derinliklerinde kayboluyordu düşlerim.
C) İnsan ruhu, kimi zaman yalnızlığı arzuluyor.
D) Yaptığınız bu tablolar herkesin beğenisini kazanmıştı.
E) O dönemin öykülerinde cinleri, perileri de anlatırlar.

 

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle belirtili nesne görevindedir?

A) Senin için yazdığım şiirleri
Dün teker teker okudum
B) Çiğnetme düşmana memleketi
Hazır ol düşmanın saldırısına
C) Tren sesleri uzaklaşır geceleri
Bilirim sonsuzlukta sana gider
D) Bir sabah söyledi son sözlerini
Yumdu dünyaya ela gözlerini
E) Karlı dağların yamacında
Bir güzele vuruldum ben

 

 

17. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan hiç kimse, “Vatan sorunlarından bana ne?” diyemez.
Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Belirtili nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
D) Özne, belirtisiz nesne, yüklem
E) Özne, edat tümleci, belirtisiz nesne, yüklem

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümledeki eylemi yapanı bildirmektedir?

A) Çuvallar depoya taşındı.
B) Öğrenciler bu konuda uyarıldı.
C) Sorular az önce çözüldü.
D) Konuklar özenli biçimde ağırlandı.
E) Çocuklar hep birlikte kaçıştı.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemden etkilenen vurgulanmıştır?

A) Doktor, küçük çocuğu dikkatle muayene etti.
B) İhtiyar adam boş gözlerle bana bakıyordu.
C) Bu şiiri önceki yıl bir televizyonda dinlemiştim.
D) Akşama doğru konuklarımızı otelde ağırladık.
E) Bu yağmur, iki günden beri ekili arazileri mahvetti.

 

 

20. Aşağıdaki sorulardan hangisi yükleme yöneliktir?
A) Nasıl unuturum ben seni?
B) Çalışmalarınız sonuç verdi mi?
C) Nereyi arıyorsunuz bu vakitte?
D) Niyazi mi ikimizle gelecek?
E) Onlar buraya mı satın alacakmış?

 

YANITLAR

1. D 11. D
2. C 12. D
3. E 13. E
4. C 14. A
5. E 15. B
6. D 16. A
7. D 17. D
8. B 18. E
9. A 19. E
10. D 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne birden çok sözcükten oluşmamıştır? A) Simsiyah kaşları alnının ortasında neredeyse birleşmişti. B) Yanında…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Bu kuramlar edebi metni inceleyebilmek için metotlar izlememiz gerektiğini hatırlatır. 1.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Özne…