Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü, özne görevindedir?

A) Bu olayı en ince ayrıntılarına kadar araştıracak mısınız?
B) İnşaattaki güçlendirme çalışmaları bir ay boyunca sürecek.
C) Bazı günler yalnızlığa kahretmediğim olmuyor değil.
D) KPSS’ye hazırlanan öğrencilerin bitmez tükenmez sorunları vardı.
E) Sabah rüzgârının tatlı serinliği bizi sarhoş etmişti.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Öfkelenince/elindeki bardağı /bana doğru/ fırlatmıştı.
B) Böyle söyeyeceğinizi/hiç/düşünmemiştim/ ben de..
C) Köyün girişene /ulaşınca/atlarımızı/biraz/dinlendirdik.
D) Bizim köyün dağları,tepeleri,dereleri/şimdi/buram buram/ kokar.
E) Dosya üzerindeki çalışmasını bitirince/arkadaşlarıyla /eve/ gitmiş.

 

3. “Yarın, onu burada mı bekleyeceksiniz?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

A) özne                   B) Yüklem                   C) Zarf tümleci
D) Belirtili nesne E) Dolaylı tümleç

 

 

4. “Televizyondaki yeni diziler insanı çoğu zaman ev halkıyla küstürüyordu.” Bu cümlede sırasıyla yükleme yöneltilecek hangi soruların cevabı vardır?

A) Ne, neyi, kime, nerede         B) Kim,kimi,neye,ne za-man
C) Ne, neyi, ne zaman,kimle   D) Neyi, ne, kime, nerede
E) Neyi, kimi, kime, ne zaman

 

5. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde özne, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?
A) Bir sessiz boyun büküştü benimkisi
B) Sensizsiğin seslenişi çağırdı yine beni
C) Dönülme akşamın ufkundayız
D) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
E) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu zavallılara bizler bakıyoruz.
B) Dalgaların sahile vuran sesleri bu akşam bir başkaydı.
C) Yapılan yemekleri davetlileri hepsi çok beğendi.
D) Eşim geçen akşam da çok güzel börek yapmıştı.
E) Önceki gün seni ve arkadaşlığını çok aradım.

 

7. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyordu.
B) Bütün gece sessiz bir bekleyiş sürmüştü sahilde.
C) Öyle sinirlenmişti ki söylenenleri tam olarak dinlemiyordu.
D) Çocukluğumun o güzel günlerini yaşamaya başladım bu sokağa girince.
E) Hava, tahmin ettiğimizden daha güzeldi bu sabah.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Bir gün içinde bütün ağaçlar budanmıştı.
B) Çok bilen çok yanılırmış.
C) Dağ gibi çamaşırlar bir günde yıkandı.
D) Ağaçların arasından tok bir ses duyuldu o anda.
E) Bu akşam final maçı bu sahada oynanacakmış.

 

9. “Geniş bahçeli bir yazlık ev” sözü aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Karşımızda geniş bahçeli bir yazlık ev duruyordu.
B) Geniş bahçeli bir yazlık evi kaç paraya alabiliriz?
C) Dünyaya geniş bahçeli bir yazlık evde gözlerini açtı.
D) Sonunda geniş bahçeli bir yazlık eve kapağı attık.
E) Hayallari geniş bahçeli bir yazlık evle başlıyordu.

 

10. “Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.” Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üstünde dolaşmaya başladılar.
B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner gönlümün derinliklerinden.
C) Genç kızın gözlerindeki ışıltı birden kayboldu.
D) Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tarlalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.
E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

 

 

11. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
A) – Arkadaşınızı buraya kim çağırdı?
-“Niyazi amca.
B) – Sevdiğin yemek mi yapılmış?
– Sevdiğim yemek.
C) – Çantanda ne var?
-Şirketin doyaları.
D) –Müdürür Bey çantasından ne çıkardı?
– Kalem
E) – Çocuklar bizi görünce ne yaptılar?
– Şaşırdılar.

 

“Ekin biçtim tarlalarında demet demet
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında”

12.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz nesne B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç D) Sözde özne
E) Yüklem

 

 

13. “Mavi gökler uçurtma arıyor bulutlar altında” Bu dizedeki öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?

A) Senin güzelliğini kıskanırdı gül bahçesi
B) Gözlerinin gizemi aklımı başımdan aldı yine
C) Düşüyor her seven gönül azaba
D) Ufukları çınlatıyor nal sesleri bugün
E) Yiğit olan yiğit görür düşünde

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Hareketleri son zamanlarda iyice değişmişti..
B) Kulakları eskisi kadar iyi duymuyordu dedemin.
C) Buraları tanımadığını bize söylememişti.
D) Kurallara bağlı kalmak yaşamı sevdiğimizi gös¬terir
E) Balkonu, beton bir direkle sağlamlaştırmıştı.

 

 

15. “Soyut adlar çoğul özne olduğunda, yüklem tekil olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala bir örnek vardır?

A) Artık bu tür düşünceleri savunmaktan vazgeç¬tim.
B) Ruhumun derinliklerinde kayboluyordu düşlerim.
C) İnsan ruhu, kimi zaman yalnızlığı arzuluyor.
D) Yaptığınız bu tablolar herkesin beğenisini kazanmıştı.
E) O dönemin öykülerinde cinleri, perileri de anlatırlar.

 

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle belirtili nesne görevindedir?

A) Senin için yazdığım şiirleri
Dün teker teker okudum
B) Çiğnetme düşmana memleketi
Hazır ol düşmanın saldırısına
C) Tren sesleri uzaklaşır geceleri
Bilirim sonsuzlukta sana gider
D) Bir sabah söyledi son sözlerini
Yumdu dünyaya ela gözlerini
E) Karlı dağların yamacında
Bir güzele vuruldum ben

 

 

17. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan hiç kimse, “Vatan sorunlarından bana ne?” diyemez.
Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Belirtili nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
D) Özne, belirtisiz nesne, yüklem
E) Özne, edat tümleci, belirtisiz nesne, yüklem

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümledeki eylemi yapanı bildirmektedir?

A) Çuvallar depoya taşındı.
B) Öğrenciler bu konuda uyarıldı.
C) Sorular az önce çözüldü.
D) Konuklar özenli biçimde ağırlandı.
E) Çocuklar hep birlikte kaçıştı.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemden etkilenen vurgulanmıştır?

A) Doktor, küçük çocuğu dikkatle muayene etti.
B) İhtiyar adam boş gözlerle bana bakıyordu.
C) Bu şiiri önceki yıl bir televizyonda dinlemiştim.
D) Akşama doğru konuklarımızı otelde ağırladık.
E) Bu yağmur, iki günden beri ekili arazileri mahvetti.

 

 

20. Aşağıdaki sorulardan hangisi yükleme yöneliktir?
A) Nasıl unuturum ben seni?
B) Çalışmalarınız sonuç verdi mi?
C) Nereyi arıyorsunuz bu vakitte?
D) Niyazi mi ikimizle gelecek?
E) Onlar buraya mı satın alacakmış?

 

YANITLAR

1. D 11. D
2. C 12. D
3. E 13. E
4. C 14. A
5. E 15. B
6. D 16. A
7. D 17. D
8. B 18. E
9. A 19. E
10. D 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir